Penerbitan WOS

Junaidi Awang Besar, Mazlan Ali, Vivien W.C. Yew, Novel Lyndon & Mohd Nor Shahizan Ali.  (2018).  Impak Sosioekonomi dan Politik Program Perumahan Rakyat Lembah Subang, Selangor.  - Akademika. 

Mohd Nor Shahizan Ali dan Ahmad Munawar Ismail.  (2017).  Konstruk Pelaporan Pemikiran Isu Liberalisasi Agama Dalam Portal Berita Harian dan The Star.  - Jurnal Komunikasi.  229-241.