Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK ZULKIFLI BIN NAWAWI

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
zulkiflinawawi@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU BAHASA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana , University of Leeds, UK , 2003
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (ARABIC(BAHASA ARAB))
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Zulkifli Nawawi, Khazri Osman.  (2021).  A Vocabulary Learning Strategies: (arabic Subject).  - International Journal Of Academic Research In Progressive Education And Development.  606-612. 
M. Al-muslim, Mohd Fadzli Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam.  (2020).  What Are The Features Of Quality For Arabic Teachers Agreed By Students And Teachers?.  - Journal Of Education And E-learning Research.  56-63. 
Suhaila Zailani, Kaseh Abu Bakar, Nik Farhan Mustapha, Hakim Zainal, Zulkifli Nawawi & Ezad Azraai Jamsari.  (2019).  Improvement In Sarf (morphology) Competency Through Gamification At Miri National Religious Secondary Shchool (smkami).  - International Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences. 

Prosiding Terindeks

Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2022).  An Evaluation Of The Online Arabic Treasure Hunt As Learning Games Activities Using The Technology Acceptance Model (tam).  - The 5th Innovation And Analytics Conference & Exhibition (iace 2021).  1-6. 
Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zuraida Shaadon & Nur Syazwina Mustapa.  (2018).  Usability Of Qiraahbot For Extensive Arabic Reading Activities.  - International Conference On Humanities And Social Sciences (ichss 2018). 

Buku Penyelidikan

Khazri Osman, Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Nurul Atiqah Mohd. Radzi & Nurul Lman Mohamad Anuar Kamal.  (2018).  Namadhij Insha Mubtakarah.  - 32. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Solahuddin Md Nor, Zukifli Nawawi, Najati Jalil.  (2022).  Insya' Muyassar.  - 59. 
Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Zulkifli Bin Nawawi, Salamiah Ab Ghani,dr. Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim,maryam Abdul Rahman, Faizol Azham Mohamed,ummu Hani Hashim,muhammad Nazri Rostam, Ibtisam Abdullah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zainuddin Ismail.  (2020).  Al-muhadathah Wa Al-hiwar Bi Al-arabiyah.  - 94. 
Zulkifli Nawawi, Salamiah Ab Ghani, Al Muslim Mustapa@ab Rahim, Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Faizol Azham Mohamed, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ibtisam Abdullah, Maryam Abdul Rahman.  (2019).  Al Muhadathah Wa Al Hiwar Bi Lughatil Dhod.  - 106. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Ab. Ghani, Al-muslim Mustapha@ab Rahim, Mohd Nazri Rostam, Zainuddin Ismail, Nurul Atiqah Radzi, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Zulkifli Nawawi, Ummu Hani Hashim.  (2019).  Al Qiraah Baina Yadaik.  - 117. 
Khazri Osman, Al-muslim Mustapa, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Nurul Atiqah Mohd. Radzi & Nurul Lman Mohamad Anuar Kamal.  (2018).  Namadhij Insha Mubtakarah.  - 32. 
Ummu Hani Hashim, Zainuddin Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Al Muslim Mustapa, Nurul Atiqah Mohd. Radzi, Khairuzaman Kadir, Maryam Abdul Rahman & Zulkifli Nawawi.  (2017).  Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Pppy1122.  - 100. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi & Mohd Fadzli Ismail.  (2017).  Buku Latihan : Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (edisi Pelajar).  - 186. 
Zainuddin Ismail, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Mohd Fadzli Ismail, Nur Syazwina Mustapha, Salamiah Ab Ghani, Zulkifli Nawawi & Zuraida Saadon.  (2016).  Kemahiran Penulisan Bahasa Arab.  - 147. 

Penerbitan Lain-lain

Zulkifli Bin Nawawi.  (2022).  Ucapan Asas Bahasa Arab.  - 1-3. 
Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Zulkifli Bin Nawawi.  (2022).  Karangan Lawatan Ke Zoo Di Dalam B.arab.  - 1-5. 
Zulkifli Bin Nawawi.  (2022).  Karangan Penjagaan Kesihatan Di Dalam B.arab.  - 1-3. 
Zulkifli Bin Nawawi.  (2022).  Karangan Faedah Bersukan Di Dalam B.arab.  - 1-3. 
Khazri Bin Osman;abdul Ghafar Bin Don;mohd Faizulamri Bin Mohd Saad;mohamad Zulkifli Bin Abdul Ghani;zulkifli Bin Nawawi.  (2021).  Pendekatan Dakwah Terhadap Pelajar Melalui Modul Usrah.  -
Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi And Mohamad Azwan Kamarudin.  (2021).  An Evaluation Of The Online Arabic Treasure Hunt As Learning Games Activities Using The Technology Acceptance Model (tam).  - 5th Innovation And Analytics Conference And Exhibition 2021 (iace2021).  1-9. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 1.  - 1-92. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 2.  - 1-85. 
Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohamad Azwan Kamarudin, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman.  (2020).  Pengajaran Bahasa Arab Fpi Ukm Era Pandemik Covid-19: Suka Duka Guru Bahasa.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Kaseh Abu Bakar, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Azwan Kamarudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Muhammad Nazri Rostam, Khazri Osman, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Al Muslim Mustapha, Shofian Ahmad.  (2020).  Simulasi Kem Modul Bahasa Arab Akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 
Zulkifli Nawawi, Khazri Osman.  (2020).  Aplikasi Quizziz Dimensi Iklim Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Arab Praktikal.  - Webinar Kebangsaan Isu Pnp Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Hakim Zainal, Salmah Ahmad, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi, Maheram Ahmad, Zamri Arifin, Farid Mat Zain, Ermy Azziaty Rozali, Rabitah Mohamad Ghazali, Nik Farhan Mustapha, Nurazan Mohmad Rouyan.  (2020).  Pembangunan Modul Praktis Morfologi Arab (mpm) Melalui Aplikasi Papan Permainan Untuk Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama (smka) Di Malaysia.  - 1-28. 
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Hakim Zainal, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi, Tuan Nur Afifah Tuan Omar.  (2018).  Ujian Diagnostik Morfologi Arab (udma) Untuk Mengesan Kelemahan Pelajar Smka Dalam Ilmu Sarf.  - Pertandingan Poster Rampai Penyelidik Ukm Siri 5. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Hakim Zainal, Zainuddin Ismail, Zulkifli Nawawi & Siti Rohani Jasni.  (2018).  Gamifikasi Untuk Pengukuhan Nahu Dan Sarf.  - Pertandingan Poster Rampai Penyelidik Ukm Siri 5. 
Suhaila Zailani @ Ahmad & Zulkifli Nawawi.  (2018).  Mahir Bahasa Arab Melalui Permainan Papan Pasrif.  - Impak Sekolah @ Ukm. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Dr. Suhaila Zailani @ Ahmad Dan Encik Zulkifli Nawawi.  (2018).  Mahir Bahasa Arab Melalui Permainan Papan Tasrif.  - Impak Sekolah @ Ukm. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli Nawawi, Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Ha.  (2016).  Montaj Aktiviti Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Program Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016.  0. 
Nur Adibah Alias, Nurul Wardah Nazifah, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Salmah Ahmad, Ashinida Aladdin, Al-muslim Mustapa, Farid Mat Zain, Nur Syazwina Mustapa, Zuraida Shaadon, Khairuzaman Kadir, Zulkifli , Faizah Jusoh, Maryam, Ibtisam & Ummu Hani.  (2016).  Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald).  - Video Montaj Ajk Hari Bahasa Arab Sedunia Ukm 2016 (wald)- Youtube.  0. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pemerkasaan Morfologi dan Sintaksis dalam Kalangan Pelajar , Ketua Projek , 19-04-2022 sehingga 20-05-2023 , Kebangsaan

Tamat

Pembangunan Modul Interaktif Pembelajaran Balaghah , Penyelidik Bersama , 20-01-2021 sehingga 30-04-2022 , Kebangsaan
Pengukuhan pembelajaran Nahw dan Sarf dalam Kurikulum Dini , Penyelidik Bersama , 01-02-2019 sehingga 30-09-2019 , Kebangsaan
PEMURNIAN MODUL APLIKASI NAHU, SARF DAN KAMUS UNTUK KEM MODUL BAHASA ARAB AKADEMIK. , Penyelidik Bersama , 24-09-2018 sehingga 24-09-2019 , Kebangsaan
Pembinaan Kerangka Penulisan Insha’ Efektif dalam Proses Pengajaran & Pelajaran (PdP) Bahasa Arab STPM , Penyelidik Bersama , 19-01-2018 sehingga 30-07-2018 , Kebangsaan
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
Pendekatan Dakwah Terhadap Pelajar Melalui Modul Usrah , Penyelidik Bersama , 16-10-2017 sehingga 15-10-2019 , Kebangsaan
PEMBANGUNAN MODUL PRAKTIS MORFOLOGI ARAB (MPM) MELALUI APLIKASI PAPAN PERMAINAN UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-08-2016 sehingga 31-01-2019 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

PENCERAMAH SEMINAR BAHASA ARAB PT3 , 07-10-2016 sehingga 07-10-2016 , Negeri
PENCERAMAH SEMINAR BAHASA ARAB SPM , 19-10-2016 sehingga 19-10-2016 , Negeri
TENAGA PENGAJAR BAHASA ARAB MASJID TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN PUTRAJAYA , 07-02-2016 sehingga 27-11-2016 , Negeri
PENCERAMAH BAHASA ARAB SPM , 22-09-2017 sehingga 22-09-2017 , Daerah / Jajahan
PENCERAMAH SEMINAR BAHASA ARAB PT3 , 23-03-2017 sehingga 23-03-2017 , Kebangsaan
PENCERAMAH BENGKEL KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017(BAHASA ARAB) , 09-09-2017 sehingga 09-09-2017 , Daerah / Jajahan
PENCERAMAH BAHASA ARAB , 13-04-2017 sehingga 13-04-2017 , Daerah / Jajahan
TENAGA PENGAJAR BAHASA ARAB MASJID TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN PUTRAJAYA , 01-02-2017 sehingga 30-11-2017 , Negeri
HAKIM PIDATO DWIBAHASA , 22-07-2017 sehingga 22-09-2017 , Antarabangsa
HAKIM PERTANDINGAN DEBAT BAHASA ARAB , 14-04-2017 sehingga 16-04-2017 , Negeri
FASILITATOR , 02-12-2016 sehingga 04-12-2016 , Daerah / Jajahan
PETUGAS KHAS PROGRAM TAHBIBUL LUGHAH , 14-02-2020 sehingga 14-02-2020 , Daerah / Jajahan
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG , 22-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan
TENAGA PENGAJAR BAHASA ARAB KOMUNIKASI MASJID TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN PUTRAJAYA , 01-02-2020 sehingga 30-10-2020 , Kebangsaan
SEKOLAH INTEGRASI TAHFIZ ILMUWAN BANGI , 19-09-2020 sehingga 19-09-2020 , Negeri
PEMBENTANG KERTAS KERJA DI WEBINAR KEBANGSAAN ISU P&P DI IPT 2020 , 18-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Kebangsaan
MODERATOR SIDANG PEMBENTANGAN SELARI WEBINAR KEBANGSAAN ISU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI IP 2020U PENGAJARAN , 18-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Kebangsaan
AJK SEKRETARIAT TAHUN BAHASA ARAB 2020 KPM (BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM) , 01-01-2020 sehingga 31-12-2020 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB SEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Bidang Keberhasilan Utama 3 (KRA 3) FPI , 02-11-2016 sehingga 21-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Buku Prosiding, Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Fasilitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik 2020 (KeMBAA 4.0) , 26-09-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Hari Bahasa Arab Sedunia UKM 2016 , 10-11-2016 sehingga 18-12-2016 , Universiti
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN FAKULTI , 01-05-2018 sehingga 30-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MAKMAL & ICT UNIT BAHASA ARAB , 01-01-2016 sehingga 31-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAJAR PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JK KURSUS SIJIL PENGAJIAN BAHASA ARAB AL-QURAN , 02-03-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI AKTIVITI DEBAT BAHASA ARAB BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 04-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JURI JEMPUTAN UNTUK MODUL D DAN E BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk Modul KeMBAA , 03-10-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa International Webinar on e-Teaching and e-Testing of Arabic Competency , 25-08-2020 sehingga 25-08-2020 , Universiti
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kem Modul Bahasa Arab Akademik (KEMBAA 4.0) , 15-08-2020 sehingga 16-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN GURU-GURU SEBAGAI PERUNDING BENGKEL ULANGKAJI ASAS ILMU SARF DAN NAHW , 09-04-2018 sehingga 08-04-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PROGRAM KARNIVAL JOM MASUK FPI , 03-08-2016 sehingga 15-08-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan