Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

TS. DR. ROS MAHWATI BINTI AHMAD ZAKARIA

PENSYARAH UNIVERSITI
INSTITUT ALAM & TAMADUN MELAYU (ATMA)
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Dilahirkan dan mendapat pendidikan awal di Negeri Melaka sebelum melanjutkan pengajian peringkat Ijazah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Selepas menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda pada tahun 2000, beliau telah diambil bekerja sebagai kurator di Muzium Kesenian Islam Malaysia sehingga tahun 2014 dengan jawatan akhir sebagai Kurator Kanan sebelum melepaskan jawatan dan memberi tumpuan kepada bidang akademik. Beliau pernah berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) sebelum ditawarkan berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2018 sehingga kini sebagai Felo Penyelidik dalam bidang kepakaran Seni dan Budaya Islam Alam Melayu di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UKM , 2015
PERSURATAN , Sarjana , UKM , 2009
HUMAN SCIENCES (HISTORY AND CIVILIZATION , Sarjana Muda dengan Kepujian , UIA , 2000
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - CULTURE (Islamic Art and Culture in the Malay World (Malay Manuscript Codicology, Textile, Architecture, Etno-sciences))
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nurfarahhana Ismail, Zuliskandar Ramli, Muhammad Shafiq Mohd Ali.  (2019).  Mapping The Mahkota Atap Masjid Or Decorative Roof Finial Of Traditional Mosques In Malacca.  - Environment-behaviour Proceeding Journal.  129-136. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli.  (2018).  Nondestructive Analysis Tests To Evaluate The Property Of Quran Bindings.  - Al-shajarah. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Cotton Binding Of The Quran From The East Coast Malay Peninsula Before 20 Century: A Historical Study.  - Jurnal Al-tamaddun / Journal Of Al-tamaddun.  111-120. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Muhammad Uzair Ismail, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2022).  Islamic Art Influences On Several Batu Aceh Gravestones In Sumatra And The Malay Peninsular: Revisited.  - The Islamic Quarterly.  1-38. 
Nurfarahhana Ismail, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli, Nur Farriehah Azizan, Mohammad Razin Norman.  (2020).  Advanced Technology Of 18th-20th Century Roof Crown As A Decorative Arts Islamic Mosque In Central Malacca, Malacca.  - International Journal Of Advanced Research In Engineering And Technology (ijaret).  471-484. 
Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Types And Design Of Traditional Rehal In The East Coast Of Peninsula Malay.  - Journal Of Engineering And Applied Sciences.  9626-9631. 
Shahrul Hilmi Othman, Azizi Abu Bakar, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Razif Mohamed Salleh, Alyasak Berhan, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Rabiatul Adawiyah Mohd Kamal, Amani Ali..  (2019).  Muamalat In Mirat Al-thullab: One Introduction.  - Journal Of Advanced Research In Dynamical And Control Systems.  245-250. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli.  (2018).  Nondestructive Analysis Tests To Evaluate The Property Of Quran Bindings.  - Al-shajarah. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli.  (2017).  Significance Of Garden Design Decoration In Islamic Bookbinding.  - Islamic Quarterly.  529-546. 

Prosiding Terindeks

Muhammad Uzair Ismail, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2022).  Turco-persian Influence In The Islamic Art Of The Malay Archipelago.  - Proceedings Of The 9th Asbam International Conference (archeology, History, & Culture In The Nature Of Malay) (asbam 2021).  140-148. 

Buku Penyelidikan

Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2022).  Warisan Tinta Melayu: Ilmu Manuskrip Melayu.  - 12. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2022).  Gastronomi Alam Melayu.  - 15. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2022).  Warisan Tinta Melayu: Ilmu Manuskrip Melayu.  - 267. 
Nor Zalina Harun, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Muhamad Shafiq Mohd Ali.  (2021).  Teknologi Warisan Alam Melayu.  - 6. 
Nor Zalina Harun, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muhamad Shafiq Mohd Ali.  (2021).  Teknologi Warisan Alam Melayu.  - 215. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nurfarahhana Ismail, Zuliskandar Ramli.  (2021).  Seni Islam Alam Melayu Reka Bentuk Mahkota Atap Masjid Warisan Negeri Melaka.  - 163. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nor Zalina Harun, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 170. 
Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 9. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nor Zalina Harun, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 6. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Mohammad Anis Abdul Samad, Mohd Rohaizat Abdul Wahab.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 8. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 13. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Mashrom, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 2.  - 112. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Yusri Mohamad Ramli.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 1.  - 32. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected Topics On Archaeology, History And Culture In The Malay World.  - 12. 
Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Mohammad Anis Abdul Samad.  (2018).  Etnomatematik : Matematik Dalam Kehidupan Masyarakat.  - 9. 
Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muhlis Hadrawi & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected Topics On Archaeology, History And Culture In The Malay World.  - 243. 

Bab Dalam Buku

Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2022).  Gastronomi Alam Melayu.  - 15. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2022).  Warisan Tinta Melayu: Ilmu Manuskrip Melayu.  - 12. 
Nor Zalina Harun, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Muhamad Shafiq Mohd Ali.  (2021).  Teknologi Warisan Alam Melayu.  - 6. 
Siti Nor Baya Mat Yacob, Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2021).  Teras Ilmu Memacu Revolusi Industri.  - 13. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nor Zalina Harun, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 6. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Mohammad Anis Abdul Samad, Mohd Rohaizat Abdul Wahab.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 8. 
Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 9. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 13. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Yusri Mohamad Ramli.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 1.  - 32. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected Topics On Archaeology, History And Culture In The Malay World.  - 12. 
Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Mohammad Anis Abdul Samad.  (2018).  Etnomatematik : Matematik Dalam Kehidupan Masyarakat.  - 9. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2022).  Warisan Tinta Melayu: Ilmu Manuskrip Melayu.  - 267. 
Nor Zalina Harun, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muhamad Shafiq Mohd Ali.  (2021).  Teknologi Warisan Alam Melayu.  - 215. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nurfarahhana Ismail, Zuliskandar Ramli.  (2021).  Seni Islam Alam Melayu Reka Bentuk Mahkota Atap Masjid Warisan Negeri Melaka.  - 163. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nor Zalina Harun, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 170. 
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Mashrom, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 2.  - 112. 
Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muhlis Hadrawi & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected Topics On Archaeology, History And Culture In The Malay World.  - 243. 

Penerbitan Lain-lain

Ros Mahwati Binti Ahmad Zakaria;junaini Binti Kasdan.  (2023).  Kreativiti Dan Inovasi Tempatan Dalam Pembentukan Budaya Dan Objek Budaya Islam Alam Melayu.  -
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Junaini Kasdan, Ahmad Bazri Mokhtar, Suhaini Md Noor, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Sri Yanti Mahadzir.  (2022).  Buletin Tinta Melayu Bil.2 2022.  - 1-4. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Junaini Kasdan, Ahmad Bazri Mokhtar, Suhaini Md Noor, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Sri Yanti Mahadzir.  (2022).  Buletin Tinta Melayu Bil 1/2022.  - 1-4. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2022).  Pembekal Kertas Import Alam Melayu.  - Buletin Tinta Melayu.  3. 
Ros Mahwati Binti Ahmad Zakaria;zuliskandar Bin Ramli.  (2022).  Pelestarian Dan Pemetaan Rebana Perak Sebagai Warisan Melayu Islam Tradisional Negeri Perak.  -
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Junaini Kasdan, Ahmad Bazri Mokhtar, Suhaini Md Noor, Anuar Ahmad Mohd Taqi, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Sri Yanti Mahadzir.  (2021).  Buletin Tinta Melayu Bil.3 2021.  - 1-4. 
Ros Mahwati Binti Ahmad Zakaria;mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah;zuliskandar Bin Ramli.  (2021).  Pelestarian Rekaaan Mahkota Atap Masjid Vernakular Di Negeri Melaka Sebagai Seni Islam Tempatan.  -
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2021).  Jenis Tekstil Dan Masalah Kerosakan Tekstil Dalam Penjilidan Manuskrip Melayu.  - Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu 2021.  1-30. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2021).  Traditional Mosque Roof Finials In Malacca.  - Maritime Asia Heritage Survey.  1. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria,junaini Kasdan, Ahmad Bazri Mokhtar , Cik Suhaini Md Noor, Anuar Ahmad Mohd Taqi, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Sri Yanti Mahadzir.  (2021).  Buletin Tinta Melayu Bil 1.2021.  - Buletin Tinta Melayu.  1-2. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Junaini Kasdan, Ahmad Bazri Mokhtar, Suhaini Md Noor, Anuar Ahmad Mohd Taqi, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Sri Yanti Mahadzir.  (2021).  Buletin Tinta Melayu Bil 2.2021.  - Buletin Tinta Melayu Bil 2.2021.  1-2. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2020).  Institut Alam & Tamadun Melayu (atma) Ukm Lestarikan Pengajian Dan Penyelidikan Manuskrip Melayu Di Malaysia.  - Ukm Senada.  22-23. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar, Suhaini Md Noor, Anuar Ahmad Mohd Taqi, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Sri Yanti Mahadzir, Zulhairi Midon.  (2020).  Buletin Tinta Melayu Bil. 2/2020.  - Buletin Tinta Melayu Bil. 2/2020.  1-4. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2020).  Laporan Bengkel Penyelidikan Dan Penerbitan Manuskrip Alam Melayu 2020.  - 1-8. 
Ahmad Bazri Mokhtar, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Transliterasi Manuskrip Kanz Ula.  - 1-57. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Seni Dan Budaya Islam Alam Melayu.  - 1-28. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Variasi Bentuk Dan Ragam Hias Mahkota Atap Masjid Vernakular Sebagai Hiasan Seni Islam Tempatan Di Melaka Tengah.  - Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu.  1-22. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Manifestasi Hubungan Budaya Melayu Dan Cina Dalam Ukiran Kayu Seni Bina Islam Alam Melayu.  - Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu.  1-14. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar, Suhaini Md Noor, Anuar Ahmad Mohd Taqi, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Sri Yanti Mahadzir.  (2020).  Buletin Tinta Melayu Bil.1/2020.  - Buletin Tinta Melayu Bil.1/2020.  1-4. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Manfaat Manuskrip Melayu Dalam Perubatan Moden.  - Berita Harian.  12. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Mushaf Al-quran Terengganu Lebih Halus, Mewah.  - Berita Harian.  36. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Seni Penjilidan Al-quran Emas Pantai Timur : Wacana Antarabangsa Manuskrip Al-quran Emas.  - 1-28. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Ringkasan Jenis Manuskrip Melayu.  - 1. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Mengkaji Konsep Hiasan Di Masjid Tradisional Negeri Melaka Dalam Pembentukan Identiti Dan Implikasinya Kepada Masyarakat.  - 1-6. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Cadangan Corak Songket Ukm Sempena Jubli Emas Ukm.  - 1-10. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Kertas Konsep Idea Permainan Budaya Berkomputer Corak Kelarai.  - 1-4. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Rujukan Dalam Penulisan Akademik : Semester 1 2020/2021.  - 1-10. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Cadangan Rekaan Corak Butang Ukm Sempena Sambutan Jubli Emas Ke 50 Tahun Ukm.  - 1-3. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Cadangan Rekaan Corak Tudung Ukm Sempena Sambutan Jubli Emas Ke 50 Tahun Ukm.  - 1-8. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Kenali Warisan Ilmu Manuskrip : Bahan Manuskrip Dan Pemeliharaannya.  - 1-10. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Cadangan Rekaan Corak Batik Ukm Sempena Sambutan Jubli Emas Ke Lima Puluh Tahun Ukm.  - 1-25. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Rekaan Kalung Tradisional Melayu.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Norfarahhana Ismail, Zuliskandar Ramli, Muhammad Shafiq Mohd Ali, Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2019).  Mapping The Endangered Islamic Art Heritage In Malacca (mahkota Masjid) Or The Decorative Roof Finial Design Of Traditional Mosques.  - Lisbon-malacca Port Cities Twin Conferences 2019/2020: Abstracts, 9th Aice-bs2019lisbon, Faculty Of Architecture, University Of Lisbon (ulisboa), Portugal, 03-04 July 2019.  67-68. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Seni Penjilidan Kulit Manuskrip Al-quran Pantai Timur Sebelum Abad Ke-20 Masihi: Bahan, Teknik Dan Hiasan.  - Rampai Penyelidik Siri-8: Kebolehpasaran Perusahaan Alam Melayu Dalam Revolusi Industri 4.0.  1. 
Nurfarahhana Ismail, Ros Mahwati Ahmad Zakaria Dan Aszulhida Aman.  (2019).  Pemetaan Lokasi Masjid Vernakular Negeri Melaka Yang Mempunyai Mahkota Atap Masjid.  - Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa Dan Budaya Nusantara.  259-270. 
Nurfarahhana Ismail, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli & Syukri Yeoh Abdullah.  (2019).  Pemetaan Lokasi Mahkota Atap Masjid Vernakular Di Negeri Melaka.  - Rampai Penyelidik Siri-8: Kebolehpasaran Perusahaan Alam Melayu Dalam Revolusi Industri 4.0.  1. 
Ahmad Azlan Raihan, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Rosmahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Hukum Pengamalan Ilmu Harimau Jadian (jin) Di Kalangan Masyarakat Alam Melayu.  - International Conference On Islam, Modernity And Civilization.  1-20. 
Rabiatul Adawiyah Binti Mohd Kamal, Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Rosmahwati Binti Ahmad Zakaria.  (2019).  Penilaian Jihad Isis Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah.  - International Conference On Islam, Modernity And Civilization.  1-28. 
Ahmad Safwan Bin Raihan, Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Ros Mahwati Binti Ahmad Zakaria.  (2019).  Tafsir Al-khazin Dalam Tarjuman Al-mustafid (surah Albaqarah) Karya Shaykh Abdul Rauf Ali Alfansuri Alsingkili.  - International Conference On Islam, Modernity And Civilization.  1-26. 
Shahrul Hilmi Bin Othman, Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah,ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Pengaruh Ibn Hajar Al-haitami Dalam Muamalat Kitab Mirat Al-thullab.  - International Conference On Islam, Modernity And Civilization.  1-12. 
Supyan Hussin, Abdul Latif Samian, Mohd Juzaiddin Ab Aziz, Zuliskandar Ramli, Asyaari Muhamad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Chong Shin, Nor Zalina Harun, Mohd Faizal Musa, Junaini Kasdan, Mohamad Nasrin Mohamad Nasir, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Rizal.  (2019).  Transformasi Portal Malaycivilization.  - Rampai Penyelidik Siri-8: Kebolehpasaran Perusahaan Alam Melayu Dalam Revolusi Industri 4.0.  1. 
Chong Shin, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nor Intan Zanariah Bt Abd Aziz, Suhaini Md Noor, Anuar Ahmad Mohd Taqi, Sri Yanti Mahadzir, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2019).  Portfolio Penilaian Kendiri Untuk Audit Pengekalan Swaakreditasi, Mqa.  - i-90. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Rekaan Ketopong Kesultanan Melayu.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Burdj Seni Bina Pertahanan Tentera.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Inovasi Busana Tradisional Raja Permaisuri Agong.  - Utusan Malaysia.  24. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Kaedah Mudah Penjagaan Manuskrip.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Kamasyhuran Sutera Uthmaniyah.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Keindahan Falsafah Awan Larat Ukiran Kayu.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Identiti Kaligrafi Alam Melayu.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Hiasan Inai Dalam Dunia Islam.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Pemuliharaan Tiang Seri Istana Seri Menanti.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Sejarah Kajian Epigrafi Islam.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Penulis Dan Pencinta Al-qur'an.  - Utusan Malaysia.  29. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2019).  Baju Melayu Seiring Adat, Syariat.  - Utusan Malaysia.  29. 
Shahrul Hilmi Bin Othman, Dr. Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Dr. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Muamalat Dalam Mirat Althullab Satu Pengenalan Intisari.  - Jejak Melayu Lintas Nusantara. 
Shahrul Hilmi Bin Othman, Dr. Mohd Syukri Yeoh Bin Abdullah, Dr. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Pengenalan Awal Muamalat Dalam Mirat Al-thullab Fi Tashil Al-marifah Al-ahkam Al-shariyyati Lil Maliki Al-wahhabi.  - Tadarus Islam Nusantara. 
Dr. Ros Mahwati Binti Ahmad Zakaria.  (2018).  Seni Gaya Lipatan Serban Seluruh Dunia.  - Utusan Malaysia. 
Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Bandar Budaya Islam Ketiga Terpenting.  - Utusan Malaysia.  19. 
Dr. Ros Mahwati Binti Ahmad Zakaria.  (2018).  Sutera Penghubung Empayar China Islam.  - Utusan Malaysia.  19. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Keunikan Seni Hiasan Bata Tamadun Islam.  - Mega Agama, Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Salina Abdul Manaf, Azlin Abu.  (2018).  Analisis Pakaian Puteri Melayu Dalam Cerita Animasi Melayu Zaman Kini.  - International Conference Kaizen In Management, Educatioan, Social Science And Technology (ickimesst 2018). 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Ramuan Rahsia Muniman Uthmaniyah.  - Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Pengaruh Jawa Kuno Dalam Tulisan Jawi.  - Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Konsep Dulang Dalam Hidangan Makanan.  - Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Inovasi Tulisan Jawi Untuk Hias Al-qur'an.  - Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Sejarah Rekaan Jam Cendekiawan Islam.  - Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Menara Merpati Isfahan Unik.  - Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Menara Samarra Bakal Lenyap.  - Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Kenali Rahsia Manuskrip, Perubatan Islam.  - Utusan Malaysia. 
Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2018).  Pengaruh Bahasa Parsi Di Alam Melayu.  - Utusan Malaysia. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Tamat

Kreativiti dan Inovasi Tempatan dalam Pembentukan Budaya dan Objek Budaya Islam Alam Melayu , Ketua Projek , 06-10-2020 sehingga 05-10-2022 , Kebangsaan
Etnosains dan Warisan Budaya Alam Melayu , Ketua Projek , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Universiti
Pelestarian dan pemetaan rebana Perak sebagai warisan Melayu Islam tradisional Negeri Perak , Ketua Projek , 01-10-2019 sehingga 31-03-2022 , Kebangsaan
Pelestarian Rekaaan Mahkota Atap Masjid Vernakular di Negeri Melaka sebagai seni Islam Tempatan , Ketua Projek , 15-08-2018 sehingga 14-02-2021 , Kebangsaan
KEGIATAN DAN PENERBITAN SIRI KEUNIKAN NEGERI SEMBILAN , Penyelidik Bersama , 15-04-2021 sehingga 14-04-2023 , Kebangsaan
Gastronomi Melayu , Penyelidik Bersama , 10-09-2020 sehingga 09-03-2021 , Universiti
Teknologi dan warisan alam Melayu: Ke arah pemerkasaan kelestarian sosial , Penyelidik Bersama , 17-08-2020 sehingga 16-02-2021 , Kebangsaan
Pendokumentasian Tumbuhan berasaskan Manuskrip Tib Melayu: Kajian Penggunaan dan Khasiatnya , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-01-2023 , Universiti
Model pemuliharaan landskap fizikal petempatan Melayu tradisional , Penyelidik Bersama , 01-09-2019 sehingga 30-11-2022 , Kebangsaan
Kelestarian Kandungan Data Raya Pengajian Alam Melayu ATMA , Penyelidik Bersama , 10-01-2018 sehingga 09-01-2020 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2022

Anugerah-anugerah Lain

KNOVASI 2022 , 2022
Karnival Inovasi Pengajaran & Pembelajaran (K-NOVASI) UKM , 2022
Silver Medal PicTL 2021 , 2021
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Simbolisme Kesenian Melayu dalam Karya Seni Lukis Moden Malaysia, DIN BIN OMAR, Sarjana
Pelestarian Seni Rebana Perak sebagai Warisan Seni Islam Tempatan, NUR HAZIRAH, Sarjana
Kajian Tradisi Pembacaan Nazam di Kampung Bantal, Hulu Tembeling, Jerantut, Pahang, KHAIRUN IMANDA PUTRI BINTI BAZRUL, Sarjana
Makna Tersirat di Sebalik Pemakaian Busana Pemimpin Adat Perpatih, NOR S.AZIMA BT. ISMAIL, Sarjana
Lakaran Sejarah Hubungan Kedah-Perlis Dengan Gabenor Pulau Pinang Berdasarkan Kumpulan Kosa Kata Melayu-Inggeris Abad Ke-19: Kajian Teks MSS EUR E 110, SIVANESWARAN MANOGARAN, Sarjana
Perbandingan Pemikiran Jihad Shaykh Abdul Rauf Al-Singkili Dengan Islamic State (IS), RABIATUL ADAWIYAH BINTI MOHD KAMAL, Sarjana
Istiadat Menjunjung Duli di Negeri Selangor Darul Ehsan, MUHAMAD ADHA BIN ABD JALIL, Sarjana
Menara Masjid Warisan di Negeri Melaka dalam Konteks Seni Islam Tempatan, MUHAMAD FAZRULLAH BIN ZAKARIAH, Sarjana
Pemetaan dan Analisis Tipologi Rekaan Mahkota Atap Masjid Tradisional Negeri Melaka, NURFARAHHANA BINTI ISMAIL, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Adat Perpatih dan Hukum Islam: Persamaan dan Perbezaan, NOORAZEAN BINTI RAZALI, Doktor Falsafah
Manfaat Sirih Pinang dalam Etno Perubatan Melayu, SITI FATIMAH BINTI KAMARUDDIN, Doktor Falsafah
SUN XIAOXUE, Doktor Falsafah
WANG FEIRAN, Doktor Falsafah
Songket Melayu Lama Satu Analisis Terhadap Rekacorak dan Ragamhias untuk Menentukan Asal-Usulnya, AHMAD BADARUDDIN BIN AHMAD FADZIL, Doktor Falsafah
Pentahqiqan Kitab Majmu ah Musammah bi Tuhfah al-Awtan karya, AHMAD SAFWAN BIN RAIHAN, Doktor Falsafah
Hikayat Nabi Yusof oleh Muhammd bin Lebai Satu Kajian tentang unsur-unsur yang bertepatan dan bertentangan dengan Al Quran dan Al Sunnah, MOHD TARMIZI BIN MAHIDIN, Doktor Falsafah
Cerita Jenaka Melayu: Perbandingan Faktor Psikologi Menerusi Teori, SUHAINI MD NOOR, Doktor Falsafah
Kearifan Tempatan Dalam Menghasilkan Tembikar Tanah Dari Zaman Prasejarah Hingga Protosejarah di Kedah, ZURAIDAH HASSAN, Doktor Falsafah
Unsur Khurafat Dalam Karya-karya Terpilih Sasterawan Negara, ROS ANITA KARTINI MOHAMED, Doktor Falsafah
Pentahkikan Muamalat dalam Mir'at al-Tullab, SHAHRUL HILMI BIN OTHMAN, Doktor Falsafah
Pelestarian Kaedah Reka Bentuk Warisan Busana Melayu melalui Potongan,, ASZULHIDA BINTI AMAN, Doktor Falsafah
Analisis Hubungan Maslahah dan Enakmen dalam Kaedah Istinbat Fatwa, AHMAD AZLAN BIN RAIHAN, Doktor Falsafah
Pengaruh Motif Turko-Parsi di Masjid Mahmut Bey, Kastamonu Terhadap, MUHAMMAD UZAIR BIN ISMAIL, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Keindahan seni bina dan reka bentuk masjid tradisional di Melaka ; satu tinjauan , 05-04-2018 sehingga 19-01-2357 , Kebangsaan
A Reconstruction of Indonesian National Identity by Yogyakarta's Batik in Reformasi Period , 21-11-2018 sehingga 07-12-2018 , Antarabangsa
Ros Mahwati Ahmad Zakaria , 12-10-2018 sehingga 12-10-2018 , Daerah / Jajahan
Ros Mahwati Ahmad Zakaria , 05-11-2018 sehingga 08-11-2018 , Negeri
CONTRIBUTIONS OF THE LAW AND ORDER TOWARDS THE PROLIFERATION OF MUSLIM IDEOLOGIES IN USA , 15-09-2019 sehingga 28-09-2019 , Antarabangsa
Jawatankuasa Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa dan Budaya Nusantara (SUTERA 2019) , 28-06-2019 sehingga 02-08-2019 , Antarabangsa
Seminar Mendaulatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu tahun 2019 , 17-09-2019 sehingga 17-09-2019 , Kebangsaan
Jurnal Sains Insani , 22-01-2019 sehingga 22-01-2021 , Antarabangsa
BENGKEL BUSANA WARISAN MELAYU , 15-10-2019 sehingga 17-10-2019 , Kebangsaan
A History of Religious Culture in Indonesia , 13-01-2019 sehingga 29-01-2019 , Antarabangsa
SEMINAR KEARIFAN TEMPATAN MANUSKRIP TERENGGANU 2019 , 07-10-2019 sehingga 08-10-2019 , Negeri
Jawatankuasan Penilaian Manuskrip Melayu , 01-01-2021 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
THE STYLE OF MANUSCRIPT COSTUME: CASE STUDY OF FIVE MANUSCRIPT STORY TALES , 03-03-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Silver Medal PicTL 2021 , 28-10-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
JAWATANKUASA PENCALONAN MUSHAF AL-QUR'AN TERENGGANU KE MEMORY OF THE WORLD UNESCO , 24-11-2021 sehingga 30-11-2023 , Antarabangsa
INTERNATIONAL JOURNAL OF ART & DESIGN (IJAD) , 29-11-2021 sehingga 07-01-2357 , Antarabangsa
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ART & DESIGN (IJAD) , 01-10-2022 sehingga 31-10-2022 , Antarabangsa
Ahli Jawatankuasa Pemandu Projek Pendokumentasian Secara Komprehensif Pengetahuan Tradisi Melayu Berkaitan Tumbuhan Ubatan di Semenanjung Malaysia , 30-08-2022 sehingga 30-04-2023 , Kebangsaan
KNOVASI 2022 , 07-09-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
KNOVASI 2022 , 07-09-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA BENGKEL SEMAKAN SEMULA DASAR HARTA INTELEK UKM 2010 DAN DASAR PENGKOMERSIALAN HARTA INTELEK UKM 2012 , 04-06-2018 sehingga 05-06-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
AUDIT KENDIRI AKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN , 27-10-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BENGKEL PEMULIHARAAN & PEMELIHARAAN NASKHAH MANUSKRIP ALAM MELAYU , 06-04-2021 sehingga 07-04-2021 , Universiti
DUTA HARTA INTELEK , 01-03-2018 sehingga 28-02-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
DUTA INOVASI , 01-04-2021 sehingga 31-03-2023 , Universiti
Institut 1 Perarakan Maulidur Rasul 2022 , 01-11-2022 sehingga 15-11-2022 , Universiti
JAWATANKUASA KONGRES PEMERKASAAN BAHASA DAN TAMADUN ALAM MELAYU , 15-08-2022 sehingga 29-09-2022 , Universiti
JAWATANKUASA MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT INSTRUMENT (MYRA) II , 17-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Kecil Pasukan Pemikir (Think Tank): Pemerkasaan Bahasa Melayu (Pengajaran Dan Pembelajaran) , 17-11-2020 sehingga 16-10-2022 , Universiti
Jawatankuasa Jaminan Kualiti ATMA , 21-02-2020 sehingga 31-01-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Mesyuarat Pengajian Siswazah , 23-09-2019 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pelaksana Program Lawatan Budaya ATMA (27 Mac 2018) , 27-03-2018 sehingga 27-03-2018 , Universiti
Jawatankuasa Pelaksana Program Lawatan Budaya ATMA (8 Mac 2018) , 08-03-2018 sehingga 08-03-2018 , Universiti
Jawatankuasa Penilai RFP Mereka Bentuk, Menyedia, Mengurus dan Menjual Cenderamata Rasmi Jubli Emas sempena Sambutan 50 Tahun UKM , 22-06-2020 sehingga 01-01-1970 , Universiti
Jawatankuasa Penyelia Latihan Industri Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM 2020 , 01-02-2020 sehingga 31-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu (PAPAM) 2020 , 18-02-2020 sehingga 19-02-2020 , Universiti
Jawatankuasa Sambutan Jubli Emas UKM 2020 , 16-03-2020 sehingga 14-08-2020 , Universiti
Jawatankuasa Sidang Pengarang Buletin (TINTA Melayu) 2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
KOLOKIUM SISWAZAH SEMESTER 1 SESI 20202021 , 18-02-2021 sehingga 18-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH BIL. 11/2021 , 25-08-2021 sehingga 25-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH BIL. 13/2021 , 10-12-2021 sehingga 10-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MISI BANTUAN BANJIR 2021 , 20-12-2021 sehingga 20-12-2021 , Universiti
MISI BANTUAN BANJIR 2021 , 21-12-2021 sehingga 21-12-2021 , Universiti
Pasukan Pemikir: Pemerkasaan Bahasa Melayu , 01-08-2020 sehingga 31-07-2022 , Universiti
Penyelia Latihan Industri , 01-02-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu 2021 (SEMALU 2021) , 01-12-2021 sehingga 02-12-2021 , Universiti
Tenaga Pengajar - New Colombo Plan: Business & Cultural Immersion Program 2019 , 06-07-2019 sehingga 19-07-2019 , Universiti
Tenaga Pengajar UKM-Kyung Hee University Mobility Program 2018 , 28-09-2018 sehingga 02-10-2018 , Universiti