Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. NURUL AFIFAH BINTI MOHD RADZIR

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN SAINS BUMI & ALAM SEKITAR
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Mendapat Ijazah Sarjana Muda (Sains Gunaan) Geosains dari Universiti Malaysia Kelantan (UMK) pada tahun 2013, Ijazah Sarjana Sains (Geologi) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2016 dan Ijazah Doktor Falsafah (Geologi) juga dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2021. Bidang kepakaran adalah Sedimentologi, Stratigrafi dan Petroleum Geologi.
Obtained Bachelor Degree (Applied Science) in Geoscience from Universiti Malaysia Kelantan (UMK) in 2013, Master of Science (Geology) from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) in 2016 and Doctor of Philosophy (Geology) from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ) in 2021. Areas of expertise are Sedimentology, Stratigraphy and Petroleum Geology.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2021
Sarjana , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2016
GEOSCIENCE , Sarjana Muda dengan Kepujian , UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN , 2013
KEPAKARAN / EXPERTISE
PURE AND APPLIED SCIENCES - GEOLOGY (SEDIMENTOLOGY, STRATIGRAPHY AND PETROLEUM GEOLOGY)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Nurul Afifah Mohd Radzir, Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed.  (2022).  Sedimentological Analysis Of The Turbidite Sequence In The Northern Part Of The West Crocker Formation, Northwest Sabah.  - Applied Science, Special Issue: Sediment Transport.  1-15. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nurul Afifah Mohd Radzir, Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed.  (2022).  Sedimentological Analysis Of The Turbidite Sequence In The Northern Part Of The West Crocker Formation, Northwest Sabah.  - Applied Science, Special Issue: Sediment Transport.  1-15. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

KAJIAN EKSPLORASI SUMBER AIR BAWAH TANAH DAN PEMBANGUNAN TELAGA TIUB DI POLITEKNIK KOTA BHARU, KELANTAN , Penyelidik Bersama , 16-01-2023 sehingga 30-12-2023 , Kebangsaan
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

ATHIFAH BINTI ARSHAD, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

International Undergraduate Geological Mapping Symposium 2022 (IUGMS 2022) , 22-11-2022 sehingga 22-11-2022 , Kebangsaan
Geological Outcrop Pre-Tertiary Petroleum Play in Eastern Peninsular Malaysia: An Anlogue to Malay Basin Course , 15-09-2022 sehingga 31-03-2023 , Kebangsaan
International Undergraduate Geological Mapping Symposium 2022 (IUGMS 2022) , 22-11-2022 sehingga 22-11-2022 , Antarabangsa
AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN / PENILAIAN BERTERUSAN PRASISWAZAH SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022/2023 , 19-12-2022 sehingga 19-12-2022 , Kebangsaan
Sedimentology and depositional environment of Mangking Sandstone Formation, Kuala Tahan- Kampung Bantal, Pahang , 14-06-2022 sehingga 12-07-2022 , Kebangsaan
AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH (GEOLOGI) FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI , 12-06-2021 sehingga 11-06-2024 , Kebangsaan
Jawatankuasa Kelab Alumni Geologi UKM (KAGUKM) , 18-07-2022 sehingga 18-07-2023 , Negeri

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Semakan Program Pengajian Prasiswazah (Geologi) FST , 12-06-2021 sehingga 11-06-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MODERASI KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR / PENILAIAN BERTERUSAN - GEOLOGI KEJURUTERAAN , 06-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA MODERASI KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR/PENILAIAN BERTERUSAN - GEOFIZIK KEJURUTERAAN DAN PERSEKITARAN , 06-12-2021 sehingga 17-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN - MOHAMMED MASHRE ATMAN AHFAF (P93051) , 27-05-2022 sehingga 27-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JAWATANKUASA PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEM 1 SESI 2022/2023 - PROGRAM GEOLOGI , 01-12-2022 sehingga 31-01-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Kluster Penilaian dan Pengurusan LEstari Sumber Ahli , 16-03-2022 sehingga 15-03-2025 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PELANTIKAN SEBAGAI PENSYARAH PENILAI BAGI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI SESI AKADEMIK 2021-2022 , 18-07-2022 sehingga 07-08-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS MUZIUM GEOLOGI FST , 13-10-2022 sehingga 12-10-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelaras Muzium Geologi FST , 13-10-2022 sehingga 12-10-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan