Penerbitan WOS

Hamisah Ismail, Nurul Fitrah Mohd Fadzil, Roslinda Shamsudin dan Muhammad Azmi Abdul Hamid.  (2019).  Kesan penambahan magnesia dan zirkonia terhadap sifat kebioaktifan dan kekuatan mampatan B-wolastonit yang disintesis daripada kulit telur.  - Sains Malaysiana.  1453-1461. 

Farah Atiqah Abdul Azam, Roslinda Shamsudin, Min Hwei Ng, Zalita Zainuddin, Muhammad Azmi Abdul Hamid, Rashita Abd Rashid.  (2018).  Compression Behaviour of Pseudowollastonite-Mullite Biocomposite.  - International Journal of Current Science, Engineering & Technology. 

Farah Atiqah Abdul Azam, Hamisah Ismail, Roslinda Shamsudin, Min Hwei Ng, Zalita Zainuddin & Muhammad Azmi Abdul Hamid.  (2018).  Pengaruh suhu sinteran terhadap kebioaktifan wolastonit daripad abu sekam padi dan batu kapur.  - Sains Malaysiana. 

Nor Rahafza Abdul Manap, Roslinda Shamsudin, Mohd Norhafsam Maghpor, Muhammad Azmi Abdul Hamid, Azman Jalar.  (2018).  Adsorption isotherm and kinetic study of gas-solid system of formaldehyde on oil palm mesocarp bio-char: Pyrolysis effect.  - Journal of Environmental Chemical Engineering. 

Farah Atiqah Abdul Azam, Roslinda Shamsudin, Min Hwei Ng, Zalita Zainuddin, Muhammad Azmi Abdul Hamid & Rashita Abdul Rashid.  (2018).  Mechanical and bioactive properties of mullite reinforced pseudowollastonite biocomposite.  - Sains Malaysiana. 

Nor Rahafza Abdul Manap, Roslinda Shamsudin, Mohd Norhafsam Maghpor, Muhammad Azmi Abdul Hamid & Azman Jalar.  (2017).  Sifat kinetik dan isoterma penjerapan formaldehid ke atas komposit serbuk serat kelapa sawit-TiO2.  - Sains Malaysiana.  953-965. 

Hamisah Ismail, Roslinda Shamsudin, Muhammad Azmi Abdul Hamid.  (2016).  Effect of Autoclaving and sintering on the formation of B-wollastonite.  - Materials Science and Engineering: C.  1077-1081. 

Hamisah Ismail, Roslinda Shamsudin, Muhammad Azmi Abdul Hamid & Rozidawati Awang.  (2016).  Mekanisme Pembentukan Apatit pada Permukaan Sampel B-Wolastonit yang Dihasilkan daripada Abu Sekam Padi.  - Sains Malaysiana.  1779-1785. 

M.Y. Ho, P.S. Khiew, D. Isa, T.K. Tan , W.S. Chiu, C.H. Chia, M.A.A. Hamid & R. Shamsudin.  (2014).  Nano Fe3O4 activated carbon composites for aqueous supercapacitors.  - Sains Malaysiana.  885-894. 

W.S. Chiu, S.X. Too, S.N.H. Daud, N.M.A. Rashid,M.Y. CHia, S.A. Rahman, A. Suhaimi Bakar, Z. ASpanut, P.S.Khiew, T.K. Tan, S. Radiman, R. Abd-Shukor, M.A.A. Hamil & C.H. Chia.  (2014).  Synthesis of Iron Oxide (Fe3O4) Magnetic Nanocrystals by Green Chemistry Approach (Sintesis Nanohablur Magnet Ferum Oksida (Fe3O4) dengan Pendekatan Kimia Hijau).  - Sains Malaysiana.  941 945.