Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. NURHIDAYAH BINTI BAHAR

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN TEKNOLOGI & PENGURUSAN PERISIAN (SOFTAM)
nbahar@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Nurhidayah Bahar ialah Pensyarah Kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menyelidik dan mengajar dalam domain sistem maklumat termasuk pengurusan pengetahuan, IT/IS, pangkalan data dan e-dagang. Beliau telah menerbitkan artikel dalam banyak jurnal antarabangsa dan terlibat dalam penulisan buku dan bab dalam buku bagi topik Fintech dan Real-time Events in Microblogs.
Nurhidayah Bahar is a Senior Lecturer at Universiti Kebangsaan Malaysia. She researches and teaches in the domains of information systems including knowledge management, IT/IS, databases and e-commerce. She has published articles in many international journals and is involved in writing books and book chapters on the topics of Fintech and Real-time Events in Microblogs.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
MANAGEMENT & ADMINISTRATION , Doktor Falsafah , UNIVERSITI MALAYA , 2017
Sarjana , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 2009
KEJURUTERAAN PERISIAN , Sarjana Muda dengan Kepujian , KOLEJ UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA , 2006
KEPAKARAN / EXPERTISE
INFORMATION SYSTEM - ANALYSIS AND DESIGN (Conceptual, Logical, Physical Design of Information Systems)
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - INFORMATION SYSTEM (Project Management and Business Process)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

A self-regulated learning system to improve Al-Quran learning for the visually impaired people , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

Jawatankuasa Bitara Kumpulan Prihatin , 01-03-2022 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Projek Tahun Akhir , 01-03-2022 sehingga 28-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Kelab VIC , 01-01-2021 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan