Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. IMRAN BIN YUSUFF

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN FIZIK GUNAAN
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UNIVERSITY OF CAMBRIDGE , 2017
Sarjana , UNIVERSITY OF CAMBRIDGE , 2008
Sarjana Muda , UNIVERSITY OF CAMBRIDGE , 2008
KEPAKARAN / EXPERTISE
PURE AND APPLIED SCIENCES - PHYSICS (Experimental Nuclear & Particle Physics)
PHYSICS - THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS (Experimental Nuclear & Particle Physics)
TECHNOLOGY AND ENGINEERING - ELECTRIC AND ELECTRONIC
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Kemal Maulana Alhasa, Mohd Shahrul Mohd Nadzir, Popoola Olalekan, Mohd Talib Latif, Yusri Yusup, Mohammad Rashed Iqbal Faruque, Fatimah Ahamad, Haris Hafizal Abd. Hamid, Kadaruddin Aiyub, Sawal Hamid Md Ali, Md Firoz Khan, Azizan Abu Samah, Imran Yusuff.  (2018).  Calibration Model Of A Low-cost Air Quality Sensor Using An Adaptive Neuro-fuzzy Inference System.  - Sensors. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Kemal Maulana Alhasa, Mohd Shahrul Mohd Nadzir, Popoola Olalekan, Mohd Talib Latif, Yusri Yusup, Mohammad Rashed Iqbal Faruque, Fatimah Ahamad, Haris Hafizal Abd. Hamid, Kadaruddin Aiyub, Sawal Hamid Md Ali, Md Firoz Khan, Azizan Abu Samah, Imran Yusuff.  (2018).  Calibration Model Of A Low-cost Air Quality Sensor Using An Adaptive Neuro-fuzzy Inference System.  - Sensors. 

Prosiding Terindeks

Faridah Mohamad Idris, Julie Andrianny Murshid, Aznan Fazli Ismail, Syazwani Mohd Fadzil, Mohd Idzat Idris, Imran Yusuff, Norsyahidah Mohd Hidzir, Irman Abdul Rahman , Khoo Kok Siong, Faizal Mohamed, Mohd Syukri Yahya.  (2020).  Iop Conference Series: Materials Science And Engineering.  - International Nuclear Science Technology And Engineering Conference 2019 (inustec2019).  1100-12052. 

Penerbitan Lain-lain

Mohd Idzat Bin Idris;irman Bin Abdul Rahman;faizal Bin K.p. Kunchi Mohamed;khoo Kok Siong;norsyahidah Binti Mohd Hidzir;aznan Fazli Bin Ismail;syazwani Binti Mohd Fadzil;imran Bin Yusuff;nurul Nafiqah Binti Itam Sulaiman.  (2022).  Pengesahan Pensterilan Gamma Berpandukan Standard Iso 11137-1, Iso 11137-2 Dan Iso 11137-3.  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Development of Experimental Particle Physics Pedagogy and Research in Malaysia using CMS Open Data , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Antarabangsa
Geometrodynamics of a wormhole in a braneworld cosmology , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Phase manipulation of weak coherent state of light for quantum communications , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 30-04-2023 , Kebangsaan

Tamat

NUCLEON DECAY SEARCH AND COSMIC RAYS IN THE DUNE EXPERIMENT , Ketua Projek , 15-04-2019 sehingga 14-10-2022 , Antarabangsa
HGCAL development for CMS Upgrade at CERN , Ketua Projek , 15-08-2018 sehingga 14-05-2021 , Antarabangsa
PENGESAHAN PENSTERILAN GAMMA BERPANDUKAN STANDARD ISO 11137-1, ISO 11137-2 dan ISO 11137-3 , Penyelidik Bersama , 01-12-2021 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
From Design and Construction to Discovery: Machine Learning Algorithms for Particle Physics Triggering and Tracking with GPUs and FPGAs in Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-01-2019 sehingga 31-12-2021 , Antarabangsa
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 05-12-2019 sehingga 15-12-2019 , Antarabangsa
IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 09-12-2019 sehingga 17-12-2019 , Antarabangsa
IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 09-12-2019 sehingga 17-12-2019 , Antarabangsa
IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 10-12-2019 sehingga 17-12-2019 , Antarabangsa
Sains Malaysiana , 25-02-2020 sehingga 24-03-2020 , Antarabangsa
IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 15-01-2021 sehingga 24-01-2021 , Antarabangsa
IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 15-01-2021 sehingga 24-01-2021 , Antarabangsa
IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 15-11-2021 sehingga 30-11-2021 , Antarabangsa
IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 09-12-2021 sehingga 13-12-2021 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Sains Nuklear) FST , 10-07-2021 sehingga 09-07-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
International Nuclear Science, Technology and Engineering Conference 2022 (iNuSTEC2022) , 25-10-2022 sehingga 27-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MODERASI KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR / PENILAIAN BERTERUSAN - PROGRAM KESELAMATAN SINARAN DAN NUKLEAR , 06-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MODERASI KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR/PENILAIAN BERTERUSAN - PROG KESELAMATAN SINARAN DAN NUKLEAR , 14-12-2020 sehingga 24-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN - NUR AMIRA ZAINUL AMIR (P109986) , 15-12-2022 sehingga 15-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEM 1 SESI 2022/2023 - PROGRAM SAINS NUKLEAR , 13-12-2022 sehingga 31-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA SEMAKAN PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SAINS (KESELAMATAN SINARAN DAN NUKLEAR), FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI , 01-02-2021 sehingga 31-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kepakaran IIR4.0 , 01-11-2020 sehingga 31-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kursus Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2019/2020 (Program Sains Nuklear) , 15-04-2020 sehingga 17-04-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kursus Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2020/2021 (Program Sains Nuklear) , 16-12-2020 sehingga 16-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Mesyuarat Penyelarasan Gred Peperiksaan Akhir (Sains Nuklear) Semester 2 Sesi Akademik 2019/2020 , 24-07-2020 sehingga 24-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir Semester 1 & 2 Sesi 2019/2020 Sarjana Sains (Keselamatan Sinaran dan Nuklear) , 15-10-2019 sehingga 15-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir Semester I & II Sesi 2018-2019 Sarjana Sains (Keselamatan Sinaran dan Nuklear) , 03-09-2018 sehingga 28-02-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Moderasi Soalan Peperiksaan Akhir Siswazah Sesi 2019-2020 , 16-09-2019 sehingga 11-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Moderasi Soalan Peperiksaan Semester i & II Sesi 2019/2020 Program Sarjana Sains (Fizik Gunaan), FST , 15-10-2019 sehingga 15-10-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Sains Nuklear) , 10-07-2020 sehingga 09-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Minggu Mesra Mahasiswa Sesi Akademik 2018/2019 , 02-09-2018 sehingga 02-09-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LAWATAN LATIHAN INDUSTRI SEMESTER III SESI 2017-2018 , 30-07-2018 sehingga 12-08-2018 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2019/2020 Program Sains Nuklear , 01-11-2019 sehingga 01-11-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penaksiran Soalan Peperiksaan Semester i & II Sesi 2018/2019 Program Sarjana Sains (Fizik Gunaan), FST , 31-10-2018 sehingga 31-10-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelidik Pusat Penyelidikan Teknologi Nuklear (NUKLEAR) , 01-02-2022 sehingga 31-01-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan