Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. SITI HAJAR BINTI ZUBER

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN DIAGNOSTIK, TERAPUTIK & PENYIASATAN (CODTIS)
hajarzuber@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Pengimejan diagnostik, radioterapi dan pengkhususan fizik perubatan dengan ijazah kedoktoran dalam radioterapi, perlindungan sinaran dan dosimetri, dengan pengalaman sebagai ahli radiograf terapi dan radiograf diagnostik. Bertujuan untuk memanfaatkan pengetahuan tentang perancangan rawatan, pengimejan diagnostik, kemahiran perkhidmatan klinikal bagi mengisi peranan sebagai ahli fizik/pensyarah (khususnya, tetapi tidak terhad kepada) di Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
A diagnostic imaging, radiotherapy and medical physics major with doctorate degree in radiotherapy, radiation protection and dosimetry, with work experience as therapy radiographer and diagnostic radiographer. Aiming to leverage a proven knowledge of treatment planning, diagnostic imaging, clinical services skills to successfully fill the physicist/lecturer role (specifically, but not limited to) at Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Doktor Falsafah , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 2022
Sarjana , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 2018
Sarjana Muda dengan Kepujian , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2017
KEPAKARAN / EXPERTISE
PHYSICS - MEDICAL PHYSICS / BIOPHYSICS (RADIOTHERAPY; MEDICAL PHYSICS)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Muhammad Fahmi Rizal Abdul Hadi, Nurul Hashikin Ab Aziz, Chee Keat Ying, Siti Hajar Zuber, Chai Hong Yeong, Tiem Leong Yoon, Kwan Hoong Ng.  (2024).  Personalized 3d Dosimetry Of 90y Radioembolization: Monte Carlo Simulation Study Using Gate.  - Radiation Physics And Chemistry.  1-15. 
Siti Hajar Zuber, Muhammad Fahmi Rizal Abdul Hadi, Nurul Ab. Aziz Hashikin, Mohd Fahmi Mohd Yusof, And Mohd Zahri Abdul Aziz.  (2024).  Rhizophora-based Particleboard Bonded With Soy Flour And Lignin As Potential Phantom.  - Bioresources.  5467-5482. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Siti Hajar Zuber, Muhammad Fahmi Rizal Abdul Hadi, Nurul Ab. Aziz Hashikin, Mohd Fahmi Mohd Yusof, And Mohd Zahri Abdul Aziz.  (2024).  Rhizophora-based Particleboard Bonded With Soy Flour And Lignin As Potential Phantom.  - Bioresources.  5467-5482. 
Muhammad Fahmi Rizal Abdul Hadi, Nurul Hashikin Ab Aziz, Chee Keat Ying, Siti Hajar Zuber, Chai Hong Yeong, Tiem Leong Yoon, Kwan Hoong Ng.  (2024).  Personalized 3d Dosimetry Of 90y Radioembolization: Monte Carlo Simulation Study Using Gate.  - Radiation Physics And Chemistry.  1-15. 
Siti Hajar Zuber, Muhammad Fahmi Rizal Abdul Hadi, Damilola Oluwafemi Samson, Jayapramila Jayamani, Nor Ain Rabaiee, Mohd Zahri Abdul Aziz, Nurul Ab. Aziz Hashikin, Chee Keat Ying, Mohd Fahmi Mohd Yusof, Rokiah Hashim.  (2023).  Dosimetric Analysis Of Rhizophora Based Phantom Material In Radiation Therapy Applications Using Monte Carlo Gate Simulation.  - Journal Of Medical Physics.  358-364. 

Penerbitan Lain-lain

Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr3263: Skin Cancer.  - 1-41. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr3263: Urinary System Version 2.0.  - 1-37. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr2103: Respiratory System - Current Practice.  - 1-23. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Hebat Di Persada Pertiwi: Slogan Logo 25 Tahun Penubuhan Kolej Tun Syed Nasir, Ukm.  - Dewan Masyarakat: Jendela Dbp.  1-2. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr2103: Respiratory System - Strategies For Advanced Radiotherapy.  - 1-73. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr3282: Dosimetry Of Small And Non-standard Fields Version 2.0.  - 1-32. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr3282: Film Dosimetry Version 2.0.  - 1-46. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr3282: Dosimetry Of Electron Beams Version 2.0.  - 1-99. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr3282: Dosimetry Of Proton Therapy Beams Version 2.0.  - 1-29. 
Siti Hajar Zuber.  (2024).  Nnnr3282: In-vivo Dosimetry Version 2.0.  - 1-60. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr1073: Infection Control.  - 1-56. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr1073: Ergonomics And Patient Transfer.  - 1-61. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Paediatric Malignancies Partii.  - 1-44. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr1073: Communication.  - 1-42. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr1073: Ethics And Patience Care Introduction.  - 1-29. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr1073: Professionalism.  - 1-13. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr2073: Field Arrangement.  - 1-48. 
Muhammad Safwan Ahmad Fadzil, Wan Anwah Filzah Wan Anuar, Siti Hajar Zuber, Rozilawati Ahmad, Abdul Khaliq Mohd Saparudin, Noraini Ahmad Wahid, Nur Khalis Sukiman, Ahmad Bazlie Abdul Kadir.  (2023).  Quantifying Cumulative Equivalent Dose In Radiotherapy Trainees During Clinical Practices: Towards Establishing Radiation Exposure Baseline.  - 5th International Conference On Radiation Safety & Security In Healthcare Services (icorssihs) 2023.  1-26. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr2073: Beam Modification Devices.  - 1-36. 
Muhammad Safwan Ahmad Fadzil, Nurul Elni Md Yusof, Siti Hajar Zuber, Rozilawati Ahmad, Abdul Khaliq Mohd Saparudin, Norhafidzah Mohamed Sharif, Khadijah Mohamad Nassir, Ahmad Bazlie Abdul Kadir.  (2023).  Evaluation Of Occupational Radiation Exposure To Radiography Students During Clinical Attachment Using Optically Stimulated Luminescence Dosimeter.  - 5th International Conference On Radiation Safety & Security In Healthcare Services (icorssihs) 2023.  1. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Verification Of Absorbed Dose Measured With Irregular Multileaf Collimator Fields In Radiotherapy Treatment Planning Using Gate.  - 1-10. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Monte Carlo Gate Geometry Module.  - 1-13. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr3282: Introduction To Radiation Dosimetry.  - 1-16. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr3282: Film Dosimetry.  - 1-17. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Dosimetry Of Electron Beams.  - 1-16. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr3282: Dosimetry Of Proton Therapy Beams.  - 1-27. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr3282: Dosimetry Of Small And Non-standard Fields.  - 1-14. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr3282: In-vivo Dosimetry.  - 1-23. 
Siti Hajar Zuber, Muhammad Fahmi Rizal Abdul Hadi, Siti Aisyah Zuber, Wan Nordiana W Abd Rahman, Muhammad Safwan Ahmad Fadzil, Ahmad Nazlim Yusoff.  (2023).  Verification Of Absorbed Dose And Dose Enhancement Factor In Nanoparticle-enhanced Radiotherapy Using Monte Carlo Gate Simulation.  - Career Development Workshop For Women In Physics, International Centre For Theoretical Physics.  1. 
Siti Hajar Zuber, Muhammad Fahmi Rizal Abdul Hadi, Nurul Hashikin Ab. Aziz, Mohd Fahmi Mohd Yusof, Mohd Zahri Abdul Aziz, Nur Hafizah Ishak, Nursyatina Abdul Raof.  (2023).  Comparison Between Monte Carlo Gate And Treatment Planning System Monaco In Dosimetric Evaluation Of Brain Radiotherapy Using Custom-made Head Phantom.  - South-east Asian Congress Of Medical Physics.  1. 
Siti Hajar Binti Zuber.  (2023).  Nnnr3112: Research Methodology: Data Management And Data Quality In Health Science Research.  - 1-52. 
Siti Hajar Binti Zuber.  (2023).  Nnnr1102: Pathology Of The Endocrine System.  - 1-37. 
Siti Hajar Binti Zuber.  (2023).  Nnnr1102: Pathology Of The Male Reproductive System.  - 1-32. 
Siti Hajar Binti Zuber.  (2023).  Nnnr3263: Gynaecology System Part Iii.  - 1-38. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr3263: Urinary System Part Iii.  - 1-15. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr2103: Endocrine System Part 1.  - 1-25. 
Siti Hajar Zuber.  (2023).  Nnnr2103: Respiratory System Part 1.  - 1-17. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

EARLY CAREER RESEARCHER AWARD (MUNICH, GERMANY) , Ketua Projek , 01-04-2024 sehingga 31-12-2024 , Antarabangsa
VERIFICATION OF RADIATION DOSE AND DOSE ENHANCEMENT FACTOR IN NANOPARTICLE-ENHANCED RADIOTHERAPY USING MONTE CARLO GATE SIMULATION , Ketua Projek , 01-10-2023 sehingga 30-09-2025 , Universiti
Validating Absorbed Doses by Thermoluminescence Dosimeters in High-Energy Radiotherapy Intercomparison Dose Audit: A Monte Carlo Simulation Approach , Penyelidik Bersama , 14-05-2024 sehingga 13-05-2025 , Antarabangsa
The Potential of Novel Schiff Base Iron Complexes (Fe-L2 ) as Radiosensitiser for Clinical Radiotherapy , Penyelidik Bersama , 01-10-2023 sehingga 30-09-2025 , Universiti
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Pemodelan dan Pemetaan Medan Sinaran Serakan Bilik Angiografi di Hospital Besar Singapura menggunakan Simulasi GATE Monte Carlo Kajian Sepusat, HEMMALATTA MATHAVAN, Sarjana
Validasi Dos yang diserap bagi Dosimeter Pendar Kilau Terma untuk Pengukuran Bukan Rujukan, GUNALAN A/L RAMACHANDRAN, Sarjana
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

24th Asia-Australasia Conference of Radiological Technologists AACRT 2023 , 16-05-2023 sehingga 13-08-2023 , Antarabangsa
Malaysian Society of Radiographer , 01-01-2023 sehingga 31-12-2023 , Kebangsaan
Malaysia Association of Medical Physics , 01-11-2023 sehingga 30-11-2024 , Kebangsaan
European Federation of Organisations in Medical Physics , 12-05-2023 sehingga 11-05-2024 , Antarabangsa
Journal of Medical Physics , 05-02-2024 sehingga 05-02-2024 , Antarabangsa
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , 07-03-2024 sehingga 15-04-2024 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

Ahli Jawatankuasa Hari Kerjaya FSK 2023 , 04-07-2023 sehingga 07-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM BERSAMA PENASIHAT DAN PIHAK BERKEPENTINGAN PDR , 12-01-2024 sehingga 12-01-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
FELO PENGHUNI KOLEJ TUN SYED NASIR , 01-01-2023 sehingga 31-12-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
LANTIKAN JK PENILAI PAKAR BIDANG BAGI PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN (PROPOSAL) PELAJAR SISWAZAH EMESTER 2, SESI AKADEMIK 2022/2023 FAKULTI SAINS KESIHATAN, UKM , 10-08-2023 sehingga 10-08-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL TEMUDUGA PENGAMBILAN PELAJAR PROGRAM PDR SESI AKADEMIK 2023/2024 , 06-06-2023 sehingga 09-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pegawai Insiden UKM 2023 , 01-01-2023 sehingga 31-12-2023 , Universiti
Perlantikan sebagai Ketua Pentahsih Bagi Kursus-Kursus dan Soalan Peperiksaan Akhir Sesi Akademik 2023/2024 , 16-10-2023 sehingga 11-02-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan