Penerbitan WOS

Aini Fatihah Roslam, Nor Azizan Idris, Zarina Othman.  (2018).  Analisis sekatan bilateral Amerika Syarikat terhadap Myanmar.  - Geografia: Malaysian Journal of Society and Space.  101-115. 

Bakri Mat, Zarina Othman & Mohd Kamal Omar.  (2018).  Anjakan paradigma dalam kajian keselamatan insan di Asia Tenggara.  - Akademika. 

Abdul Halim Daud, Zarina Othman, Nor Azizan Idris.  (2018).  Hubungan Iran - Arab Saudi dan kestabilan rantau timur tengah.  - Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies.