Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. FATHIYAH BINTI MOHD KAMARUZAMAN

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PEMBUDAYAAN STEM
fathiyah@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


B.Ed in Technology with Education (Civil Engineering) from Universiti Teknologi Malaysia (2009) M.Ph in Technical and Vocational Education from Universiti Teknologi Malaysia (2013) PhD in Engineering Education from Universiti Kebangsaan Malaysia (2022)

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
pendidikan kejuruteraan , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2022
PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL , Sarjana , UTM SKUDAI , 2013
PENDIDIKAN KEJURUTERAAN AWAM , Sarjana Muda , UTM SKUDAI , 2009
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - KERJA SOSIAL (Pendidikan Teknik dan Vokasional)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Roszilah Hamid, Mohamad Sattar Rasul, Marlissa Omar, Mohd Fakhrul Azizie Mohd Zaid.  (2023).  Validity And Reliability Of Gs4ir Instrument For Entry-level Civil Engineers Using Rasch Model.  - Journal Of Engineering Science And Technology.  1570-1580. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Roszilah Hamid, Azrul A. Mutalib, Mohamad Sattar Rasul, Marlissa Omar, Mohd Fakhrul Azizie Mohd Zaid.  (2023).  Exploration And Verification Of Fourth Industrial Revolution Generic Skills Attributes For Entry-level Civil Engineers.  - International Journal Of Evaluation And Research In Education.  121-130. 
Rosseni Din, Nabilah Othman, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Abdul Hafaz Ngah, Mohd Effendi @ Ewan Mohd Matore, Zanaton Ikhsan, Siti Fatimah Mohd Yassin, Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Siti Farahin Ahmad Nawawi.  (2022).  Technology Education With Integrated Values: From The Perspective Of Risalah Nur In Building A Prosperous Society 5.0.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  102-119. 
Nur Ainil Sulaiman, Nor Azwahanum Nor Shaid, Fathiyah Mohd Kamaruzaman.  (2021).  Content Validity And Reliability Of Questionnaire On Students' Perception Towards Online Learning During Covid-19 Pandemic.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  519-528. 
Nor Azwahanum Nor Shaid, Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Nur Ainil Sulaiman.  (2021).  Online Learning During Ongoing Covid-19 Pandemic: A Survey Of Students' Satisfaction.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  924-937. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Nur Ainil Sulaiman, Nor Azwahanum Nor Shaid.  (2021).  A Study On Perception Of Students' Readiness Towards Online Learning During Covid-19 Pandemic.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  1536-1548. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Roszilah Hamid, Azrul A. Mutalib, Mohammad Sattar Rasul.  (2020).  Communication Skills Attributes For Ir 4.0 For Engineering Graduates.  - European Journal Of Molecular & Clinical Medicine.  573-588. 
Mohd Kamaruzaman, F., Hamid, R., Mutalib, A.a., Rasul, M.s..  (2019).  Emotional Intelligence Attributes For Engineering Graduates Of The Industrial Revolution 4.0.  - International Journal Of Innovation, Creativity And Change..  326-343. 
Mohd Kamaruzaman, F., Hamid, R., Mutalib, A.a., Rasul, M.s.  (2019).  Skills Gap Analysis: Satisfaction And Expectation Of Engineering Educators In Malaysia.  - International Journal Of Recent Technology And Engineering.  447-454. 

Bab Dalam Buku

Mohd Kamaruzaman, F., Hamid,r., Mutalib, A.a., Rasul, M.s..  (2019).  Pengurusan & Kepimpinan Siri 2 (management & Leadership Series 2).  - 7. 

Penerbitan Lain-lain

Marlissa Omar, Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Mohamad Sattar Rasul, Dayana Farzeeha Ali.  (2022).  Lesson Study Practices Among Undergraduate Students Using Augmented Reality Apps In Engineering Drawing Course.  - Lesson Study Practices Among Undergraduate Students Using Augmented Reality Apps In Engineering Drawing Course.  1. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Siti Azwanee Abdullah, Marlissa Omar, Zanaton Hj Iksan, Mohamad Sattar Rasul.  (2022).  Challenges On Implementing Lesson Studies In Teaching And Learning: An Overview.  - 1. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman.  (2022).  Statistik Deskriptif.  - 1-58. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman.  (2022).  Normal Distribution.  - 1-29. 
Marlissa Omar, Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Mohamad Sattar Rasul, Dayana Farzeeha Ali.  (2022).  Lesson Study Practices Among Undergraduate Students Using Augmented Reality Apps In Engineering Drawing Course.  - International Conference 2022 (wals).  257. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman.  (2022).  Taburan Persampelan.  - 1-19. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Siti Azwanee Abdullah, Marlissa Omar, Zanaton Hj Iksan, Mohamad Sattar Rasul.  (2022).  Challenges On Implementing Lesson Study In Teaching And Learning: An Overview.  - Wals International Conference 2022.  254-255. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman.  (2022).  Statistik Inferensi Min Populasi Dua Sampel Bebas Ujian T Dua Sampel Bebas.  - 1-65. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Roszilah Hamid.  (2021).  Padagogi Integrasi Teknologi Ir 4.0 Dalam Pdp Tvet.  - 1-33. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Roszilah Hamid, Azrul A. Mutalib, Mohamad Sattar Rasul.  (2021).  Determination Of Leadership Attributes For 4ir Engineering Graduates.  - The 2nd Sea-stem 2021 International Conference.  1-17. 
Rosseni Din,fathiyah Mohd Kamaruzaman.  (2021).  Moulding Values Into Stem Education Via Udin Model During The 4.0 Industry For Society 5.0.  - International Conference On Science And Mathematics Education.  1-45. 
Mohd Kamaruzaman, F., Hamid, R., Mutalib, A.a. & Rasul, M.s..  (2021).  Generic Skills For 4ir Graduates.  - International Forum On Future Ready Curriculum.  1-14. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Roszilah Hamid, Azrul A. Mutalib, Mohamad Sattar Rasul.  (2020).  Communication Skills Attributes For Ir 4.0 Engineering Graduates.  - 1. 
Fathiyah Mohd Kamaruzaman, Roszilah Hamid, Azrul A. Mutalib, Mohamad Sattar Rasul.  (2020).  Determination Of Ir 4.0 Generic Skills Constructs For Engineering Graduates.  - 1. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembangunan dan keberkesanan kit ekonomi kitaran bagi pelajar PVMA , Ketua Projek , 01-04-2023 sehingga 31-03-2025 , Universiti
Kerangka Kemahiran Generik Revolusi Perindustrian 4.0 (KG4IR) berdasarkan Perspektif Industri dan Pensyarah Kejuruteraan di Malaysia , Ketua Projek , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Pembangunan Instrumen Kemahiran Generik Revolusi Perindustrian 4.0 Bagi Graduan Kejuruteraan Awam , Ketua Projek , 01-07-2022 sehingga 31-12-2023 , Universiti
GEGAR GEMPAK STEM , Penyelidik Bersama , 01-04-2023 sehingga 31-12-2024 , Universiti
Engineering Drawing Learning Model based on Augmented Reality Environment to Enhance Students` Visualization Skills , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Kerangka Kompetensi Pembelajaran Jarak Jauh bagi Pelajar Jurusan STEM di IPTA bagi Kelangsungan Pembelajaran yang Berkesan , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Digital Teaching Competency Model in A Vocational Education and Training Settings , Penyelidik Bersama , 01-07-2022 sehingga 31-12-2023 , Universiti
Kerangka Kompetensi Pembelajaran Matematik Jarak Jauh Di Sekolah Menengah Luar Bandar Bagi Kelangsungan Pembelajaran Matematik Secara Berkesan , Penyelidik Bersama , 01-07-2022 sehingga 31-12-2023 , Universiti
DESIGN THINKING TRAINING IN FOSTERING INNOVATIVE AND CREATIVE MINDS AMONG VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS , Penyelidik Bersama , 01-02-2022 sehingga 31-01-2024 , Universiti
Hidangan di atas Awan: eModul Mudah-hadam dengan Podcast, Buku Audio & Video AR , Penyelidik Bersama , 01-02-2022 sehingga 31-01-2024 , Universiti
Apps Inovasi-STEM-Nilai dalam Pendidikan diPeribadikan (PdPn) , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 31-10-2023 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah-anugerah Lain

Apple Teacher , 2021
Apple Teacher , 2021
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional Malaysia , 14-09-2015 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional Malaysia , 14-09-2015 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
Persatuan Pendidikan Kejuruteraan Malaysia , 01-06-2017 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
Apple Teacher , 24-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Persatuan Wanita UKM , 05-11-2021 sehingga 05-11-2022 , Kebangsaan
Apple Teacher , 24-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Apple Teacher , 24-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Ahli biasa , 31-12-2017 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Rapporteur Kajian Cabaran dan Impak Persijilan Profesional Industri dan Antarabangsa di Malaysia , 21-02-2022 sehingga 21-02-2022 , Kebangsaan
Wacana Serantau Rukun Negara Pancasila, Ideologi dan Amalan , 23-08-2022 sehingga 23-08-2022 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara (SKEPEN) 2021 , 13-11-2021 sehingga 14-11-2021 , Universiti
Jawatankuasa Hari Inovasi Fakulti Pendidikan 2015 , 01-09-2015 sehingga 30-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Hari Inovasi Fakulti Pendidikan 2016 , 24-03-2016 sehingga 01-01-1970 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat JK Peperiksaan Lisan Viva Sarjana - Khairulaizam Abdul Rahman (P107481) , 01-11-2022 sehingga 01-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat JK Peperiksaan Lisan Viva Sarjana - Nurul Akmal Noordin (P107215) , 15-11-2022 sehingga 15-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Minggu Apresiasi Watan 2022 Fakulti Pendidikan UKM , 10-10-2022 sehingga 10-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Persidangan World Association of Lesson Studies (WALS 2022) , 19-09-2022 sehingga 23-09-2022 , Universiti
Pertandingan Menghias Meja Kerja Kakitangan Sempena Bulan Kemerdekaan ke 65 Fakulti Pendidikan , 01-09-2022 sehingga 01-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara kali ke 5 (SKEPEN) , 01-12-2015 sehingga 31-12-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Siswazah Fakulti Pendidikan Bil.1/2023 (Pelantikan Sebagai Pembaca Peringkat Usulan & Pemantapan / Pengerusi Seminar) , 28-01-2023 sehingga 28-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Siswazah Fakulti Pendidikan Bil.3/2022 (Pelantikan Sebagai Pembaca Peringkat Usulan & Pemantapan / Pengerusi Seminar) , 28-05-2022 sehingga 28-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Siswazah Fakulti Pendidikan Bil.6/2022 (Pelantikan Sebagai Pembaca Peringkat Usulan & Pemantapan / Pengerusi Seminar) , 03-12-2022 sehingga 03-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Temuduga Calon Prasiswazah Fakulti Pendidikan 2022 , 19-07-2022 sehingga 21-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti
Webinar Bicara Patriotisme 2022 , 22-08-2022 sehingga 22-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
perbincangan meja bulat seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam malaysia 2021 , 13-09-2021 sehingga 14-09-2021 , Universiti