Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. KHOO MEI LING

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN SAINS BUMI & ALAM SEKITAR
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UKM , 2016
Sarjana Muda dengan Kepujian , UKM , 2007
KEPAKARAN / EXPERTISE
NATURAL DAN CULTURAL HERITAGE - MARINE (Fish feeding and reproduction biology)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Mohammad Saupi Ismail, Khoo Mei Ling.  (2019).  Coral Community Of Coral Reefs In Pulau Mertang, Johor.  - Sains Malaysiana.  2335-2342. 
Mei Ling Khoo, Simon Kumar Das* & Mazlan Abd. Ghaffar.  (2019).  Gastric Emptying And The Enzymatic Activity In The Stomach Of Amphiprion Ocellaris Fed On Artificial Diet.  - Sains Malaysiana.  1-6. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohamad Saupi Ismail, Mei Ling Khoo, Baitul Mamor Dzulfikkar, Annie Christianus.  (2023).  Breeding And Hybridization Of Clownfish Amphiprion Ephippium Amphiprion Melanopus In Captivity.  - Pertanika Journal Of Tropical Agricultural Science.  243-252. 
Mohammad Saupi Ismail, Khoo Mei Ling.  (2019).  Coral Community Of Coral Reefs In Pulau Mertang, Johor.  - Sains Malaysiana.  2335-2342. 
Mei Ling Khoo, Simon Kumar Das* & Mazlan Abd. Ghaffar.  (2019).  Gastric Emptying And The Enzymatic Activity In The Stomach Of Amphiprion Ocellaris Fed On Artificial Diet.  - Sains Malaysiana.  1-6. 
Mei Ling Khoo, Simon Kumar Das, Mazlan Abd Ghaffar.  (2018).  Growth Pattern, Diet And Reproductive Biology Of The Clownfish Amphiprion Ocellaris In Waters Of Pulau Tioman, Malaysia.  - The Egyptian Journal Of Aquatic Research. 

Buku Penyelidikan

Wan Mardhiah, Mohamad Fairoz, Chiew Tsann Ng, Nur Hidayah Hamdan, Raynusha Chandran, Pei Vi Ee, Azman Abdul Rahim, Mei Ling Khoo, Mohamad Saupi Ismail, Mohammad Rozaimi.  (2018).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran Dan Sumber Alam 2018.  - 4. 

Bab Dalam Buku

Wan Mardhiah, Mohamad Fairoz, Chiew Tsann Ng, Nur Hidayah Hamdan, Raynusha Chandran, Pei Vi Ee, Azman Abdul Rahim, Mei Ling Khoo, Mohamad Saupi Ismail, Mohammad Rozaimi.  (2018).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran Dan Sumber Alam 2018.  - 4. 

Penerbitan Lain-lain

Suriyanti Su Nyun Pau, Teng Shi Yii, Nur-ain Omar, Nur Farah Zaini, Nur Khayyirah Zamri, Khoo Mei Ling, Rozaimi Jamaluddin, Zaidnuddin Ilias, Md. Nizam Ismail, Mohamad Saupi Ismail.  (2022).  Vibrio Abundance In Relation To Phytoplankton And Environmental Parameters In Kepulauan Sembilan Perak.  - The 3rd Tropical Ocean And Marine Sciences International Symposium (tomsy2022).  65. 
Mohamad Saupi Ismail, Khoo Mei Ling, Zaidnuddin Ilias, Md. Nizam Ismail, Suriyanti Su Nyun Pau, Nur Farah Ain Zainee, Mohammad Rozaimi Jamaludin, Izarenah Md Repin.  (2021).  Laporan Kajian Penentuan Kawasan Baharu Yang Berpotensi Dijadikan Kawasan Perlindungan Sumber (mpa) Di Perairan Perak.  - 1-146. 
Mohamad Saupi Ismail, Mei Ling Khoo.  (2019).  Coral Community Of Pulau Mertang, Johor.  - 2019 Asean-fen 9th International Fisheries Symposium: A New Horizon In Fisheries And Aquaculture Through Education, Research And Innovation.  104. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Food consumption, growth rate and feed conversion efficiency of false clownfish Amphiprion ocellaris fed on artificial diet , Ketua Projek , 01-10-2019 sehingga 31-03-2023 , Kebangsaan
Collate and Consolidation of Biodiversity Knowledgebase in Mertang and Seri Buat Archipelago for Conservation Planning , Penyelidik Bersama , 01-07-2022 sehingga 30-06-2024 , Kebangsaan
Assessing the ecological integration of Artificial Reefs (ARs) into adjacent low visibility coral reefs of the Datai Bay, Langkawi. , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
Respon makroalga Halimeda spp. dan Caulerpa terhadap pengasidan air laut dan gangguan tempatan , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Universiti
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

NURAIN NAZIRATUL AKMA BINTI MOHAMAD DAUD, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Jawatankuasa Bengkel Antarabangsa Ke-5 Fasa Pertama dan Ke-2 Fasa Kedua The Southeast Asia Regional Climate Downscaling (SEACLID)/ CORDEX Southeast Asia , 07-05-2018 sehingga 09-05-2018 , Antarabangsa
Jawatankuasa Latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja FST , 16-07-2018 sehingga 16-07-2018 , Kebangsaan
Jawatankuasa Saintifik dan Teknikal Kebangsaan Projek Refugia Perikanan di Perairan Laut China Selatan dan Teluk Siam di bawah SEAFDEC/UNEP/GEF bil 1/2019 , 25-04-2019 sehingga 26-04-2019 , Kebangsaan
Kajian Biodiversiti Terumbu Karang Pulau Sembilan 2020 , 21-09-2020 sehingga 11-10-2020 , Kebangsaan
Coral Diversity of Pulau Tinggi, Mersing, Johor , 19-10-2021 sehingga 26-11-2021 , Kebangsaan
Program Kelestarian Terumbu Karang di Kawasab Perlindungan Marin tahun 2022-2023 , 07-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Sains Laut) FST , 27-07-2021 sehingga 26-07-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA FST IN MOTION 2022 , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA HARI TERBUKA SISWAZAH FST , 28-12-2022 sehingga 26-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MODERASI KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR / PENILAIAN BERTERUSAN - PROGRAM SAINS MARIN , 06-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEM 1 SESI 2022/2023 - PROGRAM SAINS LAUT , 30-11-2022 sehingga 31-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA SEMAKAN SEMULA PROGRAM SISWAZAH , 01-01-2019 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penerbitan Buku , 16-03-2022 sehingga 15-03-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Viva) Pelajar - FADILA JASMIN BINTI FAKARUDDIN (P95720) , 19-07-2021 sehingga 19-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Viva) Pelajar - NOOR AFFIZAH BINTI BUJANG SAILI (P90575) , 04-08-2021 sehingga 04-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kluster Ekosistem Marin Dinamik , 25-02-2020 sehingga 24-02-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Kluster Ekosistem Marin Dinamik , 16-03-2022 sehingga 15-03-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik 2018/2019 , 02-09-2018 sehingga 02-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelidik Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin (EKOMAR) , 15-08-2021 sehingga 14-08-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit