Penerbitan WOS

Zetty Adibah Kamaruzzaman, Azah Mohamed, Nor Azwan Mohamed Kamari.  (2018).  Kesan penjana fotovolta tersambung-grid terhadap kestabilan voltan dinamik dalam sistem kuasa.  - Jurnal Kejuruteraan. 

Khairuddin Khalid, Azah Mohamed, Ramizi Mohamed, Nor Azwan Mohamed Kamari.  (2018).  Pengawasan beban tak mengganggu menggunakan mesin penyokong vektor nonintrusive load monitoring using support vector machine.  - Jurnal Kejuruteraan.