Penerbitan WOS

Shittu Abdullahi, Aznan Fazli Ismail, Supian Samat.  (2019).  Assessment of naturally occurring radionuclides in Malaysia building materials.  - Radiation Protection Dosimetry.  520-523. 

Nurul Aida Mohamed, Javad Safaei, Aznan Fazli Ismail, Mohamad Firdaus Mohamad Noh, Mohd Fairuz Soh, Mohd Adib Ibrahim, Norasikin Ahmad Ludin, Mohd Asri Mat Teridi.  (2019).  Peningkatan Kecekapan Pemisahan Air Menggunakan g-C3N4 yang Disinar Gama.  - Sains Malaysiana.  1129-1135. 

Shittu Abdullahi, Aznan Fazli Ismail, Syazwani Mohd Fadzil, Supian Samat.  (2019).  Assessment of the long-term possible radiological risk from the use of ceramic tiles in Malaysia.  - Nuclear Science And Technique. 

Ahmad Hayaton Jamely Mohd Salehuddin, Eli Syafiqah Aziman, Che Nor Aniza Che Zainul Bahri, Muhamad Amirul Rafiq Ahmad Affendi. Wan Mohd Razi Idris, Aznan Fazli Ismail.  (2019).  Kajian keberkesanan pengekstrakan torium daripada larutan asid hidroklorik menggunakan di(2-Etilheksil) asid fosforik (D2EHPA).  - Sains Malaysiana.  419-424. 

Abdullahi Shittu, Aznan Fazli Ismail, Supian Samat.  (2019).  Radiological characterization of building materials used in Malaysia and assessment of external and internal doses.  - Nuclear Science And Techniques. 

Aznan Fazli Ismail, Shittu Abdullahi, Supian Samat & Muhamad Samudi Yasir.  (2018).  Radiological Dose Assessment of Natural Radioactivity in Malaysian Tiles using Resrad-Build Computer Code.  - Sains Malaysiana. 

Aznan Fazli Ismail, Khairiah Rosli, Wan Mohd Razi Idris & Sahibin Abd. Rahim.  (2018).  Penentuan kepekatan radionuklid tabii dan indeks bahaya radiologi akibat penggunaan Condisoil® ke atas penanaman Hibiscus cannabinus (Kenaf).  - Sains Malaysiana. 

Che Nor Aniza Che Zainul Bahri, Aznan Fazli Ismail, Amran Ab. Majid, Mohd Izzat Fahmi Mohd Ruf, Wadee'ah Mutahir Al-Areqi.  (2018).  Pengekstrakan dan penulenan torium oksida (ThO2 ) daripada mineral monazit.  - Sains Malaysiana. 

Aznan Fazli Ismail, Man-Sung Yim.  (2015).  Investigation of activated carbon adsorbent electrode for electrosorption-based uranium extraction from seawater.  - Nuclear Engineering And Technology.  579-587. 

Waleed S. Hwash, Redzuwan Yahaya, Shahidan Radiman and Aznan Fazli Ismail.  (2012).  Nuclear Structure of 14Be Nucleus.  - Journal of Korean Physical Society.  61(1):27-32. 

Waleed S. Hwash, Redzuwan Yahaya, Shahidan Radiman and Aznan Fazli Ismail.  (2012).  Structure of Two-Neutron Halo Nuclei, 11Li.  - International Journal of Modern Physics E.  21(7):1250066-1-13.