Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. NORKISME BINTI ZAINAL ABIDIN

PEGAWAI PENYELIDIK
JABATAN SAINS MATEMATIK
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Penyelidik

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
, Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2018
Sarjana , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2008
Sarjana Muda , NIU, USA , 1993
KEPAKARAN / EXPERTISE
MATHEMATIC AND STATISTIC - STATISTIK GUNAAN (Innovation)
PURE AND APPLIED SCIENCES - MATHEMATICS AND STATISTICS (Quality Innovation, Six Sigma, Operation Management)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Zainal-abidin N., Suradi N.r.m., Shahabuddin F.a., Mustafa Z., Ismail W.r..  (2016).  Analysis Of Innovation Capabilities And Company Performance: An Empirical Evidence Of Malaysian Large Companies Using Pls-sem.  - Jurnal Teknologi.  81-88. 
Zainol Mustafa, Norbayani Basri, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Zalina Mohd Ali, Faridatul Azna Ahmad Shahabudin And Mohd Rashid Ab Hamid.  (2012).  Modeling Of Engineering Student Satisfaction.  - Journal Of Mathematics And Statistics.  8(1):64-71. 

Prosiding Terindeks

Nur Riza Mohd Suradi, Norkisme Zainal Abidin, Wan Zawiah Wan Zin, Marina Zahari, Zalina Mohd Ali, Najib Mahmood Rafee, Rokiah@rozita Ahmad, Azmin Sham Rambely, Noriza Majid, Nora Muda...et.al..  (2012).  Transformation Of English Language As The Language Of Knowledge In Ukm Teaching And Learning : Highlights Of Students` Perspectives.  - Procedia Social And Behavior Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 
Noriza Majid, Saiful Hafizah Jaaman, Maslina Darus, Roslinda Mohd Nazar, Rokiah@rozita Ahmad, Nora Muda, Nur Riza Mohd Suradi, Azmin Sham Rambely, Ummul Khair Salma Din, Wan Rosmanira...et.al..  (2012).  Transformation Of Teaching And Learning Mathematics In English: Are The Lecturers Ready?.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 
Nora Muda, Wan Rosmanira Ismail, Faridatulazna Ahmad Shahabudin, Humaida Banu Samsudin, Nur Riza Mohd Suradi, Noriza Majid, Rokiah @ Rozita Ahmad, Azmin Sham Rambely, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat Et. Al.  (2012).  Teaching Science And Mathematics In English Steering Mastery In English Language Amongst Sciences Students In Ukm.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 
Noriza Majid, Saiful Hafizah Jaaman, Maslina Darus, Roslinda Mohd Nazar, Siti Norafidah Mohd Ramli, Nur Riza Mohd Suradi, Azmin Sham Rambely, Rokiah@rozita Ahmad, Ummul Khair Salma Din, ... Et At..  (2011).  The Readiness Of Mathematics And Science Lecturers To Teach In English From Students` Perspective.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010; Tanjung Keling, Melaka (procedia Social And Behavioral Sciences). 
Ali Z.m., Shahabuddin F.a., Abidin N.z., Suradi N.r.m., Mustafa Z..  (2011).  Teamwork Culture In Improving The Quality Of Learning Basic Statistics Course.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 
Zaidi Isa, Abdul Malek Zakaria, Mohd Ikhwan Azlan, Mohd Salmi Md. Noorani, Noriza Majid, Hamizun Ismail, Saiful Afizah Jaaman, Maslina Darus, Roslinda Mohd Nazar, ...et Al..  (2011).  Students` Perceptions Of The Implementation Of Teaching And Learning Of Science And Mathematics In English.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 
Wan Rosmanira Ismail, Zainol Mustafa, Nora Muda, Norkisme Zainal Abidin, Zaidi Isa, Abdul Malek Zakaria, Nur Riza Mohd Suradi, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat, Roslinda Mohd Nazar, Zalina Mohd Ali.  (2011).  Students Inclination Towards English Language As Medium Of Instruction In The Teaching Of Science And Mathematics.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 
Ali Z.m., Mustafa Z., Ying Y.s., Suradi N.r.m., Abidin N.z., Shahabuddin F.a., Embi M.a., Ahmad S..  (2011).  E-learning Service In The School Of Mathematical Sciences.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 

Buku Penyelidikan

Zainol Mustafa, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Wan Rosmanira Ismail, Nik Aisyah Safirah Mohd Harith, Mohd Aftar Abu Bakar, Mohd Rashid Ab Hamid, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat.  (2023).  Kompilasi Kertas Penyelidikan Strategik Tsis 2023 Bahagian 1.  - Simposium Kajian Pembangunan Terengganu Sejahtera 2023.  1-47. 
Zainol Mustafa, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Wan Rosmanira Ismail, Mas Nordiana Rusli, Siti Aisyah Safirah Mohd Harith, Mohd Aftar Abu Bakar, Mohd Rashid Ab Hamid, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat.  (2023).  Keutamaan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Isu Terkini Di Terengganu.  - 86. 
Wan Rosmanira Ismail, Nur Riza Mohd. Suradi, Zainol Mustafa, Zalina Mohd Ali , Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Norkisme Zainal Abidin, Intan Salwani Mohamed, Norzaidi Haji Mohd Daud.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 12. 
Maizatul Hana Mohd Som, Nur Riza Mohd Suradi, Norkisme Zainal Abidin.  (2020).  Personaliti Dan Tingkah Laku Inovatif (tli) Efek Ke Atas Mahasiswa.  - 52. 
Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Zainol Mustafa.  (2020).  Inovasi Organisasi : Sumber, Keupayaan Dan Prestasi.  - 230. 

Bab Dalam Buku

Zainol Mustafa, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Wan Rosmanira Ismail, Nik Aisyah Safirah Mohd Harith, Mohd Aftar Abu Bakar, Mohd Rashid Ab Hamid, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat.  (2023).  Kompilasi Kertas Penyelidikan Strategik Tsis 2023 Bahagian 1.  - Simposium Kajian Pembangunan Terengganu Sejahtera 2023.  1-47. 
Wan Rosmanira Ismail, Nur Riza Mohd. Suradi, Zainol Mustafa, Zalina Mohd Ali , Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Norkisme Zainal Abidin, Intan Salwani Mohamed, Norzaidi Haji Mohd Daud.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 12. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Zainol Mustafa, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Wan Rosmanira Ismail, Mas Nordiana Rusli, Siti Aisyah Safirah Mohd Harith, Mohd Aftar Abu Bakar, Mohd Rashid Ab Hamid, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat.  (2023).  Keutamaan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Isu Terkini Di Terengganu.  - 86. 
Maizatul Hana Mohd Som, Nur Riza Mohd Suradi, Norkisme Zainal Abidin.  (2020).  Personaliti Dan Tingkah Laku Inovatif (tli) Efek Ke Atas Mahasiswa.  - 52. 
Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Zainol Mustafa.  (2020).  Inovasi Organisasi : Sumber, Keupayaan Dan Prestasi.  - 230. 

Penerbitan Lain-lain

Nur Riza Bt. Mohd. Suradi;norkisme Binti Zainal Abidin.  (2023).  Personaliti Dan Tingkah Laku Inovatif: Efek Ke Atas Mahasiswa.  -
Wan Rosmanira Ismail;nur Riza Bt. Mohd. Suradi;zainol Bin Mustafa;faridatulazna Binti Ahmad Shahabuddin;zalina Binti Mohd Ali;norkisme Binti Zainal Abidin.  (2023).  Halangan Dan Kekangan Usahawan Wanita Dalam Mendapatkan Geran Peruntukan Dalam Bidang Peniagaan.  -
Nur Riza Bt. Mohd. Suradi;wan Rosmanira Ismail;zainol Bin Mustafa;faridatulazna Binti Ahmad Shahabuddin;zalina Binti Mohd Ali;norkisme Binti Zainal Abidin.  (2023).  Ekosistem Pemikiran Kreatif Dan Budaya Inovatif Dan Implikasi Ke Atas Prestasi Sektor Perkhidmatan Awam.  -
Zainol Bin Mustafa, Nur Riza Bt. Mohd. Suradi, Khairul Anuar Bin Mohd Ali, Nora Muda, Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Norkisme Zainal Abidin, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Khairul Zaim Kamarulzaman.  (2015).  Integration Of Kano Model & Servqual Into Qfd For Developing Training Course Program.  -
Rofizah Binti Mohammad @ Mohammad Noor, Faridatulazna Binti Ahmad Shahabuddin, Nur Riza Bt. Mohd. Suradi, Norkisme Binti Zainal Abidin, Nora Binti Muda.  (2015).  Perbandingan Beberapa Pendekatan Analisis Pembezalayan.  -
Nur Riza Mohd. Suradi, Zainol Mustafa, Mohamad Khazani Abdullah, Wan Rosmanira Ismail, Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Norkisme Zainal Abidin, Aminuddin Omar Dan Shukri Fahmi Shukor.  (2014).  A Study Of Technological Innovation Capabilities (tic) Of Malaysian-owned Companies - Mytic 2012.  -
Noriza Majid, Saiful Hafizah Jaaman, Maslina Darus, Roslinda Mohd Nazar, Siti Norafidah Mohd Ramli, Nur Riza Mohd Suradi, Azmin Sham Rambely, Rokiah @ Rozita Ahmad, Ummul Khair Salma Din Dll.  (2010).  Kesediaan Pensyarah Sains Dan Matematik Mengajar Dalam Bahasa Inggeris Dari Perspektif Pelajar.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Stem. 
Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat, Nur Riza Mohd Suradi, Zainol Mustafa & Norkisme Zainal Abidin..  (2010).  Identifying Customer Satisfaction Factors Using Prca And Ipa In A Low Cost Carrier In Malaysia.  - International Conference On Global Business Dan Riyadh, Saudi Arabia. 
M.r. Ab Hamid, Z. Mustafa, N.r. Mohd Suradi, M. Abdullah, F. Idris, W.r. Ismail, Z. Mohd Ali & N. Zainal Abidin.  (2010).  An Instrument For Measuring University Leadership Values Based On Value-based Total Performance Excellence Model: Preliminary Findings.  - International Conference On Global Business At Riyadh, Saudi Arabia. 
Z. Mustafa, N. S. Ahmad, N. M. Suradi, F. A. A. Sahabudin, Z. M. Ali, W. R. Ismail, N. Zainal Abidin & M. R. Abd Hamid.  (2010).  Shifting Of Career From Engineering To Management.  - International Conference On Global Business At Riyadh, Saudi Arabia. 
Zalina Mohd Ali, Zainol Mustafa, Yip Shao Ying, Norkisme Zainal Abidin, Faridatulazna Ahmad Shahabuddin & Nur Riza Mohd Suradi.  (2010).  Tanggapan Pelajar Terhadap Perkhidmatan E-pembelajaran Bagi Kursus-kursus Pusat Pengajian Sains Matematik.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sainsdan Teknologi Maklumat (stem). 
Zalina Mohd Ali, Nur Riza Mohd Suradi, Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Zainol Mustafa Dan Norkisma Zainal Abidin.  (2010).  Budaya Kerja Berkumpulan Dalam Peningkatan Kualiti Pembelajaran Kursus Statistik Asas.  - Prosiding Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sains Dan Teknologi Maklumat (stem). 
Mohd Salmi Md. Noorani, Wan Rosmanira Ismail, Zainol Mustafa... Et.al.  (2010).  Kecenderungan Pelajar Terhadap Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Pengantar Dalam Pengajaran Sains Matematik Di Ukm: Kajian Kes Di Fakulti Sains Dan Teknologi Dan Fakulti Pendidikan.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sains Dan Teknologi Maklumat (stem). 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Assessing the Relationship between RU Research Officers’ Research Self-Efficacy and Research Performance: A Structural Equation Modelling Approach. , Ketua Projek , 01-04-2024 sehingga 31-03-2026 , Kebangsaan
PENGUKURAN INDEKS PRODUKTIVITI MALMQUIST DAN KECEKAPAN PENGURUSAN SUMBER MELALUI ANALISIS PENYAMPULAN DATA (DEA) BAGI INISIATIF DI BAWAH SMART SELANGOR , Penyelidik Bersama , 01-09-2023 sehingga 31-08-2025 , Kebangsaan

Tamat

Pelombongan Data Kebolehpasaran Graduan Fakulti Sains dan Teknologi , Penyelidik Bersama , 01-04-2023 sehingga 01-10-2023 , Universiti
Mengenal pasti Isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat di Negeri Terengganu , Penyelidik Bersama , 15-04-2022 sehingga 15-08-2022 , Kebangsaan
Inovasi Organisasi: Sumber, Keupayaan dan Prestasi , Penyelidik Bersama , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Kebangsaan
Personaliti dan Tingkah Laku Inovatif: Efek ke atas mahasiswa , Penyelidik Bersama , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
Halangan dan Kekangan Usahawan Wanita dalam Mendapatkan Geran Peruntukan dalam Bidang Peniagaan , Penyelidik Bersama , 03-12-2019 sehingga 02-03-2021 , Kebangsaan
EKOSISTEM PEMIKIRAN KREATIF DAN BUDAYA INOVATIF DAN IMPLIKASI KE ATAS PRESTASI SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM , Penyelidik Bersama , 01-10-2019 sehingga 31-03-2022 , Kebangsaan
PENGHASILAN PELAJAR SISWAZAH UKM BERKUALITI : ASPEK PLAGIAT , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 30-03-2016 , Universiti
Integration of Kano Model & SERVQUAL into QFD for developing Training Course Program , Penyelidik Bersama , 01-04-2013 sehingga 31-03-2015 , Kebangsaan
Perbandingan beberapa pendekatan analisis pembezalayan , Penyelidik Bersama , 01-10-2012 sehingga 30-09-2015 , Universiti
Penentuan Langkah Saintifik dan Metodologi Statistik dalam Pembangunan Indeks: Penilaian dan Pembinaan Indeks Kelestarian Berkait dengan Prestasi Organisasi , Penyelidik Bersama , 01-08-2012 sehingga 12-08-2015 , Universiti
MENYINGKAP KREATIVITI DAN KEUPAYAAN PELAJAR MELALUI AKTIVITI CERAPAN DATA MENGGUNAKAN PERALATAN SEDIA ADA , Penyelidik Bersama , 01-08-2012 sehingga 01-08-2013 , Universiti
Development of A Comprehensive Innovation Value Chain for Triple Helix Collaboration , Penyelidik Bersama , 25-06-2012 sehingga 24-06-2014 , Universiti
Menilai Impak Pelaksanaan Projek-projek Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) di Jabatan Kastam DiRaja malaysia Yang Berjaya Menggondol Kejayaan Di Pelbagai Peringkat (Tempatan dan Antarabangsa) , Penyelidik Bersama , 25-06-2012 sehingga 24-06-2014 , Universiti
Inovasi dalam e-Pembelajaran: Analisis Kepentingan Prestasi (IPA) di Kalangan Pensyarah UKM , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Kajian Penentuan Keupayaan Teknologi dan Inovasi Terhadap Syarikat Milik Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-12-2011 sehingga 28-02-2013 , Kebangsaan
Menentukan Tahap Risiko Pesakit Selepas Menjalani Pembedahan Jantung Terbuka Menggunakan Sistem Stratifikasi Risiko Berdasarkan Maklumat Pembolehubah Klinikal , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 07-08-2012 , Universiti
Membina Modul P&P Sistem pengurusan Kualiti menurut pandangan Islam (ITQS) untuk pelajar Sarjana Peningkatan Kualiti & Produktiviti, PPSM, FST , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
BhASA MELAYU: KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PPSMI DI UKM , Penyelidik Bersama , 15-07-2009 sehingga 15-01-2011 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2012
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2020

Anugerah-anugerah Lain

Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 1899
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

6th ASIAN SCIENCE DEAN SUMMIT 2023 , 01-07-2022 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bengkel Antarabangsa Sains Data, Sains Rangkaian dan Sains Aktuari 2016 , 05-01-2016 sehingga 14-11-2016 , Universiti
JAWATANKUASA KEBAJIKAN JABATAN SAINS MATEMATIK , 01-12-2019 sehingga 30-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KUALITI , 21-02-2014 sehingga 21-01-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KUALITI JABATAN SAINS MATEMATIK , 01-12-2019 sehingga 30-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KUALITI JABATAN SAINS MATEMATIK , 22-01-2022 sehingga 21-01-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KUALITI, JABATAN SAINS MATEMATIK , 22-01-2024 sehingga 21-01-2027 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA MAJLIS PERHIMPUNAN KAKITANGAN BERSAMA DEKAN BIL.1/2019 DAN JAMUAN HARI RAYA FST 2019 , 01-06-2019 sehingga 31-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TABUNG DERMASISWA & KEBAJIKAN FST , 20-11-2023 sehingga 19-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MODUL BERTULIS BAGI PROGRAM ODL: PROGRAM PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI , 01-10-2022 sehingga 30-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MODUL BERTULIS BAGI PROGRAM ODL: PROGRAM PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI , 03-10-2022 sehingga 30-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PROGRAM SARJANA SAINS PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI SECARA ONLINE DISTANCE LEARNING (ODL) , 01-01-2023 sehingga 31-12-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENERBITAN DAN HARTA INTELEK JABATAN SAINS MATEMATIK , 22-01-2022 sehingga 21-01-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENERBITAN DAN HARTA INTELEK, JABATAN SAINS MATEMATIK , 22-01-2024 sehingga 21-01-2027 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENERBITAN DAN PENGKOMERSILAN PRODUK JABATAN SAINS MATEMATIK , 01-12-2019 sehingga 30-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENILAIAN KURIKULUM PROGRAM SISWAZAH , 26-03-2015 sehingga 25-03-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA SEMAKAN PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI), FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI , 01-02-2021 sehingga 31-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Konvensyen KIK FST , 04-02-2020 sehingga 04-02-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Data Laporan Kelestarian FST , 14-11-2023 sehingga 13-12-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Gotong-royong Perdana FST , 22-08-2017 sehingga 22-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa ISO 45001:2018 UKM , 01-01-2023 sehingga 31-12-2023 , Universiti
Jawatankuasa Kebajikan Pusat Pengajian Sains Matematik , 20-09-2017 sehingga 20-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FST , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kualiti Pusat Pengajian Sains Matematik , 20-09-2017 sehingga 19-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Majlis Penyampaian Anugerah Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains dan Teknologi 2018 , 26-11-2019 sehingga 26-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Perhimpunan Kakitangan Bersama Dekan FST Bil. 2/2018 , 12-07-2018 sehingga 12-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Sanjungan Budi Profesor Emeritus Fakulti Sains dan Teknologi dan Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) , 07-03-2019 sehingga 07-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Promosi Pusat Pengajian Sains Matematik , 20-09-2017 sehingga 20-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PEGAWAI INSIDEN FST , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAIAN KENDIRI KITARAN 5 SEM 2 20142015 , 03-08-2015 sehingga 03-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PERSIDANGAN ANTARABANGSA SAINS MATEMATIK KE-5 (ICMS5) , 08-04-2022 sehingga 31-05-2023 , Universiti
Persatuan Pegawai Tadbir & Ikhtisas UKM (PERTADI) , 19-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Universiti
Persatuan Wanita UKM (SUKMANITA) , 01-01-2013 sehingga 01-01-2020 , Universiti
Persidangan Antarabangsa Sains Matematik Ke-4 , 21-09-2015 sehingga 17-11-2016 , Universiti
Program Pelancaran Sri Gumum Cyber & Penanaman Semula Pokok Di Tasik Zhini rizab Biospera UNESCO , 20-10-2018 sehingga 20-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Projek GerakNovasi EkoFraChi 2019 , 01-08-2018 sehingga 31-12-2019 , Universiti
CURRICULUM VITAE DR. NORKISME BINTI ZAINAL ABIDIN

Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. NORKISME BINTI ZAINAL ABIDIN

PEGAWAI PENYELIDIK
PUSAT PEMODELAN & ANALISIS DATA (DELTA)
norkisme@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PEGAWAI PENYELIDIK

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
, Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2018
Sarjana , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2008
Sarjana Muda , NIU, USA , 1993
KEPAKARAN / EXPERTISE
MATHEMATIC AND STATISTIC - STATISTIK GUNAAN (Innovation)
PURE AND APPLIED SCIENCES - MATHEMATICS AND STATISTICS (Quality Innovation, Six Sigma, Operation Management)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Zainal-abidin N., Suradi N.r.m., Shahabuddin F.a., Mustafa Z., Ismail W.r..  (2016).  Analysis Of Innovation Capabilities And Company Performance: An Empirical Evidence Of Malaysian Large Companies Using Pls-sem.  - Jurnal Teknologi.  81-88. 
Zainol Mustafa, Norbayani Basri, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Zalina Mohd Ali, Faridatul Azna Ahmad Shahabudin And Mohd Rashid Ab Hamid.  (2012).  Modeling Of Engineering Student Satisfaction.  - Journal Of Mathematics And Statistics.  8(1):64-71. 

Prosiding Terindeks

Nur Riza Mohd Suradi, Norkisme Zainal Abidin, Wan Zawiah Wan Zin, Marina Zahari, Zalina Mohd Ali, Najib Mahmood Rafee, Rokiah@rozita Ahmad, Azmin Sham Rambely, Noriza Majid, Nora Muda...et.al..  (2012).  Transformation Of English Language As The Language Of Knowledge In Ukm Teaching And Learning : Highlights Of Students` Perspectives.  - Procedia Social And Behavior Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 
Noriza Majid, Saiful Hafizah Jaaman, Maslina Darus, Roslinda Mohd Nazar, Rokiah@rozita Ahmad, Nora Muda, Nur Riza Mohd Suradi, Azmin Sham Rambely, Ummul Khair Salma Din, Wan Rosmanira...et.al..  (2012).  Transformation Of Teaching And Learning Mathematics In English: Are The Lecturers Ready?.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 
Nora Muda, Wan Rosmanira Ismail, Faridatulazna Ahmad Shahabudin, Humaida Banu Samsudin, Nur Riza Mohd Suradi, Noriza Majid, Rokiah @ Rozita Ahmad, Azmin Sham Rambely, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat Et. Al.  (2012).  Teaching Science And Mathematics In English Steering Mastery In English Language Amongst Sciences Students In Ukm.  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Ukm Teaching And Learning Congress 2011. 
Noriza Majid, Saiful Hafizah Jaaman, Maslina Darus, Roslinda Mohd Nazar, Siti Norafidah Mohd Ramli, Nur Riza Mohd Suradi, Azmin Sham Rambely, Rokiah@rozita Ahmad, Ummul Khair Salma Din, ... Et At..  (2011).  The Readiness Of Mathematics And Science Lecturers To Teach In English From Students` Perspective.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010; Tanjung Keling, Melaka (procedia Social And Behavioral Sciences). 
Ali Z.m., Shahabuddin F.a., Abidin N.z., Suradi N.r.m., Mustafa Z..  (2011).  Teamwork Culture In Improving The Quality Of Learning Basic Statistics Course.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 
Zaidi Isa, Abdul Malek Zakaria, Mohd Ikhwan Azlan, Mohd Salmi Md. Noorani, Noriza Majid, Hamizun Ismail, Saiful Afizah Jaaman, Maslina Darus, Roslinda Mohd Nazar, ...et Al..  (2011).  Students` Perceptions Of The Implementation Of Teaching And Learning Of Science And Mathematics In English.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 
Wan Rosmanira Ismail, Zainol Mustafa, Nora Muda, Norkisme Zainal Abidin, Zaidi Isa, Abdul Malek Zakaria, Nur Riza Mohd Suradi, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat, Roslinda Mohd Nazar, Zalina Mohd Ali.  (2011).  Students Inclination Towards English Language As Medium Of Instruction In The Teaching Of Science And Mathematics.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 
Ali Z.m., Mustafa Z., Ying Y.s., Suradi N.r.m., Abidin N.z., Shahabuddin F.a., Embi M.a., Ahmad S..  (2011).  E-learning Service In The School Of Mathematical Sciences.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm, 2010; Tanjung Keling, Melaka. 

Buku Penyelidikan

Zainol Mustafa, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Wan Rosmanira Ismail, Nik Aisyah Safirah Mohd Harith, Mohd Aftar Abu Bakar, Mohd Rashid Ab Hamid, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat.  (2023).  Kompilasi Kertas Penyelidikan Strategik Tsis 2023 Bahagian 1.  - Simposium Kajian Pembangunan Terengganu Sejahtera 2023.  1-47. 
Zainol Mustafa, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Wan Rosmanira Ismail, Mas Nordiana Rusli, Siti Aisyah Safirah Mohd Harith, Mohd Aftar Abu Bakar, Mohd Rashid Ab Hamid, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat.  (2023).  Keutamaan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Isu Terkini Di Terengganu.  - 86. 
Wan Rosmanira Ismail, Nur Riza Mohd. Suradi, Zainol Mustafa, Zalina Mohd Ali , Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Norkisme Zainal Abidin, Intan Salwani Mohamed, Norzaidi Haji Mohd Daud.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 12. 
Maizatul Hana Mohd Som, Nur Riza Mohd Suradi, Norkisme Zainal Abidin.  (2020).  Personaliti Dan Tingkah Laku Inovatif (tli) Efek Ke Atas Mahasiswa.  - 52. 
Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Zainol Mustafa.  (2020).  Inovasi Organisasi : Sumber, Keupayaan Dan Prestasi.  - 230. 

Bab Dalam Buku

Zainol Mustafa, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Wan Rosmanira Ismail, Nik Aisyah Safirah Mohd Harith, Mohd Aftar Abu Bakar, Mohd Rashid Ab Hamid, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat.  (2023).  Kompilasi Kertas Penyelidikan Strategik Tsis 2023 Bahagian 1.  - Simposium Kajian Pembangunan Terengganu Sejahtera 2023.  1-47. 
Wan Rosmanira Ismail, Nur Riza Mohd. Suradi, Zainol Mustafa, Zalina Mohd Ali , Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Norkisme Zainal Abidin, Intan Salwani Mohamed, Norzaidi Haji Mohd Daud.  (2022).  Pembangunan Dan Pemerkasaan Wanita Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi Dan Sosial.  - 12. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Zainol Mustafa, Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Wan Rosmanira Ismail, Mas Nordiana Rusli, Siti Aisyah Safirah Mohd Harith, Mohd Aftar Abu Bakar, Mohd Rashid Ab Hamid, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat.  (2023).  Keutamaan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Isu Terkini Di Terengganu.  - 86. 
Maizatul Hana Mohd Som, Nur Riza Mohd Suradi, Norkisme Zainal Abidin.  (2020).  Personaliti Dan Tingkah Laku Inovatif (tli) Efek Ke Atas Mahasiswa.  - 52. 
Norkisme Zainal Abidin, Nur Riza Mohd Suradi, Zainol Mustafa.  (2020).  Inovasi Organisasi : Sumber, Keupayaan Dan Prestasi.  - 230. 

Penerbitan Lain-lain

Nur Riza Bt. Mohd. Suradi;norkisme Binti Zainal Abidin.  (2023).  Personaliti Dan Tingkah Laku Inovatif: Efek Ke Atas Mahasiswa.  -
Wan Rosmanira Ismail;nur Riza Bt. Mohd. Suradi;zainol Bin Mustafa;faridatulazna Binti Ahmad Shahabuddin;zalina Binti Mohd Ali;norkisme Binti Zainal Abidin.  (2023).  Halangan Dan Kekangan Usahawan Wanita Dalam Mendapatkan Geran Peruntukan Dalam Bidang Peniagaan.  -
Nur Riza Bt. Mohd. Suradi;wan Rosmanira Ismail;zainol Bin Mustafa;faridatulazna Binti Ahmad Shahabuddin;zalina Binti Mohd Ali;norkisme Binti Zainal Abidin.  (2023).  Ekosistem Pemikiran Kreatif Dan Budaya Inovatif Dan Implikasi Ke Atas Prestasi Sektor Perkhidmatan Awam.  -
Zainol Bin Mustafa, Nur Riza Bt. Mohd. Suradi, Khairul Anuar Bin Mohd Ali, Nora Muda, Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Norkisme Zainal Abidin, Mohd Saiful Izwaan Saadon, Khairul Zaim Kamarulzaman.  (2015).  Integration Of Kano Model & Servqual Into Qfd For Developing Training Course Program.  -
Rofizah Binti Mohammad @ Mohammad Noor, Faridatulazna Binti Ahmad Shahabuddin, Nur Riza Bt. Mohd. Suradi, Norkisme Binti Zainal Abidin, Nora Binti Muda.  (2015).  Perbandingan Beberapa Pendekatan Analisis Pembezalayan.  -
Nur Riza Mohd. Suradi, Zainol Mustafa, Mohamad Khazani Abdullah, Wan Rosmanira Ismail, Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Norkisme Zainal Abidin, Aminuddin Omar Dan Shukri Fahmi Shukor.  (2014).  A Study Of Technological Innovation Capabilities (tic) Of Malaysian-owned Companies - Mytic 2012.  -
Noriza Majid, Saiful Hafizah Jaaman, Maslina Darus, Roslinda Mohd Nazar, Siti Norafidah Mohd Ramli, Nur Riza Mohd Suradi, Azmin Sham Rambely, Rokiah @ Rozita Ahmad, Ummul Khair Salma Din Dll.  (2010).  Kesediaan Pensyarah Sains Dan Matematik Mengajar Dalam Bahasa Inggeris Dari Perspektif Pelajar.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Stem. 
Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat, Nur Riza Mohd Suradi, Zainol Mustafa & Norkisme Zainal Abidin..  (2010).  Identifying Customer Satisfaction Factors Using Prca And Ipa In A Low Cost Carrier In Malaysia.  - International Conference On Global Business Dan Riyadh, Saudi Arabia. 
M.r. Ab Hamid, Z. Mustafa, N.r. Mohd Suradi, M. Abdullah, F. Idris, W.r. Ismail, Z. Mohd Ali & N. Zainal Abidin.  (2010).  An Instrument For Measuring University Leadership Values Based On Value-based Total Performance Excellence Model: Preliminary Findings.  - International Conference On Global Business At Riyadh, Saudi Arabia. 
Z. Mustafa, N. S. Ahmad, N. M. Suradi, F. A. A. Sahabudin, Z. M. Ali, W. R. Ismail, N. Zainal Abidin & M. R. Abd Hamid.  (2010).  Shifting Of Career From Engineering To Management.  - International Conference On Global Business At Riyadh, Saudi Arabia. 
Zalina Mohd Ali, Zainol Mustafa, Yip Shao Ying, Norkisme Zainal Abidin, Faridatulazna Ahmad Shahabuddin & Nur Riza Mohd Suradi.  (2010).  Tanggapan Pelajar Terhadap Perkhidmatan E-pembelajaran Bagi Kursus-kursus Pusat Pengajian Sains Matematik.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sainsdan Teknologi Maklumat (stem). 
Zalina Mohd Ali, Nur Riza Mohd Suradi, Faridatulazna Ahmad Shahabuddin, Zainol Mustafa Dan Norkisma Zainal Abidin.  (2010).  Budaya Kerja Berkumpulan Dalam Peningkatan Kualiti Pembelajaran Kursus Statistik Asas.  - Prosiding Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sains Dan Teknologi Maklumat (stem). 
Mohd Salmi Md. Noorani, Wan Rosmanira Ismail, Zainol Mustafa... Et.al.  (2010).  Kecenderungan Pelajar Terhadap Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Pengantar Dalam Pengajaran Sains Matematik Di Ukm: Kajian Kes Di Fakulti Sains Dan Teknologi Dan Fakulti Pendidikan.  - Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran Ukm 2010 - Gugusan Sains Dan Teknologi Maklumat (stem). 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Assessing the Relationship between RU Research Officers’ Research Self-Efficacy and Research Performance: A Structural Equation Modelling Approach. , Ketua Projek , 01-04-2024 sehingga 31-03-2026 , Kebangsaan
PENGUKURAN INDEKS PRODUKTIVITI MALMQUIST DAN KECEKAPAN PENGURUSAN SUMBER MELALUI ANALISIS PENYAMPULAN DATA (DEA) BAGI INISIATIF DI BAWAH SMART SELANGOR , Penyelidik Bersama , 01-09-2023 sehingga 31-08-2025 , Kebangsaan

Tamat

Pelombongan Data Kebolehpasaran Graduan Fakulti Sains dan Teknologi , Penyelidik Bersama , 01-04-2023 sehingga 01-10-2023 , Universiti
Mengenal pasti Isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat di Negeri Terengganu , Penyelidik Bersama , 15-04-2022 sehingga 15-08-2022 , Kebangsaan
Inovasi Organisasi: Sumber, Keupayaan dan Prestasi , Penyelidik Bersama , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Kebangsaan
Personaliti dan Tingkah Laku Inovatif: Efek ke atas mahasiswa , Penyelidik Bersama , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
Halangan dan Kekangan Usahawan Wanita dalam Mendapatkan Geran Peruntukan dalam Bidang Peniagaan , Penyelidik Bersama , 03-12-2019 sehingga 02-03-2021 , Kebangsaan
EKOSISTEM PEMIKIRAN KREATIF DAN BUDAYA INOVATIF DAN IMPLIKASI KE ATAS PRESTASI SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM , Penyelidik Bersama , 01-10-2019 sehingga 31-03-2022 , Kebangsaan
PENGHASILAN PELAJAR SISWAZAH UKM BERKUALITI : ASPEK PLAGIAT , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 30-03-2016 , Universiti
Integration of Kano Model & SERVQUAL into QFD for developing Training Course Program , Penyelidik Bersama , 01-04-2013 sehingga 31-03-2015 , Kebangsaan
Perbandingan beberapa pendekatan analisis pembezalayan , Penyelidik Bersama , 01-10-2012 sehingga 30-09-2015 , Universiti
Penentuan Langkah Saintifik dan Metodologi Statistik dalam Pembangunan Indeks: Penilaian dan Pembinaan Indeks Kelestarian Berkait dengan Prestasi Organisasi , Penyelidik Bersama , 01-08-2012 sehingga 12-08-2015 , Universiti
MENYINGKAP KREATIVITI DAN KEUPAYAAN PELAJAR MELALUI AKTIVITI CERAPAN DATA MENGGUNAKAN PERALATAN SEDIA ADA , Penyelidik Bersama , 01-08-2012 sehingga 01-08-2013 , Universiti
Development of A Comprehensive Innovation Value Chain for Triple Helix Collaboration , Penyelidik Bersama , 25-06-2012 sehingga 24-06-2014 , Universiti
Menilai Impak Pelaksanaan Projek-projek Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) di Jabatan Kastam DiRaja malaysia Yang Berjaya Menggondol Kejayaan Di Pelbagai Peringkat (Tempatan dan Antarabangsa) , Penyelidik Bersama , 25-06-2012 sehingga 24-06-2014 , Universiti
Inovasi dalam e-Pembelajaran: Analisis Kepentingan Prestasi (IPA) di Kalangan Pensyarah UKM , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 31-03-2014 , Universiti
Kajian Penentuan Keupayaan Teknologi dan Inovasi Terhadap Syarikat Milik Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-12-2011 sehingga 28-02-2013 , Kebangsaan
Menentukan Tahap Risiko Pesakit Selepas Menjalani Pembedahan Jantung Terbuka Menggunakan Sistem Stratifikasi Risiko Berdasarkan Maklumat Pembolehubah Klinikal , Penyelidik Bersama , 08-08-2011 sehingga 07-08-2012 , Universiti
Membina Modul P&P Sistem pengurusan Kualiti menurut pandangan Islam (ITQS) untuk pelajar Sarjana Peningkatan Kualiti & Produktiviti, PPSM, FST , Penyelidik Bersama , 01-04-2011 sehingga 31-03-2013 , Universiti
BhASA MELAYU: KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PPSMI DI UKM , Penyelidik Bersama , 15-07-2009 sehingga 15-01-2011 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2012
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2020

Anugerah-anugerah Lain

Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 1899
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

6th ASIAN SCIENCE DEAN SUMMIT 2023 , 01-07-2022 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bengkel Antarabangsa Sains Data, Sains Rangkaian dan Sains Aktuari 2016 , 05-01-2016 sehingga 14-11-2016 , Universiti
JAWATANKUASA KEBAJIKAN JABATAN SAINS MATEMATIK , 01-12-2019 sehingga 30-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KUALITI , 21-02-2014 sehingga 21-01-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KUALITI JABATAN SAINS MATEMATIK , 01-12-2019 sehingga 30-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KUALITI JABATAN SAINS MATEMATIK , 22-01-2022 sehingga 21-01-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KUALITI, JABATAN SAINS MATEMATIK , 22-01-2024 sehingga 21-01-2027 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA MAJLIS PERHIMPUNAN KAKITANGAN BERSAMA DEKAN BIL.1/2019 DAN JAMUAN HARI RAYA FST 2019 , 01-06-2019 sehingga 31-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TABUNG DERMASISWA & KEBAJIKAN FST , 20-11-2023 sehingga 19-05-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MODUL BERTULIS BAGI PROGRAM ODL: PROGRAM PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI , 01-10-2022 sehingga 30-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MODUL BERTULIS BAGI PROGRAM ODL: PROGRAM PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI , 03-10-2022 sehingga 30-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PROGRAM SARJANA SAINS PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI SECARA ONLINE DISTANCE LEARNING (ODL) , 01-01-2023 sehingga 31-12-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENERBITAN DAN HARTA INTELEK JABATAN SAINS MATEMATIK , 22-01-2022 sehingga 21-01-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENERBITAN DAN HARTA INTELEK, JABATAN SAINS MATEMATIK , 22-01-2024 sehingga 21-01-2027 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENERBITAN DAN PENGKOMERSILAN PRODUK JABATAN SAINS MATEMATIK , 01-12-2019 sehingga 30-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PENILAIAN KURIKULUM PROGRAM SISWAZAH , 26-03-2015 sehingga 25-03-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA SEMAKAN PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI), FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI , 01-02-2021 sehingga 31-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Konvensyen KIK FST , 04-02-2020 sehingga 04-02-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Data Laporan Kelestarian FST , 14-11-2023 sehingga 13-12-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Gotong-royong Perdana FST , 22-08-2017 sehingga 22-08-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa ISO 45001:2018 UKM , 01-01-2023 sehingga 31-12-2023 , Universiti
Jawatankuasa Kebajikan Pusat Pengajian Sains Matematik , 20-09-2017 sehingga 20-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FST , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kualiti Pusat Pengajian Sains Matematik , 20-09-2017 sehingga 19-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Majlis Penyampaian Anugerah Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains dan Teknologi 2018 , 26-11-2019 sehingga 26-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Perhimpunan Kakitangan Bersama Dekan FST Bil. 2/2018 , 12-07-2018 sehingga 12-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Sanjungan Budi Profesor Emeritus Fakulti Sains dan Teknologi dan Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) , 07-03-2019 sehingga 07-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Promosi Pusat Pengajian Sains Matematik , 20-09-2017 sehingga 20-09-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PEGAWAI INSIDEN FST , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAIAN KENDIRI KITARAN 5 SEM 2 20142015 , 03-08-2015 sehingga 03-08-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PERSIDANGAN ANTARABANGSA SAINS MATEMATIK KE-5 (ICMS5) , 08-04-2022 sehingga 31-05-2023 , Universiti
Persatuan Pegawai Tadbir & Ikhtisas UKM (PERTADI) , 19-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Universiti
Persatuan Wanita UKM (SUKMANITA) , 01-01-2013 sehingga 01-01-2020 , Universiti
Persidangan Antarabangsa Sains Matematik Ke-4 , 21-09-2015 sehingga 17-11-2016 , Universiti
Program Pelancaran Sri Gumum Cyber & Penanaman Semula Pokok Di Tasik Zhini rizab Biospera UNESCO , 20-10-2018 sehingga 20-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Projek GerakNovasi EkoFraChi 2019 , 01-08-2018 sehingga 31-12-2019 , Universiti