Penerbitan Lain-lain

nor syafawani nordin, habibah ahmad.  (2019).  pemetaan aset dan penglibatan komuniti dalam pelancongan di kilim dan makam mahsuri, langkawi.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-15. 

prof. madya sr. dr. norngainy mohd tawil professor dr sufian jusoh prof. madya dr. habibah ahmad prof. madya dr. wan amizah wan mahmud dr. azalillah musa pn. maisarah mohd rabu cik syazwani mazelan.  (2019).  kayu kelat.  - 1-11. 

norhidahyu binti mohd aris, habibah ahmad.  (2019).  mempromosikan pelancongan warisan di melaka dalam media sosial tripadvisor.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-15. 

elvina carmella bahanang anak ungan, habibah ahmad.  (2019).  penilaian asean youth volunteering programme (ayvp) 2018 dan kesannya kepada pembangunan diri dan kesukarelawanan.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-15. 

nur nadiah mohd lahudi, habibah ahmad.  (2019).  pelancongan pendidikan dan kesannya kepada pengalaman pembelajaran: satu perbandingan antara sekolah rendah dan sekolah menengah.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-12. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh dan er ah choy.  (2019).  penerapan nilai budaya urang sunda dalam interaksi layanan desa wisata cibuntu, jawa barat.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-16. 

habibah ahmad.  (2019).  pemetaan aset pelancongan cara kita.  - bengkel pembangunan kg kayu kelat ke arah pendaftaran homestay malaysia.  1-20. 

halijah razak, habibah ahmad.  (2019).  peranan media sosial tripadvisor dalam mempromosikan destinasi ekopelancongan di pulau langkawi.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-17. 

habibah ahmad.  (2019).  laporan thesis by habibah ahmad: the mediating role of perceived value in the relationship between environmental concern and revisit intention to green resorts in malaysia.  - laporan thesis: the mediating role of perceived value in the relationship between environmental concern and revisit intention to green resorts in malaysia. 

mohamad kazar razali, habibah ahmad, er ah choy dan hamzah jusoh.  (2019).  penglibatan komuniti terhadap bina-tempat pelancongan di tapak warisan dunia bandaraya melaka.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-22. 

siti kasmera ariffin, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2019).  analisis kepelbagaian pengalaman rekreasi di taman alam semula jadi, wilayah ekonomi pantai timur (ecer).  - postgraduate research seminar (pogres 2019).  1-16. 

fazil f, habibah a, hamzah j and joginder singh s. k. d.  (2019).  family vacation experience with autistic children: a review.  - postgraduate research semiinar (pogres 2019).  1-11. 

nur atiqah kamarus zaman, habibah ahmad, er ah choy, rosniza azni che rose.  (2019).  penglibatan enduduk setempat dalam pelancongan acara di putrajaya.  - postgraduate research seminar (pogres 2019).  1-19. 

associate prof dr habibah ahmad.  (2019).  natives of sabah and sarawak,ukm-gsmp 2019 indigenous communities of malaysia.  - 1-43. 

habibah ahmad, rokiah hj omar, hamzah jusoh.  (2019).  modul 3 aktiviti dan program.  - 1-9. 

habibah ahmad, rokiah hj omar, hamzah jusoh.  (2019).  modul 2 cara melayan tetamu rumah inap.  - 1-8. 

adi irfan che ani, khaidzir ismail, ekhwan toriman, norngainy mohd. tawil, mastor surat, mazli mohamad zin, nik hairi omar & habibah ahmad.  (2018).  bikers meet @ kipmall bangi 2018.  - roadstar. 

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;hamzah jusoh;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;hawati binti janor;reehan adne binti ab rahim;mohd nasir bin selamat;hassimi bin abu hasan.  (2018).  pembangunan teknologi fitoremediasi dalam merawat air sisa industri ke arah kelestarian industri dan komuniti setempat.  -

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2018).  pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya.  -

salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini aboo talib, rosmawati rasit, muhammad rahim & izzah nur aida.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya.  -

salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini abo talib, rosmawati mohamad rasit, mohammad rahim kamaludin.  (2018).  rampai penyelidik fakulti pengajian islam ukm 2018.  - blueprint masyarakat sejahtera putrajaya. 

azizi ahmad termizi, salasiah hanin hamjah, imran ho abdullah, shamsul amri baharudin, wan kamal mujani, hamzah jusoh, kartini aboo thalib, habibah ahmad, jaffary awang, ahmad munawar ismail, haziyah hussin, rosmawati mohamad rasit, fatimah wati halim et.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya 2018-2022.  - 64. 

norizan abd razak & habibah ahmad.  (2018).  women-friendly cities.  - special issue ukm-iic2018. 

md shukor haron, habibah ahmad, aryma johari, mohd sufan mohd saifudin.  (2018).  ukm@village: 21st century village, a case of bukit bulat, melaka.  -

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramlee, er ah choy, norgainy mohd tawil, azlan bin abas, aryma johari, maisarah mohd rabu.  (2018).  program kolaborasi sungai-pantai-pulau angkat ukm-komuniti port dickson.  -

norusuriani binti kadar @ kadir & habibah ahmad.  (2018).  keberkesanan laman sesawang dalam mempengaruhi lawatan edupelancongan kampus.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada2018). 

auni aisha mohd nawi & habibah ahmad.  (2018).  kepuasan dan pengalaman pelajar terhadap program edupelancongan kampus ukm.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial san kemanusiaan (persada 2018). 

nuradila azhar & habibah ahmad.  (2018).  pelancongan pantai dan kepuasan pelancong keluarga: kajian kes dibatu ferringhi pulau pinang.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2018). 

habibah ahmad.  (2018).  tourism development in malaysia: lesson learnt.  -

habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, mohd fuad mat jali, hamzah jusoh, aryma johari, nik hairi nik omar, adi irfan che ani.  (2018).  program kembara ukm: pondok bantan-nakhon si thannarat, thailand..  -

habibah ahmad.  (2018).  edutourism ukm.  - 1-11. 

auni aisha mohd nawi, muhd faisal afiq a.kaslan, muhd alif haikal sukri, nurhasyaa marzuki, f. nurizzati m nizam, m.aiman hasbullah, nur azmiza azman, norfarhatul huda khairunnaim, kamal azali abrazak,habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd marzuki mustafa,.  (2018).  edutourism eksekutif sebagai duta pelancongan kampus ukm: amalan dan keberhasilan pembelajaran revolusi industri 4.0.  - kolokium antarabangsa penyelidikan pascasiswazah 1.0 "penyelidikan dan jatidiri malaysia baharu'.. 

habibah ahmad, nuradila azhar, hamzah jusoh & kadaruddin aiyub.  (2018).  pemilihan pantai pelancongan keluarga berdasarkan persekitaran fizikal dan buatan manusia di batu ferringhi, pulau pinang.  - laporan penyelidikan projek pembinaan kerangka pantai pelancongan mesra keluarga. 

norizan abdul razak & habibah ahmad.  (2018).  women friendly city.  - inclusivity and sustainability in the era of the fourth industrial revolution. 

er ah choy, habibah ahmad, auni aisha mohd nawi & nor asmida maas.  (2018).  homestay banghuris.  - 1-41. 

norizan abdul razak & habibah ahmad.  (2018).  women friendly city in malaysia: way forward.  - tun fatimah hashim women lead conference 2018. 

nor syafawani binti nordin & habibah ahmad.  (2018).  pembangunan pelancongan dan impak terhadap komuniti lokal di kilim dan makam mahsuri, pulau langkawi..  - bengkel pengukuhan proposal penyelidikan prasiswasah, program sains pembangunan. 

nur nadiah binti mohd lahudi & habibah ahmad.  (2018).  pelancongan pendidikan dan kesannya kepada pengalaman pembelajaran: satu perbandingan antara sekolah rendah dan menengah di teluk panglima garang.  - bengkel pengukuhan proposal penyelidikan prasiswasah, program sains pembangunan. 

andi wibowo, hamzah jusoh, habibah ahmad & jalaluddin abdul malek.  (2018).  developmental audit design on low cost housing (rusunawa) program in indonesia: identification of rusunawa program components.  - icosh ukm, the 7 th international conference on social sciences and humanities. 

sri winarni samsir, habibah ahmad, hamzah jusoh & er ah choy.  (2018).  pengalaman pembelajaran sejarah dan budaya di tapak warisan dunia melaka daripada perspektif pelancong antarabangsa.  - the 7 th international conference on social sciences and humanities. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh & er ah choy.  (2018).  kesan layanan urang sunda terhadap pengalaman pelancong di desa wisata jawa barat.  - the 7 th international conference on social sciences and humanities. 

associate prof dr habibah ahmad, prof dr hamzah jusoh,prof datuk dr rokiah omar.  (2018).  edutourism development, asean youth volunteer programme (ayvp) 2018, module 1.  -

associate prof dr habibah ahmad, auni aisha mohd nawi.  (2018).  edutourism@ ukm, asean youth volunteer programme, module 2.  -

associate prof dr habibah ahmad, prof dr hamzah jusoh & prof datuk dr rokiah omar.  (2018).  the role of multi-stakeholder partnerships in sustainable tourism, asean youth volunteer programme (ayvp) 2018, module 3.  -

associate prof dr habibah ahmad prof dr hamzah jusoh prof datuk dr rokiah omar.  (2018).  hospitality, safety and security in tourism, asean youth volunteer programme (ayvp) 2018, module 4.  -

associate prof dr habibah ahmad, prof datuk dr rokiah omar.  (2018).  edutourism in langkawi, asean youth volunteer programme (ayvp) 2018: module 5.  -

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, norngainy mohd tawil & shamshubaridah ramlee.  (2018).  pemerkasaan b40 melalui pelancongan desa di lembah beriah.  -

habibah ahmad.  (2018).  ekopelancongan sebagai sumber ekonomi baharu masyarakat orang asli.  - seminar ekopelancongan orang asli. 

habibah ahmad.  (2018).  ekopelancongan sebagai sumber ekonomi baharu masyarakat orang asli.  -

norizan abdul razak & habibah ahmad.  (2018).  women friendly city.  - tun fatimah hashim women lead conference 2018. 

salasatul akma amirruddin, habibah ahmad, mushrifah idris & hamzah jusoh.  (2017).  peranan komuniti dalam pembangunan warisan tenunan pahang diraja.  - environmental studies due. 

habibah ahmad, norizan abd. razak, hamzah jusoh, shamshubaridah ramlee, noor azlan ghazali.  (2017).  kampungku kebanggaanku.  - 1-14. 

habibah ahmad, nornghainy mohd tawil, shamshubaridah ramli, maisarah mohd rabu, hamzah jusoh, alyaanur hazwani, goh ie zheng, kavitha , nor syafawani, yogeswari , nur husna atiqah , nur muzdalifah, nur nadirah & nur shafira, nurainsah.  (2017).  laporan penyelidikan program go green tourism:pengkomposan sebagai amalan pelancongan hijau: perspektif pelajar.  -

habibah ahmad.  (2017).  pembangunan pelancongan famili: apa kehendak famili apabila mengunjungi pantai.  - 1-19. 

shakiroh saad, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub & noraza ahmad zabidi.  (2017).  pantai merdeka sebagai pantai pelancongan mesra keluarga dalam pelancongan luar bandar.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, habibah ahmad, maisarah mohd rabu & helmi.  (2017).  program go green homestay banghuris.  - 1-8. 

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail (pengerusi homestay pachitan). hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramli, norngainy mohd tawil, azlan abas, er ah choy.  (2017).  program pembangunan pantai angkat komuniti homestay pachitan - ukm..  - 1-7. 

hamzah jusoh, habibah ahmad & er ah choy.  (2017).  indeks progres sosial pekebun kecil kelapa sawit bebas di kuala selangor.  -

hamzah jusoh, habibah ahmad & er ah choy.  (2017).  indeks progres sosial pekebun kecil kelapa sawit mpob di kuala langat.  - environmental studies due. 

ridwan wahyudi, hamzah jusoh & habibah ahmad.  (2017).  perjalanan haram migran indonesia ke malaysia.  -

hamzah jusoh & habibah ahmad.  (2017).  mutiara negeri sembilan kelestarian bandar kecil.  - environmental studies due. 

habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2017).  the neggiri dam project development and impacts on ecotourism.  - eia report on nenggiri dam. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, mohd fuad mat jali, hazita azman, asmilah hani mohamad, ruhaiza abu bakar & aryma johari.  (2017).  pemerkasaan b40 melalui pelancongan desa di lembah beriah..  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadaruddin aiyub, hazita azman, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, er ah choy, mohd azlan abdullah & ruhaiza abu bakar.  (2017).  amalan pelancongan pantai dalam kalangan pengunjung keluarga b40 di pantai chenang, pulau langkawi.  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, mohd fuad mat jali, hazita azman, aryma johari & ruhaiza abu bakar.  (2017).  pemerkasaan komuniti b40 dalam menghadapi arus perdana teknopolis di lembah beriah.  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

habibah ahmad, shakiroh md saad, hamzah jusoh.  (2017).  laporan penyelidikan : pantai merdeka sebagai pantai pelancongan mesra keluarga.  - environmental studies due. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ruhaiza abu bakar, mastura mahmud, hazita azman, mohd fuad mat jali, mohd ekhwan toriman.  (2017).  memperkasa budaya setempat dalam pembangunan pelancongan desa: pengalaman lembah beriah.  - skim 2017: the 15th international conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadarudidin aiyub, noraza ahmad zabidi, mohd ekhwan toriman, mohd fuad mat jali,er ah choy, nurul fadhliah mohddin.  (2017).  family-friendly beach tourism development in langkawi: what domestic tourists want.  - skim 2017: the 15thinternational conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, mohd fuad mat jali. mastura mahmud, hazita azman, mohd ehwan toriman, ruhaiza abu bakar, aryma johari.  (2017).  kelestarian usahawanan pekan kecil dalam arus perdana pembangunan teknopolis di lembah beriah.  - skim 2017: the 15th international conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

ruhaiza abu bakar, habibah ahmad, hamzah jusoh, mushrifah idris, mohamad kazar razali.  (2017).  mitos dan lagenda tasik chini sebagai produk pelancongan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam 2017). 

salasatul akma amirruddin, habibah binti ahmad, hamzah jusoh, mushrifah idris, ruhaiza abu bakar.  (2017).  peranan pengusaha dalam pembangunan warisan tenunan pahang diraja.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

zaini embong, doris padmini a/p s. selvaratnam, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, noor hasni juhdi, syaima` adznan, sarmila md sum, habibah ahmad & shahlan surat.  (2017).  poster untuk rampai penyelidik b40 7 november 2017.  - projek program perkongsian ilmu melalui anak angkat (pi2a).  1. 

norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, habibah ahmad & maisarah rabu.  (2016).  eco agro edu tourism homestay kg. rawa.  - projek pelan strategi pem. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, asmilah hani mohamad, nor aishah buang, hazita azman, mastura mahmud, lilia halim, kamisah osman, shamshubaridah ramlee, norgainy mohd tawil, alit merang @ mohd azlan.  (2016).  keterlibatan komuniti dan pemetaan aset pelancongan di lembah beriah, daerah kerian, perak.  - holistic integrated proje. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, nor aishah buang ,hazita azman, lilia halim, shamshubaridah ramlee, kamisah osman, alit merang @ mohd azlan abdullah,mastura mahmud & nor.  (2016).  penglibatan komuniti dan pembangunan teknopolis di lembah beriah.  - environmental studies due. 

n. m. tawil, s. ramlee, , d. p. selvaratnam, h. ahmad and a. a. halim.  (2016).  entrepreneurs systematic journal: entreportfolio.  - 5th international conference on research in humanities, sociology and corporate social responsibility (rhscsr 16). 

kaseh abu bakar, saidatul akmar ali, amriah buang, hamzah jusoh, habibah ahmad.  (2015).  istilah perubahan iklim intergovernmental panel on climate change: kajian terjemahan dan analisis data korpus berkomputer arabicorpus.  -

norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, habibah ahmad, maisarah mohd rabu, azmi omar.  (2015).  ukm cesmed program eco agro edu homestay rawa, negeri sembilan.  -

habibah ahmad, mohd shafeea leman, ibrahim komoo,
hamzah jusoh, zaidah mustapha, che aziz ali & ishak yussof.  (2010).  warisan seni tampak di langkawi: potensi, cabaran dan kelestarian.  - simposium warisan dan pemuliharaan 2010. 

mahdi eshraghi, habibah ahmad, ekhwan mohd toriman,
saied kamyabi.  (2010).  developing natural attractions for sustainable desert ecotourism in kashan, iran.  - the 4th international congress of the islamic world geographers (iciwg 2010).. 

mustaffa omar, ishak yusoff, gusni saat, zanisah man, sharina abdul halim, habibah ahmad & hanapi dollah.  (2010).  selamatkan tasik chini dan kawasan sekitar: retorik dan realiti.  - abstrak pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010. 

habibah ahmad, yong yew chong, mushrifah idris, hamzah jusoh and kavita rekhaj.  (2010).  ekopelancongan tasik chini.  -

habibah ahmad, hamzah jusoh dan sivapalan selvadurai.  (2010).  banda hilir as heritage site: riau province`s views..  - international seminar on world heritage site (melaka world heritage city). 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ibrahim komoo
mohd shafeea leman, ishak yussof & che aziz ali.  (2010).  cuti-cuti langkawi global geopark dalam laman maya: ke arah pengalaman pelancongan ilmu atau istirehat.  - simposium warisan dan pemuliharaan 2010. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, mushrifah idris, ari kurnia.  (2009).  mempakej pelancongan tasik chini sebagai rizab biosfera.  - simposium kebudayaan indonesia - malaysia skim- xi, pembangunan untuk kesejahteraana dan perdamaian: pengalaman indonesia dan malaysia. 

hamzah jusoh dan habibah ahmad.  (2009).  keefisienan perkhidmatan: perbandingan pihak berkuasa tempatan di wilayah bandaraya kuala lumpur.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ari kurnia & noor deyana tambi.  (2009).  melaka sebagai pintu masuk pelancongan sumatera: perkembangan semasa dan cabaran era global.  - strategic planning and ma. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, sivapalan selvadurai, ari kurnia & rizal akbar.  (2009).  memperkasa hubungan lintas batas melaka - sumatera menjelang pembentukan komuniti asean 2015.  - strategic planning and ma. 

habibah ahmad, zaidah mustapha dan ardiah jamali.  (2009).  kelestarian seni tekat sebagai produk pelancongan budaya tebingan sungai perak.  - ersidangan antarabangsa kesenian 2009: seni dekorasi pelestarian dan pembangunan. 

hamzah jusoh, habibah ahmad dan noor alyani nor azazi.  (2009).  peranan pusat pengajian tinggi swasta dalam memperkasakan kuala lumpur dan penang sebagai ideopolis.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

habibah ahmad dan hamzah jusoh.  (2009).  banjir dan kesannya ke atas pelancongan kota tinggi.  - banjir besar johor 2006-2007. 

habibah ahmad dan hamzah jusoh.  (2009).  kuala lumpur sebagai destinasi pelancongan famili.  - 2nd colloquium on collaboration for the oecd reviews of higher education in regional and city development 2011-2012. 

habibah ahmad, hamzah jusoh dan ari kurnia.  (2009).  jaringan strategik pelancongan melayu negeri melaka dan provinsi riau.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

habibah ahmad, sharina abdul halim dan sulong mohamad.  (2008).  keusahawanan pelancongan: pencapaian penduduk machinchang.  - bengkel penyelidikan langkawi. 

mohd. samsudin.  (2008).  sumbangan warisan sejarah dalam industri pelancongan langkawi.  - warisan sumber asli: sosial dan budaya setempat. 

habibah ahmad, hamzah jusoh dan ahmad nizamuddin.  (2008).  politik pelancongan di malaysia : menyokong atau menghambat kelestarian.  - regional seminar on tourism,. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, jalalulddin abdul malek, sivapalan selvadurai, azima abdul manaf, masri ayob & marsitah mohd radzi.  (2008).  kajian pembentukan indeks keefisienan bandaraya utama semenanjung malaysia (poster penyelidikan fakulti sains sosial dan kemanusiaan 2008).  -

habibah ahmad.  (2008).  sungai melaka sebagai tarikan pelancongan famili.  -

hamzah jusoh, habibah ahamad, sivapalan selvadurai.  (2008).  membangunkan sebuah ideopolis: kajian di wilayah metropolitan lembah kelang (poster penyelidikan fakulti sains sosial dan kemanusiaan 2008).  -

zaidah mustafa dan habibah ahmad.  (2008).  warisan seni tekat dan pelancongan.  - international conference on social, development and environmental studies 2008: global change and transforming spaces. 

hamzah jusoh, habibah ahmad & noor alyani nor azazi.  (2008).  membangunkan sebuah ideopolis: kajian di wilayah metropolitan lembah kelang.  -

hamzah jusoh, habibah ahmad, sivapalan selvadurai, jalaluddin abdul malek, yahaya ibrahim, azima abdul manaf, er ah choy, norsiah ahmad & marsitah.  (2008).  jaringan strategik malaysia ? indonesia dalam memperkasakan perdagangan, perkhidmatan dan kepenggunaan.  -

hamzah jusoh, habibah ahmad.  (2008).  pembangunan mega: pengalaman labuan dan langkawi.  -

habibah ahmad.  (2008).  keefisienan pelancongan wilayah bandaraya.  - bengkel pembentukan indeks keefisienan bandaraya. 

zaidah mustapha dan habibah ahmad.  (2008).  warisan budaya dan pelancongan : seni tekat.  -

habibah ahmad, hamzah jusoh, flora lalo, ari kurnia dan anisah samingan.  (2008).  jaringan strategik pelancongan malaysia-indonesia : pola jaringan, isu dan potensi kawasan penyelidikan.  - bengkel jaringan strategik malaysia indonesia. 

habibah ahmad.  (2008).  membangun pengajian pelancongan sebagai satu disiplin: antara praktik dan teori.  - regional seminar on tourism. 

hamzah jusoh, habibah ahmad dan sivapalan selvadurai.  (1994).  bahagian satu: pengenalan.  - projek penyelidikan labuan: peranan labuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.