Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MOHD ISKANDAR BIN ABD MALEK

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN SENI BINA & ALAM BINA
iskandarmalek@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI, JABATAN SENIBINA DAN ALAM BINA, FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA UNIVERSITI KEBANGSSAAN MALAYSIA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
senibina , Doktor Falsafah , OXFORD BROOKES UNIVERSITY OXFORD, UNITED KINGDOM , 2020
DISTINCTION , Sarjana , OXFORD BROOKES UNIVERSITY OXFORD, UK , 2009
Sarjana Muda , UKM , 2006
KEPAKARAN / EXPERTISE
NATURAL DAN CULTURAL HERITAGE - BUILT ENVIRONMENT (Urban Design, Urban Typo-Morphology, Urban Quality, Urban Housing, Urban Heritage)
SOCIAL SCIENCES - SOCIOLOGY (Urban Transformation, Sosial Transformation)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Noorsaidi Mahat, Mohd Azrai Azman, Asmah Alia Mohamad Bohari, Ahmad Faiz Abdul Rashid, Achara Khamaksorn And Mohd Iskandar Abd Malek.  (2022).  Bc-digit: A Digital Game Application For Learning Building Construction Technology Course Among Undergraduate Students.  - International Journal Of Academic Research In Progressive Education And Development.  468-473. 
Nur Athirah Binti Ibrahim, Nor Haslina Binti Ja Afar, Mohd Iskandar Bin Abdul Malek, Noor Aisyah Mokhtar.  (2022).  The Architectural Style Which Attracts People To The Traditional Urban Village: Kampong Bharu As A Case Study.  - Journal Of The Malaysian Institute Of Planners.  171-183. 
Noorsaidi Mahat , Joseph Tah , Christos Vidalakis , Achara Khamaksorn, Orawit Thinnukool , Mohd Iskandar Abd Malek.  (2021).  Data Identification Of Determinants Affecting The Adoption Of Sustainable Construction: The Perspective Of Residential Building Developers.  - Sciencedirect : Data In Brief.  1-4. 

Buku Penyelidikan

Mohd Iskandar Abd Malek, Nor Haslina Jaafar.  (2022).  Perkembangan Perumahan Di Malaysia.  - 19. 

Bab Dalam Buku

Mohd Iskandar Abd Malek, Nor Haslina Jaafar.  (2022).  Perkembangan Perumahan Di Malaysia.  - 19. 

Penerbitan Lain-lain

(i) Nor Haslina Ja'afar (ii) Mohd Iskandar Abd Malek.  (2021).  Modul Studio Tahun 4 2021 2022.  - 1-50. 
(i) Nor Haslina Jaafar (ii) Mohd Iskandar Abd Malek.  (2021).  Perancangan Dan Rekabentuk Bandar.  - 1-5. 
Nurul Nazifa Binti Nordin, Mohd Iskandar Bin Abdul Malek.  (2020).  Kajian Kualiti Dan Keberkesanan Ruang Awam Terbuka Dalam Konteks Bandar Lama Kuala Lumpur.  - Kolokium Postgraduate Architecture Research Seminar (pars) 2020.  1-6. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Urban Typo-Morphological Transformation of Buildings Characters in the Traditional Urban Village Kampong Bharu, Kuala Lumpur. , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
The Legislative Framework for Urban Environmental Sustainability in the context of the Malaysian Town and Country Planning Act 1976 , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 31-08-2024 , Kebangsaan
Pembangunan Kerangka Pengarkiban Data Warisan Adat dan Budaya Luak Johol , Penyelidik Bersama , 01-06-2022 sehingga 31-05-2024 , Universiti
Pembangunan Model Ekonomi Tanah Adat Terbiar Sebagai Nadi Kekayaan Komuniti di Luak Johol , Penyelidik Bersama , 01-06-2022 sehingga 31-05-2024 , Kebangsaan
Formulasi Kod Rekabentuk Digital Premis LMNT Sebagai Usaha Penjanaan Aset Warisan , Penyelidik Bersama , 01-10-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Pembangunan Kerangka Identiti Seni Bina Adat Benar di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
Design Attribute and Effective Use of Square for Social Interaction Towards Social Sustainability in Malaysia , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 14-06-2023 , Antarabangsa

Tamat

Pembangunan Tanah Adat Undang Luak Johol melalui pendekatan ‘Community-Driven Development’. , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2022 , Kebangsaan
Pembangunan Tanah Adat Undang Luak Johol melalui pendekatan ‘Community-Driven Development’. , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 28-02-2022 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2021
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

HAMIZAN RIDZUAN BIN JOHAR RAZALI, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

SARA LATIF QURESHI, Doktor Falsafah
YUYAN LYU, Doktor Falsafah
MUSAAB SAMI YOUNUS, Doktor Falsafah
ZIYI HAN, Doktor Falsafah
LIU HUI, Doktor Falsafah
WANG KE, Doktor Falsafah
LI LINGFANG, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Bengkel Penyediaan Memorandom Garispanduan Senibina Beridentiti Kebangsaan (GASIK) , 11-04-2014 sehingga 12-04-2014 , Kebangsaan
Panel Penilai Studio Rekabentuk III , 30-09-2014 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Mewakili Universiti , 16-06-2014 sehingga 17-06-2014 , Kebangsaan
Panel Temuduga bagi Ijazah SarjanaMuda Sains Senibina (KH03) , 22-05-2014 sehingga 22-05-2014 , Kebangsaan
Petugas Pameran , 21-03-2015 sehingga 22-03-2015 , Kebangsaan
A Rating Tool for Contemporary-Malay Houses. Case Study: Kampong Bharu , 13-11-2018 sehingga 14-11-2018 , Antarabangsa
The Impact of Urban Expansion on Physical Environment in Debre Markos Town, Ethiopia, , 13-02-2020 sehingga 15-03-2020 , Kebangsaan
Kriteria Rekabentuk Blok Saling Kunci Dengan Pendekatan Industri, Fleksibel Dan Nyah-Pasang , 09-11-2017 sehingga 30-11-2017 , Kebangsaan
Penemuduga Atas talian Calon Sarjana Senibina sesi akademik 2020/2021 , 17-06-2020 sehingga 17-06-2020 , Kebangsaan
PEREKABANDAR (MALAYSIA URBAN DESIGN ASSOCIATION) , 11-07-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
KRITERIA AWALAN PEMBANGUNAN PERSISIR AIR DI SEKITAR KAWASAN BANGUNAN TINGGI , 18-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Kebangsaan
PENDEKATAN REKABENTUK BANGUNAN TINGGI DALAM KONTEKS PERBANDARAN: KAJIAN KES DI KOREA SELATAN , 18-10-2020 sehingga 21-10-2020 , Kebangsaan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia , UIAM , 27-10-2020 sehingga 27-10-2020 , Kebangsaan
Petugas Luar , 28-02-2020 sehingga 01-03-2020 , Kebangsaan
AHLI PENYELIDIK TASKFORCE UNTUK KAJIAN HALATUJU PENDIDIKAN SENI BINA NEGARA (HPSN) 2030 , 17-01-2020 sehingga 17-08-2030 , Kebangsaan
Politeknik Sultan Idris Shah , 14-06-2021 sehingga 17-06-2021 , Kebangsaan
Pollack Periodica , 01-06-2021 sehingga 22-06-2021 , Antarabangsa
Univerisiti sains Malaysia KPT PPD , 13-07-2021 sehingga 13-07-2021 , Kebangsaan
PEMBENTUKAN KERANGKA KAJIAN PENGGUNAAN DAN PERBANDINGAN PENGGUNAAN CAD DAN BIM DALAM PROSES REKA BENTUK SENI BINA , 20-10-2021 sehingga 24-10-2021 , Kebangsaan
PEMBENTUKAN KERANGKA KAJIAN PENGGUNAAN DAN PERBANDINGAN PENGGUNAAN CAD DAN BIM DALAM PROSES REKA BENTUK SENI BINA , 20-10-2021 sehingga 24-10-2021 , Kebangsaan
PEREKABANDAR (MALAYSIA URBAN DESIGN ASSOCIATION) , 12-07-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
URBAN TALK BY PEREKABANDAR: "Ada Apa Dengan Kampung Baru: Hala tuju identiti dan pembangunan sebuah kampung warisan bandar' , 27-11-2021 sehingga 27-11-2021 , Kebangsaan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia , 31-01-2022 sehingga 31-01-2022 , Kebangsaan
ACCESSIBILITY AS A FACTOR LIVABLE CITIES: THE CASE OF SALT CITY IN JORDAN , 13-03-2022 sehingga 21-04-2022 , Antarabangsa
Perbandingan Penggunaan Aplikasi Lumion dan V- Ray for Sketchup Bagi Penghasilan Visual Persembahan Akhir Reka Bentuk Seni Bina , 12-05-2022 sehingga 22-06-2022 , Kebangsaan
Pendekatan Lestari Masjid-Masjid Lama di Bandar Melaka , 12-05-2022 sehingga 22-06-2022 , Antarabangsa
KRITERIA REKA BENTUK ATRIUM DALAM ASPEK SOSIAL DAN PERSEKITARAN BANGUNAN KOMERSIAL DI LEMBAH KLANG, , 12-05-2022 sehingga 22-06-2022 , Antarabangsa
PEREKABANDAR (MALAYSIA URBAN DESIGN ASSOCIATION) , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

JAWATANKUASA PENEMUDUGA ATAS TALIAN KUMPULAN CALON SARJANA SENI BINA SESI AKADEMIK 2020/2021 , 17-06-2020 sehingga 30-06-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Kecil Pelaksana Bidang Keberhasilan (KRA) Teras 6 , 14-07-2014 sehingga 13-07-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kerja Khas Akreditasi MAPSM 2014 , 01-07-2014 sehingga 30-06-2017 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Majlis Mesra Graduan 2020 (Siri 1) JSAB , 13-08-2020 sehingga 28-08-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Majlis Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik 2020/2021 , 17-09-2020 sehingga 06-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Inovasi dan Kreativiti FKAB , 03-01-2022 sehingga 06-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik 2021/2022 , 02-09-2021 sehingga 04-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Petugas Majlis Minggu Mesra Mahasiswa (3M) FKAB , 03-09-2019 sehingga 04-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Temuduga Pelajar Baharu Sesi Akademik 2022-2023 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa dalam Penyediaan Sesi Temuduga Calon Baru ke Program Sarjana Seni Bina (Bahagian 2) , 01-07-2021 sehingga 10-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
KESUTRA , 01-01-2015 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Media dan Promosi , 01-07-2021 sehingga 30-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN AKHIR KKSB 6225 TESIS PENYELIDIKAN , 14-10-2020 sehingga 14-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMBENTANGAN AKHIR KKSB6418 TESIS REKABENTUK II , 07-07-2020 sehingga 07-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENEMUDUGA ATAS TALIAN KUMPULAN 5 CALON SARJANA MUDA SAINS (SENI BINA DENGAN KEPUJIAN) SESI AKADEMIK 2020/2021 , 17-06-2020 sehingga 30-06-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Panel Penemuduga Atas Talian Kumpulan 5 Calon SarjanaMuda Sains Seni Bina Akademik 2021/2022 , 23-06-2021 sehingga 23-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel Temuduga Bagi Calon Baru ke Program Sarjana Seni Bina , 07-09-2021 sehingga 07-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Semakan Deraf Video Animasi dan 3D Model Pelan Induk UKM , 15-06-2021 sehingga 15-06-2021 , Universiti
Temuduga Program Sarjana Senibina Sesi 2020 2021 (Pusingan 1) , 17-06-2020 sehingga 17-06-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Temuduga Program Sarjana Senibina Sesi 2020 2021 (Pusingan 2) , 23-07-2020 sehingga 23-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Temuduga bagi Calon Baru ke Program Sarjana Seni Bina (Bahagian 2) Sesi 2022/2023 , 28-07-2022 sehingga 28-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan