Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. NURHIDAYAH BINTI BAHAR

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN TEKNOLOGI & PENGURUSAN PERISIAN (SOFTAM)
nbahar@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Nurhidayah Bahar ialah Pensyarah Kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menyelidik dan mengajar dalam domain sistem maklumat termasuk pengurusan pengetahuan, IT/IS, pangkalan data dan e-dagang. Beliau telah menerbitkan artikel dalam banyak jurnal antarabangsa dan terlibat dalam penulisan buku dan bab dalam buku bagi topik Fintech dan Real-time Events in Microblogs.
Nurhidayah Bahar is a Senior Lecturer at Universiti Kebangsaan Malaysia. She researches and teaches in the domains of information systems including knowledge management, IT/IS, databases and e-commerce. She has published articles in many international journals and is involved in writing books and book chapters on the topics of Fintech and Real-time Events in Microblogs.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
MANAGEMENT & ADMINISTRATION , Doktor Falsafah , UNIVERSITI MALAYA , 2017
Sarjana , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 2009
KEJURUTERAAN PERISIAN , Sarjana Muda dengan Kepujian , KOLEJ UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA , 2006
KEPAKARAN / EXPERTISE
INFORMATION SYSTEM - ANALYSIS AND DESIGN (Conceptual, Logical, Physical Design of Information Systems)
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - INFORMATION SYSTEM (Project Management and Business Process)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Farzana Parveen Tajudeen, Nurhidayah Bahar, Maw Pin Tan, Mumtaz Begum Peer Mustafa, Nor Izzati Saedon And Jenifer Jesudass.  (2022).  Understanding User Requirements For A Senior-friendly Mobile Health Application.  - Geriatrics.  1-22. 
Nurhidayah Bahar, Shamshul Bahri And Zarina Zakaria.  (2022).  Knowledge Collaboration Among Tax Professionals Through The Lens Of A Community Of Practice.  - Journal Of Risk And Financial Management.  1-19. 
Siti Norida Wahab, Nurhidayah Bahar & Nur Azirah Mat Radzi.  (2021).  An Inquiry On Knowledge Management In Third-party Logistics Companies.  - International Journal Of Business Innovation And Research.  124-146. 

Buku Penyelidikan

Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 

Bab Dalam Buku

Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Masura Rahmat & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 
Masura Rahmat, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi Dalam Mentoran Kemahiran Insaniah.  - 145. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Shamshul Bahri, Izlin Ismail, Noor Ismawati Jaafar, Ali Fauzi, Shahrin Saaid Shaharuddin & Nurhidayah Bahar.  (2023).  The State Of Financial Technologies (fintech) In Malaysia.  - 159. 

Penerbitan Lain-lain

Dr. Hadi Affendy Dahlan, Dr. Nurhidayah Bahar, Dr. Syahanim Mohd Salleh, Ts. Masura Rahmat, Prof. Madya Dr. Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2023).  Buletin Akses 2022 (vol 4).  - Sambutan Raya Bersama Ahli Kelab Video Inovasi.  30-31. 
Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar, Hadi Affendy Dahlan, Syahanim Mohd Salleh, Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2023).  Strategi Lot Tajaan Menyokong Penjanaan Dalam Program Vic.  - Advancing Knowledge For Success.  74-75. 
Nurhidayah Bahar, Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat,hadi Affendy Dahlan, Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2023).  Video Innovation Club (vic) Adapting To A Virtual Teams In Times Of Pandemic.  - Advancing Knowledge For Success.  52-53. 
Hazura Mohamed, Siti Fadzilah Binti Mat Noor, Noraidah Binti Sahari @ Ashaari, Abdul Hadi Bin Abd Rahman, Fadhilah Binti Rosdi, Ibrahim Bin Mohamed, Khairul Azmi Bin Abu Bakar, Nazatul Aini Binti Abdul Majid, Nur Fazidah Binti Elias, Tan Siok Yee, Ruzza.  (2022).  Booklet Usulan Projek.  - 1-34. 
Hazura Mohamed Dan Ajk Projek Tahun Akhir.  (2022).  Program Kemuncak Inovasi Digital 2022.  - Akses Advancing Knowledge For Success.  16. 
Hadi Affendy Dahlan, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar.  (2022).  Perlaksanaan Program Vic Menggunakan Kaedah Gamifikasi-mentoran Sepanjang Pandemik.  - Kongres Dan Pertandingan Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran (knovasi) 2022 - Menginsankan Pendidikan Digital.  1-12. 
Masura Rahmat, Nurhidayah Bahar, Syahanim Mohd Salleh, Hadi Affendy Dahlan, Tengku Siti Meriam Tengku Wook..  (2022).  Elemen Inovasi Dan Kreativiti Dalam Memupuk Kelestarian Alam.  - Advancing Knowledge For Success.  72-73. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

A knowledge transfer programme for underserved women - Engaging video marketing content to empower micro and small enterprises , Ketua Projek , 01-03-2023 sehingga 29-02-2024 , Universiti
Keberkesanan Pakej Rangsangan Ekonomi dalam Pembangunan PKSHerba Halal Menurut Model `Resource-Based View` , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 31-08-2024 , Kebangsaan
A self-regulated learning system to improve Al-Quran learning for the visually impaired people , Penyelidik Bersama , 01-09-2022 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah-anugerah Lain

Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti (SUKUM 2022) , 2022
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti (SUKUM 2022) , 2022
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Factors affecting online knowledge sharing and its effect on academic performance , 01-02-2022 sehingga 21-02-2022 , Antarabangsa
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti (SUKUM 2022) , 24-09-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti (SUKUM 2022) , 22-09-2022 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Eksplorasi Anjakan Norma Minggu Apresiasi Watan (MAW) 2022 , 10-10-2022 sehingga 10-10-2022 , Universiti
Jawatankuasa Bitara Kumpulan Prihatin , 01-03-2022 sehingga 28-02-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Hari Anugerah dan Penghargaan FTSM Tahun 2022 , 07-11-2022 sehingga 08-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Pengajian Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian , 01-07-2022 sehingga 30-06-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Program Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian , 01-07-2020 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Projek Tahun Akhir , 01-03-2022 sehingga 28-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Strategi & Kualiti, FTSM , 27-10-2022 sehingga 26-10-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
KEJOHANAN SUKAN STAF ANTARA GUGUSAN UKM 2022 , 16-06-2022 sehingga 29-06-2022 , Universiti
Kelab VIC , 01-01-2021 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Majlis Pengiktirafan Penyelia dan Pemakaian Jubah Doktor Falsafah 2022 , 28-11-2022 sehingga 28-11-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Urusetia Minggu Apresiasi Watan (Maw) Sesi 2022/2023 Universiti Kebangsaan Malaysia , 08-10-2022 sehingga 12-10-2022 , Universiti