Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN MARYAM BINTI ABDUL RAHMAN

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
maryamabdulrahman@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU BAHASA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM , Sarjana , UKM , 2003
Sarjana Muda , UNIVERSITI UMMUL QURA,MEKAH , 1999
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

M. Al-muslim, Mohd Fadzli Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam.  (2020).  What Are The Features Of Quality For Arabic Teachers Agreed By Students And Teachers?.  - Journal Of Education And E-learning Research.  56-63. 

Prosiding Terindeks

Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2022).  An Evaluation Of The Online Arabic Treasure Hunt As Learning Games Activities Using The Technology Acceptance Model (tam).  - The 5th Innovation And Analytics Conference & Exhibition (iace 2021).  1-6. 
Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zuraida Shaadon & Nur Syazwina Mustapa.  (2018).  Usability Of Qiraahbot For Extensive Arabic Reading Activities.  - International Conference On Humanities And Social Sciences (ichss 2018). 

Buku Penyelidikan

Khazri Osman, Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Nurul Atiqah Mohd. Radzi & Nurul Lman Mohamad Anuar Kamal.  (2018).  Namadhij Insha Mubtakarah.  - 32. 
Suhaila Zailani @ Ahmad, Maryam Abd Rahman, Salmah Ahmad, Kaseh Abu Bakar & Hakim Zainal.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 13. 

Bab Dalam Buku

Suhaila Zailani @ Ahmad, Maryam Abd Rahman, Salmah Ahmad, Kaseh Abu Bakar & Hakim Zainal.  (2017).  Al-lughah Al-arabiah Wa Adabuha Wa Thaqafatuha Fi Al-mamlakah Al-arabiah Al-sa`udiah Wa Maliziya.  - 13. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Khairuzaman Kadir, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh, Zuraida Shaadon, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Bahasa Arab Prakatikal.  - 61-69. 
Khairuzaman Kadir, Moktar Hussain, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Zulkifli Bin Nawawi, Salamiah Ab Ghani,dr. Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim,maryam Abdul Rahman, Faizol Azham Mohamed,ummu Hani Hashim,muhammad Nazri Rostam, Ibtisam Abdullah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zainuddin Ismail.  (2020).  Al-muhadathah Wa Al-hiwar Bi Al-arabiyah.  - 94. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Ab. Ghani, Al-muslim Mustapha@ab Rahim, Mohd Nazri Rostam, Zainuddin Ismail, Nurul Atiqah Radzi, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Zulkifli Nawawi, Ummu Hani Hashim.  (2019).  Al Qiraah Baina Yadaik.  - 117. 
Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab Ghani, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Maryam Abdul Rahman.  (2019).  Al Muhadathah Wa Al Hiwar Bi Lughatil Dhod.  - 106. 
Khazri Osman, Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Nurul Atiqah Mohd. Radzi & Nurul Lman Mohamad Anuar Kamal.  (2018).  Namadhij Insha Mubtakarah.  - 32. 
Asma Abdul Rahman, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Fadhil Mat Din & Ahmad Abdul Rahman.  (2018).  Dilalah Lafzhata Altamr Wa Allaban Wa Tahdid M'aniha Alsiyaqiyyah Allughawiyyah Fi Alnas Al Quraani Wa Alsunnah Al Nabawiyyah.  - 69. 
Asma Abdul Rahman, Ahmad Abdul Rahman, Maryam Abdul Rahman & Muhammad Fadhil Mat Din.  (2018).  S'ubat Ta'allum Allughah Al'arabiyah Lilnatiqin Biha Kalughah Thaniyah Fi Al Jami'am Al Mahaliyyah Bi Malyzia.  - 97. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Abdul Ghani, Al-muslim Mustapa.  (2018).  Al Qiraah Al Mumti'ah.  - 139. 
Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Al Muslim Mustapa, Nurul Atiqah Mohd. Radzi, Khairuzaman Kadir, Maryam Abdul Rahman & Zulkifli Nawawi.  (2017).  Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Pppy1122.  - 100. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi & Mohd Fadzli Ismail.  (2017).  Buku Latihan : Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (edisi Pelajar).  - 186. 
Al Muslim Mustapa, Khairuzzaman Kadir, Salamiah Abd. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Faizah Jusoh, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Faizol Azham Mohamad & Mohd Shukeri Hamzah.  (2016).  Al-qiraah Wa Al-isti`ab.  - 109. 
Zainuddin Ismail, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Mohd Fadzli Ismail, Nur Syazwina Mustapha, Salamiah Ab Ghani, Zulkifli Nawawi & Zuraida Saadon.  (2016).  Kemahiran Penulisan Bahasa Arab.  - 147. 

Penerbitan Lain-lain

Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Maryam Abdul Rahman.  (2022).  Ayat Kerjaan Dalam Bahasa Arab Al Jumlah Alf Eliyyah.  - 1-8. 
Maryam Abdul Rahman.  (2022).  Kata Sendi Dalam Bahasa Arab (huruf Aljar Fi Allughah Al 'arabiyah).  - 1-4. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 1.  - 1-92. 
Ibtisam Abdullah, Ashinida Aladdin, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Faizah Jusoh.  (2021).  Pendekatan Kompetensi Komunikatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Standard Cefr.  - Webinar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21..  1-11. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 2.  - 1-85. 
Maryam Abdul Rahman.  (2021).  Petunjuk Jalan.  - 1-11. 
Zuraida Shaadon, Mohamad Azwan Kamarudin, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab Ghani, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Khairuzaman Kadir.  (2021).  Tanmiyah Maharat Al-istima Wa Al-fahm.  - 1-130. 
Maryam Abdul Rahman.  (2021).  Almarfu'at.  - 1-8. 
Salamiah Ab Ghani, Muhammad Nazri Rostam, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Faizol Azham Mohamed.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Asas.  - 1-125. 
Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi And Mohamad Azwan Kamarudin.  (2021).  An Evaluation Of The Online Arabic Treasure Hunt As Learning Games Activities Using The Technology Acceptance Model (tam).  - 5th Innovation And Analytics Conference And Exhibition 2021 (iace2021).  1-9. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Maryam Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa, Hakim Zainal, Muhammad Nazri Rostam.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Lanjutan.  - 1-81. 
Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Kamariah Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa.  (2021).  Employing The Imitation Method In Learning And Teaching Process To Enhance The Arabic Speaking Skill Among Non-native Students.  - Webinar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21.  1-15. 
Kaseh Abu Bakar, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Azwan Kamarudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Muhammad Nazri Rostam, Khazri Osman, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Al Muslim Mustapha, Shofian Ahmad.  (2020).  Simulasi Kem Modul Bahasa Arab Akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 
Maryam Abdul Rahman, Kamariah Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Waqi' Al-ta'lim Wa Al-ta'allum Al-iliktruniy Li Maharah Al-muhadathah Bi Al-lughah Al-arabiyyah Li Al-tullab Al-natiqin Bi Ghairiha: Tahaddiyat Wa Aamal.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1-13. 
Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohamad Azwan Kamarudin, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman.  (2020).  Pengajaran Bahasa Arab Fpi Ukm Era Pandemik Covid-19: Suka Duka Guru Bahasa.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

PEMBINAAN MODUL AKTIVITI SOKONGAN BAHASA ARAB BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Pembinaan Modul Kemahiran Bahasa Arab Untuk Orang Awam Standard CEFR Antarabangsa , Penyelidik Bersama , 30-12-2020 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Pengukuhan pembelajaran Nahw dan Sarf dalam Kurikulum Dini , Penyelidik Bersama , 01-02-2019 sehingga 30-09-2019 , Kebangsaan
Pembinaan Kerangka Penulisan Insha’ Efektif dalam Proses Pengajaran & Pelajaran (PdP) Bahasa Arab STPM , Penyelidik Bersama , 19-01-2018 sehingga 30-07-2018 , Kebangsaan
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2021
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Program Minggu Bahasa Arab 2016 , 28-11-2016 sehingga 01-12-2016 , Negeri
Ujian Dianostik Bahasa Arab , 05-09-2016 sehingga 05-12-2016 , Negeri
AL-RUKN AL-ARABI , 07-11-2016 sehingga 22-11-2016 , Negeri
HARI BAHASA ARAB SEDUNIA UKM2016 , 18-12-2016 sehingga 18-12-2016 , Antarabangsa
PROGRAM HARI BAHASA ARAB SEDUNIA UKM2016 (PERTANDINGAN PIDATO INTER-VASITI DAN AWAM) , 18-12-2016 sehingga 18-12-2016 , Antarabangsa
Program Motivasi Pelajar baru Sesi akademik1, tahun 2016 , 05-11-2016 sehingga 05-11-2016 , Negeri
pengadil , 07-10-2016 sehingga 10-10-2016 , Antarabangsa
hakim debat bahasa arab Ihtifal Institusi pengajian tinggi (IPT) Asean 2017 , 31-03-2017 sehingga 03-04-2017 , Antarabangsa
hakim pertandingan Debat Bahasa Arab , karnival Mahabbah UKM 2017 , 14-04-2017 sehingga 16-04-2017 , Kebangsaan
uzriyah alssaiydah Maryam baina alkitab almuqaddas wa alquraan alkarim, dirasah tahliliyah muqaranah , 01-02-2017 sehingga 31-10-2017 , Daerah / Jajahan
HAKIM KUIZ BAHASA ARAB SEMPENA MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH , 04-08-2017 sehingga 06-08-2017 , Kebangsaan
JURI FASTIVAL KESENIAN ISLAM FPI 2017 , 08-12-2017 sehingga 08-12-2017 , Kampung / Taman
KETUA JAWATANKUASA PERJALANAN SIDANG DAN BUKU CENDERAMATA SEMINAR ANTARABANGSA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA, KESUSTERAAN DAN KEBUDAIAAN ARAB 2017 , 19-12-2017 sehingga 19-12-2017 , Antarabangsa
AHLI JAWATANKUASA SIDANG EDITOR PROSEDING SAPPBA 2017 2017 , 11-09-2017 sehingga 19-09-2017 , Antarabangsa
pengarah al-rukn al-arabi , 16-09-2017 sehingga 15-12-2017 , Kampung / Taman
guru ganti pengajian bahasa arab al-quran , 15-03-2017 sehingga 26-04-2017 , Kampung / Taman
JURI KEMBAA , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Daerah / Jajahan
PERTUBUHAN KEBAJIKAN PENDUDUK NILAI PPM-010-05-20042018 , 10-05-2004 sehingga 10-05-2018 , Daerah / Jajahan
Juri Majlis Ihtifal ILMI Sekolah menengah Agama Malaysia (MIISMAM) 2018 , 27-07-2018 sehingga 29-07-2018 , Kebangsaan
PEMBINAAN KUIZ SIRI 2 BAGI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH MENENGAH AGAMA MALAYSIA (MIISMAM) 2018 , 05-01-2018 sehingga 07-01-2018 , Kebangsaan
Hakim pertandingan Ihtifal Institusi pengajian tinggi (IPT) ASEAN 2018 , 30-03-2018 sehingga 02-04-2018 , Antarabangsa
Penyemak dan Pentashih Bahasa Arab bagi Tesis PhD pelajar USIM , 01-01-2017 sehingga 02-03-2018 , Kampung / Taman
PEMBINAAN KUIZ SIRI 1 BAGI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH MENENGAH AGAMA MALAYSIA (MIISMAM) 2018 , 02-05-2018 sehingga 02-05-2018 , Kebangsaan
Anugerah Projek penyelidikan , 19-01-2018 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
KOAKADEMIK BAGI BENGKEL PEMASANGAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT KEBANGSAAN SIIRI 1/2019 , 22-04-2019 sehingga 24-04-2019 , Kebangsaan
BENGKEL SEMAKAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT KEBANGSAAN SIIRI 2/2019 , 17-06-2019 sehingga 20-06-2019 , Kebangsaan
BENGKEL PELAPORAN SOALAN KUIZ DINI MAJLIS IHTIFAL ILMI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT KEBANGSAAN SIIRI 3/2019 , 24-06-2019 sehingga 27-06-2019 , Kebangsaan
Hakim Majlis Ihtifal ILMI Sekolah-Sekolah menengah Agama Islam Malaysia (MIISMAM) 2019 , 05-07-2019 sehingga 07-07-2019 , Kebangsaan
Petugas Khas program Tahbibul lughah , 14-02-2020 sehingga 14-02-2020 , Negeri
Sijil Penghargaan , 30-12-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
MAJLIS ALUMNI PENGAJIAN ISLAM KEBANGSAN (MAPIK) , 03-03-2021 sehingga 03-03-2021 , Kebangsaan
Penyumbang Barangan Free Market , 01-05-2021 sehingga 01-05-2021 , Daerah / Jajahan
Anugerah Emas 2nd Creative and Innovative Teaching and Learning of Language (CInTeLL) 2021 , 26-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
GOLD MEDAL AT THE 6TH ANNUAL INTERNATIONAL INVENTION INNOVATION COMPETITION IN CANADA , 28-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
IMTIHAN AL-KAFAAH LI AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH (kertas menulis) Peperiksaan IKLA Tahun OKT 2022 , 08-10-2022 sehingga 13-10-2022 , Kebangsaan
IMTIHAN AL-KAFAAH LI AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH (lantikan ketua kertas bertutur) Peperiksaan IKLA Tahun OKT 2022 , 05-10-2022 sehingga 07-10-2022 , Kebangsaan
Best Award 1st place Winner Category: APPLIED (NON S&T) , 03-08-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
THE REPRESENTATIVE of UKM in THE SEJAHTERA-INTERVARSITY PROFICIENCY COMPETITION 1.0 CELPAD, IIUM , 20-04-2022 sehingga 08-07-2022 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Buku Prosiding, Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Fasilitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik 2020 (KeMBAA 4.0) , 26-09-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA SEMINAR & NADWAH PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 01-03-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK SEMAKAN KURIKULUM BAHASA ARAB , 27-09-2019 sehingga 27-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI JEMPUTAN UNTUK MODUL D DAN E BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk Modul KeMBAA , 03-10-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk SEBAKA III , 01-10-2016 sehingga 30-04-2017 , Universiti
Jawatankuasa Pembangunan Modul Kursus Open And Distance Learning (ODL) Bagi Ijazah Sarjana Muda Peng. Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah) , 15-11-2020 sehingga 14-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Kem Modul Bahasa Arab Akademik (KEMBAA 4.0) , 15-08-2020 sehingga 16-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN GURU-GURU SEBAGAI PERUNDING BENGKEL ULANGKAJI ASAS ILMU SARF DAN NAHW , 09-04-2018 sehingga 08-04-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PEMERIKSA UJIAN BERTUTUR CBAT , 17-07-2018 sehingga 25-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PENYELARAS KURSUS MAHARAT AL-QIRAAH SEM ` 2018-2019 , 20-07-2018 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM KARNIVAL JOM MASUK FPI , 03-08-2016 sehingga 15-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Drama - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pertandingan Pembikinan Video Dalam Bahasa Arab oleh ESISCO , 07-11-2020 sehingga 12-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan