Penerbitan WOS

Nur Hidayah, Mohammad Rozaimi , Mohd Shahrul Mohd Nadzir.  (2019).  Sumber penyumbang Karbon ke dalam Sedimen Dataran Rumput Laut di Muara Sungai Pulai, Johor, Malaysia.  - Sains Malaysiana.  2405-2413. 

Chandran Raynusha, Mohammad Rozaimi, Nur Hidayah, Kuhan Chandru, Wan Shafrina Wan Mohd Jaafar, Noor Liana Mat Yajit, Mohd Shahrul Mohd Nadzir.  (2019).  Kadar pelepasan bromokarbon jangka hayat pendek oleh rumpai laut tropika menggunakan simulasi Laut Tropika.  - Sains Malaysiana.  2415-2425. 

Natasha Arina, Mohammad Rozaimi, Nur Farah Ain Zainee.  (2019).  High localised diversity of Halimeda Chlorophyta Bryopsidales in a tropical marine park from Pahang, Malaysia.  - Regional Studies in Marine Science.  1-7. 

Chandran Raynusha, Mohammad Rozaimi, Nur Hidayah, Kuhan Chandru, Wan Shafrina Wan Mohd Jaafar, Noor Liyana Mat Yajit , Mohd Shahrul Mohd Nadzir.  (2019).  Kadar pelepasan bromokarbon jangka hayat pendek oleh rumpai laut tropika menggunakan simulasi laut tropika.  - Sains Malaysiana.  2415-2425. 

Nur Hidayah, Siti Aishah Tahirin, Mohammad Fairoz, Mohammad Rozaimi.  (2019).  Carbon stock and d13C data of sediment samples collected from a tropical seagrass meadow in Malaysia.  - Plant Science Today.  132-136.