Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. LILY HANEFAREZAN BINTI ASBULAH

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB & TAMADUN ISLAM
lilyhane@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Dr. Lily Hanefarezan Asbulah is a Senior Lecturer of Research Centre for Arabic Language and Islamic Civilization at the Faculty of Islamic Studies, UKM. She graduated from Universite Ibn Tofail Kenitra, Morocco in Arabic Language and Literature Studies. She obtained her Master in Human Sciences in Arabic Linguistics Studies, IIUM Gombak. She completed her PhD in Arabic Education at Faculty of Education, UKM. Her research interest area includes Teaching Arabic as Foreign Language, Language Testing, Arabic Linguistics, Measurement and Evaluation Social Sciences. She has been invited for conducting workshop in research methodology by training companies. She has also been appointed as a reviewer for national journal especially in Scopus indexed in her area of expertise.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2019
ARABIC LINGUISTIC STUDIES , Sarjana , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA , 2013
Sarjana Muda , UNIVERSITY MUHAMMAD EL-KHAMIS , 2011
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - LANGUAGE AND LINGUISTIC (Language Testing, Language and Learning, Lingusitics)
ARTS AND APPLIED ARTS - EDUCATION (Research Methodology in Education (Quantitative and Qualitative))
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nur Afiqah Athirah Mohd Rushdi, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2022).  Validity And Reliability Of The Arabic Productive Vocabulary Knowledge Instrument At The Higher Education Institution Level (i-pvka Ipt) Using The Rasch Measurement Model.  - International Journal Of Advanced Research (ijar).  1234-1244. 
Lily Hanefarezan Asbulah, Mus'ab Sahrim, Nor Fatini Aqilah Mohd Soad, Nur Afiqah Athirah Mohd Rushdi, Muhammad Afiq Hilmi Mhd Deris.  (2022).  Teachers' Attitudes Towards The Use Of Augmented Reality Technology In Teaching Arabic In Primary School Malaysia.  - International Journal Of Advanced Computer Science And Application.  465-474. 
Lily Hanefarezan Asbulah, Muhammad Afiq Hilmi Mhd Deris, Nur Afiqah Athirah Mohd Rushdi, Musab Sahrim.  (2022).  Knowledge Readiness To Use Augmented Reality In Teaching Arabic Among Primary School Teachers In Malaysia.  - International Journal Of Advanced Research (ijar).  528-535. 
Nor Fatini Aqilah Mohamad Soad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2022).  Systematic Literature Review Of Foreign Language Teaching Studies From Perspective Of Augmented Reality.  - International Journal Of Academic Research In Progressive Education And Development.  623-656. 
Uraidah Abdul Wahab, Mat Taib Pa, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2021).  Saiz Kosa Kata Dan Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia(stam).  - Issues In Language Studies.  183-202. 

Buku Penyelidikan

Lily Hanefarezan Asbulah, Maimun Aqsha Lubis, Ashinida Aladdin.  (2022).  Kolokasi Bahasa Arab: Konsep, Strategi & Faktor Penguasaan.  - 150. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Lily Hanefarezan Asbulah, Maimun Aqsha Lubis, Ashinida Aladdin.  (2022).  Kolokasi Bahasa Arab: Konsep, Strategi & Faktor Penguasaan.  - 150. 

Penerbitan Lain-lain

Nur Hamizah Tuki, Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2022).  Analisis Topik-topik Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Aplikasi Wordwall.  - International Conference On Arabic Language And Culture (i-arabic 2022).  1-12. 
Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Lily Hanefarezan Asbulah.  (2022).  I-pkb: Keterlibatan Industri Dalam Penilaian Projek Kamus Bergambar.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2022.  1-26. 
Lily Hanefarezan Asbulah.  (2021).  Ar-faseh Tingkat Penguasaan Bahasa Arab.  - Utusan Malaysia.  1. 
Lily Hanefarezan Asbulah.  (2021).  Ar-faseh: Reka Bentuk Dan Pembangunan Aplikasi Kosa Kata Bahasa Arab Berasaskan Teknologi Realiti Terimbuh.  - 1. 
Lily Hanefarezan Asbulah.  (2021).  Penyelidik Ukm Hasilkan Inovasi Tingkat Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab.  - Gps Bestari Sinar Harian.  1-4. 
Lily Hanefarezan Asbulah.  (2021).  Poster Mu'jam Al-ain.  - 1. 
Lily Hanefarezan Asbulah.  (2021).  Poster Lisan Al-arab.  - 1. 
Lily Hanefarezan Asbulah.  (2021).  Dalami Bahasa Arab Dengan Aplikasi Ar-faseh.  - Kosmo.  1-3. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Model Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab di Peringkat Universiti Awam Malaysia , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
KEBERKESANAN M-KAD UNTUK PENINGKATAN KEYAKINAN LINGUISTIK BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PENDAKWAH MUDA NEGARA , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
KESEDIAAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN ARAB DARI ASPEK KETERAMPILAN ANTARABANGSA , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti

Tamat

Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab AR-Faseh Berasaskan Teknologi Realiti Terimbuh (AR) , Ketua Projek , 01-05-2021 sehingga 30-04-2022 , Universiti
Psikologi dan Persepsi Pembelajaran Realiti Terimbuh Melalui Penggunaan Papan Cahaya , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 30-10-2022 , Universiti
DESIGN & DEVELOPMENT OF CBAT VIRTUAL TEST PREPARATION COURSE , Penyelidik Bersama , 01-05-2021 sehingga 30-04-2022 , Universiti
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MOBILE APPLICATIONS FOR INTERACTIVE ARABIC LEARNING , Penyelidik Bersama , 16-02-2021 sehingga 15-02-2022 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Penerimaan Guru Bahasa Arab terhadap Teknologi Realiti Terimbuh dalam, NOR FATINI AQILAH BINTI MOHAMAD SOAD, Sarjana
Dalam Bahasa Arab, HAN CONGDIGE, Sarjana
Penilaian terhadap Permainan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Aplikasi Wordwall, NUR HAMIZAH BINTI TUKI, Sarjana
Hubungan antara Sikap, Keterlibatan, Motivasi, Strategi Pembelajaran dan Pengetahuan Kosa, NUR AFIQAH ATHIRAH BINTI MOHD RUSHDI, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Strategi Pembelajaran Bahasa dalam Kalangan Penutur Bukan Bahasa Arab dan Kesannya Terhadap Pencapaian Ilmu Al-Ma'ani : Kajian Kes di Universiti Yarmouk, MOHAMMAD JABER MUSTAFA SALEH, Doktor Falsafah
Tajuk dalam Bahasa Arab, AHMED OTHMAN, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

JEMPUTAN PELANTIKAN SEBAGAI JURI BAGI PROGRAM INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY INNOVATION COMPETITION (IMIC) 2021 , 27-01-2021 sehingga 30-01-2021 , Antarabangsa
Bidang Pembelajaran Bahasa dan Penilaian , 01-04-2021 sehingga 02-01-3791 , Kebangsaan
Bidang Pembelajaran Bahasa dan Penilaian , 01-04-2021 sehingga 31-08-2022 , Kebangsaan
Naratif Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang Mempertalikan Politik Tempatan: Analisis Pragmatik , 01-07-2021 sehingga 03-07-2021 , Kebangsaan
Kesahan Kandungan Kursus Bahasa Arab Dalam talian Untuk Pembelajaran Teradun , 25-11-2021 sehingga 09-12-2021 , Kebangsaan
APLIKASI MODEL PENGUKURAN RASCH BAGI KESAHAN ITEM KOSA KATA KERJA QURANIC VOCABULARY TEST (QVT) , 15-12-2021 sehingga 20-12-2021 , Antarabangsa
LILY HANEFAREZAN ASBULAH , 12-09-2022 sehingga 02-12-2022 , Antarabangsa
LILY HANEFAREZAN ASBULAH , 22-09-2022 sehingga 22-09-2022 , Kebangsaan
LILY HANEFAREZAN ASBULAH , 15-09-2022 sehingga 15-09-2022 , Antarabangsa
LILY HANEFAREZAN ASBULAH , 19-09-2022 sehingga 19-09-2022 , Kebangsaan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI ARTIKEL IJWAS VOL. 14, 2022 , 14-10-2022 sehingga 28-10-2022 , Antarabangsa
PELANTIKAN SEBAGAI PEWASIT ARTIKEL BAGI JURNAL AL-DAD 2022 , 28-02-2022 sehingga 14-03-2022 , Kebangsaan
PELANTIKAN PANEL TEMU DUGA BAGI PROGRAM HLP DAN HLPS PPP KPM AMBILAN TAHUN 2022 , 18-04-2022 sehingga 18-04-2022 , Kebangsaan
PELANTIKAN SEBAGAI PAKAR KESAHAN KANDUNGAN DAN AKTIVITI MODUL E-PKBM , 03-01-2022 sehingga 03-01-2022 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA INTERNATIONAL JOURNAL OF WEST ASIAN STUDIES (IJWAS) , 03-05-2021 sehingga 25-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA KOLOKIUM SISWAZAH DAN PRASISWAZAH PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM (e-KOSPATI 3.0) 2021 , 07-07-2021 sehingga 09-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) PROGRAMME - PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM , 28-07-2021 sehingga 27-07-2022 , Universiti
AHLI JAWATANKUASA PENDANAAN/GERAN INDUSTRI PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN BUKU , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN JURNAL WOS/SCOPUS/MYCITE-PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM, FPI UKM , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
AHLI JAWATANKUASA PENYELIDIKAN BERIMPAK FRGS/DANA RU , 03-05-2021 sehingga 07-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
ANUGERAH BICARA TUNTAS , 17-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Universiti
Ahli Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi Dalam Pengajian Islam 2022 , 08-06-2022 sehingga 09-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa Pelaksana Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) , 10-12-2021 sehingga 09-12-2026 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam sesi 2021/2023 , 01-08-2021 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Bengkel Penerbitan Artikel Jurnal Berindeks, Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, FPI , 16-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Editoral Board International Journal of West Asian Studies (IJWAS), Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam (Arabic), FPI UKM , 15-03-2022 sehingga 25-02-2024 , Universiti
JAWATANKUASA PENILAI KENDIRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-06-2022 sehingga 06-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KURIKULUM SIJIL PROFESIONAL KECEKAPAN BAHASA ARAB DI FAKULTIPENGAJIAN ISLAM, UKM , 10-05-2021 sehingga 31-12-2021 , Universiti
JAWATANKUASA PROGRAM MUKHAYYAM ARABI KOMUNIKASI , 24-04-2021 sehingga 25-04-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa JIAM dan Antarabangsa, Arabic , 11-03-2022 sehingga 11-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi dalam Pengajian Islam 2022 (International Carnival on High Impact Educational Practices in Islamic Studies 2022) ICHIEPIS2022 , 03-01-2022 sehingga 31-07-2022 , Universiti
Jawatankuasa Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IX 2021 , 14-06-2021 sehingga 29-09-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pembangunan Akademik Program Siswazah (Pelajar, Penerbitan & Mobiliti) , 10-03-2022 sehingga 10-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penerbitan dan Persidangan , 11-03-2022 sehingga 10-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyeliaan Latihan Industri, Fakulti Pengajian Islam (2020/2021) , 12-08-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
KNOVASI 2021 (Pemenang Pingat Emas Pertandingan Inovasi) , 17-08-2021 sehingga 18-08-2021 , Universiti
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 13/2022 , 14-03-2022 sehingga 14-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.25/2022 , 18-05-2022 sehingga 18-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL.25/2022 , 18-05-2022 sehingga 18-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL13/2022 , 14-03-2022 sehingga 14-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.22/2021 - Zafirah Hanisah Abdul Karim (P87078) , 15-07-2021 sehingga 15-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 25/2022 - Nurul Asma binti Mazlan (P103798) , 05-09-2022 sehingga 05-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 27/2021 - Mohammad Jaber Mustafa Saleh (P101256) , 11-11-2022 sehingga 11-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 7/2022 - Hasnurol bin Hashim (P96940) , 04-03-2022 sehingga 04-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat J/K Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Bil. 9/2022- Siti Rohani binti Jasni (P90058) , 23-02-2022 sehingga 23-03-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENILAI PROPOSAL PELAJAR DOKTOR FALSAFAH SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2020/2021 - PROGRAM PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM (P101256-MOHAMMAD JABER MUSTAFA SALEH) , 23-02-2021 sehingga 12-03-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENYELARAS JARINGAN INDUSTRI, ALUMNI DAN MASYARAKAT (JIAM), FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 07-02-2022 sehingga 06-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pelantikan sebagai pembaca Usulan seminar siswazah bil.2/2021 , 20-03-2021 sehingga 20-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pelantikan sebagai pembaca pemantapan seminar siswazah bil.2/2021 , 20-03-2021 sehingga 20-03-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Ahmed Othman (P103849) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Han Congdige (P114348) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Nor Fatini Aqilah Mohamaf Soad (P114216) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Nur Hamizah Tuki (P116039) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Nur Khadijah Abu Bakar (P97900) , 13-07-2022 sehingga 13-07-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah : Wan Azman Wan Mohammad (P113752) , 18-04-2022 sehingga 18-04-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Program Hala Tuju Graduan (HTG), Fakulti Pengajian Islam (2022) , 01-03-2022 sehingga 20-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Seminar Antarabangsa Bahasa dan Tamadun Arab (i-Arabic) 2022 , 26-10-2022 sehingga 27-10-2022 , Universiti