Penerbitan WOS

Liyana Mohd Ali Napia, Irman Abdul Rahman, Mohd Yusof Hamzah, Faizal Mohamed, Hur Munawar Kabir Mohd, Intan Syakeela Ahmad Bastamam, Shamellia Sharin, Norsyahidah Mohd Hidzir & Shahidan Radiman.  (2018).  Effect of gamma irradiation on the physical stability of DPPC liposomes.  - Sains Malaysiana. 

M.T.M. Ayob, H.M.K. Mohd, I. Abdul Rahman, F. Mohamed, N.M. Hidzir & S. Radiman.  (2016).  Pertumbuhan dan Penambahbaikan Nanokomposit Ag-Zno untuk Aktiviti Fotomangkin.  - Sains Malaysiana.  1265-1273.