Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

CIK AMMALINA DALILLAH BINTI MOHD ISA

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB & TAMADUN ISLAM
ammalina@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PENSYARAH UNIVERSITI

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana , UKM , 2016
Sarjana Muda , UKM , 2012
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Ammalina Dalillah Mohd Isa, Spahic Omer, Fauziah Fathil.  (2022).  The Sultanate Of Murad Ii (1421-1451) Of The Ottoman Empire.  - International Journal Of Advanced Research.  792-798. 
Ummu Kalthum Abdul Hadi, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ammalina Dalillah Mohd. Isa.  (2022).  Notes On Social Development In The Ghaznavid Empire According To Selected Historiography Sources.  - International Journal Of Advanced Research (ijar).  512-517. 

Buku Penyelidikan

Burhanuddin Jalal, Ezad Azraai Jamsari, Ammalina Dalillah Mohd Isa.  (2021).  Kepimpinan Dan Pemikiran Strategik Muhammad Al-fateh.  - 89. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Burhanuddin Jalal, Ezad Azraai Jamsari, Ammalina Dalillah Mohd Isa.  (2021).  Kepimpinan Dan Pemikiran Strategik Muhammad Al-fateh.  - 89. 

Penerbitan Lain-lain

Ammalina Dalillah Mohd Isa.  (2022).  Kerajaan Islam Ilkhan.  - 1-20. 
Ammalina Dalillah Mohd Isa.  (2022).  Pembentukan, Perkembangan Dan Kejatuhan Kerajaan Mamluk.  - 1-32. 
Wan Kamal Mujani, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ermy Azziaty Rozali, Kaseh Abu Bakar, Salmah Ahmad, Roziah Sidik, Zamri Arifin, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain, Izziah Suryani Mat Resad, Maheram Ahmad & Md Nor Abdullah, Suhaila Zailani, Zulkarnain Mohamed.  (2017).  Montaj Profil Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fpi, Ukm.  - Youtube.com.  1-15. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembinaan Kerangka Pemikiran Politik Mughal dan Relevansinya dalam Memperkasa Kesepaduan Sosial di Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
KESEDIAAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN ARAB DARI ASPEK KETERAMPILAN ANTARABANGSA , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti
Membangun Skrip Dokumentari Jejak Rasul 2022 , Penyelidik Bersama , 15-07-2022 sehingga 14-07-2023 , Kebangsaan

Tamat

PEMANTAPAN BAHASA ARAB PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM MELALUI MEDIUM MUASKAR LUGHAWI , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 30-04-2018 , Kebangsaan
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

EFFECTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MAMLUK AND MONGOL DYNASTIES ON SHAM AND EGYPT. , 02-11-2022 sehingga 02-11-2024 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kursi Sheikh Othman Sarawak , 22-06-2022 sehingga 21-06-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Kebajikan, Prasarana dan Keselamatan, Arabic , 10-03-2022 sehingga 10-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Prasiswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti), ArabiC , 11-03-2022 sehingga 11-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Siswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti) , 10-03-2022 sehingga 10-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Prasiswazah dan Siswazah Sem 1 dan 2 Sesi Akademik 2017-2018 , 11-10-2017 sehingga 12-01-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Disertasi) Bil. 102/2017 Noor Intan Ismail P69906 , 06-12-2017 sehingga 06-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah (Penyelidikan) Bil. 21/2018 Rusleda binti Awang (P53880) , 26-07-2018 sehingga 26-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Nur Hamizah Tuki (P116039) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Seminar Antarabangsa Bahasa dan Tamadun Arab (i-Arabic) 2022 , 26-10-2022 sehingga 27-10-2022 , Universiti