Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

PUAN NAZEHA BINTI AHMAT

PEGAWAI SAINS
PUSAT KAJIAN KEJURUTERAAN TISU & PERUBATAN REGENERATIF
nazehaahmat@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

PEGAWAI SAINS

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Sarjana Muda dengan Kepujian , UKM , 2019
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Physicochemical and biological effects of 3D printable clinical grade hyaluronic acid-based hydrogel as a versatile bioink for skin tissue engineering: In vitro study , Penyelidik Bersama , 15-09-2022 sehingga 14-09-2024 , Antarabangsa
NOVEL THERAPY FOR KNEE OSTEOARTHRITIS & FOCAL CARTILAGE LESION , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 31-07-2023 , Universiti

Tamat

Ovine collagen type I biomatrix as an implantable medical device in wound care management. , Penyelidik Bersama , 01-10-2021 sehingga 30-09-2022 , Kebangsaan
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

PEMBANTU PENYELARAS PROGRAM PRASISWAZAH CTERM , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit