Penerbitan WOS

Chandran Raynusha, Mohammad Rozaimi, Nur Hidayah, Kuhan Chandru, Wan Shafrina Wan Mohd Jaafar, Noor Liyana Mat Yajit , Mohd Shahrul Mohd Nadzir.  (2019).  Kadar pelepasan bromokarbon jangka hayat pendek oleh rumpai laut tropika menggunakan simulasi laut tropika.  - Sains Malaysiana.  2415-2425.