Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. HASANAH BINTI ABD. KHAFIDZ

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN DAKWAH & KEPIMPINAN
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz is a Senior Lecturer in the Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia from December 2015 until now. Prior to that, she was a Senior Lecturer at the Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia, from July 2013 to November 2015. She also served as a Senior Lecturer at the Department of Islamic Studies, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang, from August 2006 to June 2013. She graduated with a Bachelor of Arts (Sharia and Islamic Studies) from Mu`tah University, Jordan (1997), then obtained a Master in Fiqh and Usul Fiqh from International Islamic University Malaysia (2000). She obtained a PhD from the University of Malaya in 2006. Her area of specialization is about zakat or Islamic charity. Her book about Asnaf Zakat won Anugerah Buku Negara in 2018. She is also very active in e-learning and a winner at Anugerah e-Pembelajaran 2015 (the category of creative and interactive e-learning videos).

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UNIVERSITI MALAYA , 2007
ILMU WAHYU , Sarjana , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA , 2000
Sarjana Muda , UNIVERSITI MU'TAH , 1997
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (Zakat dan Teknologi Dakwah)
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (Teknologi Pendidikan)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Hamza Abed Alkarim Hammad, Irwan Mohd Subri, Hasanah Abd Khafidz.  (2023).  The Impact Of Religiosity On The Malaysian Muslim Community's Attitude Towards The Practice Of Cupping.  - Juris (jurnal Ilmiah Syariah).  145-158. 
Muhamad Faisal Ashaari, Nurul Aini Syazwani Norhisham, Ponnusamy Subramaniam, Jamiah Manap, Hasanah Abd Khafidz, Rosmawati Mohamad Rasit.  (2023).  Adapting Social Supports Through Communication Technologies As A Lifelong Learning For Older Adults.  - Pakistan Journal Of Life And Social Sciences (pjlss).  205-220. 
Muhamad Faisal Ashaari, Nurul Aini Syazwani Norhisham, Ponnusamy Subramaniam, Jamiah Manap, Hasanah Abd Khafidz, Rosmawati Mohamad Rasit.  (2022).  Forms Of Social Support For The Elderly Through Information And Communication Technology Overcome The Empty Nest Syndrome.  - Malaysian Journal Of Medicine And Health Sciences.  31-32. 
Haziyah Hussin, Najah Nadiah Amran, Hasanah Abd Khafidz, Nur Farhana Abdul Rahman, Adawiyah Ismail, Zamzuri Zakaria, Norain Azlan.  (2022).  Students Perception Of Digital Alternative Assessment Practices In Islamic Studies.  - International Journal Of Academic Research In Progressive Education And Development.  465-481. 
Irwan Mohd Subri, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Suhazeli Abdullah, Hasanah Abd Khafidz.  (2021).  Pengetahuan Dan Penerimaan Masyarakat Islam Di Malaysia Terhadap Vaksin Covid-19.  - Ulum Islamiyyah The Malaysian Journal Of Islamic Sciences.  49-68. 
Nurul Ilyana Muhd Adnan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Wan Anisah Endut, Suraya Ismail, Hasanah Abd Khafidz, Hafas Furqani, Zaizul Ab Rahman, Ahmad Yunus Mohd Noor, Mohd Borhanuddin Zakaria.  (2020).  Zakat Distribution Through Micro Financing: Hukm (islamic Ruling) And Form Of Aqad (contract).  - Journal Of Critical Reviews.  1032-1038. 
Nurul Ilyana Muhd Adnan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Wan Anisah Endut, Suraya Ismail, Hasanah Abd Khafidz, Hafas Furqani, Zaizul Ab Rahman, Ahmad Yunus Mohd Noor, Mohd Borhanuddin Zakaria.  (2020).  Zakat Distribution Through Microfinancing: Hukm (islamic Ruling) And Form Of Aqad (contract).  - Journal Of Critical Reviews.  1032-1038. 
Nurkhamimi Zainuddin, Azman Ab. Rahman, Muhammad Sabri Sahrir, Hasanah Abd Khafiz.  (2019).  A Study On The Effectiveness Of Global Zakat Game (gzg) As A Zakat Teaching And Learning Tool.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  1488-1500. 
Mohd Arip Kasmo, Abur Hamdi Usman, Aminudin Bashir, Jamsari Alias, Mohamad Mohsin Mohamad Said, Zulkifli Mohamad, Hasanah Abd Khafidz, Nazri Muslim, Khalim Zainal.  (2015).  The Perception Of The People In Malaysia On The Relation Between Science And Human Problems.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences.  374-379. 
Mohd Arip Kasmo, Abur Hamdi Usman, Hamdzun Haron, Abdul Salam Yusuf,fazilah Idris, Nasruddin Yunos & Hasanah Abd Khafidz..  (2015).  The Compatibility Between The Quran And Modern Science: A Comparative Study Among Malaysian.  - Asian Social Science.  299-306. 

Buku Penyelidikan

Najah Nadiah Amran, Ahmad Irdha Mokhtar, Abd. Ghafar Don, Hasanah Abd. Khafidz, A'dawiyah Ismail.  (2020).  High-impact Educational Practices Hieps The Malaysian Higher Education Experience - Volume 1.  - 9. 
Zulkefli Aini, Salasiah Hanin Hamjah, Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah@tan Ai Pao, Khazri Osman, Hasanah Abd. Khafidz, Zainab Ismail.  (2019).  Bimbingan Asas Fardhu Ain Masyarakat Orang Asli Kelantan - Feqah Tahap 1.  - 97. 
Hasanah Abd Khafidz, Zulkefli Ain, Nur Nazira Rahim.  (2019).  Memperkasa Potensi Muallaf Era Kontemporari.  - 14. 
Zulkefli Aini, Salasiah Hanin Hamjah, Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah@tan Ai Pao, Khazri Osman, Hasanah Abd. Khafidz, Zainab Ismail.  (2019).  Bimbingan Asas Fardhu Ain Masyarakat Orang Asli Kelantan - Tauhid Tahap 1.  - 61. 
Muhamad Faisal Ashaari & Hasanah Abd Khafidz.  (2016).  Isu Kontemporari Had Kifayah Zakat Dan Pengurusan Di Malaysia.  - 16. 
Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Hasanah Abd. Khafidz, Ahmad Zamri Mansor, Nasrudin Yunos & Nazri Muslim.  (2016).  Action Research: A Window To New Experiences In Teaching And Learning.  - 21. 

Bab Dalam Buku

Hasanah Abd Khafidz, Irdha Mokhtar.  (2023).  Isu Dakwah Ketika Pandemik Covid-19.  - 8. 
Siti Jamiaah Abdul Jalil, Hasanah Abd Khafidz, Ahmad Irdha Mokhtar.  (2023).  Isu Dakwah Ketika Pandemik Covid-19.  - 7. 
Najah Nadiah Amran, Ahmad Irdha Mokhtar, Abd. Ghafar Don, Hasanah Abd. Khafidz, A'dawiyah Ismail.  (2020).  High-impact Educational Practices Hieps The Malaysian Higher Education Experience - Volume 1.  - 9. 
Tengku Nor Husna Tengku Jamil, Hasanah Abd Khafidz, Khazri Osman, Syazwani Mohd Mutaridi.  (2020).  Wasatiyyah: Konsep Dan Pengamalan.  - 8. 
Hasanah Abd Khafidz, Zulkefli Ain, Nur Nazira Rahim.  (2019).  Memperkasa Potensi Muallaf Era Kontemporari.  - 14. 
Hasanah Abd Khafidz.  (2017).  Cinta Serata Alam.  - 8. 
Muhamad Faisal Ashaari & Hasanah Abd Khafidz.  (2016).  Isu Kontemporari Had Kifayah Zakat Dan Pengurusan Di Malaysia.  - 16. 
Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Hasanah Abd. Khafidz, Ahmad Zamri Mansor, Nasrudin Yunos & Nazri Muslim.  (2016).  Action Research: A Window To New Experiences In Teaching And Learning.  - 21. 
Hasanah Binti Abd. Khafidz Dan Zahri Bin Hamat.  (2013).  Islamic Philantrophy For Ummah Excellence.  - 647-656. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Fadlan Mohd Othman, Zamri Arifin, Ahmad Yunus Mohd Nor, Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Hasanah Abd Khafidz, Mr Hakim Zainal, Wan Azman Wan Mohammad.  (2024).  Dalil Al-khibrat Al-akadimiyyah Kulliyyat Al-dirasat Al-islamiyyah Al-jami'ah Al-wataniyyah Al-maliziyyah.  - 137. 
Siti Jamiaah Abdul Jalil, Hasanah Abd Khafidz, Ahmad Irdha Mokhtar.  (2023).  Isu Dakwah Ketika Pandemik Covid-19.  - 215. 
Zulkefli Aini, Salasiah Hanin Hamjah, Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah@tan Ai Pao, Khazri Osman, Hasanah Abd. Khafidz, Zainab Ismail.  (2019).  Bimbingan Asas Fardhu Ain Masyarakat Orang Asli Kelantan - Tauhid Tahap 1.  - 61. 
Zulkefli Aini, Salasiah Hanin Hamjah, Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah@tan Ai Pao, Khazri Osman, Hasanah Abd. Khafidz, Zainab Ismail.  (2019).  Bimbingan Asas Fardhu Ain Masyarakat Orang Asli Kelantan - Feqah Tahap 1.  - 97. 
Hasanah Abd Khafidz.  (2017).  Pentafsiran Asnaf Zakat Di Malaysia Mengikut Masa Dan Tempat.  - 272. 
Muhamad Faisal Ashaari, Rosmawati Mohamat Rasit & Hasanah Abd Khafidz.  (2016).  Mengenali Manusia Dari Perspektif Al-quran (asas Psikologi Dan Komunikasi Dakwah).  - 137. 
Azman Ab Rahman & Hasanah Abd Khafidz.  (2015).  Ensiklopedia Asnaf Dan Skim Agihan Zakat Di Malaysia.  - 296. 

Penerbitan Lain-lain

Abdul Ghafar Don, Anuar Puteh, Muhammad Faisal Asha'ari, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Dardaa Bin Mohamad, Hasanah Abd Khafidz, Khazri Osman, Nur Athiroh Masyail Tan, Zulkefli Aini.  (2024).  Garis Panduan Latihan Amali Dakwah.  - Garis Panduan Latihan Amali Dakwah.  1-3. 
Muhammad Muzakkir Yazib, Hasanah Abd Khafidz, Abdul Ghafar Don, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani &nurul Ilyana Muhd Adnan.  (2023).  Pelaksanaan Prinsip Keutamaan Bagi Agihan Bantuan Makanan Semasa Pandemik Covid-19.  - World Zakat & Waqf Forum International Conference.  1-25. 
Hasanah Abd Khafidz, Najah Nadiah Amran, Noor Lizza Mohamed Said, Alya Nabihah Idris, Nurul Anis Mohd. Mahin.  (2023).  Buku Program Knovasi 2021 Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  1-76. 
Hasanah Abd Khafidz.  (2023).  Animasi Dakwah: Kanak-kanak Sebagai Khalayak Sasaran.  - 1-15. 
Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Salasiah Hanim Hamjah, Muhammmad Faisal Ashaari, Rosmawati Mohamad Rasit, Zulkifle Aini, Muhammad Adib Samsudin, Che Maryam Ahmad, Ahmad Irdha Mokhtar, Hasanah Abd Khafidz, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Abu Dardaa Mohamad.  (2023).  Kajian Pembinaan E-terapi Keluarga Sakinah.  - Prosiding Simposium Penyelidikan Mains 2023.  1-9. 
Hasanah Abd Khafidz.  (2023).  Animasi Dakwah: Konsep Asas.  - 1-32. 
Haziyah Hussin, Najah Nadiah Amran, Nur Farhana Abdul Rahman, Hasanah Abd. Khafidz, Adawiyah Ismail, Zamzuri Zakaria.  (2022).  Pembinaan Model Pentaksiran Alternatif Digital Dalam Pengajian Islam.  - 1-92. 
Hasanah Binti Abd Khafidz, Zuliza Binti Mohd Kusrin, Zaini Nasohah, Abu Dardaa Bin Mohamad, Muhammad Subari Bin Ramli & Husni Bin Abdullah.  (2022).  Kajian Penentuan Kadar Iwadh Bagi Perceraian Secara Khuluk Dalam Majlis Tahkim Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor.  - 1-78. 
Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Salasiah Hanin Hamjah, Norazman Amat, Md Noor Saper, Abdul Ghaffar Surip, Zaini Said, Rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari, Zulkefli Aini, Muhammad Adib Samsudin, Che Maryam Ahmad, Ahmad Irdha Mokhtar, Hasa.  (2021).  E-terapi Keluarga Sakinah.  - 1-145. 
Hasanah Abd Khafidz, Nur Nazira Rahim, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Zulkefli Aini.  (2021).  Mooc Zakat Untuk Mualaf.  - 7th Teaching And Learning Innovation Festival.  1. 
Najeeb Hakimi Rahman, Hasanah Abd Khafidz.  (2021).  Ciri-ciri Permainan Video Patuh Syariah.  - Kolokium Prasiswazah.  1-11. 
Hasanah Binti Abd. Khafidz, Zulkefli Bin Aini & Siti Jamiaah Binti Abdul Jalil.  (2021).  Laporan Akhir Kajian Model Pembelajaran Imersif Teradun Bagi Memahami Zakat.  - 1-21. 
Hasanah Abd. Khafidz.  (2021).  Unpacking Everyone Can Create Video: Your First Movie.  - 1-18. 
Hasanah Abd. Khafidz.  (2021).  Walkthrough Ipad Learning Resources, Ecc And Showcase Of Student Work (cerdik & Yayasan Hasanah Untuk Negeri Perak).  - 1-20. 
Nurkhalisah Aliah Rohaimi, Hasanah Abd Khafidz.  (2021).  Keusahawanan Menurut Islam Dan Cabaran Pelaksanaannya Secara Dalam Talian.  - Kolokium Prasiswazah Program Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan 2021.  1-11. 
Fatin Suziyani Fauzi, Hasanah Abd Khafidz.  (2021).  Kaedah Komunikasi Pembelajaran Dalam Talian.  - Kolokium Prasiswazah Program Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan 2021.  1-7. 
Hasanah Abd Khafidz.  (2021).  Maqasid Al-syariah Satu Pengenalan Umum.  - Journal Of Fiqhiyyat.  108-111. 
Hasanah Abd Khafidz, Najah Nadiah Amran, Anwar Fakhri Omar, Muhammad Ammar Wijdan Ahmad Fathi.  (2021).  Buku Program Dan Abstrak Knovasi 2021 Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  - Buku Program Dan Abstrak Knovasi 2021 Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.  1-176. 
Najeeb Hakimi Rahman, Hasanah Abd Khafidz.  (2021).  Permainan Video Dalam Perspektif Islam.  - Persidangan Mahasiswa Pengajian Islam E-permai 2021.  1-18. 
Wan Ibrahim Wan Ahmad,salasiah Hanin Hamjah,norazman Amat,md. Noor Saper, Fadilah Mohamed,che Rozita Che Abd Rahman,rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari,zulkifli Aini,zaini Said,che Maryam Ahmad,mahnessa A. Kadir,hasanah Abd. Khafidz Et Al..  (2020).  Development Of E-therapy For Sakinah Family.  - The First International Webinar On Social Science.  1. 
Adawiyah Ismail, Hasanah Abd. Khafidz.  (2020).  Kepuasan Pembelajaran Atas Talian Dalam Kalangan Pelajar Program Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan.  - Bicara Dakwah.  1-7. 
Abdul Ghafar Don , Hahafidz.  (2020).  Aspek Pengetahuan Dan Kemahiran Dalam Dakwah.  - 1-8. 
Rosmawati Mohamad Rasit, Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah, Zuliza Mohd Kusrin, Salmy Edawati Yaacob, Adawiyah Ismail, Siti Jamiaah Abd Jalil, Hasanah Abd. Khafidz, Nozira Salleh, A'thiroh Masyaa'il Tan, Suariza@hidayah Muhammad, Azimah Misrom.  (2020).  Pelan Pembangunan Wanita Mualaf Di Malaysia.  - 52. 
Hasanah Abd Khafidz.  (2020).  Antara Menjaga Nyawa Dan Menjaga Agama.  - Bicara Dakwah Ke 21.  1-18. 
Wan Ibrahim Wan Ahmad,salasiah Hanin Hamjah,norazman Amat,md. Noor Saper, Fadilah Mohamed,che Rozita Che Abd Rahman,rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari,zulkifli Aini,zaini Said,che Maryam Ahmad,mahnessa A. Kadir,hasanah Abd. Khafidz Et Al..  (2020).  8 Marital Relationship Problems.  - The First International Webinar On Social Science.  1. 
Hasanah Binti Abd. Khafidz;zulkefli Bin Aini.  (2020).  Kerangka Pembelajaran Atas Talian Secara Massive Open Online Course (mooc) Mengenai Zakat.  -
Hasanah Abd Khafidz.  (2019).  Pembelajaran Aktif Dalam Pengajian Islam Active Learning In Islamic Studies.  - 2nd International Conference On Information Technology 2019.  1. 
Hasanah Abd Khafidz.  (2019).  Shapes Made Easy.  - Regional Apple Professional Learning Summit.  1-10. 
Mohd Hafiszudin Mohd Amin, Rozmel Abdul Latiff, Amirul Mukminin Mohamad,sarah Mohamad Yunus, Farah Zubaid Akhbar,hasanah Abdul Khafidz, Afifuddin Husairi Bin Mat Jusoh@hussain, Azizah Ya'acob.  (2019).  Kertas Kerja Ulum Citra 2019.  - Evaluating Feasibility Citra-ulum Learning Space (cus) From The Perspective Of Industrial Revolution 4.0 Towards Democratized Education..  1-9. 
Hasanah Binti Abd Khafidz.  (2017).  Engendering Versatile Preachers.  - Impact Magazine.  75. 
Fazilah Idris, Nasruddin Yunos, Hasanah Abd Khafidz, Rozmel Abdul Latiff, Rozita Ibrahim.  (2016).  Adaptation Of Addie Model In Inventing Ethnic Relations Mooc Teaching And Learning (t&l) Materials.  - International University Carnival On E Learning 2016 (iucel 2016). 
Fazilah Idris; Hasanah Abd Khafidz; Rozita Ibrahim; Rozmel Abdul Latiff; Ahmad Zamri Mansor.  (2016).  Pembangunan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Hubungan Etnik Secara Massive Open Online Course (mooc).  -
Rozita Ibrahim, Fazilah Idris, Rozmel Abdul Latiff, Hasanah Abd Khafidz Dan Nasruddin Yunos.  (2016).  Kursus Hubungan Etnik Secara Mooc Melonjak Kesepaduan Sosial.  -
Azman Ab. Rahman, Irwan Mohd. Subri, Zahari Mahad Musa, Hasanah Abd. Khafidz, Nabilah Yusof, Nor Asiah Yaakub & Ainatul Syafiqah Mohd Din.  (2015).  Model Institusi Pendidikan Melalui Pembiayaan Dana Zakat.  -
Fatin Hazwani Siran Dan Hasanah Abd Khafidz.  (2015).  Interaksi Dalam Meningkatkan Potensi Pelajar Kursus Pembangunan Diri.  - Knovasi Pengajaran Dan Pembelajaran. 
Hasanah Binti Abd. Khafidz & Fatin Hazwani Binti Siran.  (2015).  5 Cara Efektif Menawan Hati Pelajar Dengan Teknologi Pembelajaran.  -
Rozita Ibrahim; Fazilah Idris; Rozmel Abdul Latiff; Hasanah Abd Khafidz; Ahmad Zamri Mansor; Nazri Muslim; Nasruddin Yunos.  (2015).  Mooc Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Hubungan Etnik: Kesalinghubungan Melampaui Batas Ruang Dan Waktu.  -
Rozita Ibrahim; Fazilah Idris; Rozmel Abdul Latiff; Hasanah Abd Khafidz; Nasrudin Yunos.  (2015).  Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Hubungan Etnik Secara Mooc.  -
Fazilah Idris; Hasanah Abd Khafidz; Rozita Ibrahim; Rozmel Abdul Latiff; Ahmad Zamri Mansor.  (2015).  Rekacipta Bahan P&p Kursus Hubungan Etnik Secara Mooc.  -
Hasanah Binti Abd. Khafidz.  (2013).  Penggunaan Kaedah `la Yunkar Taghayyur Al-ahkam Bi Taghayyur Al-zaman Wa Al-makan` Dalam Pentafsiran Asnaf Zakat.  - International Seminar On Usul Fiqh (i-sufi 2013). 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

Pembinaan Kerangka Agihan Zakat Malaysia Semasa Pandemik Covid-19 , Ketua Projek , 07-09-2021 sehingga 06-12-2023 , Kebangsaan
KAJIAN IWADH BAGI PERCERAIAN SECARA KHULUK DALAM MAJLIS TAHKIM DI MAHKAMAH SYARIAH NEGERI SELANGOR , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
Model Pembelajaran Imersif Teradun Bagi Memahami Zakat , Ketua Projek , 01-12-2018 sehingga 28-02-2021 , Kebangsaan
Kerangka Pembelajaran Atas Talian Secara Massive Open Online Course (MOOC) Mengenai Zakat , Ketua Projek , 15-12-2017 sehingga 14-12-2019 , Universiti
PEMBANGUNAN MANUAL GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI DAKWAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-11-2023 , Universiti
PEMBANGUNAN MODEL SOKONGAN SOSIAL DAN KESIHATAN WARGA EMAS DALAM TALIAN MENJELANG `NEGARA TUA` 2030 , Penyelidik Bersama , 07-09-2021 sehingga 06-09-2023 , Kebangsaan
PEMBINAAN MODEL PENTAKSIRAN ALTERNATIF DIGITAL DALAM PENGAJIAN ISLAM , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 30-04-2022 , Universiti
KAJIAN PEMANTAPAN KEFAHAMAN DAN PENGHAYATAN ISLAM ETNIK BUKAN MELAYU NEGERI SEMBILAN , Penyelidik Bersama , 01-06-2020 sehingga 31-05-2024 , Kebangsaan
Pembangunan Kandungan Khutbah Jumaat Yang Berkesan di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 01-06-2020 sehingga 31-05-2024 , Kebangsaan
Evaluating feasibility Citra-ULUMLearning Space (CUS) from the perspective of Industrial Revolution 4.0 towards democratized education , Penyelidik Bersama , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Universiti
PEMBINAAN E-TERAPI KELUARGA SAKINAH DI JABATAN KAUNSELING DAN INFRASTRUKTUR KHAS, PERBADANAN BAITULMAL NEGERI SEMBILAN , Penyelidik Bersama , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
PELAN PEMBANGUNAN WANITA MUALAF DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-11-2019 sehingga 31-07-2020 , Kebangsaan
Pembangunan Modul Asas Bacaan Al-Quran kepada Muallaf – Iqra’ al-Hasaneyn , Penyelidik Bersama , 01-11-2019 sehingga 28-03-2020 , Kebangsaan
Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Pembudayaan Akhlak Remaja Digital , Penyelidik Bersama , 15-08-2019 sehingga 15-11-2020 , Kebangsaan
Acceptance and Use of the Bus Safety Awareness using 4IR Technology for a Personalized and Meaningful Learning Experience , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-01-2021 , Universiti
PEMBINAAN BUKU BIMBINGAN ASAS FARDHU AIN KEPADA MASYARAKAT ORANG ASLI DI KELANTAN. , Penyelidik Bersama , 26-12-2016 sehingga 26-12-2018 , Kebangsaan
Pelaksanaan dan Pemantauan Kursus CITRA , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
MOOC Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hubungan Etnik: Pelengkap Bukan Pengganti , Penyelidik Bersama , 01-04-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Program Penyelidikan dan Penerbitan , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2018

Anugerah-anugerah Lain

Anugerah Perak , 2022
Teaching and Learning Innovation Festival 2021 , 2021
Apple Professional Learning Specialist , 2021
Certified Content Creator , 2021
Anugerah Kertas Terbaik , 2021
Certificate of Appreciation , 2021
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2021
Anugerah Pendidik Bitara , 2020
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2020
Anugerah Pertandingan Poster , 2020
Anugerah Pertandingan Poster , 2020
KNovasi P&P 2020 , 2020
Anugerah Bitara Pengajaran (Individu) , 2019
Anugerah Buku Negara , 2018
ANUGERAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN IMERSIF TERADUN (BLENDED) , 2017
Penghargaan , 2017
Anugerah Pengajar Cemerlang , 2017
Anugerah Inovasi e-Pembelajaran , 2015
Anugerah Inovasi e-Pembelajaran , 2015
Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 2015
Pertandingan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran , 2015
Anugerah Inovasi e-Pembelajaran , 2015
Anugerah Pengajar Cemerlang , 1899
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Aktiviti Kokurikulum Dakwah secara dalam talian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya, ALHUZAEE BIN SULAIMAN, Sarjana
Kerangka Agihan Zakat Semasa Pandemik di Malaysia, MUHAMMAD MUZAKKIR BIN YAZIB, Sarjana
PENDEKATAN QUDWAH GURU AL QURAN DAN FARDHU AIN (KAFA) DALAM, ALIYAH NUR HIDAYU BT AB AZIZ, Sarjana
PENDEKATAN KEPIMPINAN GURU AL-QURAN DALAM PENGAJARAN, HAZWAN AROFF BIN HAMIDI, Sarjana
PENDEKATAN PENYUCIAN JIWA DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK SIMPANG RENGGAM, NIK SITI KHADIJAH BINTI NIK SALLEH, Sarjana
Kefahaman Ketua Keluarga Terhadap Pelaksanaan Zakat Harta Tanggungan, NORLIYANA IZZATI BINTI MOHD NAZRI, Sarjana
Kefahaman dan Persepsi Pelajar Institut Profesional Baitulmal terhadap, NOR FARAHAIN BINTI SAUD, Sarjana
PENERIMAAN MUALAF TERHADAP PEMBELAJARAN DALAM TALIAN SECARA MASSIVE, NUR NAZIRA BINTI RAHIM, Sarjana
Metodologi Dakwah kepada Mak Nyah, WAN MOHD TAUFIK BIN WAN MARZUKI, Sarjana
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Fardu Ain dalam Kalangan Mualaf Dewasa, AQILAH BINTI HAJI ABD HALIM, Sarjana
Pemahaman Pengurusan Islam Dalam Kalangan Pengurus Sumber Daya Manusia Di Sekolah-, MUHAMMAD MAWARDI BIN HAFIDZI, Sarjana
Kefahaman Banduan Muda Terhadap Ibadat Solat di Sekolah Integriti, ZAITIL-IZLINA BINTI ISMAIL, Sarjana
Analisis Pandangan Ulama Terhadap Isu-Isu Agama oleh Sisters in Islam (SIS), FATIN NABILLAH BINTI MD BAHRUDIN, Sarjana
Pengaruh Emosi Wanita Terhadap Kehidupan Harian Serta Pengurusan Emosi Wanita Menurut, SHAMILATUL SUFIA BINTI ABDULLAH, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Pembangunan Model Sokongan Sosial dan Kesihatan Warga Emas Dalam Talian Bagi, NURUL AINI SYAZWANI BINTI NORHISHAM, Doktor Falsafah
NUR NAZIRA BINTI RAHIM, Doktor Falsafah
Pelaksanaan Pendekatan Tasawuf dalam kalangan Saudara Baru Etnik Cina di Negeri Sembilan., MOHD ZAIDI BIN RAMLI, Doktor Falsafah
AL HABSI ALI HAMOOD NASSER, Doktor Falsafah
Kefahaman dan Pendekatan Guru Pendidikan Islam Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Berteraskan Pendekatan Islam., TENGKU NOR HUSNA BINTI TENGKU JAMIL, Doktor Falsafah
Athar Istiratiji al-Tahawwul al-Raqami fi Tahsin Judat al-khadamat al-Hukumiyyah bi al-Tatbiq ala Baladiyyat Zafar bi Saltanat Oman, ALMASHEKHI ABDULLAH SAID SALIM, Doktor Falsafah
Kecenderungan Elit Terhadap Program Islamik dalam Televisyen Jordan, ABDULELAH HASONEH TAHAT, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Persatuan Penduduk Desa Bestari , 01-03-2014 sehingga 31-12-2015 , Kampung / Taman
Program Kebolehpasaran Graduan Universiti Sains Islam Malaysia , 12-01-2014 sehingga 17-01-2014 , Kebangsaan
Fasiliator Kursus Bahasa Arab , 08-12-2014 sehingga 13-12-2014 , Daerah / Jajahan
Journal of Education and Learning , 01-11-2015 sehingga 31-12-2015 , Antarabangsa
iPad and Mac Champions Development at iCOOP , 07-12-2017 sehingga 08-12-2017 , Kebangsaan
Learning with iPad Workshop , 10-11-2017 sehingga 10-11-2017 , Negeri
Workshop on Developing a MOOC Course , 09-08-2017 sehingga 10-08-2017 , Kebangsaan
Designing Learning, Designing Content , 04-08-2017 sehingga 30-11-2017 , Kebangsaan
Persatuan Penduduk Desa Bestari Salak Tinggi Sepang , 01-03-2016 sehingga 28-02-2018 , Kampung / Taman
Anugerah Buku Negara , 30-04-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Penceramah Program Learning Circle Series Talk 5/2018: Interactive Learning , 03-07-2018 sehingga 03-07-0159 , Kebangsaan
Perkhidmatan Pelaksaan Kajian Penetapan Kadar Had al-Kifayah Negeri Selangor Tahun 2019 , 18-07-2018 sehingga 31-12-2018 , Kebangsaan
Penceramah Bengkel Digital Citizenship di Sekolah Sultan Alam Shah Purajaya , 06-10-2018 sehingga 06-10-0159 , Kebangsaan
Juri, Pertandingan Inovasi Islam dan Bahasa Arab Peringkat Kebangsaan (INOVIS) di USIM , 28-08-2018 sehingga 28-08-0159 , Kebangsaan
Judge for Invention, Innovation & Design o e-Learning (IIDEL) in International Carnival on e-Learning at IIUM , 12-09-2018 sehingga 13-09-0159 , Antarabangsa
Jawatankuasa Pemilih Anugerah Khas YB Menteri Pendidikan Malaysia: Rekabentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif 2018 (AKRI) bagi Pembelajaran Imersif , 24-11-2018 sehingga 26-11-2018 , Kebangsaan
Penceramah Program Digital Citizenship di Sekolah Dato' Abdul Razak , 15-11-2018 sehingga 15-11-0159 , Kebangsaan
Penceramah Kursus Digital Citizenship Pembudayaan ICT di Kolej Tunku Kurshiah , 17-11-2018 sehingga 17-11-0159 , Kebangsaan
Penceramah Bengkel Pembangunan Isi Kandungan Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Apple iPad , 06-12-2018 sehingga 08-12-0159 , Kebangsaan
Penceramah Bengkel Everyone Can Create @ CikgooTube Negeri Sembilan , 19-02-2020 sehingga 21-02-2020 , Kebangsaan
Spotlight Speaker in Apple Professional Learning Communities, Singapore , 07-07-2020 sehingga 07-07-2020 , Antarabangsa
Speaker in Apple Professional Learning Series: Teaching Arabic language asynchronously on the iPad , 22-04-2020 sehingga 22-04-2020 , Antarabangsa
Speaker in 'Becoming a Future Proof Student in Industry 4.0 with Apple Technology: Explain Everything About Yout With Clips! , 02-12-2020 sehingga 02-12-2020 , Antarabangsa
Speaker in Apple Professional Learning Series: Producing you Movie with iMovie , 05-04-2020 sehingga 05-04-2020 , Antarabangsa
Ahli Panel Forum: Covid-19: Pembelajaran dalam Talian: Pengalaman Berbeza 3 Negara, Malaysia, Thailand & Indonesia , 09-06-2020 sehingga 09-06-2020 , Antarabangsa
KULTUM Surau Tazkiah: Tips Menghidupkan Ramadhan bagi Wanita (kuliah online) , 13-05-2020 sehingga 13-05-2020 , Kampung / Taman
KNovasi P&P 2020 , 06-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Facilitating Learning and Engaging Students in a Virtual Environment , 10-03-2021 sehingga 10-03-2021 , Kebangsaan
Apple Professional Learning Specialist , 05-10-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Workshop: Getting to Know Pages for Creative Writing , 20-03-2021 sehingga 20-03-2021 , Kebangsaan
Teaching and Learning Innovation Festival 2021 , 08-12-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Certified Content Creator , 15-09-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Scholars Volunteers Group , 01-11-2021 sehingga 01-11-2022 , Antarabangsa
Al-Takhtit al-Dawi lada al-Haiah al-Ammah lil Awqaf wa al-Shuun al-Islamiyyah bi Libiya , 20-07-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
iOS App Ideation and Prototyping Workshop , 03-10-2022 sehingga 03-10-2022 , Kebangsaan
FORUM TRANSFORMASI PENDIDIKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013-2025 SATU PENGALAMAN KOLEKTIF TANGGUNGJAWAB BERSAMA , 08-08-2022 sehingga 08-08-2022 , Kebangsaan
KURSUS PENSIJILAN APPLE TEACHER BERASASKAN SIMULASI DAN INTERAKTIF MENGGUNAKAN IPAD UNTUK PENINGKATAN KEPAKARAN PENDIGITALAN PENSYARAH DI IAB SABAH , 05-10-2022 sehingga 07-10-2022 , Kebangsaan
Anugerah Perak , 06-07-2022 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
SIMPOSIUM PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN SERTU DALAM INDUSTRI HALAL DI MALAYSIA , 21-03-2023 sehingga 21-03-2023 , Kebangsaan
BENGKEL DEVELOPMENT OF STEM DIGITAL CONTENT WITH IPAD , 05-07-2023 sehingga 05-07-2023 , Kebangsaan
Bengkel Garis Panduan Program Inovasi Pelajar Sekolah Menengah Agama , 10-03-2023 sehingga 12-03-2023 , Kebangsaan
Muzakarah Hakim Syarie , 14-07-2023 sehingga 14-07-2023 , Kebangsaan
Jawatankuasa Pemilih Anugerah Khas Menteri Pendidikan Tinggi: Reka Bentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif 2023 , 10-07-2023 sehingga 31-12-2023 , Kebangsaan
BENGKEL PEMURNIAN RUBRIK DAN KRITERIA PENILAIAN ANUGERAH KHAS MENTERI PENDIDIKAN TINGGI: REKA BENTUK KURIKULUM DAN PENYAMPAIAN INOVATIF (AKRI) 2023 , 29-07-2023 sehingga 30-07-2023 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) ANTARA UNIVERSITI KEBAGNSAAN MALAYSIA DENGAN JABATAN AGAMA ISLAM PERAK , 08-08-2022 sehingga 25-08-2022 , Universiti
AJK BULETIN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM 2019 , 01-07-2019 sehingga 30-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK INTERNATIONAL CONFRENCE ON ISLAM DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY IN SOUTHEAST ASIA , 28-11-2019 sehingga 29-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK MAJLIS MENANDATANGANI MoA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM DENGAN WANITA PERKIM KEBANGSAAN , 13-03-2020 sehingga 13-03-2020 , Universiti
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 & 2 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK WACANA DAKWAH SIRI PERTAMA , 20-03-2019 sehingga 20-03-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat (JIAM), Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam , 16-02-2022 sehingga 15-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Kewangan dan Penjanaan, Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan , 16-02-2022 sehingga 15-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Majlis Perhimpunan Cendekiawan Anak-Anak Kedah di Lembah Klang Kerjasama di Antara Pusat Kajian Syariah dan Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Bersama Lembaga Zakat Negeri Kedah , 27-06-2022 sehingga 09-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Pelaksana Pertandingan Boling 2023 FPI , 01-02-2023 sehingga 10-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Pengurus-PTj UKMFolio , 24-03-2020 sehingga 01-10-2022 , Universiti
Ahli Jawatankuasa Pengurusan dan Pembangunan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam , 17-09-2021 sehingga 16-09-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik (JPPA), Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan , 16-02-2022 sehingga 15-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Prasiswazah , 16-02-2022 sehingga 15-02-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Taskforce Teknikal Learning Management System (LMS) UKM-UKMFolio , 01-10-2019 sehingga 30-09-2022 , Universiti
Ahli Jawatankuasa Wacana Dakwah Siri 2/2021 , 01-06-2021 sehingga 07-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2021/2023 , 01-08-2021 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Felo Pengajaran-UKM - UKMF001 Pengenalan UKMFolio™ untuk pensyarah , 01-06-2020 sehingga 31-05-2022 , Universiti
JAWATANKUASA BUKU PROGRAM & ABSTRAK (kNovasi 2022) , 06-09-2022 sehingga 07-09-2022 , Universiti
JAWATANKUASA BUKU PROGRAM & ABSTRAK KONGRES & PERTANDINGAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN UKM (kNOVASI 2021) , 17-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Universiti
JAWATANKUASA FPI-LZNK , 31-03-2021 sehingga 30-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MENANDATANGANI MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) UKM-MAJLIS AGAMA DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN , 01-01-2017 sehingga 31-03-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA FPI , 22-08-2016 sehingga 29-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN UKM MATEMOOC & PEMBELAJARAN IMERSIF , 01-03-2023 sehingga 28-02-2025 , Universiti
JAWATANKUASA PENILAI BAGI ANUGERAH BITARA PENGAJARAN 2021 , 25-06-2021 sehingga 25-06-2021 , Universiti
JK BICARA DAKWAH KALI KE-19 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KARNIVAL DAKWAH MASJID 2018 , 22-11-2018 sehingga 22-11-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KRA PUSAT KESEJAHTERAAN INSAN DAN KOMUNITI SESI 2018/2019 , 25-10-2018 sehingga 31-12-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK Kursus Bahasa Arab Pengukuhan FPI , 15-10-2015 sehingga 14-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI PERTANDINGAN INOVASI FPI 2023 , 28-08-2023 sehingga 17-10-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JURULATIH UTAMA BENGKEL PENYEDIAAN BAHAN PENGAJIAN iTtunes U , 04-09-2018 sehingga 05-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bicara Dakwah Kali ke-18 , 03-01-2017 sehingga 25-04-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Bicara Dakwah Kali ke-21 Antarabangsa 21st International Discourse on Da , 27-10-2020 sehingga 27-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Buku Program & Abstrak kNovasi 2023 , 05-09-2023 sehingga 07-09-2023 , Universiti
Jawatankuasa Buletin Fakulti Pengajian Islam , 27-05-2016 sehingga 26-05-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) , 01-03-2023 sehingga 28-02-2025 , Universiti
Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi dalam Pengajian Islam 2022 (International Carnival on High Impact Educational Practices in Islamic Studies 2022) ICHIEPIS2022 , 03-01-2022 sehingga 31-07-2022 , Universiti
Jawatankuasa Kongres dan Pertandingan Inovasi UKM ke 6 (kNovasi2020) - Jawatankuasa Buku Program & Abstrak , 12-12-2019 sehingga 06-02-2020 , Universiti
Jawatankuasa Latihan Amali Industri ( Tahun 2019 - 2021) , 05-09-2019 sehingga 04-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Latihan Amali dan Industri (LAI) 2019/2020 , 05-09-2019 sehingga 04-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik 2020/2021 , 06-10-2020 sehingga 06-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Panel Temuduga Pelajar Baharu FPI 2017 , 01-01-2017 sehingga 30-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Modul Kursus Open And Distance Learning (ODL) Bagi Ijazah Sarjana Muda Peng. Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah) , 15-11-2020 sehingga 14-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembimbing/Fasilitator Kolokium Prasiswazah, Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan , 30-05-2021 sehingga 30-05-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pengurusan dan Pembangunan Akademik & Hal-Ewal Pelajar, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan 2020-2021 , 01-10-2020 sehingga 30-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penilai Anugerah Kualiti dan Kecemerlangan Fakulti Pengajian Islam (AKKFI) 2022 , 29-11-2022 sehingga 14-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penilai Kendiri & Akreditasi (COPPA), Program Prasiswazah, Fakulti Pengajian Islam , 01-08-2021 sehingga 30-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Perjalanan Sidang KASPI 2016 , 01-11-2016 sehingga 30-12-2016 , Universiti
Jawatankuasa Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2016 , 13-06-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Wacana Dakwha Siri 3/2021 , 19-11-2021 sehingga 23-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Pasak e-Pembelajaran Letak di Mana? , 28-08-2020 sehingga 28-08-2020 , Universiti
Jawatankuasa latihan Amali Industri FPI , 01-08-2017 sehingga 31-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jurnal Al-Hikmah , 01-03-2020 sehingga 31-03-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Kejohanan Sukan Staf UKM (Catur Campuran) , 13-04-2019 sehingga 13-04-2019 , Universiti
LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2018 sehingga 24-08-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MENYELIA LATIHAN AMALI DAKWAH NON MUSLIM , 13-03-2018 sehingga 13-03-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL11/2022 , 04-02-2022 sehingga 04-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL. 14/2023 (NOR LIYANA IZZATI MOHD NAZRI - P104193) , 25-05-2023 sehingga 25-05-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL. 44\/2022 (NUR AQILAH RAMIZU)UL HUSNA BURHAN - P103460) , 20-09-2022 sehingga 20-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Majlis Hari Raya Perdana Pusat Citra , 12-08-2015 sehingga 12-08-2015 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil. 24/2021- Nurul Aini Syazwani binti Norhisham (P103457) , 02-08-2021 sehingga 02-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.48/2020- Zatil -Izlina Ismail (P87879) , 29-12-2020 sehingga 29-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 20/2023 - Nor Faizah binti Ismail (P108581) , 08-08-2023 sehingga 08-08-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 25/2023 - Muhammad Muzakkir bin Yazib (P115843) , 16-10-2023 sehingga 16-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 3/2024 - Ahmed Ali Ahmed Alhadad (P112681) , 07-03-2024 sehingga 07-03-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 9/2023 - Alhuzaee bin Sulaiman (P109543) , 09-05-2023 sehingga 09-05-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.104/2018 Rohana Zakaria (P88166) , 18-10-2018 sehingga 18-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.126/2018 Nor Farahain Saud (P85216) , 04-12-2018 sehingga 04-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.27/2019 Nur Atikah Zolkepli (P87087) , 19-04-2019 sehingga 19-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.42/2020- Nabil Ahmad (P96945) , 04-12-2020 sehingga 04-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil.73/2019 Mohd Farid Hadi (P91528) , 18-10-2019 sehingga 18-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 12/2019 Fatin Nabillah binti Md Bahrudin (P89959) , 05-04-2019 sehingga 05-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 22/2019 Abdulelah Hasoneh Tahat (P80329) , 24-10-2019 sehingga 24-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 24/2020 Abdulelah Hasoneh Tahat (P80329) , 01-12-2020 sehingga 01-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 25/2019 Tengku Nor Husna binti Tengku Jamil (P88253) , 24-10-2019 sehingga 24-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.37/2016 Salmihah Che Mud (P74896) , 27-05-2016 sehingga 27-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.81/2016 Johaibi Juhan (P68794) , 01-08-2016 sehingga 31-10-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil.87/2018 Nor Faizah Ismail P87054 , 06-09-2018 sehingga 06-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Bil. 3/2021 - Syazwani Mohd. Mutaridi (P95474) , 20-01-2021 sehingga 20-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah(Disertasi) Bil. Nadied Ismail P81825 , 17-05-2018 sehingga 17-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.100/2019 - Farah Waheeda Yahya (P89960) , 04-12-2019 sehingga 04-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.131/2018 Maryam Che Yusoff Shauki (P78685) , 27-12-2018 sehingga 27-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.26/2019 Nur Azyan Baharizan (P81823) , 15-04-2019 sehingga 15-04-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.36/2017 Fatema A. Malik (P77713) , 07-07-2017 sehingga 07-07-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.38/2017 Khairul Azhar Ghazali GP01388 , 28-07-2018 sehingga 28-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Penyelidikan) Bil.46/2017 Rosma Aisyah Malek P78793 , 25-09-2017 sehingga 25-09-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI KERTAS KERJA - KOLOKIUM ANTARABANGSA SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM (KASPI) 2023 , 23-05-2023 sehingga 23-05-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENCERAMAH BENGKEL ANIMASI BAGI PROGRAM KARNIVAL DAKWAH MASJID 2018 , 22-11-2018 sehingga 22-11-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SESI 2018/2019 , 01-07-2019 sehingga 31-08-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2018 , 01-01-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PERUNDING BENGKEL MOOC , 23-02-2018 sehingga 23-02-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Panel Penilai Proposal Sarjana Semester 2 Sesi 2019/2020, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam , 13-05-2020 sehingga 13-05-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Dakwah) - Muhammad Nabil bin Haris (P110296) , 13-07-2021 sehingga 13-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Dakwah) - Muna Hajar binti Roslan (P112037) , 13-07-2021 sehingga 13-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Dakwah) : Ahmed Ali Ahmed Alhadad , 24-01-2022 sehingga 24-01-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Dakwah) : Husna Salehudin , 24-01-2022 sehingga 24-01-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Dakwah) : Muhammad Muzakkir Yazib , 24-01-2022 sehingga 24-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Dakwah) :Maryam Hannah Mohd Adam , 24-01-2022 sehingga 24-01-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: Industrial Revolution 4.0 Issues: Changes in Community Values and Challenges , 18-04-2021 sehingga 18-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Kertas Kerja Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2016 , 01-11-2016 sehingga 06-12-2016 , Universiti
Penilai Permohonan Skim Geran Fundamental (FRGS), Fakulti Pengajian Islam Fasa 1/2022 , 25-01-2022 sehingga 25-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2019 sehingga 20-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali dan Industri , 23-07-2018 sehingga 30-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Permohonan Skim Geran Fundamental (FRGS), Fakulti Pengajian Islam Fasa 1/2023 , 01-03-2023 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Badminton Fakulti Pengajian Islam 2024 , 05-03-2024 sehingga 05-03-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program "Video Challenge FPI 2020" , 23-11-2020 sehingga 18-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Hala Tuju Graduan (HTG), Fakulti Pengajian Islam (2022) , 01-03-2022 sehingga 20-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Wacana Dakwah 1/2023 Mentega Terbang : Blasphemy Dalam Filim Indie , 01-03-2023 sehingga 14-03-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit