Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MOHAMAD AZHAN BIN YAHYA

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA & PERBANDINGAN
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Undang - Undang , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2020
Sarjana , UKM , 2015
Sarjana Muda , KUIS , 2013
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - POLICIES AND LAW (Syariah Mal and Criminal Evidence and Procedure)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Suhaizad Saifuddin, Hanifah Haydar Ali Tajuddin, Mohamad Azhan Yahya, Mohamad Rizal Abd Rahman & Fatimah Yusro Hashim.  (2024).  Examining The Application Of Standard Of Proof In Criminal Cases: A Comparative Analysis Of Islamic Law And Common Law In Malaysia.  - Malaysian Journal Of Syariah And Law.  11-22. 
Nur Sarah Tajul Urus, Mohamad Azhan Yahya.  (2023).  Fake News Crime: A Comparative Study Between Shari'ah And The Law.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  417-425. 
Adibah Bahori, Azizah Mat Rashid, Mohamad Azhan Yahya, Suhaizad Saifuddin, Mohd Kamel Mat Salleh.  (2023).  Evidence And Prosecution Of Out-of-wedlock Pregnancies: A Legal Perspective Of Syariah Criminal Offences In Malaysia.  - Journal Of Legal Studies.  1-30. 
Mohd Zamre Mohd Zahir, Nurul Hidayat Ab Rahman, Mohamad Azhan Yahya, Shahrul Mizan Ismail, Mohd Shahril Nizam Md Radzi, Asma Hakimah Ab. Halim, Nor Hikma Mohamad Nor..  (2022).  A Study Concerning To The Tight Spot Of Different Work Types That Can Be Protected By Copyright.  - Res Militaris.  7057-7065. 
Mohd Kamel Mat Salleh, Adibah Bahori, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Position Of Fatwa In The Constitution: A Legal Analysis.  - Pertanika Journal Of Social Science And Humanities.  2171-2188. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Nazura Abdul Manap, Asma Hakimah Ab Halim, Fatimah Yusro Hashim, Ramalinggam Rajamanickam, Mohamad Rizal Abd Rahman, Mazliza Mohamad & Mohd Azhan Yahya.  (2016).  The Syariah Courses Of Islamic Law Of Securities And Islamic Family Law: Revamping The Teaching And Learning Techniques In Ensuring Marketability Of Ukm`s Law Graduates.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences. 

Buku Penyelidikan

Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff, Nurul Nisa Khalid.  (2023).  Proses Pengumpulan Keterangan: Dokumen Elektronik.  - 123. 
Mohamad Azhan Yahya, Nurul Hidayat Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 175. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 9. 
Mohamad Azhan Yahya, Nurul Hidayat Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 16. 
Mohamad Azhan Yahya, Muhammad Najhan Ibrahim, Muhammad Alif Izuddin Roslan.  (2022).  Kesalahan Kesusilaan Jenayah Syariah.  - 123. 
Rasyikah Md Khalid, Nurul Hidayat Ab Rahman, Mohamad Azhan Yahya.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 9. 
Guneeswary Muneeswaran, Ahmad Azam Mohd Shariff, Ramalinggam Rajamanickam, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Isu Terkini Dalam Undang-undang Jenayah Malaysia.  - 22. 
Guneeswary Muneeswaran, Ahmad Azam Mohd Shariff, Ramalinggam Rajamanickam & Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Isu Terkini Dalam Undang-undang Jenayah Malaysia.  - 16. 

Bab Dalam Buku

Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 9. 
Rasyikah Md Khalid, Nurul Hidayat Ab Rahman, Mohamad Azhan Yahya.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 9. 
Mohamad Azhan Yahya, Nurul Hidayat Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 16. 
Guneeswary Muneeswaran, Ahmad Azam Mohd Shariff, Ramalinggam Rajamanickam & Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Isu Terkini Dalam Undang-undang Jenayah Malaysia.  - 16. 
Guneeswary Muneeswaran, Ahmad Azam Mohd Shariff, Ramalinggam Rajamanickam, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Isu Terkini Dalam Undang-undang Jenayah Malaysia.  - 22. 
Hammad Mohamad Dahalan, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Diskusi Akademia Pengajian Islam Semasa.  - 7. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Mohamad Azhan Yahya, Mohamad Muqri Syahiran Mohd Mustafa, Datu Hishamuddin Datu Hasim.  (2023).  Qarinah Dan Sabitan Dalam Jenayah Islam.  - 123. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff, Nurul Nisa Khalid.  (2023).  Proses Pengumpulan Keterangan: Dokumen Elektronik.  - 123. 
Mohamad Azhan Yahya, Nurul Hidayat Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 175. 
Mohamad Azhan Yahya, Muhammad Najhan Ibrahim, Muhammad Alif Izuddin Roslan.  (2022).  Kesalahan Kesusilaan Jenayah Syariah.  - 123. 

Penerbitan Lain-lain

Fatimah Yusro Binti Hashim;ahmad Azam Bin Mohd. Shariff;mohamad Azhan Bin Yahya;muhamad Helmi Bin Md Said.  (2023).  Modul Kursus Pra-perkahwinan Islam: Kajian Terhadap Kesesuaian Silibus Dan Tahap Keberkesanannya Ke Arah Pengukuhan Institusi Keluarga Islam Di Selangor Dan Negeri-negeri Zon Utara (perlis, Kedah Dan Pulau Pinang)..  -
Mohamad Azhan Bin Yahya;nur Laily Binti Mohammad Khadri;asma Hakimah Binti Ab. Halim;ramalinggam A/l A.rajamanickam;mohammad Nazeri Bin Osman;nurul Hidayat Binti Ab Rahman;shahrul Mizan Bin Ismail;muhamad Helmi Bin Md Said;mohd Zamre Bin Mohd Zahir.  (2023).  Peojek Penyelidikan Komuniti Kekeluargaan Dan Perundangan Islam.  -
Ahmad Azam Bin Mohd. Shariff;fatimah Yusro Binti Hashim;mohamad Azhan Bin Yahya.  (2023).  Pengendalian Keterangan Dna Dalam Kes Jenayah Syariah Di Malaysia: Mewujudkan Model Standard Operating Procedure (sop)melalui Penambahbaikan Undang-undang.  -
Suhaizad Saifuddin, Mohd Kamel Mat Salleh, Hanifah Haydar Ali Tajuddin & Mohamad Azhan Yahya  .  (2023).  Kepentingan Pewartaan Fatwa Dalam Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah Syariah Di Malaysia: Satu Analisis.  - International Virtual Conference On Islamic Studies, Education, Social Sciences And Law (ico-isol 2023).  1. 
Suhaizad Saifuddin, Mohd Kamel Mat Salleh, Hanifah Haydar Ali Tajuddin, Mohamad Azhan Yahya.  (2023).  Kepentingan Pewartaan Fatwa Dalam Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah Syariah Di Malaysia: Satu Analisis.  - International Virtual Conference On Islamic Studies, Education, Social Sciences And Law (ico-isol 2023).  1-13. 
Muhamad Helmi Bin Md. Said, Nazura Binti Abdul Manap, Suhaizad Bin Saifuddin, Asma Hakimah Binti Ab. Halim, Mohamad Azhan Bin Yahya, Raja Mazelan Bin Raja Deraman, Zarul Izham Bin Jaapar, Masmadhanur Aslinda Binti Ali.  (2023).  Keperluan Penubuhan Dan Pewartaan Pusat Pemulihan Bagi Memperkasakan Pelaksanaan Hukuman Alternatif Kes Jenayah Syariah Di Negeri Sembilan.  - 1-208. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2023).  Bantuan Guaman.  - 1-14. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2023).  Kesedaran Dan Kepentingan Enakmen Keluarga Islam Perak (2204).  - 1-8. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2023).  Kesedaran Dan Kepentingan Enakmen Keluarga Islam (negeri Melaka) 2002.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pengenalan Uruf.  - 1-7. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Bayyinah.  - 1-6. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Iqrar.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pendapat Pakar.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pengenalan Interim.  - 1-12. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pengenalan Interlokutori.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pengenalan Simulasi Kes.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Qarinah.  - 1-4. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Sumpah.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Jady@zaidi Hassim, Muhamad Helmi Md Said, Mohammad Nazeri Osman, Ahmad Siddiqi Ali, Nur Laily Mohammad Khadri, Norshahirah Nasri, Amirul A. Ghani, Muim Bin Abdullah, Muhammad Abdul Muiz Firdaus, Wan Abdullah Shahir Wan Abd Hamid.  (2022).  Pengurusan Harta Orang Islam.  - 1-6. 
Jady@zaidi Hassim, Hanim Kamaruddin, Muhamad Helmi Md. Said, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Mohammad Nazeri Osman, Mohd Faizal Jaffar & Nur Laily Mohammad Khadri.  (2022).  Modul Pelaksanaan Kaedah Alternatif Kepada Kursus Latihan Amali/ Industri (uuuk 4005) Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia.  - Modul Pelaksanaan Kaedah Alternatif Kepada Kursus Latihan Amali/ Industri (uuuk 4005) Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia.  1-5. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Undang-undang Jenayah Islam.  - 1-7. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Perincian Pengendalian Kursus Undang-undang Jenayah Islam.  - 1-4. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Pengenalan Kepada Prinsip Jenayah Syariah Di Bawah Undang-undang Jenayah Islam.  - 1-67. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Persetubuhan Haram-zina Serta Kesalahan Seksual Lain-perspektif Hudu Dan Tazir.  - 1-22. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Qazaf Dan Tuduhan Fitnah Lain-perspektif Hudud Dan Tazir.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Jenayah Sariqah Dan Curi.  - 1-6. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Hirabah Dan Rompak - Perspektif Hudud Dan Qisas.  - 1-9. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Baghawah Dan Menentang Pemerintah-perspektif Hudud Dan Tazir.  - 1-7. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Jenayah Riddah Dan Kesalahan Aqidah Lain: Perspektif Hudud Dan Tazir.  - 1-30. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Syarbul Khamr Dan Kesalahan Lain Berkaitan-perspektif Hudud Dan Tazir.  - 1-11. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Proforma Kursus - Jurispruden Islam.  - 1-20. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Uk 3163-kandungan Kursus.  - 1-18. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Uk 3163-arahan Penyediaan Pembentangan 1 Dan 2, Laporan Akhir 1 Dan 2.  - 1-3. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Uk 3163-arahan Terperinci Pbl- Pembentangan 1-laporan Akhir 1 Al Quran Dan Al Sunnah.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Proforma Kursus Uuuk4133 - Undang-undang Keterangan Dan Acara Mahkamah Syariah 1.  - 1-15. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Perincian Pengendalian Kursus Uuuk4133.  - 1-4. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Sumber Perincian Prinsip Keterangan Dan Prosedur Syariah.  - 1-18. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Bayyinah:satu Pengenalan Umum.  - 1-27. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Iqrar Pengakuan Salah Dan Iqrar Pengakuan.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Yamin/sumpah Sebagai Bayyinah.  - 1-32. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Qarinah : Peranan Sebagai Bayinnah Dari Perpektif Umum Dan Khusus.  - 1-12. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Ra'yul Khabir Dan Kitabah Sebagai Keterangan.  - 1-11. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Proforma Kursus Uuuk 4143-undang-undang Keterangan Dan Tatacara Mahkamah Syariah Ii.  - 1-20. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Uk 4143-undang-undang Keterangan Dan Acara Mahkalah Syariah Ii.  - 1-25. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Pbl- Latihan Persiapan Untuk Membuat Bantahan Persiapan Untuk Menjawab Bantahan.  - 1-18. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Pbl-latihan Persediaan Mambantah-menjawab Bantahan Dalam Perbicaraan Kes Mal/jenayah Syariah.  - 1-30. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Uk 4143-latihan Pbl Penyedian Hujah Bantahan Dan Menjawab Bantahan Soalan Pbl.  - 1-8. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Vii. Pbl-latihan Pendrafan Dokumen Pliding.  - 1-5. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2022).  Prosedur Mal Syariah-satu Pengenalan.  - 1-117. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Persetubuhan Haram Dan Kesalahan Seksual.  - 1-7. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Qazaf Dan Tuduhan.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Riddah Dan Kesalahan Aqidah.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Sariqah Dan Curi.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Hirabah Dan Rompak.  - 1-4. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Baghawah.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Syarbul Khamr.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Bin Yahya;nurul Hidayat Binti Ab Rahman.  (2022).  Isu Perundangan Semasa 1.  -
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl -mencuri.  - 1-2. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Memperkasakan Prinsip Syariah Dalam Pengumpulan Keterangan Digital Dalam Kes Jenayah Syariah.  - 6th Muzakarah Fiqh & International Conference 2022.  1-8. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Hudud Kesalahan Seksual Lain.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl Murtad.  - 1-2. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl-qazaf.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl-rompak.  - 1-2. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl-syarbu.  - 1-2. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Qisas.  - 1-4. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Perbincangan Meja Bulat: Hukuman Jenayah Syariah Dalam Menjamin Kesejahteraan Keluarga Malaysia.  - Perbincangan Meja Bulat: Hukuman Dan Implikasi Hukuman Jenayah Syariah Dalam Menjamin Kesejahteraan Keluarga Malaysia.  1-8. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Hukuman Jenayah Syariah Dalam Menjamin Kesejahteraan Keluarga Malaysia.  - Perbincangan Meja Bulat: Hukuman Dan Implikasi Hukuman Jenayah Syariah Dalam Menjamin Kesejahteraan Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera.  1. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pengenalan Ijma.  - 1-6. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pengenalan Masalih Mursalah.  - 1-6. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Pengurusan Pandemik Covid-19 Menurut Sunnah Nabawiah.  - International Conference And Muktamar On Prophetic Sunnah (icmas 2021).  1-12. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Hujahan Dan Perintah Dalam Kes Mal.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Kes Mal Permohonan Interlokutori.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Garis Panduan Kursus Latihan Amali.  - 1-6. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Perbicaraan Kes Mal.  - 1-22. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Ta'zir.  - 1-34. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Permohonan Sementara (interim).  - 1-12. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Undang-undang Keterangan Dan Acara Mahkamah Syariah Ii.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Kesalahan Jenayah Dalam Perundangan Islam.  - 1-21. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Qazaf Dan Tuduhan Fitnah Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Sariqah Dan Curi-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-6. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Hirabah Dan Rompak-perspektif Hudud Dan Qisas.  - 1-9. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Baghawah Dan Menentang Pemerintah-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-7. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Riddah Dan Kesalahan Aqidah Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-9. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Syarbul Khamr Dan Kesalahan Dan Kesalahan Lain Berkaitan-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-11. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perincian Pengendalian Kursus Uuuk 4133.  - 1-4. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Iqrar Pengakuan Sslah Dan Iqrar Pengakuan.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Yamin-sumpah Sebagai Bayyinah.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Qarinah-peranannya Sebagai Bayyinah Dari Perspektif Umum Dan Khusus.  - 1-12. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ra'yul Khabir-expert Evidence Dan Kitabah-documentary Evidence Sebagai Bayyinah.  - 1-12. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Ayatul Ahkam Wa Ahadithuha Fil Munakahat 2.  - 1-6. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ayat Hukum Jenayah Syariah (2).  - 1-27. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Hukum Jenayah Syariah Ke-2.  - 1-15. 
Mohamad Azhan Yahya, Asma Hakimah Ab. Halim.  (2020).  Garis Panduan Latihan Amali.  - 1-15. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Jenayah Syariah (hukum).  - 1-15. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Kesalahan Jenayah Syariah Malaysia.  - 1-25. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Ta'zir.  - 1-27. 
Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa, Ahmad Azam Mohd. Shariff, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Muhamad Helmi Md. Said.  (2020).  Garis Panduan Pentaksiran Bahasa Arab 2 Untuk Undang-undang.  - 1-4. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Ayatul Ahkam Wa Ahadithuha Fil Munakahat 1.  - 1-6. 
Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa Abd Rahman, Ahmad Azam Mohd Shariff, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Muhamad Helmi Md. Said.  (2020).  Garis Panduan Pentaksiran Kursus Bahasa Arab 2 Untuk Undang-undang.  - 1-4. 
Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Jenayah Qisas: Definisi Dan Jenis-jenisnya.  - 1-17. 
Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Jenayah Qisas: Jenis-jenis Hukuman Dan Pensabitannya.  - 1-13. 
Mohamad Azhan Yahya. Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Interim.  - 1-12. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Interlokutori.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Perbicaraan Dan Pendengaran.  - 1-22. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Penghujahan Dan Penghakiman.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Undang-undang Keterangan Dan Acara Mahkamah Syariah Ii.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Prosedur Mal Syariah:pengenalan.  - 1-117. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Pengenalan Kepada Prinsip Jenayah Syariah Di Bawah Undang-undang Jenayah Islam.  - 1-67. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Persetubuhan Haram-zina Serta Kesalahan Seksual Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-22. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ayat Hukum Jenayah Syariah (1).  - 1-27. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Kesalahan Jenayah Dalam Perundangan Islam.  - 1-21. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Kesalahan Ta'zir.  - 1-34. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohammad Azhan Yahya.  (2020).  Legal Aid And Literation Awareness: Bridging The University And Community.  - 5th Asiaengage Regional Conference: How Community Engagement Can Drive Innovative Sustainability In The 4ir Era?.  10. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perincian Pengendalian Kursus Uuuk 2113.  - 1-4. 
Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya & Mohamamd Nazeri Osman.  (2020).  Garis Panduan Kursus Latihan Amali Uuuk 4005 (v2020).  - 1-26. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Corporate Rescue Mechanisme in lnsolvency Law: A Comparative Analysis Between Malaysia and lndonesia , Penyelidik Bersama , 01-08-2023 sehingga 31-07-2025 , Antarabangsa

Tamat

Peojek Penyelidikan Komuniti Kekeluargaan Dan Perundangan Islam , Ketua Projek , 01-11-2021 sehingga 30-04-2023 , Kebangsaan
Pembinaan Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi Pengumpulan Keterangan Dokumen Elektronik pada Peringkat Siasatan Kes Jenayah Syariah , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 29-02-2024 , Universiti
Kajian Kewajaran Cadangan Penggubalan Akta Pembela Awam oleh Jawatankuasa Pembelaan Awam (JAPA) , Penyelidik Bersama , 26-09-2023 sehingga 29-02-2024 , Kebangsaan
Keperluan Penubuhan Dan Pewartaan Pusat Pemulihan Bagi Memperkasakan Pelaksanaan Hukuman Alternatif Kes Jenayah Syariah Di Negeri Sembilan (MAINS) , Penyelidik Bersama , 01-04-2022 sehingga 30-06-2023 , Kebangsaan
Modul Kursus Pra-Perkahwinan Islam: Kajian Terhadap Kesesuaian Silibus Dan Tahap Keberkesanannya Ke Arah Pengukuhan Institusi Keluarga Islam Di Selangor Dan Negeri-Negeri Zon Utara (Perlis, Kedah Dan Pulau Pinang). , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 30-11-2022 , Universiti
Pengendalian Keterangan Dna Dalam Kes Jenayah Syariah Di Malaysia: Mewujudkan Model Standard Operating Procedure (Sop)Melalui Penambahbaikan Undang-Undang , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 30-11-2022 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2022

Anugerah-anugerah Lain

Anugerah Perkhidmatan APC , 2022
Anugerah Keterlibatan Industri , 2022
Anugerah Keterlibatan Komuniti , 2022
Anugerah Keterlibatan Komuniti , 1899
Anugerah Keterlibatan Industri , 1899
Anugerah Perkhidmatan APC , 1899
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Jawatankuasa Kecil Semakan Kurikulum (Kursus Undang-undang) Program ASASIpintar, Pusat Genius@Pintar Negara , 18-12-2019 sehingga 31-07-2020 , Kebangsaan
Mohamad Azhan bin Yahya , 08-12-2021 sehingga 08-12-2021 , Kebangsaan
Kajian Dasar Air Negara , 01-11-2021 sehingga 31-01-2022 , Kebangsaan
Panel Pakar Undang-undang Jenayah Syariah bagi diskusi meja bulat: Hukuman dan Implikasi Hukuman Jenayah Syariah Dalam Menjamin Kesejahteraan Keluarga Malaysia , 19-10-2022 sehingga 20-10-2022 , Kebangsaan
Coach in the 17th LAWASIA International Moot Malaysia National Rounds , 09-09-2022 sehingga 11-09-2022 , Negeri
Projek Kajian: Keperluan Penubuhan dan Pewartaan Pusat Pemulihan Bagi Memperkasakan Pelaksanaan Hukuman Alternatif Kes Jenayah Syariah di Negeri Sembilan , 01-04-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Perbincangan projek kajian penyelidikan , 28-11-2022 sehingga 28-11-2022 , Kebangsaan
Focus group discussion (FGD) Kajian penubuhan dan pewartaan pusat pemulihan kes jenayah syariah di Negeri Sembilan , 05-12-2022 sehingga 05-12-2022 , Kebangsaan
Temubual Keterangan Pendapat , 27-12-2022 sehingga 27-12-2022 , Kebangsaan
A CRITICAL ANALYSIS OF PEGUAM SYARIE (STATE OF PENANG) RULES 1997: PATCHING THE LOOPHOLES? , 22-12-2022 sehingga 05-01-2023 , Kebangsaan
"Satu Sorotan Literatur tentang Undang Undang Perjudian dalam Talian di Malaysia , 17-07-2023 sehingga 31-07-2023 , Kebangsaan
"Analisis Metodologi Ijtihad Dalam Proses Pemfatwaan: Model Untuk Aplikasi Semasa , 07-08-2023 sehingga 04-09-2023 , Kebangsaan
Program pembelajaran sepanjang hayat (PSH): Program lean perundangan isu-isu munakahat: perkahwinan , 11-08-2023 sehingga 11-08-2023 , Kebangsaan
Bicara ilmu program anjuran bersama Wanita Perkim Manjung, Pejabat Agama Manjung dan PPPIM , 25-02-2023 sehingga 25-02-2023 , Kebangsaan
Program literasi undang-undang keluarga Islam (LUKIs) 2023 , 29-01-2023 sehingga 29-01-2023 , Kebangsaan
Kuliah dhuha kesedaran undang-undang Jenayah Islam mingguan sepanjang bulan Ramadan , 26-03-2023 sehingga 26-03-2023 , Kebangsaan
Enakmen keluarga Islam Perak (2004) , 22-07-2023 sehingga 22-07-2023 , Daerah / Jajahan
Fasilitator , 19-03-2023 sehingga 19-03-2023 , Daerah / Jajahan

Khidmat Dalam

Citra Akademik Fakulti Undang-undang , 15-01-2016 sehingga 14-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Current Law Issues (CLI) FUU , 01-12-2020 sehingga 30-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA CITRA AKADEMIK FAKULTI UNDANG-UNDANG , 15-01-2016 sehingga 14-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KUALITI FUU , 15-11-2022 sehingga 14-11-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN (GANTIAN) PRASISWAZAH SEMESTER I SESI 2021/2022 , 16-03-2022 sehingga 16-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN ULANGAN KHAS SEMESTER II SESI 2020/2021 -UUUK3083 , 22-09-2021 sehingga 22-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN TUANKU JAAFAR 2021 (TJC2021) , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Jawatankuasa KRA 1 - Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Berkompetem, Berdaya Saing dan Inovatif , 25-02-2016 sehingga 07-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemeriksa Ujian Bertulis Bagi Temuduga Program Sarjana Muda Undang-Undang 2016/2017 , 21-05-2016 sehingga 02-06-2016 , Universiti
Jawatankuasa Penyediaan Gimik Program Minggu Mesra Mahasiswa (3M) Sesi 2016/2017 , 28-08-2016 sehingga 29-08-2016 , Universiti
Jawatankuasa Penyediaan Program Pembangunan Mahasiswa Tahun 4 Fakulti Undang-Undang , 01-11-2016 sehingga 06-12-2016 , Universiti
Jawatankuasa Teknikal Pertandingan Perbicaraan (Mooting) Kebangsaan 2016 , 16-04-2016 sehingga 17-04-2016 , Universiti
KETUA KLINIK LITERASI BANTUAN GUAMAN FUU , 01-06-2022 sehingga 31-05-2024 , Universiti
Klinik Literasi dan Bantuan Guaman (KLBG) , 16-07-2020 sehingga 15-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolukium Undang-undang Keterangan , 02-12-2016 sehingga 02-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MAJLIS IHYA RAMADAN 1444H/2023 , 14-04-2023 sehingga 14-04-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL TEMU DUGA PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM SARJANAMUDA UNDANG-UNDANG SESI 2023/2024 , 06-06-2023 sehingga 08-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMERIKSA UJIAN BERTULIS BAGI TEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG SESI KEMASUKAN 2016/2017 , 20-05-2016 sehingga 03-06-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2023/2024 , 16-11-2023 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEMESTER 2 SESI 2022/2023 , 09-05-2023 sehingga 30-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEMESTER 3, SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH (GANTIAN) SEMESTER 2 DAN SOALAN PEPERIKSAAN ULANGAN KHAS SEMESTER 2 SESI 2023/2024 , 06-09-2023 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PRASISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2021/2022 , 22-11-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN UJIAN AKHIR (GANTIAN) PRASISWAZAH DAN SOALAN ULANGAN KHAS PASCASISWAZAH SEMESTER I SESI 2020/2021 , 20-04-2021 sehingga 20-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENCERAMAH HARI MENULIS FAKULTI UNDANG-UNDANG 2023 , 23-08-2023 sehingga 23-08-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENGANJURAN 29TH INTERNATIONAL SUSTAINABLE DELELOPMENT RESEARCH SOCIETY (ISDRS) CONFERENCE 2023 , 11-10-2022 sehingga 11-10-2023 , Universiti
PENILAI DALAM PEMBENTANGAN KOLOKIUM SISWAZAH FAKULTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2021 , 07-08-2021 sehingga 07-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAI KUMPULAN BICARA TUNTAS KURSUS UUUK4565 (KERTAS PROJEK) SESI 2022/2023 , 29-11-2022 sehingga 29-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENTADBIR MOOT FAKULTI UNDANG-UNDANG , 01-03-2020 sehingga 28-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENTADBIR MOOT FUU , 01-09-2022 sehingga 31-08-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEPERIKSAAN LISAN PASCASISWAZAH 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PERBENTANGAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN , 08-11-2022 sehingga 08-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PRESENTATION OF RESEARCH FINDINGS FACULTY OF LAW 2022 , 01-02-2022 sehingga 30-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PROGRAM BANGI SEMINAR ON ASIAN LAW AND DISPUTE MANAGEMENT 2023 (BANGI SALAD 2023) , 25-01-2023 sehingga 26-01-2023 , Universiti
Panel E-Temuduga Pengambilan Pelajar Baharu Program Sarjanamuda Undang-undang Sesi Kemasukan 2021/2022 , 17-06-2021 sehingga 17-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Kertas Cadangan Pelajar Kursus UUUK6215 Metodologi Penyelidikan Fakulti Undang-undang , 02-07-2021 sehingga 02-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Prasiswazah Semester II Sesi 2015/2016 , 07-04-2016 sehingga 07-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Ujian Akhir Open Book Secara Dalam Talian Prasiswazah Semester 1, Sesis 2020/2021 , 01-12-2020 sehingga 06-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Peperiksaan Lisan Nurul Aqmql bin Roslan , 04-02-2021 sehingga 04-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pitching Kertas Projek , 23-11-2021 sehingga 23-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pitching Kertas Projek Tahun 3 (UUUK4565) , 27-11-2020 sehingga 27-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Memahami Sistem Perundangan Sivil & Syariah di Malaysia , 10-05-2016 sehingga 10-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Projek Pareto Timbalan Dekan Jaringan & Alumni 2021 , 01-04-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI (UUUK4005) , 11-06-2021 sehingga 11-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
TEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG FAKULTI UNDANG-UNDANG SESI KEMASUKAN 2022/2023 , 27-06-2022 sehingga 27-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti
VISITING PROGRAMME UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG INDONESIA DI FAKULTI UNDANG-UNDANG , 25-07-2023 sehingga 27-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan