Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MOHAMAD AZHAN BIN YAHYA

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA & PERBANDINGAN
azhan@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Undang - Undang , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2020
Sarjana , UKM , 2015
Sarjana Muda , KUIS , 2013
KEPAKARAN / EXPERTISE
POLICIES AND LAW - UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM (ISLAMIC LAW OF EVIDENCE AND PROCEDURE)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohd Zamre Mohd Zahir, Nurul Hidayat Ab Rahman, Mohamad Azhan Yahya, Shahrul Mizan Ismail, Mohd Shahril Nizam Md Radzi, Asma Hakimah Ab. Halim, Nor Hikma Mohamad Nor..  (2022).  A Study Concerning To The Tight Spot Of Different Work Types That Can Be Protected By Copyright.  - Res Militaris.  7057-7065. 
Mohd Kamel Mat Salleh, Adibah Bahori, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Position Of Fatwa In The Constitution: A Legal Analysis.  - Pertanika Journal Of Social Science And Humanities.  2171-2188. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Nazura Abdul Manap, Asma Hakimah Ab Halim, Fatimah Yusro Hashim, Ramalinggam Rajamanickam, Mohamad Rizal Abd Rahman, Mazliza Mohamad & Mohd Azhan Yahya.  (2016).  The Syariah Courses Of Islamic Law Of Securities And Islamic Family Law: Revamping The Teaching And Learning Techniques In Ensuring Marketability Of Ukm`s Law Graduates.  - Mediterranean Journal Of Social Sciences. 

Buku Penyelidikan

Mohamad Azhan Yahya, Nurul Hidayat Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 16. 
Rasyikah Md Khalid, Nurul Hidayat Ab Rahman, Mohamad Azhan Yahya.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 9. 
Mohamad Azhan Yahya, Nurul Hidayat Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 175. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 9. 
Guneeswary Muneeswaran, Ahmad Azam Mohd Shariff, Ramalinggam Rajamanickam, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Isu Terkini Dalam Undang-undang Jenayah Malaysia.  - 22. 
Guneeswary Muneeswaran, Ahmad Azam Mohd Shariff, Ramalinggam Rajamanickam & Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Isu Terkini Dalam Undang-undang Jenayah Malaysia.  - 16. 

Bab Dalam Buku

Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 9. 
Rasyikah Md Khalid, Nurul Hidayat Ab Rahman, Mohamad Azhan Yahya.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 9. 
Mohamad Azhan Yahya, Nurul Hidayat Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 16. 
Guneeswary Muneeswaran, Ahmad Azam Mohd Shariff, Ramalinggam Rajamanickam & Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Isu Terkini Dalam Undang-undang Jenayah Malaysia.  - 16. 
Guneeswary Muneeswaran, Ahmad Azam Mohd Shariff, Ramalinggam Rajamanickam, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Isu Terkini Dalam Undang-undang Jenayah Malaysia.  - 22. 
Hammad Mohamad Dahalan, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Diskusi Akademia Pengajian Islam Semasa.  - 7. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Mohamad Azhan Yahya, Nurul Hidayat Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid.  (2022).  Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-kanak Di Malaysia.  - 175. 

Penerbitan Lain-lain

Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Qisas.  - 1-4. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Sariqah Dan Curi.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Hirabah Dan Rompak.  - 1-4. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Baghawah.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Syarbul Khamr.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl -mencuri.  - 1-2. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Hudud Kesalahan Seksual Lain.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl Murtad.  - 1-2. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl-qazaf.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl-rompak.  - 1-2. 
Mohamad Azhan Bin Yahya;nurul Hidayat Binti Ab Rahman.  (2022).  Isu Perundangan Semasa 1.  -
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Persetubuhan Haram Dan Kesalahan Seksual.  - 1-7. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Pbl-syarbu.  - 1-2. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Qazaf Dan Tuduhan.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2022).  Riddah Dan Kesalahan Aqidah.  - 1-5. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Hujahan Dan Perintah Dalam Kes Mal.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Kes Mal Permohonan Interlokutori.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Perbicaraan Kes Mal.  - 1-22. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Pengurusan Pandemik Covid-19 Menurut Sunnah Nabawiah.  - International Conference And Muktamar On Prophetic Sunnah (icmas 2021).  1-12. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Permohonan Sementara (interim).  - 1-12. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Garis Panduan Kursus Latihan Amali.  - 1-6. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Undang-undang Keterangan Dan Acara Mahkamah Syariah Ii.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Kesalahan Jenayah Dalam Perundangan Islam.  - 1-21. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2021).  Ta'zir.  - 1-34. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Yamin-sumpah Sebagai Bayyinah.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Qarinah-peranannya Sebagai Bayyinah Dari Perspektif Umum Dan Khusus.  - 1-12. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ra'yul Khabir-expert Evidence Dan Kitabah-documentary Evidence Sebagai Bayyinah.  - 1-12. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Ayatul Ahkam Wa Ahadithuha Fil Munakahat 2.  - 1-6. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Hukum Jenayah Syariah Ke-2.  - 1-15. 
Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya & Mohamamd Nazeri Osman.  (2020).  Garis Panduan Kursus Latihan Amali Uuuk 4005 (v2020).  - 1-26. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Jenayah Syariah (hukum).  - 1-15. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perincian Pengendalian Kursus Uuuk 2113.  - 1-4. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Kesalahan Jenayah Syariah Malaysia.  - 1-25. 
Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Ta'zir.  - 1-27. 
Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa, Ahmad Azam Mohd. Shariff, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Muhamad Helmi Md. Said.  (2020).  Garis Panduan Pentaksiran Bahasa Arab 2 Untuk Undang-undang.  - 1-4. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Ayatul Ahkam Wa Ahadithuha Fil Munakahat 1.  - 1-6. 
Fatimah Yusro Hashim, Zainunnisaa Abd Rahman, Ahmad Azam Mohd Shariff, Asma Hakimah Ab. Halim, Mohamad Azhan Yahya, Muhamad Helmi Md. Said.  (2020).  Garis Panduan Pentaksiran Kursus Bahasa Arab 2 Untuk Undang-undang.  - 1-4. 
Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Jenayah Qisas: Definisi Dan Jenis-jenisnya.  - 1-17. 
Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya.  (2020).  Jenayah Qisas: Jenis-jenis Hukuman Dan Pensabitannya.  - 1-13. 
Fatimah Yusro Hashim, Mohammad Azhan Yahya.  (2020).  Legal Aid And Literation Awareness: Bridging The University And Community.  - 5th Asiaengage Regional Conference: How Community Engagement Can Drive Innovative Sustainability In The 4ir Era?.  10. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Kesalahan Ta'zir.  - 1-34. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Kesalahan Jenayah Dalam Perundangan Islam.  - 1-21. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ayat Hukum Jenayah Syariah (1).  - 1-27. 
Mohamad Azhan Yahya, Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Ayat Hukum Jenayah Syariah (2).  - 1-27. 
Mohamad Azhan Yahya, Asma Hakimah Ab. Halim.  (2020).  Garis Panduan Latihan Amali.  - 1-15. 
Mohamad Azhan Yahya. Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Interim.  - 1-12. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Interlokutori.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Perbicaraan Dan Pendengaran.  - 1-22. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Penghujahan Dan Penghakiman.  - 1-9. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Undang-undang Keterangan Dan Acara Mahkamah Syariah Ii.  - 1-3. 
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff.  (2020).  Prosedur Mal Syariah:pengenalan.  - 1-117. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Pengenalan Kepada Prinsip Jenayah Syariah Di Bawah Undang-undang Jenayah Islam.  - 1-67. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Persetubuhan Haram-zina Serta Kesalahan Seksual Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-22. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Qazaf Dan Tuduhan Fitnah Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-14. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Sariqah Dan Curi-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-6. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Hirabah Dan Rompak-perspektif Hudud Dan Qisas.  - 1-9. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Baghawah Dan Menentang Pemerintah-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-7. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Riddah Dan Kesalahan Aqidah Lain-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-9. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Syarbul Khamr Dan Kesalahan Dan Kesalahan Lain Berkaitan-perspektif Hudud Dan Ta'zir.  - 1-11. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Perincian Pengendalian Kursus Uuuk 4133.  - 1-4. 
Ahmad Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya Dan Fatimah Yusro Hashim.  (2020).  Iqrar Pengakuan Sslah Dan Iqrar Pengakuan.  - 1-14. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Peojek Penyelidikan Komuniti Kekeluargaan Dan Perundangan Islam , Ketua Projek , 01-11-2021 sehingga 31-01-2023 , Kebangsaan
Pembinaan Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi Pengumpulan Keterangan Dokumen Elektronik pada Peringkat Siasatan Kes Jenayah Syariah , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Universiti

Tamat

Pengendalian Keterangan Dna Dalam Kes Jenayah Syariah Di Malaysia: Mewujudkan Model Standard Operating Procedure (Sop)Melalui Penambahbaikan Undang-Undang , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 30-11-2022 , Universiti
Modul Kursus Pra-Perkahwinan Islam: Kajian Terhadap Kesesuaian Silibus Dan Tahap Keberkesanannya Ke Arah Pengukuhan Institusi Keluarga Islam Di Selangor Dan Negeri-Negeri Zon Utara (Perlis, Kedah Dan Pulau Pinang). , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 30-11-2022 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2022
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Jawatankuasa Kecil Semakan Kurikulum (Kursus Undang-undang) Program ASASIpintar, Pusat Genius@Pintar Negara , 18-12-2019 sehingga 31-07-2020 , Kebangsaan
Mohamad Azhan bin Yahya , 08-12-2021 sehingga 08-12-2021 , Kebangsaan
Kajian Dasar Air Negara , 01-11-2021 sehingga 31-01-2022 , Kebangsaan
Panel Pakar Undang-undang Jenayah Syariah bagi diskusi meja bulat: Hukuman dan Implikasi Hukuman Jenayah Syariah Dalam Menjamin Kesejahteraan Keluarga Malaysia , 19-10-2022 sehingga 20-10-2022 , Kebangsaan
Coach in the 17th LAWASIA International Moot Malaysia National Rounds , 09-09-2022 sehingga 11-09-2022 , Negeri
Projek Kajian: Keperluan Penubuhan dan Pewartaan Pusat Pemulihan Bagi Memperkasakan Pelaksanaan Hukuman Alternatif Kes Jenayah Syariah di Negeri Sembilan , 01-04-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Citra Akademik Fakulti Undang-undang , 15-01-2016 sehingga 14-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Current Law Issues (CLI) FUU , 01-12-2020 sehingga 30-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA CITRA AKADEMIK FAKULTI UNDANG-UNDANG , 15-01-2016 sehingga 14-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN ULANGAN KHAS SEMESTER II SESI 2020/2021 -UUUK3083 , 22-09-2021 sehingga 22-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PERSIDANGAN TUANKU JAAFAR 2021 (TJC2021) , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
Jawatankuasa KRA 1 - Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Berkompetem, Berdaya Saing dan Inovatif , 25-02-2016 sehingga 07-01-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pemeriksa Ujian Bertulis Bagi Temuduga Program Sarjana Muda Undang-Undang 2016/2017 , 21-05-2016 sehingga 02-06-2016 , Universiti
Jawatankuasa Penyediaan Gimik Program Minggu Mesra Mahasiswa (3M) Sesi 2016/2017 , 28-08-2016 sehingga 29-08-2016 , Universiti
Jawatankuasa Penyediaan Program Pembangunan Mahasiswa Tahun 4 Fakulti Undang-Undang , 01-11-2016 sehingga 06-12-2016 , Universiti
Jawatankuasa Teknikal Pertandingan Perbicaraan (Mooting) Kebangsaan 2016 , 16-04-2016 sehingga 17-04-2016 , Universiti
Klinik Literasi dan Bantuan Guaman (KLBG) , 16-07-2020 sehingga 15-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kolukium Undang-undang Keterangan , 02-12-2016 sehingga 02-12-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEMERIKSA UJIAN BERTULIS BAGI TEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG SESI KEMASUKAN 2016/2017 , 20-05-2016 sehingga 03-06-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PRASISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2021/2022 , 22-11-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENAKSIRAN KERTAS SOALAN UJIAN AKHIR (GANTIAN) PRASISWAZAH DAN SOALAN ULANGAN KHAS PASCASISWAZAH SEMESTER I SESI 2020/2021 , 20-04-2021 sehingga 20-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAI DALAM PEMBENTANGAN KOLOKIUM SISWAZAH FAKULTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2021 , 07-08-2021 sehingga 07-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENILAI KUMPULAN BICARA TUNTAS KURSUS UUUK4565 (KERTAS PROJEK) SESI 2022/2023 , 29-11-2022 sehingga 29-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENTADBIR MOOT FAKULTI UNDANG-UNDANG , 01-03-2020 sehingga 28-02-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEPERIKSAAN LISAN PASCASISWAZAH 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PRESENTATION OF RESEARCH FINDINGS FACULTY OF LAW 2022 , 01-02-2022 sehingga 30-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Panel E-Temuduga Pengambilan Pelajar Baharu Program Sarjanamuda Undang-undang Sesi Kemasukan 2021/2022 , 17-06-2021 sehingga 17-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Kertas Cadangan Pelajar Kursus UUUK6215 Metodologi Penyelidikan Fakulti Undang-undang , 02-07-2021 sehingga 02-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Prasiswazah Semester II Sesi 2015/2016 , 07-04-2016 sehingga 07-04-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Kertas Soalan Ujian Akhir Open Book Secara Dalam Talian Prasiswazah Semester 1, Sesis 2020/2021 , 01-12-2020 sehingga 06-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Peperiksaan Lisan Nurul Aqmql bin Roslan , 04-02-2021 sehingga 04-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pitching Kertas Projek , 23-11-2021 sehingga 23-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pitching Kertas Projek Tahun 3 (UUUK4565) , 27-11-2020 sehingga 27-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Memahami Sistem Perundangan Sivil & Syariah di Malaysia , 10-05-2016 sehingga 10-05-2016 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Projek Pareto Timbalan Dekan Jaringan & Alumni 2021 , 01-04-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI (UUUK4005) , 11-06-2021 sehingga 11-06-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
TEMUDUGA PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG FAKULTI UNDANG-UNDANG SESI KEMASUKAN 2022/2023 , 27-06-2022 sehingga 27-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan