Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MUHAMMAD ASIF BIN AHMAD KHUSHAINI

PENSYARAH UNIVERSITI
JABATAN FIZIK GUNAAN
asif@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Dr Asif Khushaini memiliki ijazah kedoktoran dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan juga berkelulusan dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) dengan ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang fizik. Beliau ialah perunding peranti perubatan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 13485 dan sijil Pengurusan Risiko ISO 14971 untuk peranti perubatan daripada Kumpulan BSI. Beliau juga merupakan wakil penaja dalam ujian klinikal implan gigi nitinol berliang, ujian klinikal implan gigi pra-pasaran pertama di Asia Tenggara. Syarikat permulaannya, Nitium Technology, telah dijemput oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) untuk menyumbang kepada Pelan Hala Tuju Bahan Termaju Nasional 2021–2030 dan dipilih sebagai salah seorang Juara dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
Dr. Asif Khushaini holds a doctoral degree from the National University of Malaysia (UKM) and also graduated from Universiti Teknologi MARA (UiTM) with bachelor`s and master`s degrees in physics. He is a medical device consultant with an ISO 13485 Quality Management System (QMS) and an ISO 14971 Risk Management certificate for medical devices from the BSI Group. He was also the sponsor`s representative in the porous nitinol dental implant system clinical trial, Southeast Asia`s first pre-market dental implant clinical trial. His start-up company, Nitium Technology, was invited by the Ministry of Science, Technology, and Innovation (MOSTI) to contribute to the National Advanced Materials Roadmap 2021–2030 and was selected as one of the Champions in the New Industrial Master Plan 2030 by Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI).

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
MICRO ENGINEERING & NANOELECTRONICS , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2023
Sarjana Sains , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 2017
Sarjana Muda dengan Kepujian , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 2013
KEPAKARAN / EXPERTISE
PURE AND APPLIED SCIENCES - PHYSICS (Classical and Quantum Optics, Theoretical and Computational Physics, Plasmonics, Quantum Plexciton and Strong Coupling, Advanced Materials, Sensor Technology)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan Berimpak Tinggi

Nor Wati Nur Atikah Mustafa, Rohana Ahmad, Muhammad Asif Ahmad Khushaini, Nur Hafizah Kamar Affendi, Siti Mariam Ab Ghani, Su Keng Tan, Muhammad Hussain Ismail, Chui Ling Goo, Mohd Zulkifli Kassim, Tong Wah Lim, Lay Kek Teh.  (2024).  Porous Niti Dental Implant Fabricated By A Metal Injection Molding: An In Vivo Biocompatibility Evaluation In An Animal Model.  - Acs Biomaterials Science & Engineering.  405-419. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Ali Jabbar Abed Al-nidawi, Khamirul Amin Matori, Mohd Hafiz Mohd Zaid, Josephine Liew Ying Chyi, Tan Sin Tee, Abdul Rahman Sarmani, Muhammad Asif Ahmad Khushaini , Ahmad Rifqi Md Zain, Wurood Rahi Mutlage.  (2024).  Effect Of High Concentration Of Zno On The Structural And Optical Properties Of Silicate Glass System.  - Results In Optics.  1-7. 
Nor Wati Nur Atikah Mustafa, Rohana Ahmad, Muhammad Asif Ahmad Khushaini, Nur Hafizah Kamar Affendi, Siti Mariam Ab Ghani, Su Keng Tan, Muhammad Hussain Ismail, Chui Ling Goo, Mohd Zulkifli Kassim, Tong Wah Lim, Lay Kek Teh.  (2024).  Porous Niti Dental Implant Fabricated By A Metal Injection Molding: An In Vivo Biocompatibility Evaluation In An Animal Model.  - Acs Biomaterials Science & Engineering.  405-419. 
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Dalam

Jawatankuasa Semakan Semula Program Sarjana Fizik Gunaan, FST , 01-02-2023 sehingga 31-12-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MESYUARAT PENAKSIRAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PENILAIAN BERTERUSAN SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024 - PROGRAM FIZIK , 09-10-2023 sehingga 08-03-2024 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Semakan Semula Program Sarjana Fizik Gunaan , 01-02-2023 sehingga 31-12-2024 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan