Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MOHD ZULKIFLI BIN KASSIM

PENSYARAH PERGIGIAN
JABATAN PERGIGIAN RESTORATIF
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Prostodontik , Sarjana Kepakaran , UITM , 2022
Doktor (Pergigian) , UKM , 2012
KEPAKARAN / EXPERTISE
CLINICAL AND HEALTH SCIENCES - DENTAL (Prosthodontics)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Nor Wati Nur Atikah Mustafa, Rohana Ahmad, Muhammad Asif Ahmad Khushaini, Nur Hafizah Kamar Affendi, Siti Mariam Ab Ghani, Su Keng Tan, Muhammad Hussain Ismail, Chui Ling Goo, Mohd Zulkifli Kassim, Tong Wah Lim, Lay Kek Teh.  (2024).  Porous Niti Dental Implant Fabricated By A Metal Injection Molding: An In Vivo Biocompatibility Evaluation In An Animal Model.  - Acs Biomaterials Science & Engineering.  405-419. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nor Wati Nur Atikah Mustafa, Rohana Ahmad, Muhammad Asif Ahmad Khushaini, Nur Hafizah Kamar Affendi, Siti Mariam Ab Ghani, Su Keng Tan, Muhammad Hussain Ismail, Chui Ling Goo, Mohd Zulkifli Kassim, Tong Wah Lim, Lay Kek Teh.  (2024).  Porous Niti Dental Implant Fabricated By A Metal Injection Molding: An In Vivo Biocompatibility Evaluation In An Animal Model.  - Acs Biomaterials Science & Engineering.  405-419. 
Mohd Zulkifli Kassim, Fadzlina Abd Karim, Tengku Fazrina Tengku Mohd Ariff.  (2023).  Repositioning An Implant-retained Auricular Prosthesis Using Custom Acrylic Base: A Clinical Report.  - Malaysian Journal Of Medicine And Health Sciences.  378-381. 

Penerbitan Lain-lain

Mohd Zulkifli Kassim, Lim Xin Yi, Tay Shu Kim, Lavanyah Ponnuthurai.  (2023).  Thickness As A Factor In Masking Ability Of Translucent Monolithic Zirconia, A Pilot Study.  - 9th Regional Dental Meeting & Exhibition In Conjunction With The International Dental Conference Of Sumatera Utara 2023.  1. 
Nurul Jannah Zulkefle, Mohd Zulkifli Kassim, Nurul Hanim Othman, Noor Aaina Zainon, Aiemeeza Rajali, Tengku Fazrina Tengku Mohd Ariff.  (2022).  Selection Of Precision Attachment For Attachment-retained Partial Denture Prostheses: A Case Series.  - 45th European Prosthodontic Association (epa) Congress 2022 (europrostho 2022).  4. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Masking Ability of Translucent Monolithic Zirconia: The Effect of Thickness, Translucency and Degree of Abutment Discolouration , Ketua Projek , 01-10-2023 sehingga 30-09-2025 , Universiti
A Prospective, Open Label, Single Arm, Multicenter Study to Evaluate the Performance of Porous NiTi Dental Implants in Single Tooth Gaps in the Posterior Mandible. , Ketua Projek , 12-05-2021 sehingga 11-05-2025 , Kebangsaan

Tamat

The Effect of Thickness and Degree of Substrate’s Discolouration on Masking Ability of Translucent Monolithic Zirconia Ceramic , Ketua Projek , 27-07-2023 sehingga 26-10-2023 , Universiti
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

PERBANDINGAN BERUS GIGI MISWAK DENGAN BERUS GIGI KONVENSIONAL NILON DARI SEGI KEUPAYAAN LELASANNYA TERHADAP PERMUKAAN ENAMEL DAN DENTIN, DR. MOHD HAZWAN MOHD ROSMI, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Validation and Reliability of Translated Malay Version of Index of Prosthodontic, CHEW SOO TENG, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

UKM Dental Alumni Lecture Series & Workshop 2022 , 12-11-2022 sehingga 12-11-2022 , Kebangsaan
Annals of Dentistry , 09-06-2022 sehingga 30-06-2022 , Kebangsaan
IADR 21st Annual Scientific Conference Proceedings , 05-10-2022 sehingga 05-10-2022 , Kebangsaan
Ahli Jawatankuasa Pelaksana , 22-08-2023 sehingga 09-09-2023 , Antarabangsa
Program Khidmat Komuniti untuk Kanak-kanak Tanpa Kerakyatan di Malaysia , 20-07-2023 sehingga 20-07-2023 , Antarabangsa
The Journal of Health and Translational Medicine (JUMMEC) , 28-08-2023 sehingga 25-09-2023 , Kebangsaan
Short Lecture Speaker, 9th Regional Dental Meeting & Exhibition in conjunction with International Dental Conference of Sumatera Utara 2023 , 09-11-2023 sehingga 11-11-2023 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

JAWATANKUASA PEMILIHAN CALON PROGRAM IJAZAH DOKTOR PERGIGIAN PENGAMBILAN SESI AKADEMIK 2023/2024 , 20-06-2023 sehingga 20-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program / Pembentangan Makalah kNovasi 2023 , 05-09-2023 sehingga 07-09-2023 , Universiti
KOLOKIUM ANTARABANGSA PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KEUSAHAWANAN FAKULTI PERGIGIAN UKM 5.0 2023 BERSAMA DENGAN KOLOKIUM PRASISWAZAH (KE-21), SIMPOSIUM SISWAZAH (KE-4) PERGIGIAN UKM DAN HARI INOVASI KE-6; HARI KEUSAHAWANAN KE-3 , 09-05-2023 sehingga 10-05-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
KOLOKIUM MAHASISWA PERGIGIAN SESI 2023/2024 , 12-09-2023 sehingga 11-09-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA NATIONAL DENTAL STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE 2024 , 07-09-2023 sehingga 06-09-2024 , Universiti
SIMPOSIUM PENYELIDIKAN, INOVASI & KEUSAHAWANAN FAKULTI PERGIGIAN UKM 4.0 2022 BERSAMA DENGAN KOLOKIUM PRASISWAZAH (KE-20), SIMPOSIUM SISWAZAH (KE-3) PERGIGIAN UKM DAN HARI INOVASI KE-5; HARI KEUSAHAWANAN KE-2 , 12-04-2022 sehingga 13-04-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan