Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

ENCIK MUHAMMAD NAZRI BIN ROSTAM

GURU BAHASA
PEJABAT DEKAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
nazrirostam@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

GURU BAHASA

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE , Sarjana Muda , IIUM , 2018
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

M. Al-muslim, Mohd Fadzli Ismail, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam.  (2020).  What Are The Features Of Quality For Arabic Teachers Agreed By Students And Teachers?.  - Journal Of Education And E-learning Research.  56-63. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Salamiah Ab Ghani, Nur Syazwina Mustapa, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Zuraida Shaadon, Zulkifli Nawawi, Ibtisam Abdullah, Faizah Jusoh, Ummu Hani Hashim, Khairuzaman Kadir.  (2020).  Bahasa Arab Praktikal.  - 92. 
Zulkifli Bin Nawawi, Salamiah Ab Ghani,dr. Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim,maryam Abdul Rahman, Faizol Azham Mohamed,ummu Hani Hashim,muhammad Nazri Rostam, Ibtisam Abdullah, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Zainuddin Ismail.  (2020).  Al-muhadathah Wa Al-hiwar Bi Al-arabiyah.  - 94. 
Maryam Abdul Rahman, Salamiah Ab. Ghani, Al-muslim Mustapha@ab Rahim, Mohd Nazri Rostam, Zainuddin Ismail, Nurul Atiqah Radzi, Faizol Azham Mohamed, Ibtisam Abdullah, Zulkifli Nawawi, Ummu Hani Hashim.  (2019).  Al Qiraah Baina Yadaik.  - 117. 

Penerbitan Lain-lain

Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Kamariah Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa.  (2021).  Employing The Imitation Method In Learning And Teaching Process To Enhance The Arabic Speaking Skill Among Non-native Students.  - Webinar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21.  1-15. 
Salamiah Ab Ghani, Muhammad Nazri Rostam, Maryam Abdul Rahman, Mohamad Azwan Kamarudin, Ummu Hani Hashim, Faizol Azham Mohamed.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Asas.  - 1-125. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 1.  - 1-92. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Suhaila Zailani @ Ahmad, Muhammad Nazri Rostam.  (2021).  Tinjauan Perbandingan Respon Penerimaan Pelajar Pascasiswazah Terhadap Aktiviti Debat Bahasa Arab Secara Bersemuka Dan Secara Maya.  - 1-38. 
Ibtisam Abdullah, Ummu Hani Hashim, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Faizol Azham Mohamed, Maryam Abdul Rahman, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Salamiah Ab. Ghani, Zulkifli Nawawi.  (2021).  Bahasa Arab Praktikal - Part 2.  - 1-85. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Maryam Abdul Rahman, Nur Syazwina Mustapa, Hakim Zainal, Muhammad Nazri Rostam.  (2021).  Bahasa Arab Akademik Lanjutan.  - 1-81. 
Mohamad Azwan Kamarudin, Muhammad Nazri Rostam, Nurul Atiqah Mohd Radzi, Ahmad Nabil Afif Jaafar.  (2020).  Masalah Bertutur Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Dan Peranan Aktiviti Debat Dalam Menanganinya.  - Prosiding Webinar Kebangsaan Isu P&p Bahasa Arab Di Ipt 2020.  1. 
Kaseh Abu Bakar, Ahmad Irdha Mokhtar, Mohamad Azwan Kamarudin, Hakim Zainal, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Muhammad Nazri Rostam, Khazri Osman, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi, Al Muslim Mustapha, Shofian Ahmad.  (2020).  Simulasi Kem Modul Bahasa Arab Akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembangunan Modul Debat Bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 28-02-2023 , Kebangsaan
PEMBINAAN MODUL AKTIVITI SOKONGAN BAHASA ARAB BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Tahap Penguasaan Pelajar Dari Aspek Ishtiqaq(Derivasi Kata) Dalam Morfologi Bahasa Arab , Penyelidik Bersama , 15-11-2020 sehingga 15-11-2022 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Asian Arabic Debating Championship , 30-01-2020 sehingga 03-02-2020 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MINGGU ASPRESIASI WATAN (MAW) FAKUTLI PENGAJIAN ISLAM SESI AKADEMIK 2022/2023 , 02-09-2022 sehingga 10-10-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (PROGRAM BAHASA ARAB) , 26-12-2019 sehingga 10-01-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEM 1 DAN 2 SESI AKADEMI 2019-2020 (Unit Bahasa) , 01-02-2021 sehingga 19-02-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AJK SEMINAR KEBANGSAAN AMALAN EFEKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA 2019 , 19-09-2019 sehingga 19-09-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Minggu Bahasa Arab Sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2021 , 02-12-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah) Semester 1 dan 2 Sesi Akademik 2021-2022 , 07-12-2021 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Buku Prosiding, Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Fasilitator Kem Modul Bahasa Arab Akademik 2020 (KeMBAA 4.0) , 26-09-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB INTERVARSITI PIALA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) 2022 , 21-07-2022 sehingga 31-12-2022 , Universiti
JAWATANKUASA SEMINAR & NADWAH PROGRAM BAHASA ARAB, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 02-04-2021 sehingga 01-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA WEBINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA ARAB ABAD KE-21 , 25-08-2021 sehingga 26-08-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Competency Based Arabic Test (CBAT) , 26-08-2020 sehingga 26-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Induk Modul KeMBAA , 03-10-2020 sehingga 04-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Akhir (Prasiswazah dan PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023, Program Bahasa Arab (PBA) , 01-01-2022 sehingga 01-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Kurikulum Kursus PPPY1012 Bahasa Arab Praktikal Bersesuaian dengan The Common European Framework or Reference for Languages (CEFR) , 13-10-2020 sehingga 13-10-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Webinar Bicara Bahasa Arab , 03-12-2021 sehingga 03-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Webinar Kebangsaan Isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di IPT 2020 , 20-10-2020 sehingga 20-10-2020 , Universiti
Kem Modul Bahasa Arab Akademik (KEMBAA 4.0) , 15-08-2020 sehingga 16-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENULIS MODUL PROGRAM ODL UKMSHAPE- FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 25-06-2021 sehingga 24-06-2026 , Universiti
Program Hala Tuju Graduan (HTG), Fakulti Pengajian Islam (2022) , 01-03-2022 sehingga 20-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Program Minggu Bahasa Arab 2020 , 13-12-2020 sehingga 18-12-2020 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Sidang Editor AL-QALAM International Online Journal of Arabic Language Studies , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti