Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN NOR SYAMIMI BINTI MOHD

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH , Sarjana , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2016
PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , Sarjana Muda , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2012
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Ammalina Dalillah Mohd Isa, Napisah Karimah Ismail, Firuz Akhtar Mohamad Bohari, Lily Hanefarezan Asbulah, Nor Syamimi Mohd, Nur Ainul Basyirah Alias, Nurliyana Mohd Talib, Afeez Nawfal Mohd Isa.  (2023).  The Role Of Islam In Socio-cultural Transformation Of The Balkan Society, 1354-1450.  - International Journal Of Advanced Research (ijar).  47-54. 

Buku Penyelidikan

Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-fatihah Hingga Surah Al-ma'idah.  - 351. 
Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-an'am Hingga Surah Al-hijr.  - 423. 
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Haziyah Hussin, Hamdi Ishak, Al Muslim Mustapa, Khazri Osman & Nor Syamimi Mohd.  (2020).  Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  - 71. 

Bab Dalam Buku

Haziyah Hussin, Nor Syamimi Mohd, Bahrum Faizan.  (2021).  Warisan Hadis Ulama Nusantara.  - 15. 
Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Nadzrah Ahmad.  (2020).  Enriching The Islamic Tradition In Research Inquiry.  - 8. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-fatihah Hingga Surah Al-ma'idah.  - 351. 
Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-an'am Hingga Surah Al-hijr.  - 423. 
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Haziyah Hussin, Hamdi Ishak, Al Muslim Mustapa, Khazri Osman & Nor Syamimi Mohd.  (2020).  Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  - 71. 

Penerbitan Lain-lain

Mohd Faizulamri Bin Mohd Saad;sabri Bin Mohamad;haziyah Binti Hussin;khazri Bin Osman;al Muslim Bin Mustapa @ Ab Rahim;nor Syamimi Binti Mohd;hamdi Bin Ishak.  (2020).  Pembinaan Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  -
Hamdi Ishak & Nor Syamimi Mohd.  (2018).  Rehlah Mufassirun Semai Cinta Al-quran.  - Futuristik.  23. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

PEMBINAAN KERANGKA/GARIS PANDUAN PENDALILAN AL-QURAN DALAM PENULISAN ILMIAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-11-2023 , Universiti
PEMIKIRAN HAJI MUHAMMAD SAID OMAR DALAM TAFSIR NURUL IHSAN , Penyelidik Bersama , 01-06-2019 sehingga 30-11-2020 , Kebangsaan
Pembinaan Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz al-Quran , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 30-09-2020 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah-anugerah Lain

Anugerah Kertas Kerja Terbaik , 2023
Anugerah Kertas Kerja Terbaik , 2023
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Tinjauan lokasi Arkeologi Yang Disebut Dalam Al-Quran Dari Perspektif Tafsir, NUR ZAHIDAH BINTI CHE MOHAMED, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

NOR SYAMIMI BINTI MOHD , 09-12-2017 sehingga 09-12-2017 , Antarabangsa
Ahli Jawatankuasa Pendaftaran , 07-08-2018 sehingga 08-08-2018 , Antarabangsa
Panel Penyemak al-Quran al-Karim Tajwid dan Terjemahan Syamil Terbitan Telaga Biru , 12-10-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Panel Penyemak Tafsir Ibnu Katsir Terbitan Telaga Biru Sdn. Bhd , 02-04-2023 sehingga 31-10-2023 , Kebangsaan
Panel Penyemak Tafsir Pedoman Muttaqin Juzuk 30 : Jilid 1 dan Jilid 2 Terbitan Bahagian Penerbitan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , 14-07-2023 sehingga 31-12-2023 , Kebangsaan
Anugerah Kertas Kerja Terbaik , 20-10-2023 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Anugerah Kertas Kerja Terbaik , 20-10-2023 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Anugerah Kertas Kerja Terbaik , 20-10-2023 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Anugerah Kertas Kerja Terbaik , 20-10-2023 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA SESI 2021/2022 PROGRAM PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , 21-09-2021 sehingga 20-10-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAM 2018 , 07-08-2018 sehingga 08-08-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Latihan Amali Industri (LAI), Fakulti Pengajian Islam ( 2021-2023) , 14-10-2021 sehingga 13-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Penyerahan Biasiswa Tajaan Dar Al-Qari Resources dan Yayasan RI , 01-03-2023 sehingga 01-03-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelidikan, Penerbitan, Persidangan dan Inovasi, Pusat Kajian Al-Quran dan AL-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 118/2018 - Nurul Salsabila Abu Bakar (P83708) , 03-12-2018 sehingga 03-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA WACANA INTELEKTUAL PENGAJIAN AL-QURAN DAN HADIS (INTELLECTUAL DISCOURSE ON QURANIC AND HADITH STUDIES) , 12-09-2022 sehingga 22-09-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penilai Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu dan Turath ke-5 (SIWAT-5) , 19-10-2023 sehingga 20-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Pelajar Latihan Amali Industri PBJJ sesi Akademik 2022/2023 Fakulti Pengajian Islam , 07-08-2023 sehingga 30-11-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu dan Turath Ke-5 (SIWAT - 5) , 15-02-2023 sehingga 31-12-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
WEBINAR TOKOH ILMUAN ISLAM SUMBANGAN ALMARHUM DR. ABDUL HAYEI ABDUL SHUKOR DALAM PEMBANGUNAN ISLAM , 07-09-2021 sehingga 07-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit