Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN FAIZAH BINTI JUSOH

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
faizah2020@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU BAHASA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana Muda , KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH , 2008
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Buku Penyelidikan

Faizah Jusoh & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2017).  Permainan Cari Kata Bahasa Arab.  - 83. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Hakim Zainal & Khazri Osman.  (2016).  Bahasa Arab Menerusi Al-quran.  - Buku 1.  117. 

Bab Dalam Buku

Faizah Jusoh, Manal Jusoh & Nur Syazwina.  (2017).  Al Lughah Al Arabiyyah Wa Adaabuha Wa Thaqafaatuha Fi Al Mamlakah Al Arabiyyah Al Saudiyyah Wa Maliziya.  - 11. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Nur Syazwina Mustapa, Mokhtar H, Zuraida Shaadon, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Muhammad Fadhli I, Khairuzzaman K, Mariam Ar, Zulkifli N, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani H, Al Muslim M, Zainuddin I, Faizul Am, Ibtisam A, M Nazri R, Nurul Atikah.  (2020).  Buku Latihan : Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar).  - Al-istima' Wa Al-isti'ab.  124. 
Khairuzaman Kadir, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh, Zuraida Shaadon, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Khairuzaman Kadir, Moktar Hussain, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Faizah Jusoh, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Mohd Fadzli Ismail, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Zuraida Shaadon.  (2019).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab: Pendekatan Arah Bahasa.  - 174. 
Faizah Jusoh, Mohamad Azwan Kamarudin, Norsyazwina Mustafa, Faizol Azham Mohamed.  (2018).  Al-kitabah Al-muyasarrah.  - 113. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi & Mohd Fadzli Ismail.  (2017).  Buku Latihan : Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (edisi Pelajar).  - 186. 
Faizah Jusoh & Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2017).  Permainan Cari Kata Bahasa Arab.  - 83. 
Zainuddin Ismail, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Mohd Fadzli Ismail, Nur Syazwina Mustapha, Salamiah Ab Ghani, Zulkifli Nawawi & Zuraida Saadon.  (2016).  Kemahiran Penulisan Bahasa Arab.  - 147. 
Al Muslim Mustapa, Khairuzzaman Kadir, Salamiah Abd. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Faizah Jusoh, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Faizol Azham Mohamad & Mohd Shukeri Hamzah.  (2016).  Al-qiraah Wa Al-isti`ab.  - 109. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Hakim Zainal & Khazri Osman.  (2016).  Bahasa Arab Menerusi Al-quran.  - Buku 1.  117. 
Mohd Shukari Hamzah, Ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-kitabah.  - 172. 
Mohd Shukari Hamzah,ibrahim Yaacob, Al Muslim Mustapa @ Abd Rahim, Khazri Osman, Khairuzaman Kadir, Zamri Ahmad, Zainuddin Ismail ... Et Al..  (2012).  Kitab Maharat Al-qiraah.  - 143. 

Penerbitan Lain-lain

Faizah Binti Jusoh / Zuraida Binti Shaadon.  (2022).  Maf'ul Mutlak- Isim Yang Dinasab.  - 1-3. 
Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh & Zuraida Shaadon.  (2022).  Nota Nahu - Al-hal (keadaan).  - 1-5. 
Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon & Faizah Jusoh.  (2022).  Proses Memahami Bahan Pembelajaran Audio Visual Berbahasa Arab.  - 1-3. 
Al-muslim Mustapa, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusuh Dan Faizol Azham.  (2022).  Modul A Bahasa Arab Siswazah.  - 1-4. 
Faizah Binti Jusoh.  (2022).  Isim-isim Yang Dibaca Nashab Dalam Bahasa Arab.  - 1-4. 
Faizah Jusoh.  (2022).  Objek Dalam Bahasa Arab.  - 1-3. 
Ibtisam Abdullah, Ashinida Aladdin, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Faizah Jusoh.  (2021).  Pendekatan Kompetensi Komunikatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Standard Cefr.  - Webinar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21..  1-11. 
Zuraida Shaadon, Mohamad Azwan Kamarudin, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab Ghani, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Khairuzaman Kadir.  (2021).  Tanmiyah Maharat Al-istima Wa Al-fahm.  - 1-130. 
Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh.  (2021).  Perspektif Agama Dan Perjalanan Pengajaran Bahasa Arab Di Malaysia).  - 1-13. 
Salamiah Ab. Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh.  (2020).  Tinjauan Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Program Minggu Bahasa Arab (pmba).  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hakim Zainal, Faizah Jusoh, Siti Rohani Jasni, Nor Asyikin Hasan Adali & Nurul Wardah Nazifah Razali.  (2018).  Mahir Kosa Kata Arab Melalui Permainan Sullam Al-najah.  - Pertandingan K-novasi Pengajaran Dan Pembelajaran 2018.  1. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
Kaseh Abu Bakar, Roziah Sidik, Wan Kamal Mujani, Hakim Zainal, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Mohd Shukari Hamzah, Faizol Azham Mohamed, Mohd Fadzli Ismail.  (2015).  Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab.  - Laporan Teknik Pembangunan & Kajian Kesahan Ujian Diagnostik Bahasa Arab. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

INOVASI PENTAKSIRAN TAHAP PENGUASAAN ILMU NAHU DAN SARF PELAJAR FAKULI PENGAJIAN ISLAM MENERUSI PORTAL SIRAJUL ALBAB , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Pembinaan Modul Kemahiran Bahasa Arab Untuk Orang Awam Standard CEFR Antarabangsa , Penyelidik Bersama , 30-12-2020 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
Pengukuhan kemahiran bertutur Bahasa Arab melalui aktiviti lakonan (Tamthil) , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-10-2015 , Universiti
Bagaimana e-Transelate Boleh Menjana Perkembangan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan pelajar FPI , Penyelidik Bersama , 01-06-2012 sehingga 30-06-2014 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2017
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2015 , 30-07-2015 sehingga 31-07-2015 , Kebangsaan
Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2015 , 06-08-2015 sehingga 06-08-2015 , Kebangsaan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , 08-08-2015 sehingga 08-08-2015 , Kebangsaan
Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2016 , 04-04-2016 sehingga 06-04-2016 , Kebangsaan
Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2015 , 21-07-2016 sehingga 22-07-2016 , Kebangsaan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , 06-08-2016 sehingga 08-08-2016 , Kebangsaan
Bengkel Penggubalan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi 2016 , 07-08-2016 sehingga 09-08-2016 , Kebangsaan
Bengkel Pemasangan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal MIISMAM2017 , 06-06-2017 sehingga 09-06-2017 , Kebangsaan
Bengkel Pemasangan Soalan Kuiz Dini Majlis Ihtifal MIISMAM2017 , 19-06-2017 sehingga 21-06-2017 , Kebangsaan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , 04-08-2017 sehingga 06-08-2017 , Kebangsaan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , 06-08-2017 sehingga 08-08-2017 , Kebangsaan
Ketua Jawatan Kuasa Jamuan WALD 2017 , 16-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Antarabangsa
Ketua Jawatan Kuasa Pertandingan Melukis( WALD) 2017 , 16-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Antarabangsa
Ahli Jawatan Kuasa majlis Prerasmian ( WALD) 2017 , 16-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Antarabangsa
KETUA JAWATANKUASA JAMUAN DAN CENDERAMATA , 19-09-2017 sehingga 19-09-2017 , Antarabangsa
Bengkel Pembinaan Kuiz bagi Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah-sekolah Menengah Agama Malaysia (MIISMAM) 2018 , 02-05-2018 sehingga 04-05-2018 , Kebangsaan
Bengkel Pembinaan Kuiz bagi Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah-sekolah Menengah Agama Malaysia (MIISMAM) 2018 , 05-06-2018 sehingga 07-06-2018 , Kebangsaan
Kuiz Dini Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah-sekolah Menengah Agama (MIISMAM) Peringkat Kebangsaan 2018 , 27-07-2018 sehingga 29-07-2018 , Kebangsaan
Nama : BENGKEL PEMASANGAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT KEBANGSAAN SIRI 1 2019 , 17-06-2019 sehingga 20-06-2019 , Kebangsaan
Nama : BENGKEL PEMASANGAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT KEBANGSAAN SIRI 1 2019 , 24-06-2019 sehingga 27-06-2019 , Kebangsaan
MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA ISLAM MALAYSIA (MIISMAM) PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2019 , 05-07-2019 sehingga 07-07-2019 , Kebangsaan
Juri Nama : MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA ISLAM MALAYSIA (MIISMAM) PERINGKAT KEBANGSAAN Norma Baharu Tahun 2021. Kompleks Islam Putrajaya , 17-10-2021 sehingga 17-10-2021 , Kebangsaan
PERTANDINGAN MAHRAJAN BAHASA ARAB , 08-12-2021 sehingga 14-12-2021 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB SEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 30-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA NADWAH AL-JUMU , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAJAR PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI JEMPUTAN UNTUK MODUL D DAN E BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa Motivasi Unit Bahasa Arab FPI , 01-10-2015 sehingga 30-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemantapan Bahasa Arab , 30-06-2015 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 Sesi 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 1 Sesi 2015-2016 (PBJJ) , 21-10-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan Unit Bahasa Arab , 01-11-2015 sehingga 31-10-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulu Kursus PPPY1132 Maharat Al-Kitabah Bersesuaian dengan The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
LANTIKAN GURU-GURU SEBAGAI PERUNDING BENGKEL ULANGKAJI ASAS ILMU SARF DAN NAHW , 09-04-2018 sehingga 08-04-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Membaca Berita - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pertandingan Penulisan Kreatif - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Ujian Diagnostik Bahasa Arab , 04-09-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan