Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. ANUAR BIN ALIAS

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN FIZIK GUNAAN
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY


Dr. Anuar Alias is a lecturer at the Department of Applied Physics, Faculty of Science and Technology, University Kebangsaan Malaysia. He obtained his M.Sc. (2004) and Ph.D. in Theoretical Physics from the University of Malaya (2018). His research area is in the theoretical physics (mathematics) field, with expertise in the application of the General Relativity theory, Braneworld Cosmology (Randall-Sundrum conjecture) that was derived from string theory on problems concerning Einstein-Rosen bridge, gravitational lens, and waves.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UNIVERSITI MALAYA , 2018
Sarjana , UNIVERSITI MALAYA , 2005
Sarjana Muda , UNIVERSITY OF LOUISIANA , 1990
KEPAKARAN / EXPERTISE
PURE AND APPLIED SCIENCES - PHYSICS (Theoretical Physics, General Relativity, Brane Cosmology, Wormhole)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Syahrul Humaidi, A. N. Jannah, Anuar Alias, R. Abd-shukor.  (2023).  Enhanced Superconducting Transition Temperature For Cr-substituted Tl2ba2ca2cu3o10.  - International Journal Of Electrochemical Science.  33-37. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Syahrul Humaidi, A. N. Jannah, Anuar Alias, R. Abd-shukor.  (2023).  Enhanced Superconducting Transition Temperature For Cr-substituted Tl2ba2ca2cu3o10.  - International Journal Of Electrochemical Science.  33-37. 

Penerbitan Lain-lain

Nurul Shazana Abdul Hamid, Nur Adlyka Ainul Annuar, Anuar Alias, Wan Mohd Aimran Wan Mohd Kamil, Muhamad Ashraf Azman.  (2023).  Brochure Astronomy Research Group.  - 1. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Geometrodynamics of a wormhole in a braneworld cosmology , Ketua Projek , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Elucidating the Cosmic History of Black Hole Growth Using HEX-P: A Next-Generation X-ray Observatory , Penyelidik Bersama , 01-10-2023 sehingga 30-09-2025 , Antarabangsa
Development of Experimental Particle Physics Pedagogy and Research in Malaysia using CMS Open Data , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Antarabangsa
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

HII LUU SOON, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

MAMACHE SADDEM, Doktor Falsafah
PAVITHRA A/P MOHANADAS, Doktor Falsafah
SABIR HASSAN SADIQ, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Persidangan Fizik Kebangsaan 2021 , 30-06-2021 sehingga 30-06-2021 , Kebangsaan
Physics Open Day 2022 University Malaya , 22-10-2022 sehingga 22-10-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MODERASI PROGRAM FIZIK GUNAAN SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023-2024 , 09-10-2023 sehingga 11-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Fizik) FST , 22-07-2021 sehingga 21-07-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MESYUARAT PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PENILAIAN BERTERUSAN SEMESTER I SESI AKADEMIK 2022/2023- PROGRAM FIZIK , 14-12-2022 sehingga 14-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEM 1 SESI 2022/2023 - PROGRAM FIZIK , 29-11-2022 sehingga 31-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
JAWATANKUASA TASKFORCE PENUBUHAN PUSAT KECEMERLANGAN BERKAITAN INDUSTRI SEMIKONDUKTOR ELEKTRONIK , 30-10-2023 sehingga 29-10-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kursus Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Semester I Sesi Akademik 2021/2022 - Program Fizik , 27-09-2021 sehingga 27-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Kursus Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Semester II Sesi Akademik 2020/2021 - Program Fizik , 27-05-2021 sehingga 27-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Mesyuarat Penyelarasan Gred Peperiksaan Akhir (Fizik) Semester 2 Sesi Akademik 2019/2020 , 27-07-2020 sehingga 27-07-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Moderasi Kertas Soalan Peperiksaan Akhir / Penilaian Berterusan Semester II Sesi Akademik 2020-2021 (Program Fizik Gunaan) , 17-05-2021 sehingga 28-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Penaksiran Kertas Soalan Peperiksaan Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 (Program Fizik) , 15-04-2020 sehingga 17-04-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Viva) Pelajar - IDAHWATI BINTI SARUDIN (P87407) , 02-07-2021 sehingga 02-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Physical and Integrated Sciences Conference 2022 (PISCON 2022) , 06-12-2022 sehingga 07-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Fizik) , 22-07-2020 sehingga 21-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Fizik), FST , 22-07-2021 sehingga 21-07-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kursus Kertas Soalan Peperiksaan Semester I Sesi Akademik 2020/2021 , 08-12-2020 sehingga 08-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kursus Kertas Soalan Peperiksaan Semester I Sesi Akademik 2020/2021 , 08-12-2020 sehingga 08-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PENILAIAN BERTERUSAN SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024 - PROGRAM FIZIK , 09-10-2023 sehingga 08-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENILAI BAGI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI SESI AKADEMIK 2021-2022 , 18-07-2022 sehingga 07-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PEWASIT MANUSKRIP KOLOKIUM SISWAZAH, JABATAN FIZIK GUNAAN , 20-04-2021 sehingga 20-04-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pelantikan Sebagai Timbalan Pengerusi, Jabatan Fizik Gunaan, FST , 12-08-2021 sehingga 11-08-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia dan Penilai Untuk Pembentangan Cadangan Penyelidikan (STPD6014 / STPD8014 Kaedah Penyelidikan) Semester 1 Sesi 2021/2022 , 10-01-2022 sehingga 11-01-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan