Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK AMINURASYED BIN MAHPOP

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA & SIYAR (CILAS)
aminurasyed@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana , UM , 2005
Sarjana Muda , UKM , 1998
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - POLICIES AND LAW
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Noor Mohammad, Hasani Mohd Ali, Zinatul Ashiqin Zainol, Jady @ Zaidi Bin Hassim, Ruzian Markom, Aminurasyed Mahpop.  (2013).  Climate Justice In Bangladesh: A Critical Review.  - Advances In Environmental Biology.  477-489. 
Noor Mohammad, Hasani, Zinatul, Jady, Ruzian, Amin.  (2013).  State Of Environmental Development In Melaka: A Case Study.  - Advances In Environmental Biology.  7(1): 207-211. 
Noor Mohammad,hasani Mohd Ali, . Zinatul Ashiqin Zainol, Jady @ Zaidi Bin Hassim, Ruzian Markom, Aminurasyed Mahpop.  (2013).  Waste Administration In Malaysia: A Case Study.  - Advances In Environmental Biology.  7(3)490-500. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Nazura Abdul Manap, Mazupi Abdul Rahman, Hossein Taji, Aminurasyed Mahpop.  (2013).  Ensuring Fairness And Justice In Criminal Investigation: The Exercise Of Arrest Power By Malaysian Syariah Enforcement Officers And Its Challenges.  - The Social Sciences.  8 (6): 543-555, 2013. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Nazura Abdul Manap, Mazupi Abdul Rahman, Safinaz Mohd Hussein, Hossein Taji, Aminurasyd Mahpop.  (2013).  Legality Of Punishment In Malaysia: Educating Malaysians On Syariah Caning Punishment.  - The Social Sciences.  381-386. 

Buku Penyelidikan

Aminurasyed Mahpop, Asma Hakimah Ab Halim, Hasani Mohd Ali.  (2021).  Law, Regulation And Practice Of Islamic Finance With Particular Reference To Malaysia.  - 24. 
Aminurasyed Mahpop.  (2019).  Taxation And Zakat On Islamic Finance Instruments.  - 21. 
Rohimi Shapiee, Rohaida Nordin, Md. Anowar Zahid & Aminurasyed Mahpop.  (2014).  Teaching And Learning In Law And Economics: A Way Forward.  - 47-57. 

Bab Dalam Buku

Aminurasyed Mahpop, Asma Hakimah Ab Halim, Hasani Mohd Ali.  (2021).  Law, Regulation And Practice Of Islamic Finance With Particular Reference To Malaysia.  - 24. 
Aminurasyed Mahpop.  (2019).  Taxation And Zakat On Islamic Finance Instruments.  - 21. 
Mohd Ma'sum Billah, Asma Hakimah Ab Halim And Aminurasyed Mahpop.  (2019).  Halal Cryptocurrency Management.  - 13. 
Hanim Kamaruddin, Aminurrashed Mahpop, Jady Hashim, Asma Hakimah Ab Halim.  (2017).  Pendidikan Asas Keusahawanan.  - 23. 
Rohimi Shapiee, Rohaida Nordin, Md. Anowar Zahid & Aminurasyed Mahpop.  (2014).  Teaching And Learning In Law And Economics: A Way Forward.  - 47-57. 

Penerbitan Lain-lain

Jady Zaidi Hassim, Aminurasyed Mahpop.  (2022).  Martial Arts And Policies: Regulatory Agenda For Martial Arts Societies In Malaysia.  - International Martial Arts & Malay Silat Festival 2022.  1-7. 
Aminurasyed Mahpop.  (2020).  Kelangsungan Hidup Rakyat Melalui Pencelahan Kewangan.  - Pena Pumas.  183-187. 
Aminurasyed Bin Mahpop.  (2020).  An Introduction To Client Consultation Competition.  - 1-41. 
Ruzian Markom, Abdul Ghafar Ismail, Shahida Shahimi, Aminurasyed Mahpop ,nurul Asyikin Mahmood.  (2014).  Review Of The Moneylenders (amendment) 2011 And Its Economic Efficiency To The Debt Market.  - Review Of The Moneylender. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Integriti Pemimpin dan Adaptasi Nilai Melalui Kitab Safinatul Hukkam , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 14-12-2022 , Universiti

Tamat

Meregulasi Pemberian Moratorium untuk Kontrak Berasaskan Hutang dalam Perniagaan Perbankan Islam di Malaysia Demi Perlindungan Pengguna Kewangan , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 30-11-2022 , Universiti
Pengharmonian Hubungan Kontrak antara Bank Islam dan Pelanggan dalam Pelaburan Mudarabah , Ketua Projek , 01-12-2013 sehingga 30-11-2015 , Universiti
Tadbir Urus Dokumen Kontrak Produk Perbankan Islam , Ketua Projek , 10-05-2013 sehingga 09-05-2015 , Kebangsaan
Memperkasakan Korpus Undang-Undang Melalui Penyelidikan dan Penerbitan , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Penentuan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning / PBL) terbaik dalam kursus Undang-undang Keterangan I (UK 4073) di Fakulti Undang-undang UKM , Penyelidik Bersama , 01-08-2014 sehingga 31-07-2015 , Universiti
Merangka Perundangan monetari dan Kewangan Untuk Malaysia dalam Konteks ASEAN , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
Review of the Moneylenders (Amendment) Act 2003 and Its Economic Efficiency to the Debt Market , Penyelidik Bersama , 15-09-2013 sehingga 14-05-2014 , Kebangsaan
Kaedah `problem based learning` (PBL) dalam penderafan dokumen kontrak undang-undang sekuriti Islam , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Penggunaan kaedah simulasi melalui mock trial dalam kursus UK 4133 Undang-undang keterangan dan prosedur di Mahkamah Syariah 1 di fakulti undang-undang: ke arah melatih kemahiran pengemukaan keterangan di kalangan pelajar. , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 31-12-2014 , Universiti
Pengalaman Kesukarelaan` Sebagai Elemen Pembelajaran: Menyuntik Kefahaman Menyeluruh Mengenai Peranan dan Aplikasi Undang-undang Ekonomi dan Pembangunan , Penyelidik Bersama , 01-07-2013 sehingga 30-06-2014 , Universiti
The Role of the Kajang Municipal Council For Managing Waste Pollution In Kajang Municipal Areas: A Case Study , Penyelidik Bersama , 10-05-2013 sehingga 09-05-2015 , Kebangsaan
Islamic Economy And The New Economy Model: Towards Wealth Creation & Wellbeing , Penyelidik Bersama , 01-01-2013 sehingga 31-03-2014 , Universiti
INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TERHADAP KURSUS UK 2153 MUAMALAT DI FUU , Penyelidik Bersama , 22-10-2012 sehingga 21-10-2013 , Universiti
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Mediation , 16-12-2014 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Seminar Muamalat, Perbankan dan Kewangan Islam , 08-07-2014 sehingga 08-07-2014 , Kebangsaan
Course on Current Trends in Islamic Banking in Malaysia , 08-04-2014 sehingga 08-04-2014 , Kebangsaan
REIT Wakaf , 26-08-2014 sehingga 26-08-2014 , Kebangsaan
Panel Penilai Student Assessment Centre Bagi Program Kerjasama JPA-MARA 2014 , 21-04-2014 sehingga 22-04-2014 , Kebangsaan
Pelantikan sebagai Pakar Bidang Projek Kajian dan Penggubakan Akta Pemajuan Komersil , 12-12-2019 sehingga 30-06-2021 , Kebangsaan
Kerangka Institusi Pembiayaan Makro di Malaysia , 18-05-2021 sehingga 08-06-2021 , Kebangsaan
Premature Release of Old Age, Terminally Ill Prisoners Confined in Jails in Pakistan: Cross Cutting Themes and Policy Imperatives , 04-06-2021 sehingga 11-06-2021 , Antarabangsa
Webinar on Islamic Finance Issues Series 2 , 16-06-2021 sehingga 16-06-2021 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

HAKIM BAGI PERTANDINGAN CLIENT CONSULTATION COMPETITION 2018 , 18-12-2021 sehingga 19-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Induk Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Gantian) Prasiswazah semester 1 & 2 sesi 2014/15 , 29-07-2015 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN TUANKU JAAFAR 2021 (TJC2021) , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Jawatankuasa KRA 4 Fakulti Undang-undang , 02-01-2015 sehingga 07-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa KRA5 Fakulti Undang-undang , 02-01-2015 sehingga 07-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PRASISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2021/2022 , 02-12-2021 sehingga 02-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAI KUMPULAN BICARA TUNTAS KURSUS UUUK4565 (KERTAS PROJEK) SESI 2022/2023 , 29-11-2022 sehingga 29-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Ujian Akhir Open Book Secara Dalam Talian Prasiswazah Semester 1, Sesis 2020/2021 , 01-12-2020 sehingga 06-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan