Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK MOHAMAD AZWAN BIN KAMARUDIN

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
azwankamarudin@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU BAHASA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
BAHASA ARAB , Sarjana Muda , UNIVERSITI MALAYA , 2016
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Prosiding Terindeks

Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2022).  An Evaluation Of The Online Arabic Treasure Hunt As Learning Games Activities Using The Technology Acceptance Model (tam).  - The 5th Innovation And Analytics Conference & Exhibition (iace 2021).  1-6. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Khairuzaman Kadir, Moktar Hussain, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Bahasa Arab Prakatikal.  - 61-69. 
Khairuzaman Kadir, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Faizah Jusoh, Zuraida Shaadon, Maryam Abdul Rahman, Ummu Hani Hashim, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab Berpandukan Piawaian Common European Framework Of Reference For Languages (cefr).  - 101. 
Nur Syazwina Mustapa, Mokhtar H, Zuraida Shaadon, Salamiah Ab. Ghani, Faizah Jusoh, Muhammad Fadhli I, Khairuzzaman K, Mariam Ar, Zulkifli N, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani H, Al Muslim M, Zainuddin I, Faizul Am, Ibtisam A, M Nazri R, Nurul Atikah.  (2020).  Buku Latihan : Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar).  - Al-istima' Wa Al-isti'ab.  124. 
Faizah Jusoh, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Mohd Fadzli Ismail, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Zuraida Shaadon.  (2019).  Kemahiran Menulis Bahasa Arab: Pendekatan Arah Bahasa.  - 174. 
Faizah Jusoh, Mohamad Azwan Kamarudin, Norsyazwina Mustafa, Faizol Azham Mohamed.  (2018).  Al-kitabah Al-muyasarrah.  - 113. 

Penerbitan Lain-lain

Kaseh Binti Abu Bakar;zainuddin Bin Ismail;salamiah Binti Ab. Ghani;wan Kamal Bin Mujani;hakim Bin Zainal;ibtisam Bt. Abdullah;roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;ashinida Binti Aladdin;saidah Binti Saad;suhaila Binti Zailani @ Ahmad;al Muslim Bin Mustapa @ Ab R.  (2022).  Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (cbat) Berasaskan Cefr/actfl Dan Berkomputer..  -
Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi And Mohamad Azwan Kamarudin.  (2021).  An Evaluation Of The Online Arabic Treasure Hunt As Learning Games Activities Using The Technology Acceptance Model (tam).  - 5th Innovation And Analytics Conference And Exhibition 2021 (iace2021).  1-9. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Maryam Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa, Hakim Zainal, Muhammad Nazri Rostam.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Lanjutan.  - 1-81. 
Salamiah Ab Ghani, Muhammad Nazri Rostam, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Faizol Azham Mohamed.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Asas.  - 1-125. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Suhaila Zailani @ Ahmad, Muhammad Nazri Rostam.  (2021).  Tinjauan Perbandingan Respon Penerimaan Pelajar Pascasiswazah Terhadap Aktiviti Debat Bahasa Arab Secara Bersemuka Dan Secara Maya.  - 1-38. 
Zuraida Shaadon, Mohamad Azwan Kamarudin, Nur Syazwina Mustapa, Salamiah Ab Ghani, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Khairuzaman Kadir.  (2021).  Tanmiyah Maharat Al-istima Wa Al-fahm.  - 1-130. 
Ahmad Nabil Afif Jaafar, Hakim Zainal, Mohamad Azwan Kamarudin, Muhamad Asri Sulong.  (2020).  Analisis Kesalahan Bahasa Dan Peranannya Dalam Konteks Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Kaseh Abu Bakar, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Azwan Kamarudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Muhammad Nazri Rostam, Khazri Osman, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Al Muslim Mustapha, Shofian Ahmad.  (2020).  Simulasi Kem Modul Bahasa Arab Akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 
Maryam Abdul Rahman, Kamariah Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Waqi' Al-ta'lim Wa Al-ta'allum Al-iliktruniy Li Maharah Al-muhadathah Bi Al-lughah Al-arabiyyah Li Al-tullab Al-natiqin Bi Ghairiha: Tahaddiyat Wa Aamal.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1-13. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Salamiah Ab Ghani, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohd Fadzli Ismail.  (2020).  Arah Bahasa Dan Tatabahasa-terjemahan: Tinjauan Perbandingan Kaedah Pengajaran Bahasa Arab.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohamad Azwan Kamarudin, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman.  (2020).  Pengajaran Bahasa Arab Fpi Ukm Era Pandemik Covid-19: Suka Duka Guru Bahasa.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Ibtisam Abdullah, Ashinida Aladdin, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Arab Berteraskan Standard Cefr : Satu Kajian Tahap Penguasaan Bahasa.  - Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ahmad Nabil Afif Jaafar.  (2020).  Masalah Bertutur Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Dan Peranan Aktiviti Debat Dalam Menanganinya.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Wan Azizul Hakim Wan Aziz, Mohamad Azwan Kamarudin, Ibtisam Abdullah.  (2020).  Al-tawasul Al-tarbawiyy: Mafhumuhu Wa Aaliyyatuhu Wa Mu'awwiqatuhu.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Muhamad Asri Sulong, Hakim Zainal, Mohamad Azwan Kamarudin.  (2020).  Analisis Kesalahan Dalam Aktiviti Debat Berbahasa Arab Dari Aspek Frasa Al-nacat Dan Al-idafah.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Ummu Hani Hashim, Salamiah Ab. Ghani, Zainuddin Ismail, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Mohd Shukari Hamzah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zulkifli Nawawi, Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Zuraida Shaadon, Faizah Juso.  (2018).  Modul Pertuturan Bahasa Arab - Edisi Kedua.  - 1-120. 
Nur Syazwina Mustapa, Moktar Hussain, Salamiah Ab. Ghani, Zuraida Shaadon, Faizah Jusoh, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Mohd Fadzli Ismail, Khairuzaman Kadir, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Mohd Shukari Hamzah, Al Muslim Mustapa, Zainud.  (2018).  Buku Latihan: Maharat Al-istima` Wa Al-fahm (versi Pelajar) - Edisi Kedua.  - 1-207. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembangunan Modul Debat Bahasa Arab , Ketua Projek , 01-09-2022 sehingga 28-02-2023 , Kebangsaan
KEBERKESANAN M-KAD UNTUK PENINGKATAN KEYAKINAN LINGUISTIK BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PENDAKWAH MUDA NEGARA , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
INOVASI PENTAKSIRAN TAHAP PENGUASAAN ILMU NAHU DAN SARF PELAJAR FAKULI PENGAJIAN ISLAM MENERUSI PORTAL SIRAJUL ALBAB , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Tahap Penguasaan Pelajar Dari Aspek Ishtiqaq(Derivasi Kata) Dalam Morfologi Bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 15-11-2020 sehingga 15-11-2022 , Kebangsaan
Pengaruh motivasi membaca dan efikasi kendiri terhadap pencapaian kemahiran membaca Bahasa Arab dalam kalangan pelajar , Penyelidik Bersama , 01-12-2019 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
PEMURNIAN MODUL APLIKASI NAHU, SARF DAN KAMUS UNTUK KEM MODUL BAHASA ARAB AKADEMIK. , Penyelidik Bersama , 24-09-2018 sehingga 24-09-2019 , Kebangsaan
Pembangunan Dan Kajian Kesahan Ujian Kecekapan Bahasa Arab (CBAT) Berasaskan CEFR/ACTFL dan Berkomputer. , Penyelidik Bersama , 15-11-2017 sehingga 14-03-2019 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Prof Datuk Dr Mizan Bin Hitam , 04-08-2017 sehingga 07-08-2017 , Antarabangsa
PINGAT EMAS K-NOVASI 2020 , 06-02-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Asian Arabic Debating Championship , 30-01-2020 sehingga 03-02-2008 , Antarabangsa
Anugerah Emas 2nd Creative and Innovative Teaching and Learning of Language (CInTeLL) 2021 , 26-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Apple Teacher , 05-08-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Penyemak Bahan Penerbitan Hal Ehwal Islam Terbitan Hospital Shah Alam , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
Penyemak Bahan Penerbitan Hal Ehwal Islam Terbitan Hospital Shah Alam , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Daerah / Jajahan
Penyemak Bahan Penerbitan Hal Ehwal Islam Terbitan Hospital Shah Alam , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Negeri
Penyemak Bahan Penerbitan Hal Ehwal Islam Terbitan Hospital Shah Alam , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Negeri
Pertandingan Inovasi PdP Bersempena Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi dalam Pengajian Islam 2022 (ICHIEPIS) , 06-07-2022 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
PANEL PENYEMAK AL-QURAN PERCETAKAN BUMIRESTU SDN BHD , 01-01-2022 sehingga 17-08-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MINGGU ASPRESIASI WATAN (MAW) FAKUTLI PENGAJIAN ISLAM SESI AKADEMIK 2022/2023 , 02-09-2022 sehingga 10-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 SESI 2018/2019 , 31-12-2018 sehingga 18-01-2019 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi Dalam Pengajian Islam 2022 , 08-06-2022 sehingga 09-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Pengurus-PTj UKMFolio , 28-07-2021 sehingga 27-07-2023 , Universiti
Buku Prosiding, Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Fasilitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik 2020 (KeMBAA 4.0) , 26-09-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWTAANKUASA KOMUNIKASI & PUBLISITI PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JURI JEMPUTAN UNTUK MODUL D DAN E BERSEMPENA KEMBAA 1.0 , 03-10-2018 sehingga 04-10-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk Modul KeMBAA , 03-10-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Jaringan dan Penjanaan, FPI , 15-10-2018 sehingga 14-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi dalam Pengajian Islam 2022 (International Carnival on High Impact Educational Practices in Islamic Studies 2022) ICHIEPIS2022 , 03-01-2022 sehingga 31-07-2022 , Universiti
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulu Kursus PPPY1132 Maharat Al-Kitabah Bersesuaian dengan The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
PEMERIKSA UJIAN BERTUTUR CBAT , 17-07-2018 sehingga 25-07-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENGAWAS UJIAN KECEKAPAN BAHASA ARAB (CBAT) , 11-03-2019 sehingga 14-03-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
PROGRAM MINGGU BAHASA ARAB FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 10-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PROGRAM WORLD ARABIC LANGUAGE DAY (WALD) 2018 , 17-12-2018 sehingga 18-12-2018 , Universiti
Penilai Kendiri SPK Pengurusan Prasiswazah dan Siswazah FPI , 13-09-2021 sehingga 12-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pertandingan Pengacaraan - Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Sambutan Hari Bahasa Arab SeDunia (WALD) 2017 , 17-12-2017 sehingga 18-12-2017 , Universiti
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti