Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. SOLIHA BINTI SANUSI

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN PERNIAGAAN GLOBAL & EKONOMI DIGITAL (GLoBDE)
solihasanusi@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Soliha Sanusi adalah Pensyarah Universiti di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di bawah Pusat Pengajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau adalah Akauntan Bertauliah (CA) dari Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan memperolehi Ph.D. dari Universiti Teknologi MARA Malaysia pada tahun 2019. Beliau adalah penerima biasiswa SLAB / SLAI dari Universiti Sains Malaysia untuk pengajian sarjana dan PhD. Fokus penyelidikannya adalah dalam bidang percukaian, kriminologi kewangan, perusahaan kecil sederhana, ‘mixed-method’, dan perakaunan sektor awam. Beliau telah menerbitkan dan membentangkan kertas penyelidikannya dalam pelbagai persidangan dan jurnal. Beliau juga merupakan pewasit untuk Management & Accounting Review, Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, dan beberapa jurnal lagi.
Soliha Sanusi is a Senior Lecturer at the Faculty of Economics and Management under the Centre of Global Business and Digital Economy studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). She is a Chartered Accountant (CA) of the Malaysian Institute of Accountants (MIA) and obtained her Ph.D. from the Universiti Teknologi MARA Malaysia in 2019. She was SLAB/SLAI scholarship recipient for her MBA and PhD studies. Her research interests are in the areas of direct tax, indirect tax, financial criminology, small-medium enterprises, mixed-method, and public sector accounting. She has published and presented her research work in various conferences and journals. She is also a reviewer for Management & Accounting Review, Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, and a few more journals.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
FINANCIAL CRIMINOLOGY , Doktor Falsafah , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 2019
Sarjana , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2014
Sarjana Muda dengan Kepujian , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 2004
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - BUSINESS[INCL. ACCOUNTING,FINANCE & MARKETING] (Taxation, Financial Criminology, Waqf)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Sam Shun Jie, Dahlia Fernandez, Nurul Atasha Jamaludin, Hafizah Omar Zaki, Soliha Sanusi.  (2022).  The Use Of E-learning During Covid-19: Application Of Theory Acceptance Model (tam).  - International Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences.  2299-2316. 
Nik Herda Nik Abdullah; Soliha Sanusi; Enni Savitri.  (2022).  The Role And Implications Of Big Data On Strategic Management Accounting Practices: A Case Study In A Malaysian Manufacturing Company.  - Management And Accounting Review.  41-60. 

Penerbitan Lain-lain

Zuraidah Mohd Sanusi, Nur Aima Shafie, Aziatul Waznah Ghazali, Yusarina Mat Isa, Soliha Sanusi, Yusri Huzaimi Mat Jusoh.  (2022).  Integrating Trustworthy Framework In Digital Auditing: Readiness Of Public Sector Accountants And Auditors.  - 1-59. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Digital Platform for Cash Waqf Collection: Understanding Young Donors’ Participation in Malaysia , Ketua Projek , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Kebangsaan
ONLINE LEARNING SATISFACTION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN MALAYSIA, INDONESIA AND CHINA STUDENTS DURING COVID 19 PANDEMIC , Ketua Projek , 27-07-2022 sehingga 27-01-2023 , Universiti
PENGARUH AUTOMASI PROSES ROBOTIK (APR) TERHADAP UNIT PERAKAUNAN DAN KEWANGAN DI INDUSTRI SEKTOR AWAM , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Antarabangsa
AN INVESTIGATION OF ORGANISATIONAL RESOURCES AND ORGANISATIONAL CAPABILITIES TOWARDS THE SUSTAINABILITY OF SOCIAL ENTERPRISES , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Digitizing the Accounting Education: Integrating the Remote Learning Concept and the Work-integrated Learning Application in HEI , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 27-01-2023 , Universiti
Factors Influencing Students` Behavioral Intentions Towards the Use of E-Learning in Malaysia During Covid-19 , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 27-01-2023 , Universiti
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Malaysian Institute of Accountants , 18-08-2015 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
International Conference of Governance, and Strategic Management , 23-08-2022 sehingga 24-08-2022 , Antarabangsa
Enviromental Tax , 13-10-2022 sehingga 31-12-2025 , Antarabangsa
THE EFFECT OF DIGITAL COMPETITIVENESS FACTORS ON TAX COMPLIANCE IN DEVELOPING COUNTRIES , 11-04-2022 sehingga 31-03-2023 , Kebangsaan
Tax compliance , 22-06-2022 sehingga 30-09-2023 , Kebangsaan
External moderator , 06-09-2021 sehingga 05-09-2022 , Negeri
External moderator , 06-09-2021 sehingga 05-09-2022 , Negeri
ICGSM conference , 03-06-2022 sehingga 31-08-2022 , Antarabangsa
Millah: Jurnal Studi Agama , 01-08-2022 sehingga 31-08-2022 , Antarabangsa
12th INTERNATIONAL CONFERENCE O N F I N A N C I A L C R IM I N O L O G Y , 18-07-2022 sehingga 18-07-2022 , Antarabangsa
Intellectual Discourse- 12th INTERNATIONAL CONFERENCE O N F I N A N C I A L C R IM I N O L O G Y , 04-07-2022 sehingga 05-07-2022 , Antarabangsa
Jurnal of Financial Services Marketing , 01-06-2022 sehingga 30-06-2022 , Antarabangsa
Jurnal of Financial Services Marketing , 01-06-2022 sehingga 30-06-2022 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN,FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PEPERIKSAAN LISAN TESIS/DISERTASI CALON PHD (PERAKAUNAN) - NOR HAFIZAH BINTI ABDUL RAHMAN (P67867) , 13-09-2022 sehingga 13-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KELAB SUKAN DAN REKREASI FEP , 17-10-2022 sehingga 16-10-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MAJLIS ANUGERAH KUALITI DAN SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 2022 , 01-06-2022 sehingga 01-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan