Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MUHAMMAD TAQIUDDIN BIN ZAKARIA

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN SAINS BUMI & ALAM SEKITAR
taqiuddin@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Muhammad Taqiuddin bin Zakaria memperoleh ijazah Sarjana Muda dalam bidang Geofizik pada tahun 2014. Beliau menamatkan pengajian peringkat Sarjana pada tahun 2017 dan PhD dalam bidang Geofizik Eksplorasi pada tahun 2021, kedua-duanya di Universiti Sains Malaysia (USM). Beliau mempunyai pengalaman bekerja dalam industri sebagai QC Geosainstis untuk pengurusan data Minyak dan Gas, serta pembantu penyelidik dan Fello Pasca Doktoral di universiti. Beliau terlibat dalam penyelidikan geofizik, termasuk bidang alam sekitar dan kejuruteraan, penilaian kegagalan cerun, penerokaan air bawah tanah, dan arkeo-geofizik di Malaysia.
Muhammad Taqiuddin bin Zakaria graduated with a Bachelor`s degree in Geophysics in 2014. He completed his Master`s degree in 2017 and his PhD in Exploration Geophysics in 2021, both at Universiti Sains Malaysia (USM). He has experience working in the industry as a QC Geoscientist for data management of Oil and Gas as well as a research assistant and Post-Doctoral Fellow at the university. He was involved in geophysical research, including environmental and engineering fields, slope failure assessments, groundwater exploration, and archaeo-geophysics in Malaysia.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
GEOFIZIK PENCARIGALIAN , Doktor Falsafah , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 2021
Sarjana , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 2017
Sarjana Muda dengan Kepujian , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 2014
KEPAKARAN / EXPERTISE
GEOLOGY - GEOFIZIK EKSPLORASI (Near-surface geophysics; environmental geophysics; archeo-geophysics)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Muhammad Taqiuddin Zakaria, Nur Azwin Ismail, Nordiana Mohd Muztaza, Mohd Faiz Mohamad Zaki.  (2024).  Integrated Geophysical Models For Interpretations Of Heterogeneous Subsurface Environments.  - Sains Malaysiana.  1021-1031. 
Muhammad Taqiuddin Zakaria, Nordiana Mohd Muztaza, Nur Azwin Bin Ismail.  (2023).  Integrated Analysis Of Geophysical Methods For Landslide Characterization.  - Acta Geodynamica Et Geomaterialia.  165-177. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Nordiana Mohd Muztaza,hazrul Hisham, Teoh Ying Jia, Muhammad Taqiuddin Zakaria, Nur Azwin Ismail, Mohd Firdaus Md Dan @ Azlan Md Dan M.f.m., Taiwo Adewumi.  (2024).  Characterizing Mudstones And Fault Structure In Bumita Quarry, Perlis Through Integrated Geophysical Techniques.  - Warta Geologi.  1-7. 
Muhammad Taqiuddin Zakaria, Nur Azwin Ismail, Nordiana Mohd Muztaza, Mohd Faiz Mohamad Zaki.  (2024).  Integrated Geophysical Models For Interpretations Of Heterogeneous Subsurface Environments.  - Sains Malaysiana.  1021-1031. 
Muhammad Taqiuddin Zakaria, Nordiana Mohd Muztaza, Nur Azwin Bin Ismail.  (2023).  Integrated Analysis Of Geophysical Methods For Landslide Characterization.  - Acta Geodynamica Et Geomaterialia.  165-177. 

Penerbitan Lain-lain

M. T. Zakaria, M. R. Umor, T. Hasyem, N. M. Muztaza, N. A. Ismail, M. H. Arifin, R. Saad.  (2023).  Fault Imaging Using Correlated Geophysical Approaches At Northern Region Of Aceh, Indonesia.  - International Conference On Geophysics (icog 2023).  32. 
Mohd Rozi Umor, Mohd Hariri Arifin, Mat Niza Abdul Rahman, Mohd Basril Iswadi Basori, Ahmad Rosli Othman, Muhammad Azfar Kamarudin, Muhammad Taqiuddin Zakaria, Mohammad Noor Akmal Anuar.  (2023).  Petrografi Dan Geokimia Batu Ka Pur Di Laluan B Arkely, Kompleks Kepala Gajah, Lenggong Geopark, Perak.  - Seminar Lenggong Geopark 2023.  36-37. 
Farid N. Rosli, N. A. Ismail, M. T. Zakaria, R. Saad, Najmiah Rosli, Nazrin Rahman, Athirah Rosli, Siti Zulaikah, N. Mohd Muztaza, Ramadhansyah Putra Jaya, Mohd Firdaus Md Dan@azlan.  (2023).  Minimum Transmitting Remote Electrode Distance For Pole-dipole Array In 2-dimensional Electrical Resistivity Imaging.  - International Conference On Geophysics (icog 2023).  37. 
Mohd Rozi Umor, Nora Muda, Mohd Hariri Arifin, Muhammad Taqiuddin Zakaria, Suraya Hilmi Hazim, Nurul Afifah Mohd Radzir.  (2023).  Kajian Survei Geofizik Menggunakan Kaedah Keberintangan Elektrik 2-dimensi Dan Pengutuban Teraruh (ip) Bagi Eksplorasi Zon Potensi Pemineralan Emas Di Kawasan Seluas 200 Ekar Di Ulu Kusial, Sokor, Jeli, Kelantan.  - 1-54. 
Farid N. Rosli, Syarawi M. H. Sharoni, M. T. Zakaria, Athirah Rosli, Najmiah Rosli, Nazrin Rahman, R. Saad, M. F. Md, N. Mohd Muztaza.  (2023).  Approach On The Origin And Resolution Of Negative Apparent Resistivity.  - International Conference On Geophysics (icog 2023).  38. 
N. Yunus, N. M. Muztaza, I. A. Abir, Y. Bashir, J. Gnapragasan, M. T. Zakaria.  (2023).  Assessment Of Subsurface Features And Potential Of Groundwater Delineation Using 2-dimensional Electrical Resistivity Imaging Method At Penang, Island, Malaysia.  - International Conference On Geophysics (icog 2023).  41. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

INTEGRATION OF GEOPHYSICAL INVERSION FOR HETEROGENEOUS NEAR-SUBSURFACE ENVIRONMENTS USING 2-D CROSS-PLOT MODELS , Ketua Projek , 01-10-2023 sehingga 30-09-2025 , Universiti
KAJIAN EKSPLORASI SUMBER AIR BAWAH TANAH DAN PEMBANGUNAN TELAGA TIUB DI SUNGAI PETANI, KEDAH , Penyelidik Bersama , 01-02-2024 sehingga 31-01-2026 , Kebangsaan

Tamat

KAJIAN PENENTUAN SIMPANAN SUMBER EMAS DI AIR DEGONG, JELI KELANTAN. , Penyelidik Bersama , 15-05-2023 sehingga 14-05-2024 , Kebangsaan
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

NURUL ASIKIN BINTI MOHD ARAHA, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

ABDALMAJED MILAD HASAN SHLOF, Doktor Falsafah
MUHAMMAD FAWZY ISMULLAH MASSINAI, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Program and Protocols Committee , 07-04-2023 sehingga 18-11-2023 , Antarabangsa
Technical Programme Committee , 13-04-2023 sehingga 14-09-2023 , Antarabangsa
Penyelia bersama , 11-05-2023 sehingga 31-10-2023 , Kebangsaan
Penyelia bersama , 11-05-2023 sehingga 31-10-2023 , Kebangsaan
Acta geodynamica et geomaterialia , 18-05-2023 sehingga 10-07-2023 , Antarabangsa
IDENTIFICATION OF MUD VOLCANO STRUCTURES USING GRAVITY SATELLITE DATA GRACE AND GOCE (CASE STUDY: CIUYAH MUD VOLCANO, CINIRU VILLAGE, CINIRU DISTRICT, KUNINGAN , 15-08-2023 sehingga 18-08-2023 , Antarabangsa
GIS-Based Mapping of Geotechnical and Geophysical Properties of Lahore Soils , 10-07-2023 sehingga 21-07-2023 , Antarabangsa
Technical Programme Committee , 09-10-2023 sehingga 09-11-2023 , Kebangsaan
A review of new developments in the Electrical Resistivity Tomography (ERT) method for geologists , 26-09-2023 sehingga 24-10-2023 , Antarabangsa
GRAVITY SURVEY OF PRE-FEASIBILITY STUDY OF ULU SLIM GEOTHERMAL PROSPECT , 27-10-2023 sehingga 26-12-2023 , Kebangsaan
Ekspedisi Saintifik Lenggong Geopark , 21-08-2023 sehingga 23-08-2023 , Kebangsaan
Evaluation of the impact of slope gradients and berms on the destruction distance and the kinetic energy of graniteboulders based on Rock-Fall Analysis , 15-01-2024 sehingga 04-02-2024 , Antarabangsa
MICROTREMOR ANALYSIS TO IDENTIFY FISSURE VULNERABLE ZONES IN DEMAK, CENTRAL JAVA, INDONESIA , 13-03-2024 sehingga 01-04-2024 , Antarabangsa
TRAINING MODULE 2: GEOTHERMAL SYSTEM AND EXPLORATION TECHNOLOGY , 29-01-2024 sehingga 31-01-2024 , Antarabangsa
Penyelarasan Spesifikasi dan Kadar Harga Kerja Geofizik , 20-02-2024 sehingga 20-02-2024 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

Gotong-royong Perdana FST , 27-06-2023 sehingga 27-06-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
JK Pelaksana Dalam Menjalankan Kajian Geofizik bagi Carigali Air Bawah Tanah di Port Dickson, Negeri Sembilan dan Sepang, Selangor , 11-07-2024 sehingga 31-12-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Publisiti dan Kolaborasi , 01-01-2024 sehingga 31-12-2026 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Seminar Geologi Muda 2024 , 01-11-2023 sehingga 16-01-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
MESYUARAT PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PENILAIAN BERTERUSAN SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024 - PROGRAM GEOLOGI , 09-10-2023 sehingga 08-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PEMPAMER SCHOOL’S OUT KIDS IN , 30-05-2023 sehingga 31-07-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Seminar Geologi Muda 2024 , 15-01-2024 sehingga 16-01-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan