Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. FARHANA BINTI MOHD FOUDZI

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL & PEMBUATAN
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Memperolehi ijazah kedoktoran (PhD) dari Nagaoka University of Technology (NUT), Jepun pada tahun 2016 dalam bidang Kejuruteraan Bahan. Bidang kajian adalah Ujian Tidak Musnah Ultrabunyi (Non Destructive Test (NDT) ultrasound). Dilantik sebagai penyelidik pasca doktoral (postdoctoral researcher) dalam bidang pengacuan suntikan di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina UKM pada tahun 2017-2018. Bidang kepakaran adalah metalurgi serbuk, percetakan 3D logam (metal 3D printing), pengacuan suntikan (injection molding) dan sistem pemantauan menggunakan ultrabunyi NDT. Sedang aktif dalam menjalankan beberapa penyelidikan khususnya percetakan 3D logam bersama beberapa kolaborasi industri. Aktif dalam mendapatkan geran penyelidikan di peringkat universiti, kementerian (KPM) dan juga antarabangsa.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , NAGAOKA UNIVERSITY OF TECH. JAPAN , 2016
Sarjana , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2012
Metallurgical , Sarjana Muda dengan Kepujian , UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS , 2009
KEPAKARAN / EXPERTISE
PURE AND APPLIED SCIENCES - MATERIALS SCIENCE (Injection molding)
TECHNOLOGY AND ENGINEERING - MECHANICAL AND MANUFACTURING (metal 3D printing & ultrasound monitoring)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Fathin Iliana Jamhari. Farhana Mohd Foudzi, Minhalina Ahmad Buhairi, Abu Bakar Sulong, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Norhamidi Muhamad, Intan Fadhlina Mohamed, Nashrah Hani Jamadon, Kim Seah Tan.  (2023).  Influence Of Heat Treatment Parameters On Microstructure And Mechanical Performance Of Titanium Alloy In Lpbf: A Brief Review.  - Journal Of Materials Research & Technology.  4091-4110. 
Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Nisa Naima Khalid, Farhana Mohd Foudzi, Nishata Royan Rajendran Royan And Abu Bakar Sulong.  (2023).  Mechanical Analysis Of 3d Printed Polyamide Composites Under Different Filler Loadings.  - Polymers.  1-11. 
J Mogan, W. S. W. Harun, K. Kadirgama, D. Ramasamy, F. M. Foudzi, A. B. Sulong, F. Tarlochan And F. Ahmad.  (2023).  Fused Deposition Modelling Of Polymer Composite: A Progress.  - Polymers.  1-28. 
Al Basir, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong, Nashrah Hani Jamadon, Farhana Mohd Foudzi.  (2023).  Recent Advances In Processing Of Titanium And Titanium Alloys Through Metal Injection Molding For Biomedical Applications: 2013-2022.  - Materials.  1-33. 
Nisa Naima Khalid, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi, David Hui.  (2022).  Adhesion Behaviour Of 3d Printed Polyamide Carbon Fibre Composite Filament.  - Reviews On Advanced Materials Science.  838-848. 
Nurul Nadiah Mahmud, Farah Atiqah Abdul Azam, Mohd Ikram Ramli, Farhana Mohd Foudzi, Kei Ameyama, Abu Bakar Sulong.  (2021).  Rheological Properties Of Irregular-shaped Titanium-hydroxyapatite Bimodal Powder Composite Moulded By Powder Injection Moulding.  - Journal Of Materials Research And Technology.  2255-2264. 
Mohd Ikram Ramli, Abu Bakar Sulong, Norhamidi Muhamad, Andanastuti Muchtar, Amir Arifin, Farhana Mohd Foudzi, Mohannad Saleh Hammadi Al-furjan.  (2018).  Effect Of Sintering Parameters On Physical And Mechanical Properties Of Powder Injection Moulded Stainless Steel Hydroxyapatite Composite.  - Plos One.  1-17. 
Farhana Mohd Foudzi, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong, Hafizawati Zakaria.  (2012).  Yttria Stabilized Zirconia Formed By Micro Ceramic Injection Molding: Rheological Properties And Debinding Effects On The Sintered Part.  - Ceramics International.  2665-2674. 

Penerbitan WOS

Farhana Mohd Foudzi, Fathin Iliana Jamhari & Minhalina Ahmad Buhairi.  (2022).  Pencirian Dan Perbandingan Serbuk Aloi Titanium (ti6al4v) Yang Digunakan Dalam Peleburan Laser Selektif (slm).  - Sains Malaysiana.  1885-1894. 
Nisa Naima Khalid, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi.  (2022).  Prestasi Bahan Polimer Komposit Dicetak Menggunakan Pemodelan Pemendapan Bersatu: Suatu Ulasan Ringkas.  - Sains Malaysiana.  1545-1556. 
Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi, Mohd Yusuf Zakaria And Mohd Ikram Ramli.  (2020).  Study On The Influence Mechanism Of Sintering Hydroxyapatite (ha).  - Journal Of Ceramic Processing Research.  662-666. 
Mohd Khairul Fadzly Md Radzi, Norhamidi Muhamad, Majid Niaz Akhtar, Zakaria Razak & Farhana Mohd Foudzi.  (2018).  The Effect Of Kenaf Filler Reinforcement On The Mechanical And Physical Properties Of Injection Moulded Polypropylene Composites.  - Sains Malaysiana. 
Najla Nazihah Mas'ood, Farhana Mohd Foudzi, Abu Bakar Sulong, Norhamidi Muhamad, Intan Fadhlina Mohamed, Farrahshaida Mohd Salleh, Ukwueze Bonaventure Emeka.  (2018).  Two Component Materials In Powder Metallurgy: A Review Paper Focused On The Processing Technique Applied In Powder Metallurgy.  - Jurnal Kejuruteraan.  23-31. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Nisa Naima Khalid, Farhana Mohd Foudzi, Nishata Royan Rajendran Royan And Abu Bakar Sulong.  (2023).  Mechanical Analysis Of 3d Printed Polyamide Composites Under Different Filler Loadings.  - Polymers.  1-11. 
Fathin Iliana Jamhari, Farhana Mohd Foudzi, Minhalina Ahmad Buhairi, Norhamidi Muhamad, Intan Fadhlina Mohamed, Abu Bakar Sulong, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan.  (2023).  Impact Of Hot Isostatic Pressing On Surface Quality, Porosity And Performance Of Ti6al4v Manufactured By Laser Powder Bed Fusion: A Brief Review.  - Jurnal Tribologi.  1-15. 
Al Basir, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong, Nashrah Hani Jamadon, Farhana Mohd Foudzi.  (2023).  Recent Advances In Processing Of Titanium And Titanium Alloys Through Metal Injection Molding For Biomedical Applications: 2013-2022.  - Materials.  1-33. 
Fathin Iliana Jamhari. Farhana Mohd Foudzi, Minhalina Ahmad Buhairi, Abu Bakar Sulong, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Norhamidi Muhamad, Intan Fadhlina Mohamed, Nashrah Hani Jamadon, Kim Seah Tan.  (2023).  Influence Of Heat Treatment Parameters On Microstructure And Mechanical Performance Of Titanium Alloy In Lpbf: A Brief Review.  - Journal Of Materials Research & Technology.  4091-4110. 
J Mogan, W. S. W. Harun, K. Kadirgama, D. Ramasamy, F. M. Foudzi, A. B. Sulong, F. Tarlochan And F. Ahmad.  (2023).  Fused Deposition Modelling Of Polymer Composite: A Progress.  - Polymers.  1-28. 
Minhalina Ahmad Buhairi, Farhana Mohd Foudzi, Fathin Iliana Jamhari, Abu Bakar Sulong, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Norhamidi Muhamad, Intan Fadhlina Mohamed, Abdul Hadi Azman, Wan Sharuzi Wan Harun, Msh Al-furjan.  (2023).  Review On Volumetric Energy Density: Influence On Morphology And Mechanical Properties Of Ti6al4v Manufactured Via Laser Powder Bed Fusion.  - Progress In Additive Manufacturing.  265-283. 
Farhana Mohd Foudzi, Fathin Iliana Jamhari & Minhalina Ahmad Buhairi.  (2022).  Pencirian Dan Perbandingan Serbuk Aloi Titanium (ti6al4v) Yang Digunakan Dalam Peleburan Laser Selektif (slm).  - Sains Malaysiana.  1885-1894. 
Nisa Naima Khalid, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi, David Hui.  (2022).  Adhesion Behaviour Of 3d Printed Polyamide Carbon Fibre Composite Filament.  - Reviews On Advanced Materials Science.  838-848. 
Nisa Naima Khalid, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi.  (2022).  Prestasi Bahan Polimer Komposit Dicetak Menggunakan Pemodelan Pemendapan Bersatu: Suatu Ulasan Ringkas.  - Sains Malaysiana.  1545-1556. 
Nurul Nadiah Mahmud, Farah Atiqah Abdul Azam, Mohd Ikram Ramli, Farhana Mohd Foudzi, Kei Ameyama, Abu Bakar Sulong.  (2021).  Rheological Properties Of Irregular-shaped Titanium-hydroxyapatite Bimodal Powder Composite Moulded By Powder Injection Moulding.  - Journal Of Materials Research And Technology.  2255-2264. 
Muhammad Nur Farhan Saniman, Khairul Anwar Abd Wahid, Farhana Mohd Foudzi, Hilmi Hela Ladin, Ikuo Ihara.  (2020).  Quantitative Roughness Characterization Of Non-gaussian Random Rough Surfaces By Ultrasonic Method Using Pitch-catch And Pulse-echo Configurations.  - International Journal Of Mechanical & Mechatronics Engineering.  80-87. 
Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi, Mohd Yusuf Zakaria And Mohd Ikram Ramli.  (2020).  Study On The Influence Mechanism Of Sintering Hydroxyapatite (ha).  - Journal Of Ceramic Processing Research.  662-666. 
Najlaa Nazihah Masood, Abu Bakar Sulong, Norhamidi Muhamad, Farhana Mohd Foudzi, Farrahshaida Mohd Salleh.  (2019).  The Study Of Sintering Behavior Of Stainless Steel 17-4ph-stainless Steel 316l For Two Materials Powders Injection Molding (2c-pim) Process.  - Journal Of Mechanical Engineering.  67-77. 
Mohd Khairul Fadzly Md Radzi, Norhamidi Muhamad, Majid Niaz Akhtar, Zakaria Razak & Farhana Mohd Foudzi.  (2018).  The Effect Of Kenaf Filler Reinforcement On The Mechanical And Physical Properties Of Injection Moulded Polypropylene Composites.  - Sains Malaysiana. 
Mohd Ikram Ramli, Abu Bakar Sulong, Norhamidi Muhamad, Andanastuti Muchtar, Amir Arifin, Farhana Mohd Foudzi, Mohannad Saleh Hammadi Al-furjan.  (2018).  Effect Of Sintering Parameters On Physical And Mechanical Properties Of Powder Injection Moulded Stainless Steel Hydroxyapatite Composite.  - Plos One.  1-17. 
Najla Nazihah Mas'ood, Abu Bakar Sulong, Norhamidi Muhamad, Intan Fadhlina Mohamed, Farhana Mohd Foudzi, Mohd Ikram Ramli, Farrahshaida Mohd Salleh.  (2018).  Flow Behavior And Injectability Of Ss17-4ph With Ps And Pe Binders In Powder Injection Molding.  - Journal Of Advanced Research In Fluid Mechanics And Thermal Sciences.  121-125. 
Nor Nabilla Kadiman, Julie Elbyana Romli, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi.  (2017).  Pengoptimuman Parameter Sonikasi Dan Pengacauan Magnetik Bagi Mendapatkan Penyerakan Sebati Komposit Kuprum-grafin Berdasarkan Sifat Morfologi.  - Sains Malaysiana.  1039-1043. 
Farrahshaida Mohd Salleh, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi, Intan Fadhlina Mohamed, Natasha Emira Azaman, Najla Nazihah Mas'ood, Seong Jin Park.  (2017).  Flow Behavior Characterization Of Hydroxyapatite For Powder Injection Molding (pim).  - Journal Of Mechanical Engineering.  77-88. 
Farhana Mohd Foudzi, Ikuo Ihara.  (2014).  Development Of Polygonal Buffer Rods For Ultrasonic Pulse-echo Measurements.  - Journal Of Physics: Conference Series.  1-4. 
Hafizawati Zakaria, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong, Mohd Halim Irwan Ibrahim, Farhana Mohd Foudzi.  (2014).  Moldability Characteristics Of 3mol Yttria Stabilized Zirconia Feedstock For Micro-powder Injection Molding Process.  - Sains Malaysiana.  129-136. 
Farhana Mohd Foudzi, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong, Hafizawati Zakaria.  (2012).  Yttria Stabilized Zirconia Formed By Micro Ceramic Injection Molding: Rheological Properties And Debinding Effects On The Sintered Part.  - Ceramics International.  2665-2674. 
Farhana Mohd Foudzi, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong, Hafizawati Zakaria.  (2010).  Flow Behavior Characteristic For Injection Process Using Nano-yttria Stabilized Zirconia For Micro Metal Injection Molding.  - Applied Mechanics And Materials.  480-484. 

Prosiding Terindeks

Fathin Iliana Jamhari, Farhana Mohd Foudzi & Minhalina Ahmad Buhairi.  (2022).  Effect Of Hip On Porosity Of Ti6al4v Manufactured By Laser Powder Bed Fusion: A Brief Review.  - Proceedings Of The 7th International Conference And Exhibition On Sustainable Energy And Advanced Materials (ice-seam 2021), Melaka Malaysia.  22-25. 
Farhana Mohd Foudzi, Minhalina Ahmad Buhairi, Fathin Iliana Jamhari.  (2022).  Effect Of Slm Processing Parameters And Energy Density On Physical And Mechanical Properties At Different Surfaces.  - Proceedings Of The 7th International Conference And Exhibition On Sustainable Energy And Advanced Materials (ice-seam 2021), Melaka Malaysia.  46-51. 
Farhana Mohd Foudzi, Minhalina Ahmad Buhairi, Fathin Iliana Jamhari, Abu Bakar Sulong, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Norhamidi Muhamad, Wan Sharuzi Wan Harun, Mohannad Saleh Hammadi Al-furjan.  (2021).  Effect Of Energy Density On Properties Of Additive Manufactured Ti6al4v Via Slm.  - International Conference On Powder Metallurgy And Particulate Materials (powdermet2021).  434-448. 
Nisa Naima Khalid, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Abu Bakar Sulong And Farhana Mohd Foudzi.  (2021).  A Review On Bonding Of Polyamide Reinforced Carbon Fibre Via Additive Manufacturing.  - Iop Conf. Series: Materials Science And Engineering.  1-6. 
Farhana Mohd Foudzi, Fathin Iliana Jamhari, Minhalina Ahmad Buhairi.  (2020).  Effect Of Processing Parameters On Microhardness And Microstructure Of Additive Manufactured Titanium Alloy (ti6al4v) Via Selective Laser Melting (slm).  - Proceedings Of Mechanical Engineering Research Day 2020,.  58-60. 
Farhana Mohd Foudzi, Minhalina Ahmad Buhairi, Fathin Iliana Jamhari.  (2020).  Influence Of Processing Parameters Of Selective Laser Melting (slm) On Additive Manufactured Titanium Alloy (ti6al4v).  - Proceedings Of Mechanical Engineering Research Day 2020.  55-57. 

Buku Penyelidikan

Farhana Mohd Foudzi, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong.  (2021).  Seramik Nano: Revolusi Produk Mikro.  - 173. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Farhana Mohd Foudzi, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong.  (2021).  Seramik Nano: Revolusi Produk Mikro.  - 173. 

Penerbitan Lain-lain

Norhana Binti Arsad;shahrir Bin Abdullah;yushaizad Yusof;noorfazila Binti Kamal;siti Salasiah Binti Mokri;anuar Mikdad Bin Muad;zambri Bin Harun;mohd Hairi Bin Mohd Zaman;aqilah Binti Baseri Huddin;asraf Bin Mohamed Moubark;meor Iqram Bin Meor Ahmad;mohd.  (2023).  Development Of Face Recognition For An Online Examination.  -
Nabilah Afiqah Binti Mohd Radzuan;norhamidi Bin Muhamad;abu Bakar Bin Sulong;farhana Binti Mohd Foudzi.  (2023).  Bonding Of Polyamide Reinforced Carbon Fibre Via Additive Manufacturing.  -
Abu Bakar Bin Sulong;rosiah Binti Rohani;farhana Binti Mohd Foudzi;nabilah Afiqah Binti Mohd Radzuan.  (2023).  Radiation-induced Grafting Of Electrospun Nanofiber Based Functionalized Natural Rubber For Membrane Application.  -
Norhamidi Bin Muhamad;mohd. Zaidi Bin Omar;abu Bakar Bin Sulong;nashrah Hani Binti Jamadon;farhana Binti Mohd Foudzi.  (2022).  Effect Of Metal-ceramic (bi-material) On Inter-surface Bonding By Micro Co-powder Injection Molding.  -
Farhana Binti Mohd Foudzi;norhamidi Bin Muhamad;abu Bakar Bin Sulong.  (2022).  Effect Of Heat Treatment On The Performance Of Additive Manufactured Titanium Alloy Via Selective Laser Melting.  -
Nisa Naima Khalid, Nabilah Afiqah Mohd Radzuan, Abu Bakar Sulong, Farhana Mohd Foudzi.  (2021).  Conductive Polymer Composites Using 3d Printing For Electronic Devices: A Review.  - International Conference On Manufacturing Engineering Technology (iconmet).  94. 
Norhamidi Bin Muhamad;abu Bakar Bin Sulong;zainuddin Bin Sajuri;zaliha Binti Wahid;intan Fadhlina Binti Mohamed;farhana Binti Mohd Foudzi.  (2020).  Magnetic – Non-magenetic Layered Bi-material Through Co-powder Injection Moulding (co-pim).  -
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Printability, interface bonding strength and heat treatment analysis on metals with thermal profiles` differences via multi-material additive manufacturing (MMAM) using Laser Powder Bed Fusion (LPBF) method , Ketua Projek , 01-10-2023 sehingga 30-09-2026 , Kebangsaan
Printability and Performance of Two Different Metals 3D Printed in A Single Part , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 29-02-2024 , Universiti
A Locally Developed Novel Pre-sintered Monolithic Zirconia Block for Dental Crown Applications , Penyelidik Bersama , 01-10-2023 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Investigation of sintering mechanism of yttria-stabilized zirconia and hydroxyapatite bi-material micro-components produced by two-component micro-powder injection moulding , Penyelidik Bersama , 19-01-2023 sehingga 18-01-2024 , Universiti
Mechanism to induce thermal stimuli response of 4D printed polylactic acid reinforced graphene nanoplatelets , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Solute-dislocation interaction in altering slip-plane activation at high temperature operation by severe plastic deformation process , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Mechanism of anticipating diffusion and delamination on fibre oriented additive manufactured polyamide/carbon fibre composite filament , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 31-10-2023 , Kebangsaan

Tamat

Effect of heat treatment on the performance of additive manufactured titanium alloy via selective laser melting , Ketua Projek , 01-10-2019 sehingga 31-03-2022 , Kebangsaan
Interaction of energy concentration mechanism and deposition orientations on the appearance and performance of additive manufactured titanium alloy via selective laser melting , Ketua Projek , 01-09-2019 sehingga 30-11-2022 , Kebangsaan
Development of Face Recognition for an Online Examination , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 30-10-2022 , Universiti
Bonding of Polyamide Reinforced Carbon Fibre via Additive Manufacturing , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-01-2023 , Universiti
Radiation-Induced Grafting Of Electrospun Nanofiber Based Functionalized Natural Rubber for Membrane Application , Penyelidik Bersama , 01-10-2019 sehingga 30-09-2022 , Universiti
Effect of Metal-Ceramic (Bi-material) on Inter-surface Bonding by Micro Co-Powder Injection Molding , Penyelidik Bersama , 01-10-2019 sehingga 31-03-2022 , Universiti
Development of Fixator Screw and Plate (Orthopedic Implant) using Novel Material of Composite Through Powder Injection Molding , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-01-2021 , Universiti
Effect of repeated heating on powder metallurgy of additive manufactured titanium alloy through selective laser melting , Penyelidik Bersama , 16-10-2017 sehingga 15-07-2020 , Universiti
Prototype Development and Animal (Pre-Clinical) Study of Titanium Alloy/Hydroxyapatite Fixator Screw using Novel Material of Composite through Powder Injection Molding for Orthopaedic Implant , Penyelidik Bersama , 15-08-2017 sehingga 14-11-2020 , Kebangsaan
Countermeasures in Strain Mismatch of Ceramic-Ceramic via Micro Co-Powder Injection Molding (μ-CoPIM) , Penyelidik Bersama , 15-08-2017 sehingga 14-01-2020 , Kebangsaan
Magnetic – Non-magenetic Layered Bi-material through Co-Powder Injection Moulding (Co-PIM) , Penyelidik Bersama , 24-10-2016 sehingga 23-10-2019 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah-anugerah Lain

Pingat Gangsa k-Novasi 2022 , 2022
Karnival Inovasi Pengajaran & Pembelajaran (K-NOVASI) UKM , 2022
Anugerah Pembentang Oral Terbaik , 2021
Certified Content Creator , 2021
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

KAJIAN KEBOLEHUPAYAAN ALOI TITANIUM BAGI PROSES PELEBURAN LASER SELEKTIF, MINHALINA BINTI AHMAD BUHAIRI, Sarjana
KESAN DAN PENGOPTIMUMAN PARAMETER RAWATAN HABA KE ATAS PRESTASI ALOI TITANIUM MELALUI PROSES PELEBURAN LASER SELEKTIF, FATHIN ILIANA BINTI JAMHARI, Sarjana
PENCIRIAN FILAMEN KOMPOSIT POLIAMIDA DIPERKUAT GENTIAN KARBON MENGGUNAKAN PERMODELAN PEMENDAPAN BERSATU, NISA NAIMA BINTI KHALID, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

KAMBIZ RASHIDI, Doktor Falsafah
PROSES PENGACUANAN SUNTIKAN DWISERBUK BAGI KELULI TAHAN KARAT 17-4PH DAN 316L, NAJLAA NAZIHAH BINTI MAS'OOD, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Pensyarah penyeliaan Projek Tunas Saintis MRSM Se-Malaysia 2020 MRSM Kuala Berang , 21-03-2019 sehingga 02-03-2020 , Kebangsaan
Anugerah Pembentang Oral Terbaik , 24-11-2021 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Certified Content Creator , 15-09-2021 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Determination of Acoustic Emissions Data Characteristics under the Response of Pencil Lead Fracture Procedure , 02-07-2021 sehingga 16-07-2021 , Antarabangsa
Effect of Polyamide-12 material compositions on mechanical properties and surface morphology of SLS 3D Printed Part , 27-07-2021 sehingga 07-08-2021 , Antarabangsa
Influence of recycled wastes on ferrosilicon production in steelmaking application , 20-09-2021 sehingga 29-09-2021 , Antarabangsa
Deformation behavior of grade 1 commercially pure titanium at cryogenic temperature , 20-09-2021 sehingga 29-09-2021 , Antarabangsa
Machinability of advance material: challenges associated and advances in metal machining using AWJW: A review , 14-08-2021 sehingga 07-09-2021 , Antarabangsa
Microstructure comparison of SLM Ti6Al4V using manufacturer's heat treatment procedure , 21-09-2021 sehingga 27-09-2021 , Antarabangsa
The effects of varying oxygen concentrations on tensile strength and surface roughness of 3D printer , 20-09-2021 sehingga 27-09-2021 , Antarabangsa
International Conference on Science, Engineering & Technology (ICSET-2022) , 28-01-2022 sehingga 29-01-2022 , Antarabangsa
Evaluating the effect of contact pad geometry on the fretting fatigue behavior of titanium alloy by experimental and finite element analysis , 06-01-2022 sehingga 24-01-2635 , Antarabangsa
Pakar Rujuk Pengenalan dan Demo Pencetakan 3D kepada Pendidik Rekabentuk & Teknologi (RBT) SMK Jalan Reko , 23-06-2022 sehingga 22-06-2023 , Kebangsaan
Pingat Gangsa k-Novasi 2022 , 07-09-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Penceramah bagi Program Demo Makmal Subjek Rekabentuk & Teknologi (RBT) , 26-08-2022 sehingga 26-08-2022 , Kebangsaan
Pengerusi (Chairperson) persidangan '9th International Conference and Exhibition on Sustainable Energy and Advanced Materials 2023 (ICE-SEAM2023) , 14-09-2023 sehingga 14-09-2023 , Antarabangsa
Pengacara Majlis , 19-09-2023 sehingga 20-09-2023 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Penasihat Akademik Pelajar Program Sarjanamuda Sains Citra , 01-10-2021 sehingga 01-10-2025 , Universiti
JAWATANKUASA PENILAI FAKTOR-FAKTOR KEMASUKAN PELAJAR SARJANA/KEDOKTORAN (PhD) KE UKM , 22-05-2019 sehingga 21-05-2021 , Universiti
Jawatankuasa Gotong Royong Perdana Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 2022 , 20-07-2022 sehingga 20-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Latihan Industri ke Syarikat Sesi 2021/2022 , 31-07-2022 sehingga 20-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Inovasi dan Kreativiti FKAB (MIKF) , 05-01-2023 sehingga 30-01-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penasihat Akademik Pelajar (JKPAP) , 01-07-2022 sehingga 30-06-2026 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pencetak 3D , 14-06-2022 sehingga 14-07-2022 , Universiti
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Bil. 19/2022 (P.JKMP) , 28-10-2022 sehingga 28-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Bil. 20/2019 (P.Mercu) , 29-07-2019 sehingga 29-07-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Bil. 25/2019 (P.Mercu) , 24-09-2019 sehingga 24-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan Bil. 30/2020 (P.KMP) , 10-11-2020 sehingga 10-11-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Petugas Majlis Minggu Mesra Mahasiswa (3M) FKAB , 03-09-2019 sehingga 04-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Mobility HDU , 25-10-2021 sehingga 21-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Syarahan Alumni UKM , 14-04-2021 sehingga 30-04-2021 , Universiti
Jawatankuasa SAR dan Akreditasi 2022 , 01-03-2021 sehingga 28-02-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Unit Penambahbaikan Pengajaran dan Pembelajaran (UP3) JKMP , 01-03-2021 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PERSIDANGAN DAN EKSPO CIPTAAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ANTARABANGSA TAHUN 2022 (PECIPTA’22) , 02-11-2022 sehingga 03-11-2022 , Universiti
Pertandingan Minggu Inovasi dan Kreativiti (MIKF) , 07-06-2023 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Materials Lecture Competition 2023 (MLC 2023) , 01-03-2023 sehingga 31-07-2023 , Universiti
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti