Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN NOR SYAMIMI BINTI MOHD

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH , Sarjana , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2016
PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , Sarjana Muda , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2012
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Buku Penyelidikan

Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-fatihah Hingga Surah Al-ma'idah.  - 351. 
Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-an'am Hingga Surah Al-hijr.  - 423. 
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Haziyah Hussin, Hamdi Ishak, Al Muslim Mustapa, Khazri Osman & Nor Syamimi Mohd.  (2020).  Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  - 71. 

Bab Dalam Buku

Haziyah Hussin, Nor Syamimi Mohd, Bahrum Faizan.  (2021).  Warisan Hadis Ulama Nusantara.  - 15. 
Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Nadzrah Ahmad.  (2020).  Enriching The Islamic Tradition In Research Inquiry.  - 8. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-fatihah Hingga Surah Al-ma'idah.  - 351. 
Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Muhd. Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nor Syamimi Mohd, Mohd Nazri Ahmad.  (2022).  Tafsir Nur Al-ihsan Edisi Rumi Dan Tahkik Haji Muhammad Said Bin Umar Surah Al-an'am Hingga Surah Al-hijr.  - 423. 
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Haziyah Hussin, Hamdi Ishak, Al Muslim Mustapa, Khazri Osman & Nor Syamimi Mohd.  (2020).  Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  - 71. 

Penerbitan Lain-lain

Mohd Faizulamri Bin Mohd Saad;sabri Bin Mohamad;haziyah Binti Hussin;khazri Bin Osman;al Muslim Bin Mustapa @ Ab Rahim;nor Syamimi Binti Mohd;hamdi Bin Ishak.  (2020).  Pembinaan Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz Al-quran.  -
Hamdi Ishak & Nor Syamimi Mohd.  (2018).  Rehlah Mufassirun Semai Cinta Al-quran.  - Futuristik.  23. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBINAAN KERANGKA/GARIS PANDUAN PENDALILAN AL-QURAN DALAM PENULISAN ILMIAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

PEMIKIRAN HAJI MUHAMMAD SAID OMAR DALAM TAFSIR NURUL IHSAN , Penyelidik Bersama , 01-06-2019 sehingga 30-11-2020 , Kebangsaan
Pembinaan Modul Tadabbur Mudah Untuk Huffaz al-Quran , Penyelidik Bersama , 01-01-2018 sehingga 30-09-2020 , Universiti
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Tinjauan lokasi Arkeologi Yang Disebut Dalam Al-Quran Dari Perspektif Tafsir, NUR ZAHIDAH BINTI CHE MOHAMED, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

NOR SYAMIMI BINTI MOHD , 09-12-2017 sehingga 09-12-2017 , Antarabangsa
Ahli Jawatankuasa Pendaftaran , 07-08-2018 sehingga 08-08-2018 , Antarabangsa
Panel Penyemak al-Quran al-Karim Tajwid dan Terjemahan Syamil Terbitan Telaga Biru , 12-10-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA SESI 2021/2022 PROGRAM PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , 21-09-2021 sehingga 20-10-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAM 2018 , 07-08-2018 sehingga 08-08-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Latihan Amali Industri (LAI), Fakulti Pengajian Islam ( 2021-2023) , 14-10-2021 sehingga 13-10-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penyelidikan, Penerbitan, Persidangan dan Inovasi, Pusat Kajian Al-Quran dan AL-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Dan Peperiksaan Lisan Ijazah Sarjana Bil 118/2018 - Nurul Salsabila Abu Bakar (P83708) , 03-12-2018 sehingga 03-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA WACANA INTELEKTUAL PENGAJIAN AL-QURAN DAN HADIS (INTELLECTUAL DISCOURSE ON QURANIC AND HADITH STUDIES) , 12-09-2022 sehingga 22-09-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
WEBINAR TOKOH ILMUAN ISLAM SUMBANGAN ALMARHUM DR. ABDUL HAYEI ABDUL SHUKOR DALAM PEMBANGUNAN ISLAM , 07-09-2021 sehingga 07-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit