Penerbitan Lain-lain

andanastuti muchtar, ishak ahmad, rohimi shapiee, wan zurinah wan ngah, shahrir abdullah, nor hashimah jalaluddin, salmi md. nooraini, mohd. zaidi omar, mohd fuad jali, zainul rashid mohd razi, mohamat sabri hassan, jamia azdina jamal and [twelve others].  (2018).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2015.  -

mohd. salmi bin md. noorani .  (2016).  finding the shape of data.  - impact: technologies for society`s well-being.  10-11. 

anuar bin mohd ishak, mohd. salmi bin md. noorani, rokiah @ rozita bt. ahmad, roslinda bt. mohd. nazar, sakhinah binti abu bakar.  (2015).  heat transfer enhancement in nanofluids.  -

noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, siti norafidah mohd ramli, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, rokiah @ rozita ahmad, ummul khair salma din dll.  (2010).  kesediaan pensyarah sains dan matematik mengajar dalam bahasa inggeris dari perspektif pelajar.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan stem. 

mohd salmi md. noorani, wan rosmanira ismail, zainol mustafa... et.al.  (2010).  kecenderungan pelajar terhadap bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran sains matematik di ukm: kajian kes di fakulti sains dan teknologi dan fakulti pendidikan.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem). 

betty voon wan niu, mohd. salmi noorani, fredolin t. tanggang.  (2010).  deterministic behavior in malaysian rainfall.  - proceedings of applied mathematics international conference 2010 and the 6th east asia siam conference 2010, universiti malaya, 22-24 jun 2010, pnb darby park, malaysia. 

noor fadiya mohd noor, ishak hashim, mohd salmi md noorani.  (2006).  a note on the accuracy of the adomian decomposition method applied to the chaotic lorenz system.  - 2nd imt-gt regional conference on mathematics, statistics and their application (ircmsa 2006). 

syahida che dzul-kifli dan mohd salmi mohd noorani.  (2006).  on two-dimensional sofic system.  - 2nd imt-gt regional conference on mathematics, statistics and application, universiti sains malaysia. 

mohd salmi md. noorani and mohamad taib ali.  (2006).  angular twist in a shaft and generalized function.  - 2nd imt-gt regional conference on mathematics, statististics and applications. 

omar abdulaziz, ishak hashim * and mohd salmi md noorani.  (2006).  comparing accuracies of numerical methods for solving chen system.  - 2nd imt-gt regional conference on mathematics, statistics and their application (ircmsa 2006). 

mohamad rafi segi rahmat, mohd salmi md. noorani.  (2006).  approximate fixed point theorem in probabilistic normed (metric) spaces.  - 2nd imt-gt regional conference on mathematics, statististics and applications. 

mohd. salmi md. noorani.  (2000).  beberapa catatan tentang titik berkala subanjakan jenis terhingga matra dua.  - seminar kebangsaan sains matematik ke-8.