Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MUHAMMAD ADNAN BIN PITCHAN

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN MEDIA & KOMUNIKASI (MENTION)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Dr. Muhammad Adnan Pitchan adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Beliau memperolehi Ijazah Kedoktoran dalam bidang Komunikasi Massa daripada Universiti Putra Malaysia. Kebanyakan kajian beliau adalah mengenai dasar dan isu komunikasi dalam era baharu di bawah kluster komunikasi untuk perubahan sosial. Beliau juga sering menjadi rujukan oleh pihak media atas kepakaran beliau,

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Komunikasi Massa , Doktor Falsafah , UPM , 2017
Sarjana , UKM , 2013
DASAR AWAM , Sarjana Muda , UKM , 2010
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - COMMUNICATION (New Media, Social Media, Cyberlaw, Cybersecurity Policy)
SOCIAL SCIENCES - COMMUNICATION (New Media, Cyberlaw, Cybersecurity Policies)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Muhammad Adnan Pitchan, Siti Zobidah Omar.  (2019).  Dasar Keselamatan Siber Malaysia: Tinjauan Terhadap Kesedaran Netizen Dan Undang-undang.  - Jurnal Komunikasi.  103-119. 
Muhammad Adnan Pitchan, Siti Zobidah Omar, Akmar Hayati Ahmad Ghazali.  (2019).  Amalan Keselamatan Siber Pengguna Internet Terhadap Buli Siber, Pornografi, E-mel Phishing Dan Pembelian Dalam Talian.  - Jurnal Komunikasi.  212-227. 
Muhammad Adnan Pitchan, Siti Nur Husna Abd Rahman & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2018).  Teori Al-daruriyyat Dan Penggunaan Media Sosial: Satu Perbincangan Konsep.  - Jurnal Komunikasi-malaysian Journal Of Communication. 
Wan Amizah Wan Mahmud & Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2017).  Media Baharu Dan Institusi Raja Di Malaysia: Kes Penghinaan Raja-raja Di Media Sosial.  - Jurnal Komunikasi.  406-417. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohd Zaidi Abu Seman, Muhammad Adnan Pitchan, Wan Amizah Wan Mahmud.  (2024).  Kesan Kemahiran Digital Terhadap Penggunaan Media Ott Penyiaran Awam Malaysia.  - Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal Of Communication.  267-285. 
Ernawati Abdul Wahab, Muhammad Adnan Pitchan, Ali Salman.  (2023).  Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Masyarakat Di Kuala Lumpur Terhadap Kempen Pencegahan Jenayah Penipuan Dalam Talian.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication.  240-258. 
Mohd Zaidi Abu Seman, Wan Amizah Wan Mahmud, Muhammad Adnan Pitchan.  (2023).  Kesan Motivasi Dan Akses Terhadap Kemahiran Digital Pengguna Media Ott Penyiaran Awam Malaysia.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication.  368-387. 
Muhammad Adnan Pitchan, Mohamad Adli Baco, Fauziah Hassan, Akmar Hayati Ahmad Ghazali.  (2022).  Pengetahuan, Sikap, Amalan Terhadap Privasi Maklumat & Keselamatan Pembelian Barangan Dalam Talian Oleh Golongan Belia.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication.  58-74. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan.  (2021).  The Adoption And Trend Of Over-the-top Streaming Media Among The Malaysian Audiences.  - Annals Of The Romanian Society For Cell Biology.  1109-1127. 
Muhammad Adnan Pitchan; Sharifah Nur Azita Syed Anuwa.  (2021).  Kesan Pelaksanaan Pusat Internet Desa Ke Atas Penduduk Luar Bandar Di Beranang Dan Tanjung Sepat.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication.  70-87. 
Krishnapriyaa Kovalan, Siti Zobidah Omar, Lian Tang, Jusang Bolong, Rusli Abdullah, Akmar Hayati Ahmad Ghazali, Muhammad Adnan Pitchan.  (2021).  A Systematic Literature Review Of The Types Of Authentication Safety Practices Among Internet Users.  - International Journal Of Advanced Computer Science And Applications.  829-837. 
Asma Md Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Haslina Mohamed Hassan, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Netflix And Quandary Of Content Regulation In Malaysia.  - Solid State Technology.  4775-4786. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Arina Anis Azlan, Anita Morah Abas, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan, Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee, Radin Anis Adlina Radin Hasbani..  (2020).  Regulatory Issues And Challenges On A2p Sms Communication In Malaysia.  - International Journal Of Advanced Science And Technology.  2500-2508. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan, Shariffah Mamat.  (2020).  Ott Media And Content Regulation: A Systematic Review And Meta-analysis.  - Test Engineering And Management.  9655-9665. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Penerimaan Dan Penggunaan Portal E-warga Dalam Kalangan Kakitangan Universiti Kebangsaan Malaysia.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication.  253-268. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan, Haslina Mohamed Hassan, Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee.  (2020).  Censorship As An Instrument To Protect The Public Interest: The Conceptual Framework.  - Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt /egyptology.  682-690. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Arina Anis Azlan, Wan Idros Wan Sulaiman, Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Exploratory Factor And Reliability Analysis For The Censorship Instrument Of Ott Media Content In Malaysia.  - International Journal Of Psychosocial Rehabilitation.  7922-7931. 
Muhammad Adnan Pitchan, Siti Zobidah Omar.  (2019).  Dasar Keselamatan Siber Malaysia: Tinjauan Terhadap Kesedaran Netizen Dan Undang-undang.  - Jurnal Komunikasi.  103-119. 
Muhammad Adnan Pitchan, Siti Zobidah Omar, Akmar Hayati Ahmad Ghazali.  (2019).  Amalan Keselamatan Siber Pengguna Internet Terhadap Buli Siber, Pornografi, E-mel Phishing Dan Pembelian Dalam Talian.  - Jurnal Komunikasi.  212-227. 
Asma Md. Isa, Wan Amizah Wan Mahmud, Wan Idros Wan Sulaimanand Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Netflix And Dilemma Of Content Regulation In Malaysia.  - International Journal Of Advanced Science And Technology.  460-468. 
Muhammad Adnan Pitchan, Siti Nur Husna Abd Rahman & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2018).  Teori Al-daruriyyat Dan Penggunaan Media Sosial: Satu Perbincangan Konsep.  - Jurnal Komunikasi-malaysian Journal Of Communication. 
Wan Amizah Wan Mahmud & Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2017).  Media Baharu Dan Institusi Raja Di Malaysia: Kes Penghinaan Raja-raja Di Media Sosial.  - Jurnal Komunikasi.  406-417. 
Muhammad Adnan Pitchan, Wan Amizah Wan Mahmud, Shahrul Nazmi Sannusi, Ali Salman.  (2015).  Control And Freedom Of The Internet: Challenges Face By The Government.  - Journal Of Asia Pacific Communication.  243-252. 
Shahrul Nazmi Sannusi, Normah Mustaffa, Muhammad Adnan Pitchan.  (2015).  Transformation Challenge For Magazine Advertising Expenditure (adex) Revenue In Malaysia.  - Journal Of Asia Pacific Communication (japc).  181-190. 

Buku Penyelidikan

Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 121. 
Normah Mustaffa, Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 121. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Badrul Redzuan Abu Hassan, Ali Salman, Muhammad Adnan Pitchan, Shahrul Nazmi Sannusi.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 121. 

Bab Dalam Buku

Muhammad Adnan Pitchan.  (2023).  Komunikasi Dan Perubahan Sosial Dalam Norma Baharu.  - 185. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2021).  Teori Komunikasi Dalam Penyelidikan Jilid 1.  - 171. 
Normah Mustaffa, Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 121. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 121. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Badrul Redzuan Abu Hassan, Ali Salman, Muhammad Adnan Pitchan, Shahrul Nazmi Sannusi.  (2020).  Pendapat Awam Dalam Era Digital.  - 121. 
Abdul Latiff Ahmad & Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Reka Bentuk Penyelidikan Komunikasi.  - 10. 
Muhammad Adnan Pitchan & Hii Hie Ing.  (2018).  Impak Media, Komunikasi Dan Industri Kreatif.  - 16. 
Muhammad Adnan Pitchan & Siti Zobaidah Omar.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan: Wawasan Pemikiran Komunikasi Sains Pembangunan.  - Bab 6 : 55-66. 

Penerbitan Lain-lain

Muhammad Adnan Pitchan, Anis Suraya Mokhtar, Intan Nur Amirah Zulkifli, Nurul Husna Sofia Abdul Hassan, Mohd Danial Mohd Zaini, Nurul Amirah Abdul Rahim.  (2023).  Pornografi Dalam Talian.  - 1-84. 
Muhammad Adnan Pitchan , Raja Aina Alya Raja Deraman, Siti Nur Munirah Mohd Anuar, Sharon Lee Sue Loon, Nurul Syahidah Sobri, Ainul Raisa Mat Aris.  (2023).  Phishing.  - 1-73. 
Muhammad Adnan Pitchan, Bennywell Helny Binjamin, Nayli Firzanah Shaiful Hizam, Siti Khadijah Wadina Ismail, Risca Nova Agustiana Mohd Agus, Nurul Hanis Kamarudin.  (2023).  Buli Siber.  - 1-74. 
Muhammad Adnan Pitchan , Nurhanani Azwin Azahar, Nur Qadrina Emylia Norzali, Muhammad Adam Hans Ahmad Bohari, Nur Ain Zulaika A.azami, Mariam Naciyar Bashir.  (2023).  Macau Scam.  - 1-43. 
Muhammad Adnan Pitchan, Danial Iskandar Azizan, Anis Najwa Dharma, Anis Athirah Azman, Muhammad Fikri Mokhtar, Mohamad Izzat Hafiz Mohd Zaki.  (2023).  Penipuan Wang Dalam Talian.  - 1-84. 
Muhammad Adnan Pitchan, Muhammad Zulhelmi Abdul Ghafar, Rahman Abdullah, Muhammad Haqim Mohd Farid Ridwan Lee, Muhammad Sobri Ab Samad, Ahmad Adlil Fahmy Ahmad Shaiful.  (2023).  Gangguan Seksual Secara Dalam Talian.  - 1-75. 
Muhammad Adnan Pitchan, Deeviitha Arumugam, Muhammad Isma Najmi Rosideen, Sam Oliver Areh, Nor Farhatul Fairuzah Panut.  (2023).  Deepfake.  - 1-65. 
Muhammad Adnan Pitchan, Nabilah Azhari, Wan Nur Husna Wan Asrul Afendi, Mohamad Cayrol Akhubar Ali, Muhammad Hazzam Azman, Muhammad Sabri.  (2023).  Penipuan Percintaan.  - 1-82. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan;normah Bt. Mustaffa.  (2022).  Pengaplikasian Model Kap (knowledge, Attitudes, And Practices) Dalam Keselamatan Pembelian Barangan Dalam Talian Oleh Golongan Belia.  -
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Cinta Siber.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Kebebesan Media | Kawalan Ke Atas Media Perlu.  - Astro Awani. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Wajar Ada Kawalan Ke Atas Media, Kekal Kesejahteraan Rakyat Berbilang Kaum.  - Astro Awani.  1-2. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Teknologi Dan Peranan Ibu Bapa.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Software Pirated.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Scammer.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Review Fossil Smartwatch.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Peras Ugut Pornografi.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Penipuan Online.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Penipuan Online Bank.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Penggodaman.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Macau Scam.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Langkah Mengatasi Berita Palsu.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Kesan Berita Palsu.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Buli Siber.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Judi Siber.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Berita Palsu.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Id & Password.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Game Addiction.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2022).  Ejekan Tubuh.  - 1. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Noremy Md. Akhir, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Chit Chat Bersama Penerima Anugerah Apple Teacher (kategori Pelajar).  - 1-5. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2021).  Press Freedom: What Is The Status Of Malaysia?.  - Astro Seithigal (berita Tamil). 
Muhammad Adnan Pitchan, Normah Mustaffa, Mohamad Adli Baco.  (2021).  Pengaplikasian Model Kap (knowledge, Attitudes & Practices) Dalam Keselamatan Pembelian Barangan Dalam Talian Oleh Golongan Belia.  - Laporan Akhir Penyelidikan.  1-118. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Mendidik Dalam Mengajar Mengikut Arus Semasa.  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Siri Webinar Pdp Fssk Tips & Tricks For Virtual Academics Preparing & Conducting Virtual Learning.  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Siri Webinar Pdp Fssk Kenali Kurikulum Tersedia Masa Depan (frc) Di Arena Pengajian Tinggi.  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Siri Webinar Pdp Fssk: Bicara Santai Kurikulum Tersedia Masa Hadapan (frc) Dari Kaca Mata Ukm.  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Noremy Md. Akhir, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Perkongsian Kejayaan Dalam Knovasi 2020.  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Noremy Md. Akhir, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Micro-credentials Apa Yang Perlu Anda Tahu.  - 1-5. 
Wan Amizah Binti Wan Mahmud;normah Bt. Mustaffa;maizatul Haizan Binti Mahbob;muhammad Adnan Bin Pitchan;shahrul Nazmi Bin Sannusi.  (2021).  Applying Behavioural Insights To Reduce The Spread Of Fake News In Malaysia.  -
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Siri Webinar Pdp Fssk Masuk Universiti Tapi Masih Di Rumah Tips Kejayaan Pembelajaran Dalam Talian (sphea & Mention).  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Noremy Md. Akhir, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Klinik Ukmfolio Siri 3 - Kenali Features Di Ukmfolio.  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Siri Webinar Pdp Fssk Masuk Universiti Tapi Masih Di Rumah Tips Kejayaan Pembelajaran Dalam Talian (seeds & Psitra).  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Siri Webinar Pdp Fssk Masuk Universiti Tapi Masih Di Rumah Tips Kejayaan Pembelajaran Dalam Talian (pkbl & Bitara).  - 1-5. 
Mohd Nasir Selamat, Muhammad Adnan Pitchan, Noremy Md. Akhir, Hasnoor Shima Ahmad Hassan, Azidawatie Ahmad Azni.  (2021).  Penggunaan Canva Dalam Pengajaran.  - 1-5. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2020).  Penubuhan Majlis Media Agenda Penting Buat Media Malaysia.  - Bernama.com.  1. 
Aizan Sofia Binti Amin;manisah Bt. Mohd. Ali;rosadah Binti Abd Majid;jamiah Binti Manap;chan Hoy Yen;noremy Binti Md Akhir;muhammad Adnan Bin Pitchan;mohd Zaki Bin Ja`is;muhammad Hamiduddin Bin Saat.  (2020).  Pemerkasaan Ukm Sebagai Prasarana Inklusif Dan Mesra Orang Kurang Upaya (oku).  -
Wan Amizah Wan Mahmud, Normah Mustaffa, Maizatul Haizan Mahbob, Shahrul Nazmi Sannusi, Muhammad Adnan Pitchan, Ng Yung Shuang.  (2020).  Penerapan Kefahaman Tingkahlaku Bagi Mengurangkan Penyebaran Berita Palsu Di Malaysia.  - 1-235. 
Mohd Nasir Selamat, Noremy Md. Akhir, Muhammad Adnan Pitchan , Cik Azidawatie Ahmad Azni.  (2020).  Bengkel Penilaian/pentaksiran Kursus Dalam Ukmfolio (program Sekretariat Pengajaran Dan Citra Fssk).  - 1-4. 
Basir Bahir, Mohd Azul Mohamad Salleh, Ali Salman, Mohd Yusof Abdullah, Muhammad Adnan Pitchan, Baharuzaini Baharin, Firli Amin Ismail, Aizam Abu Bakar, Mohamad Adli Baco.  (2020).  E-warga@ukm: Sejauh Mana Penerimaannya Dalam Kalangan Kakitangan Ukm?.  - Majalah Impak.  27. 
Aizan Sofia Amin, Manisah Mohd. Ali, Rosadah Abd Majid, Jamiah Manap, Muhammad Adnan Pitchan, Chan Hoy Yen, Noremy Md Akhir, Mohd Zaki Ja'is, Muhammad Hamiduddin Saat.  (2020).  Pelan Tindakan Polisi Inklusif Orang Kurang Upaya Universiti Kebangsaan Malaysia.  - Pelan Tindakan Polisi Inklusif Orang Kurang Upaya Universiti Kebangsaan Malaysia.  1-20. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Sindiket Penipuan Panggilan Telefon Rancak Cari Mangsa.  - Utusan Malaysia.  1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Keunikan Sistem Beraja Di Malaysia.  - Utusan Malaysia.  1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Internet: Tidak Sesuai Hadkan Kepada Kanak-kanak.  - Utusan Malaysia.  1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Bicara Petang: Revolusi Media Baharu.  - Bernama Radio. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Penggunaan Internet Dalam Kalangan Kanak-kanak.  - Malaysia Nanban.  1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Ikonzakat.  - Zakat Selangor Onair. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Tiada Siapa Kebal Dengan Undang-undang.  - Utusan Malaysia. 
Muhammad Adnan Pitchan, Terrence Ong Jun Han, Dayana Balqis, Izzat Syakir, Mohd Haffis, Muhammad Fadli.  (2019).  Poster Buli Siber.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nurul Hidayah, Mohamad Alif Penain, Nor Afiqah, Nur Solehah, Nurfarahain & Ahmad Alif Abu Hassan.  (2019).  Poster Cyber Grooming.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nurhanani Dhamirah, Amiera Aziera, Saveetra Revathi, Muhammad Ikmal Syah & Siti Nur Syafiqah.  (2019).  Poster Fitnah Siber.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Haznina Ashikin, Noralia Asykin, Nur Fatihah, Muhamad Asyraf Haiqal & Fasihah.  (2019).  Poster Hendap Siber.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Siti Najihah, Nurul Athirah, Nurol Asikin, Devendran & Ashvini.  (2019).  Poster Love Scam.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nurul Hafizah, Nurul Aniss, Norain Shafiqah & Nurul Syafikah Azman.  (2019).  Poster Pembelian Secara Talian.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nursahsiah Nasuha, Siti Norhasanah, Nur Syahirah, Siti Hamizah & Syuhada.  (2019).  Poster Penggodaman.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nurul Wahidah, Haizatul Syakirah, Muaz Haqim & Khairul Afiq.  (2019).  Poster Penipuan Perbankan Online.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Ahmad Mursyid, Muhammad Luqman, Muhammad Azri, Mohd Hakimi, Zia Iqmal & Muhammad Abdul Hisham.  (2019).  Poster Stop Bullying.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nur Fatihah, Satriah, Aliya Syaffa, Mohammad Shaimie & Damira.  (2019).  Poster Ugutan Sebar Gambar.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nur Hanan Mohd Noor & Nur Syafiqah Mohd Hassan.  (2019).  Basikal Lajak.  -
Muhammad Adnan Pitchan & Basir Bahir.  (2019).  Selamat Pagi Malaysia.  - Konvensyen Kepimpinan Belia Kebangsaan. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Berita Nasional Rtm Tv1.  - Berita Semasa. 
Muhammad Adnan Pitchan, Mohammad Hafizudin Bin Md Jus & Izzammuddin Bin Isnin.  (2019).  Poster Teori Akulturasi.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nor Liyana Nasuha Binti Mohd Saleh Hudin & Nur Farah Najwa Binti Mohammad Faisal.  (2019).  Poster Teori Behaviorisme.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nurhidayah Binti Sabir & Nurul Shaqirah Binti Sam.  (2019).  Poster Teori Cognitivist Noam Chomsky.  -
Mohd Azul Mohamad Salleh;mohd. Yusof Bin Abdullah;basir Bin Bahir;aizam Bin Abu Bakar;baharuzaini Bin Baharin;firli Amin Bin Ismail;muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2019).  Penggunaan Dan Penerimaan Portal Ewarga Dalam Kalangan Kakitangan Pelaksana, Pengurusan Dan Professional Serta Akademik Di Universiti Kebangsaan Malaysia..  - 1-9. 
Muhammad Adnan Pitchan, Nur Halimatul Yasmin Binti Yaacop & Siti Nor Fadhilah Binti Che Hassan.  (2019).  Poster Teori Hanyutan Benua.  -
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Aceh Jinoe.  - Aceh Tv. 
Muhammad Adnan Pitchan, Norsabrina Ellisa Binti Zaid & Nurailin Asyikin Binti Rahman.  (2019).  Poster Teori Humanistik.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Muhammad Faliq Haziq Bin Hashim & Muhammad Amni Fildza Bin Mohd Rafi.  (2019).  Poster Teori Imejan.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Alya Insyirah Binti Abdul Razak & Tengku Nur Syamila Binti Tengku Din.  (2019).  Poster Teori Interaksionalis.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Muhammad Syukri Bin Mazli & Muhammad Nazrin Bin Sarnin.  (2019).  Poster Teori Karl Weick.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Miza Farhanah Binti Bilal & Noor Fakhira Aqeela Binti Azham.  (2019).  Poster Teori Katastropisme.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nur Suzila Binti Razuan & Anis Athirah Bt Fazil.  (2019).  Poster Teori Kitaran Hakisan.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nursyahzanani Sajidah Bt Mohamed Nazarudin & Nur Raihan Bt Abd Rahim.  (2019).  Poster Teori Komunikasi Lasswell.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Natasha Farina Binti Shah Rin & Nur Amira Syafikah Binti Amir Hamdan.  (2019).  Poster Teori Ledakan Penduduk.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Artliaa Nur Atiqah & Hanim Suraya Binti Rosly.  (2019).  Poster Teori Nahu Tradisional.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nur Mardiana Binti Kamri & Nadia Nabila Binti Abdullah Thani.  (2019).  Poster Teori Neurolingiustik Wernicke.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Maizatul Syafiqah Bt Shahrul Nizam & Nur Atiqa Bt Sahree.  (2019).  Poster Teori Pelaziman Operan.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Liew Song Shen & Nur Suhailah Binti Mohd Ariffin.  (2019).  Poster Teori Pembangunan.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Amizan Azim Bin Ramli, Mohamad Aiman Bin Mahmud Safbri & Muhammad Hafez Bin Haspahisham.  (2019).  Poster Teori Pembentukan Bahasa Kanak-kanak.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nur Nadiah Binti Samad & Sharifah Aisyah Binti Syed Mahmud.  (2019).  Poster Teori Pemerolehan Bahasa Kedua.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Ahmad Faris Bin Abdul Fatah & Tan Xin Yun.  (2019).  Poster Teori Perkembangan Kognitif.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Siti Aisyah Binti Adi Minif & Nur Aina Najiehah Binti Tarmizi.  (2019).  Poster Teori Perkembangan Psikososial.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Mohamad Shahrul Hafeez Bin Ahmad Saini & Muhammad Amir Bin Mat Yunus.  (2019).  Poster Teori Perluasan Dasar Laut.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Muhammad Hasri Shariss Bin Hassan & Muhammad Amirul Bin Zaidi.  (2019).  Poster Teori Psikoanalisis Sigmund Freud.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Ain Sumira Binti Ahmad Suffian & Nur Aishah Binti Daros.  (2019).  Poster Teori Psikolinguistik.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nur Farhana Othman & Li Mei Ling.  (2019).  Poster Teori Psikologi Individu.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Noor Fatihah Binti Mustapa & Ein Aqila Binti Mazlan.  (2019).  Poster Teori Sapir Whorf.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Ramid Bin Abu Bakar & Mohamad Ikram Afifi Bin Mohd Zan.  (2019).  Poster Teori Segitiga Semiotik.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Ainaa Nuraisya Binti Abd Jalil & Hanis Nadiah Binti Mohd Rasydan.  (2019).  Poster Teori Sistemik Fungsional.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Nur Nadhirah Ayob & Nursyafiah Naziha Bt Aelmy.  (2019).  Poster Teori Terapi Individu Adler.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Mohamed Amirul Bin Mohamed Salim & Muhammad Rusydi Bin Ramli.  (2019).  Poster Teori The Earth.  -
Muhammad Adnan Pitchan, Noor Hidayah Binti Azinzan & Noor Shakila Binti Mohammed Parof.  (2019).  Poster Teori Transformasi Generatif.  -
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Kebijakan Keamanan Dunia Maya Di Malaysia: Satu Diskusi Terhadap Agensi, Kampanye Dan Hukum.  -
Aizan Sofia Amin, Manisah Mohd. Ali, Rosadah Abd Majid, Jamiah Manap, Muhammad Adnan Pitchan, Noremy Md Akhir, Mohd Zaki Ja'is, Muhammad Hamiduddin Saat.  (2019).  Polisi Inklusif Orang Kurang Upaya Universiti Kebangsaan Malaysia.  - Polisi Inklusif Orang Kurang Upaya Universiti Kebangsaan Malaysia.  1-2. 
Mohd Azul Mohamad Salleh, Mohd Yusof Abdullah, Ali Salman, Muhammad Adnan Pitchan, Basir Bahir, Aizam Abu Bakar, Baharuzaini Baharin, Firli Amin Ismail & Mohamad Adli Baco.  (2019).  Penggunaan Dan Penerimaan Portal E-warga Dalam Kalangan Kakitangan Pelaksana, Pengurusan & Profesional Serta Akademik Di Universiti Kebangsaan Malaysia.  -
Muhammad Adnan Pitchan.  (2019).  Berfikir Dahulu Sebelum Kongsi.  - Utusan Malaysia.  1. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Video Etika Kedoktoran.  - 1-2. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Filem Pendek- Berkat.  - 1-2. 
Normah Mustaffa, Muhammad Adnan Pitchan, Amirul Naim Mohd Baseri.  (2018).  Poster Makeup Class.  -
Mohd Azul Mohamad Salleh & Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Selamat Pagi Malaysia-rtm 1.  - Journey Of Asean. 
Normah Mustaffa, Muhammad Adnan Pitchan, Amirul Naim Mohd Baseri.  (2018).  Poster Mention Got Talent.  -
Normah Mustaffa, Muhammad Adnan Pitchan, Amirul Naim Mohd Baseri.  (2018).  Poster Mention Wow Fiesta.  -
Normah Mustaffa, Muhammad Adnan Pitchan, Amirul Naim Mohd Baseri.  (2018).  Poster Colour War 2018.  -
Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Fundraising For People In Cambodia.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Old Clothes Don`t Fit Anymore? Donate Them To The Needy.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Rm1 For Cambodia.  - 1. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Gentar Berdepan Ayah Seorang Tok Sami.  - Utusan Malaysia, Mega Mimbar. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Ayah Tidak Dapat Hadir Kerana Jaga Ibu Sakit.  - Sinar Harian. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Tekanan Peluk Islam Tidak Halang Sambung Phd.  - Utusan Malaysia. 
Nur Izzati Binti Ahmad, Ahmad Sauffiyan Abu Hasan, Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Sempadan Perkembangan Internet.  -
Nazrul Izwan Ismail, Ahmad Sauffiyan Abu Hasan, Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Medium Teknologi Global Dan Organisasi.  -
Fadila Nurqayumi, Ahmad Sauffiyan Abu Hasan, Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Diplomasi Umum: Dimensi Baharu Dan Implikasi.  -
Zulhairi Bin Md. Zin, Ahmad Sauffiyan Abu Hasan, Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Sumber Maklumat: Peranan Organisasi Antarabangsa.  -
Sharifah Binti Awang, Ahmad Sauffiyan Abu Hasan, Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Penyelidikan Pembangunan Tradisi Dan Komunikasi Global.  -
Durrah Sofiyah Yusri, Ahmad Sauffiyanabu Hasan & Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Komunikasi Global: Latar Belakang.  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Video Montaj Hhhc 9401/9501/9601.  - 1-5. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Remaja Dan Vitual Seks: Diterima @ Ditolak!!!.  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Video Inovasi Alam Sekitar.  - 1-8. 
Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Tokoh Saudara Kita Negeri Selangor.  - Ikon. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Skrip Drama Pendek - Alohai Leha The Musical.  - 1-8. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Skrip Drama Pendek - Cik Lia.  - 1-4. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Skrip Drama Pendek - Kalau Dah Jodoh Tak Kemana.  - 1-6. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Keberkesanan Agensi Cyber Security Malaysia Dalam Membantu Mangsa Gangguan Siber.  - 1-14. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2018).  Video Etika Ketikatemuduga.  - 1-4. 
Muhammad Adnan Pitchan, Hadrry Rony, Norinsan Kamil Othma &, Hukil Sino.  (2017).  Kaji Selidik Mengenai Pejabat Pos Ukm Dalam Kalangan Pelajar Kolej Dato` Onn Sesi 2016/2017.  - 1-5. 
Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Ali Salman, Shahrul Nazmi Sannusi, Badrul Redzuan Abu Hassan & Muhammad Adnan Pitchan.  (2017).  Model Interaktif Media Baharu: Reaksi Belia Terhadap Program Transformasi Kerajaan.  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2017).  Penyelidikan & Inovasi Melalui Aktiviti Pelajar.  - 1-15. 
Muhammad Adnan Pitchan, Hadrry Rony, Norinsan Kamil Othman & Hukil Sino.  (2017).  Maklum Balas Terhadap Perkhidmatan Pusat Kesihatan (pk) Ukm Oleh Pelajar Kolej Dato` Onn.  - 1-6. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2016).  Infrastruktur Aktiviti Pelajar 2016.  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2016).  Penapisan Internet & Aspek Pengawalan: Satu Tinjauan Di Malaysia.  -
Normah Mustaffa, Ali Salman, Wan Amizah Wan Mahmud, Badrul Redzuan Abu Hassan, Shahrul Nazmi Sannusi, Muhammad Adnan Pitchan & Wan Nur Syazmira Wan Suhaimi.  (2016).  Social Media And The Expression Of Opinion.  - 40-41. 
Muhammad Adnan Bin Pitchan & Siti Zobidah Omar.  (2016).  Media Sosial Dari Perspektif Teknologi & Perundangan.  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan, Hukil Bin Sino, Mohd Razif Bin Mustafa, Jasri Bin Jamal, Nor Intan Zanariah Abd Aziz & Hadrry Rony.  (2016).  Panduan Pelaksanaan Kem Transformasi Kepimpinan Elit Kolej Dato`onn.  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2016).  Pembentangan Sahsiah Akademik Kerjaya.  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2016).  Bengkel Bank Proposal Penyelidikan Fssk 2016 (siri 1).  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2016).  Sistem Pelaksanaan Merit Kolej Dato` Onn.  -
Abdul Latiff Ahmad, Ramalinggam A/l A. Rajamanickam, Zaini Amir, Kartini Abd. Wahab & Muhammad Adnan Pitchan.  (2015).  Modul 1: Lmck1331 Komunikasi Efektif / Hhhc9201 Kemahiran Komunikasi (panduan Pelaksanaan Citra Kompetensi:.  -
Muhammad Adnan Bin Pitchan & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2014).  Penapisan Internet Di Malaysia: Satu Tinjauan Dari Sudut Kawal Selia.  - Seminar Ict Dan Komunikasi 2014. 
Noor Aziah Mohd Awal, Roslan Ja`afar, Mohd Faradi Mohamed Ghazali, Muhammad Adnan Bin Pitchan.  (2013).  Pelan Strategik Kolej Dato` Onn 2013-2017.  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pengalaman, Kemahiran, Peluang dan Risiko Pelajar Mobiliti dalam Pengurusan Komunikasi dengan Pihak Berkepentingan , Penyelidik Bersama , 25-03-2024 sehingga 24-09-2024 , Universiti
Analisis Tingkah Laku Komunikasi Dalam Menangani Isu Penipuan Umrah , Penyelidik Bersama , 01-03-2024 sehingga 28-02-2025 , Kebangsaan

Tamat

Kajian Cabaran Pengawalseliaan Filem , Ketua Projek , 01-07-2022 sehingga 30-11-2023 , Kebangsaan
PENGAPLIKASIAN MODEL KAP (KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES) DALAM KESELAMATAN PEMBELIAN BARANGAN DALAM TALIAN OLEH GOLONGAN BELIA , Ketua Projek , 15-08-2018 sehingga 14-02-2021 , Universiti
Psychological Traits Underlying Creation and Dissemination of Fake News among Internet Users , Penyelidik Bersama , 15-04-2023 sehingga 15-12-2023 , Antarabangsa
DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE MODEL TO COMBAT CYBERBULLYING AND ONLINE VIOLENCE. , Penyelidik Bersama , 07-09-2021 sehingga 06-03-2024 , Kebangsaan
Permodelan Semula Tahap Kepuasan dan Penggunaan Berterusan Sistem E-Kerajaan , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 14-12-2022 , Kebangsaan
Communication for Development in Health , Penyelidik Bersama , 01-12-2020 sehingga 16-06-2023 , Antarabangsa
MENGKONSEPTUALISASIKAN SEMULA TEORI MAKLUMAT ORGANISASI WEICK BAGI PEMBINAAN MODEL LATIHAN DAN PEMBANGUNAN SEKTOR AWAM , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 31-12-2023 , Kebangsaan
APPLYING BEHAVIOURAL INSIGHTS TO REDUCE THE SPREAD OF FAKE NEWS IN MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 24-11-2020 , Kebangsaan
Pembentukan Instrumen Pengukuran Amalan Keselamatan Penggunaan Internet dalam kalangan Belia di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-01-2019 sehingga 31-12-2020 , Universiti
Pemerkasaan UKM sebagai Prasarana Inklusif dan Mesra Orang Kurang Upaya (OKU) , Penyelidik Bersama , 15-11-2018 sehingga 14-08-2020 , Universiti
Penggunaan dan penerimaan portal eWarga dalam kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan professional serta akademik di Universiti Kebangsaan Malaysia. , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-01-2019 , Universiti
Lonjakan penerbitan FSSK 2015-2016 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
Model Interaktif Media Baru: Reaksi Belia Terhadap Dasar Transformasi Kerajaan , Penyelidik Bersama , 01-07-2014 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
Kajian Impak Terhadap Kawalan dan Penapisan Filem , Penyelidik Bersama , 14-04-2014 sehingga 19-03-2015 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah-anugerah Lain

Best Extended Abstract Awards , 2020
Eduinnovation 2020 , 2020
Anugerah Inovasi Penyelidikan , 2020
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Pembangunan Aplikasi Telefon Pintar Menggunakan Enjin Permainan Bagi Meningkatkan Kesedaran Tentang Tenaga Keterbaharuan Terhadap Kanak-kanak, SITI UMAIRA BINTI ZAKARIA, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Pengaruh Privasi dan Keselamatan Maklumat Terhadap Niat Pembelian Dalam Talian Dalam Kalangan Belia Lembah Kelang., MOHAMAD ADLI BACO, Doktor Falsafah
ROHANI BINTI MOHD KHALID, Doktor Falsafah
DENG XIAOXIAO, Doktor Falsafah
Menilai Kecekapan Prosedur Pengikraran Melalui Tingkah Laku Komunikasi, MOHAMAD SHAHRUZUAN BIN SHAMSUDDIN, Doktor Falsafah
Impak Perubahan Digitalisasi, Penerimaan Teknologi dan Ciri Inovasi Terhadap Pengguna Media (OTT) RTM Dalam Lanskap Penyiaran Awam Malaysia., MOHD ZAIDI BIN ABU SEMAN, Doktor Falsafah
WANG LIYAN, Doktor Falsafah
Peranan Motif dan Penapisan Media Over-The-Top ke atas Gratifikasi Audiens di Malaysia, ASMA MD. ISA, Doktor Falsafah
VK GIRI RAAJ A/L V KUMARASUNDARAJAN, Doktor Falsafah
XIAO WENWEN, Doktor Falsafah
HE JIAJIN, Doktor Falsafah
DHAIFANZUFAR BIN DAZUKA, Doktor Falsafah
Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perancangan Strategik Di Sektor Awam, NURZAKIRA AFNEE BINTI ZAKARIA, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Muhammad Adnan Bin Pitchan , 16-08-2017 sehingga 16-08-2017 , Kebangsaan
Penasihat Minggu Mesra Mahasiswa 2017/2018 , 26-08-2017 sehingga 29-08-2017 , Kebangsaan
Muhammad Adnan Bin Pitchan , 02-10-2017 sehingga 02-10-2017 , Kebangsaan
Felo Penghuni , 04-10-2017 sehingga 03-10-2019 , Kebangsaan
Bengkel Penyeliaan Pelajar PhD , 18-08-2018 sehingga 18-08-2018 , Kebangsaan
Kebijakan Keamanan Dunia Maya Malaysia Serta Agensi, Kampanye dan Hukum Di Indonesia , 05-04-2019 sehingga 05-04-2019 , Antarabangsa
Jawatankuasa Induk Majalah Varsiti UKM Sesi 2018/2019 , 09-04-2019 sehingga 31-12-2019 , Kebangsaan
Jawatankuasa Penjurian Pertandingan 3 Minute Thesis UKM 2019 , 16-04-2019 sehingga 02-05-2019 , Kebangsaan
Karyawan Tamu , 01-10-2020 sehingga 01-10-2021 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal: Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 14-02-2020 sehingga 01-03-2020 , Antarabangsa
Pewasit Jurnal: AL-'ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities , 13-06-2020 sehingga 01-07-2020 , Kebangsaan
Anugerah Inovasi Penyelidikan , 23-11-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Eduinnovation 2020 , 02-12-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Eduinnovation 2020 , 02-12-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
RTD PEMBANGUNAN ELEMEN PATUH SYARIAH DALAM PENGGUNAAN MEDIA BAHARU , 12-08-2021 sehingga 12-08-2021 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 22-10-2021 sehingga 02-11-2021 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 22-10-2021 sehingga 16-11-2021 , Kebangsaan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ELEMEN PATUH SYARIAH DALAM PENGGUNAAN MEDIA BAHARU , 11-11-2021 sehingga 11-11-2021 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 15-11-2021 sehingga 25-11-2021 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 15-11-2021 sehingga 25-11-2021 , Kebangsaan
SEMINAR KEBANGSAAN ASYAIRAH AHLI SUNAH WALJAMAAH 5.0 (SUNNI 2021) , 26-12-2021 sehingga 26-12-2021 , Kebangsaan
THE DIGITAL VIRUS SULAM 2021 , 12-01-2022 sehingga 12-01-2022 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 23-11-2022 sehingga 27-11-2022 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 02-12-2022 sehingga 07-12-2022 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 02-12-2022 sehingga 07-12-2022 , Kebangsaan
UTILIZATION OF YOUTUBE AND ITS ASSOCIATION WITH LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT DYSPHAGIA DIET AMONG UNDERGRADUATE DIETETIC STUDENTS IN MALAYSIA , 13-12-2022 sehingga 20-12-2022 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 16-02-2023 sehingga 27-02-2023 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 27-02-2023 sehingga 27-02-2023 , Kebangsaan
Spread the awareness: Scammers are everywhere , 29-12-2023 sehingga 29-12-2023 , Kebangsaan
Minggu WWW (Pusat Pengajian Pengurusan Maklumat) , 20-11-2023 sehingga 20-11-2023 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 07-02-2024 sehingga 07-02-2024 , Kebangsaan
Pewasit Jurnal , 07-02-2024 sehingga 07-02-2024 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN MENTION2021 , 01-01-2021 sehingga 25-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Pengurus-PTj UKMFolio , 02-06-2020 sehingga 01-01-1970 , Universiti
JAWATANKUASA SEMAKAN KURIKULUM PRASISWAZAH PROGRAM KOMUNIKASI MEDIA DAN SARJANA SAINS SOSIAL (PENGURUSAN KOMUNIKASI) , 02-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA HEBAHAN, PROMOSI & DOKUMENTASI (kNovasi 2022) , 06-09-2022 sehingga 07-09-2022 , Universiti
JAWATANKUASA HEBAHAN, PROMOSI & DOKUMENTASI KONGRES & PERTANDINGAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN UKM (KNOVASI 2021) , 17-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Universiti
JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI DAN ISO , 01-10-2019 sehingga 30-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN , 01-10-2019 sehingga 30-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA LAPOR DIRI DR WAN AMIZAH GIG AKADEMIK , 06-02-2023 sehingga 26-02-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEMILIHAN PELAJAR BARU SESI 2020-2021 , 17-06-2020 sehingga 29-06-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR ARZURA BINTI ABDULLAH , 22-03-2021 sehingga 02-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR MOHAMAD RIZAL BIN ABDULLAH , 22-03-2021 sehingga 02-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR NUR ATHIRAH BINTI SUNYID@SUIB , 12-10-2020 sehingga 22-01-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR NURUL HAFIZAH BTE HUSSAIN , 22-03-2021 sehingga 02-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR ROHAIZA BT. AHMAD , 12-07-2021 sehingga 30-10-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) PELAJAR SAIFUL RAZLI B. ABDUL RASHID , 12-07-2021 sehingga 30-10-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN TESIS SARJANA (VIVA) PELAJAR MOHAMAD SYUKRI BIN OTHMAN , 17-07-2023 sehingga 06-08-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN TESIS SARJANA (VIVA) PELAJAR NURHAZWANI BINTI ABDUL SAMAD , 17-07-2023 sehingga 06-08-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA PERSIDANGAN ANTARABANGSA MEDIA DAN KOMUNIKASI (MENTION2023) , 02-01-2023 sehingga 15-12-2023 , Universiti
JAWATANKUASA PERSIDANGAN ANTARABANGSA MEDIA DAN KOMUNIKASI (MENTION2023) , 02-01-2023 sehingga 15-12-2023 , Universiti
JAWATANKUASA TASK FORCE ALUMNI FSSK , 04-11-2020 sehingga 03-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa 3M@FSSK Sesi 2020-2021 , 03-07-2020 sehingga 09-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Hal Ehwal dan Kecemerlangan Pelajar , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Hebahan,Promosi & Dokumentasi kNovasi 2023 , 05-09-2023 sehingga 07-09-2023 , Universiti
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , 02-01-2023 sehingga 29-12-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2018 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kolokium Pencegahan Ekstremisme dan Radikalisme Ganas Peringkat Kebangsaan "Aku Tersalah Langkah". , 19-10-2022 sehingga 20-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa MKKP UKM 2022 , 13-12-2022 sehingga 16-12-2022 , Universiti
Jawatankuasa Majlis Anugerah Gemilang Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (MAGFSSK) 2022 , 28-10-2022 sehingga 22-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Hari Raya FSSK 2022 , 30-05-2022 sehingga 30-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Jamuan Hari Raya FSSK 2019 , 02-07-2019 sehingga 02-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pameran Revolusi 20 Tahun FSSK , 16-03-2021 sehingga 16-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pameran Revolusi FSSK , 16-03-2021 sehingga 16-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengajian Siswazah/Pasca Doktoral , 02-01-2023 sehingga 29-12-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa MENTION 2019 , 19-11-2019 sehingga 21-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa Penyelidikan Siswazah (POGRES) 2023 , 06-12-2023 sehingga 06-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pertandingan e-Poster Inovasi dan Kreativiti Budaya Kerja Norma Baharu , 16-07-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Task Force Kasih@FSSK UKM , 01-01-2022 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Task Force Squad 007 , 20-02-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Taskforce Kasih@FSSK , 01-09-2023 sehingga 31-08-2025 , Universiti
Jawatankuasa bulan Integriti FSSK 2021 , 05-11-2021 sehingga 30-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Karnival Kerjaya & Keusahawanan FSSK 2023 , 06-04-2023 sehingga 12-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj , 01-12-2019 sehingga 30-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Insiden PTj 2022 , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Lantikan Pegawai Risiko PTj 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2021/2022 , 13-09-2021 sehingga 04-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN MAKALAH KONGRES & PERTANDINGAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN UKM (KNOVASI 2021) , 17-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Universiti
PERSIDANGAN KEBANGSAAN SARJANA MUDA 2020 (PERSADA2020) , 25-03-2020 sehingga 18-04-2020 , Universiti
Pegawai Insiden FSSK , 01-01-2019 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pelantikan Sebagai Sidang Editor Jurnal Wacana Sarjana FSSK , 14-06-2022 sehingga 13-06-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Industri Semester 3 Sesi Akademik 2022 - 2023 , 11-09-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Pek Sahur KASIH@FSSK 2.0 Sempena Ihya’ Ramadhan FSSK 2022 , 11-04-2022 sehingga 20-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Pengajaran dan Pembelajaran : Dari Realti ke Virtual , 30-08-2020 sehingga 09-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Sidang Editor Jurnal Wacana Sarjana FSSK , 14-06-2022 sehingga 13-06-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Siri Webinar PdP FSSK : Masuk Universiti Tapi Masih Di Rumah ; Tips Kejayaan Pembelajaran Dalam Talian , 20-10-2021 sehingga 20-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
awatankuasa Kongres dan Pertandingan Inovasi UKM ke 6 (kNovasi2020) - Jawatankuasa Hebahan, Promosi & Dokumentasi , 12-12-2019 sehingga 06-02-2020 , Universiti