Penerbitan WOS

Ezad Azraai Jamsari, Ibnor Azli Ibrahim, Salasiah Hanin Hamjah, Zamri Arifin, Ahmad Irdha Mokhtar, Ahmad Yunus Mohd Noor, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Fadlan Mohd Othman, Haziyah Hussin, Noor Lizza Mohamed Said, Rosmawati Mohamad Rasit & Zulkarnain Mohamed.  (2017).  Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies.  - Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies. 

Salasiah Hanin Hamjah, Noor Shakirah Mat Akhir, Zainab Ismail, Adawiyah Ismail & Nadhirah Mohd. Arib.  (2017).  The application of ibadah (Worship) in counseling : Its importance and implications to Muslim clients.  - Journal of Religion and Health.  1302-1310. 

Ezad Azraai Jamsari, Ibnor Azli Ibrahim, Salasiah Hanin Hamjah, Zamri Arifin, Ahmad Irdha Mokhtar, Ahmad Yunus Mohd Noor, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Fadlan Mohd Othman, Haziyah, Noor Lizza, Rosmawati , Zulkarnain Mohamed, Salmy Edawati & Nurul Ilyana.  (2017).  Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies Vol 39 No 2 2017.  - Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies. 

Suhaya Deraman, Salasiah hanin Hamjah, Ahmad Irdha Mokhtar & Mohamad Izzat Emir Ghazali.  (2017).  Persepsi asyarakat terhadap keperluan perkhidmatan kaunseling spiritual.  - Islamiyyat. 

Salasiah Hanin Hamjah.  (2016).  Ulasan Buku : Tafsir Mawdui: Harta Menurut Perspektif al-Quran. Oleh Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim & Zulkifli Abd. Mubi..  - Islamiyyat. 

Ezad Azraai Jamsari, Ibnor Azli Ibrahim, Salasiah Hanin Hamjah, Zamri Arifin, Ahmad Irdha Mokhtar, Ahmad Yunus Mohd Noor, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Fadlan Mohd Othman, Haziyah Hussin, Noor Lizza Mohamed Said, Rosmawati Mohamad Rasit & Zulkarnain Mohamed.  (2016).  Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies Vol 38 No 1 2016.  - Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies. 

Salasiah Hanin Hamjah & Noor Shakirah Mat Akhir.  (2014).  Islamic approach in counseling.  - Journal of Religion & Health.  53:279-289.