Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. AZIATUL WAZNAH BINTI GHAZALI

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN KEUTUHAN TADBIR URUS & AKAUNTABILITI (GRACE)
aziatul.ghazali@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Dr Aziatul Waznah Ghazali memiliki Diploma Perakaunan dan Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Teknologi MARA dan Ijazah Sarjana dalam bidang yang sama dari University of Strathclyde, Scotland. Beliau juga memperoleh Ijazah Sarjana yang kedua pada 2014 dan melanjutkan pengajian PhD, yang juga dalam bidang perakaunan dari Kingston University London pada 2018. Kerjaya akademik beliau bermula dengan pelantikannya sebagai pensyarah di Universiti Teknologi MARA (UiTM) pada 2010. Beliau kemudian dilantik sebagai pensyarah kanan pada 2019 di Universiti Sains Malaysia (USM). Dr Aziatul mengkhusus dalam kajian kuantitatif yang melibatkan pelaporan kewangan, tadbir urus korporat, pengauditan dan kriminologi kewangan. Beliau juga berminat dalam penyelidikan berkaitanperusahaan sosial, serta dalam pelaporan alam sekitar dan mampan. Karya beliau berdasarkan penyelidikan tersebut telah diterbitkan dalam jurnal berwasit yang mantap, prosiding antarabangsa, serantau dan nasional, serta laporan teknikal dan modul latihan. Dari segi pengiktirafan dan anugerah untuk inovasi produk, Dr Aziatul telah memenangi pelbagai pingat emas, perak dan gangsa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti IIDEX, PECIPTA, dan MTE.
Dr Aziatul Waznah Ghazali holds a Diploma in Accounting and Bachelor in Accounting from Universiti Teknologi MARA and a Masters degree in the same field from University of Strathclyde, Scotland. She obtained another Masters degree in 2014 and pursue her PhD, which is also in the area of accounting from Kingston University London in 2018. Dr Aziatul’s academic career began with her appointment as a lecturer at Universiti Teknologi MARA (UiTM) in 2010. She was then appointed as a senior lecturer in 2019 at Universiti Sains Malaysia (USM). As for her research interest, she specialises in quantitative studies involving financial reporting, corporate governance, auditing and financial criminology. She also has a keen interest in social enterprises, as well as in environmental and sustainable reporting. Her works based on those researches have been published in established refereed journals, international, regional, and national proceedings, as well as technical reports and training modules. In terms of recognition and award for product innovation, Dr Aziatul has won numerous gold, silver and bronze medals both at national and international level such as IIDEX, PECIPTA, and MTE.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , KINGSTON UNIVERSITY , 2018
Sarjana , KINGSTON UNIVERSITY , 2014
INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE , Sarjana , UNIVERSITY OF STRATHCLYDE GLASGOW , 2009
Sarjana Muda dengan Kepujian , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 2008
KEPAKARAN / EXPERTISE
SOCIAL SCIENCES - BUSINESS[INCL. ACCOUNTING,FINANCE & MARKETING] (Financial Reporting, Corporate Governance, Auditing, Financial Criminology)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Aziatul Waznah Ghazali, Nur Aima Shafie, Zuraidah Mohd Sanusi, Nor Balkish Zakaria.  (2022).  Political Influence, Governance Mechanisms And Financial Reporting Quality: A Study On The Earnings Management Practices Of Malaysian Listed Firms.  - International Journal Of Academic Research In Accounting, Finance And Management Sciences.  474-496. 
Fathin Nabila Asman, Dahlia Fernandez, Nurul Atasha Jamaludin, Hafizah Omar Zaki, Aziatul Waznah Ghazali.  (2022).  Cash Conversion Cycle And Firm's Performance.  - International Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences.  2682-2692. 

Penerbitan Lain-lain

Zuraidah Mohd Sanusi, Nur Aima Shafie, Aziatul Waznah Ghazali, Yusarina Mat Isa, Soliha Sanusi, Yusri Huzaimi Mat Jusoh.  (2022).  Integrating Trustworthy Framework In Digital Auditing: Readiness Of Public Sector Accountants And Auditors.  - 1-59. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

AN INVESTIGATION OF ORGANISATIONAL RESOURCES AND ORGANISATIONAL CAPABILITIES TOWARDS THE SUSTAINABILITY OF SOCIAL ENTERPRISES , Ketua Projek , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Universiti
Digitizing the Accounting Education: Integrating the Remote Learning Concept and the Work-integrated Learning Application in HEI , Ketua Projek , 27-07-2022 sehingga 27-01-2023 , Universiti
Digital Platform for Cash Waqf Collection: Understanding Young Donors’ Participation in Malaysia , Penyelidik Bersama , 01-10-2022 sehingga 30-09-2024 , Kebangsaan
ONLINE LEARNING SATISFACTION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN MALAYSIA, INDONESIA AND CHINA STUDENTS DURING COVID 19 PANDEMIC , Penyelidik Bersama , 27-07-2022 sehingga 27-01-2023 , Universiti
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM DOKTOR FALSAFAH DAN SARJANA PERDAGANGAN FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN TAMBAHAN AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAK SEMULA PROGRAM SARJANA PERAKAUNAN,FEP , 01-06-2022 sehingga 31-12-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KELAB SUKAN DAN REKREASI FEP , 17-10-2022 sehingga 16-10-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MAJLIS ANUGERAH KUALITI DAN SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 2022 , 01-06-2022 sehingga 01-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI GERAN INOVASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (GIPP) FEP 2022 , 15-06-2022 sehingga 15-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan