Penerbitan WOS

Mohd Kamel Mat Salleh, Mohd Al Adib Samuri, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2017).  Konflik di antara fatwa dan keputusan panel penasihat syariah dalam kes muamalat di mahkamah Malaysia.  - Islamiyyat. 

Nur Asmadayana Hasim, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Rizafizah Othaman, Mohammad Zaini Yahaya,Rozida Khalid & Muhammad Adib Samsudin.  (2016).  Menses from the perspective of science and maqasid syariah (haid daripada perspektif sains dan maqasid syariah).  - Sains Malaysiana.  1879-1885. 

Siti Nur Shazwanie Ramlee, Mohd Izhar Ariff Mohd Kassim, Latifah Amin, Zurina Mahadi, Mohammad Sabri Haron, Mohd Nasran Mohamad and Abdul Latif Samian.  (2014).  Is human-animal chimera violating Human Dignity? An Islamic view.  - Journal of Food, Agriculture & Environment.  12(1) : 403-407.