Penerbitan WOS

Zurinah Tahir, Jalaluddin Abdul Malek.  (2017).  Pemantauan percanggahan guna tanah bandar dan tanah pertanian menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS).  - Geografia Malaysia Journal of Society and Space.  112-130.