Penerbitan WOS

Tan Chia Sin, Sharifah Habibah Syed Khalafu, Wan Aida Wan Mustapha, Mohamad Yusof Maskat & Seng Joe Lim.  (2018).  Penyahbauan fukoi dan dan kesannya terhadap ciri-ciri fizikokimia dan aktiviti antipengoksidaan.  - Sains Malaysiana. 

Wei Chi Tan, Seng Joe Lim & Wan Aida Wan Mustapha.  (2017).  Pencirian Bakteria Asid Laktik dan Sebatian Aroma Ikan Pekasam (Characterisation of Lactic Acid Bacteria and Aromatic Compounds in Fermented Fish Pekasam).  - Sains Malaysiana.  439-448. 

Chin Wai Ho, Azwan Mat Lazim, Shazrul Fazry, Umi Kalsum Hj Hussain Zaki & Seng Joe Lim.  (2017).  Effects of fermentation time and ph on soursop (annona muricata) vinegar production towards its chemical compositions.  - Sains Malaysiana.  1505-1512. 

Sze Ling Lim, Sharifah Habibah Syed Khalafu, Wan Aida Wan Mustapha & Seng Joe Lim.  (2017).  Kesan kaedah pemendakan berbeza terhadap ciri fizikokimia dan aktiviti antioksidan alginat daripada sargassum sp..  - Sains Malaysiana.  1807-1816. 

Seng Joe Lim, Wan Aida Wan Mustapha & Mohamad Yusof Maskat.  (2017).  Seaweed tea: fucoidan-rich functional food product development from Malaysian brown seaweed, Sargassum binderi.  - Sains Malaysiana.  1573-1579. 

Seng Joe Lim, Wan Aida Wan Mustapha, Mohamad Yusof Maskat, Jalifah Latip, Khairiah Haji Badri, and Osman Hassan.  (2016).  Chemical Properties and Toxicology Studies of Fucoidan Extracted from Malaysian Sargassum binderi.  - Food Science and Biotechnology.  23-29. 

Lim Seng Joe, Wan Aida Wan Mustapha, Mohamad Yusof Maskat.  (2014).  Sebatian Meruap, Ciri Fizikokimia dan Penilaian Sensori Tiga Jenis Santan dalam Pasaran Malaysia.  - Sains Malaysiana.  723-731. 

Wu Hon Yip, Lim Seng Joe, Wan Aida Wan Mustapha, Mohamad Yusof Maskat & Mamot Said.  (2014).  Characterisation and stability of pigments extracted from Sargassum binderi obtained from Semporna, Sabah.  - Sains Malaysiana.  1345-1354.