Penerbitan Lain-lain

mona othman, norida basnan, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh.  (2021).  insights into the integrated reporting framework in enhancing the public accountability: a thematic review.  - 1-26. 

mohd fairuz md salleh, azlina ahmad, norisa basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 1-238. 

azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 kerangka kerja konseptual bagi pelaporan kewangan.  - 1-32. 

azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 teori dan amalan perakaunan, mfrs101 pembentangan penyata kewangan, mfrs107 penyata alir tunai.  - 1-50. 

azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 pendekatan dalam pembentukan teori perakaunan 2021.  - 1-30. 

juliana saleh, norida basnan, azlina ahmad, amizawati mohd amir.  (2021).  a thematic review on accountability index publications from 2004-2021: analysis of patterns and trends.  - 1-19. 

azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 dasar, peraturan dan penetapan piawaian perakaunan.  - 1-32. 

ruhanita bt. maelah;azlina binti ahmad;mohd rizal bin palil.  (2021).  accounting lab: towards work-integrated learning approach for undegraduate accounting students.  -

azlina ahmad.  (2021).  siri lanjutan 1 penyata kewangan mpsas aset.  - 1-13. 

ashinida binti aladdin;azlina binti ahmad;andanastuti muchtar;mohd radzi bin abu mansor;nurul huda binti abd karim;atiqah binti sulaiman.  (2020).  penawaran program latihan dan bimbingan bagi meningkatkan profesionalism dan kompetensi pelajar pascasiswazah ukm: kajian keberkesanan program dan impak kepada penjanaan pendapatan ukm.  -

fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi baitulmal, zakat dan wakaf di malaysia fasa 4 - zon 1.  - 1-230. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  cadangan pelaksanaan perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi baitulmal, zakat dan wakaf di malaysia - zon 1.  - 1-123. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2019).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia fasa 3.  - 1-31. 

razaleigh muhamat @ kawangit, azlina ahmad, andanastuti muchtar, edy herianto, fareeza faziera mohd sajari.  (2019).  kajian impak strategi promosi siswazah indonesia terhadap ukm.  -

andanastuti muchtar, ishak ahmad, rohimi shapiee, wan zurinah wan ngah, shahrir abdullah, nor hashimah jalaluddin, salmi md. nooraini, mohd. zaidi omar, mohd fuad jali, zainul rashid mohd razi, mohamat sabri hassan, jamia azdina jamal and [twelve others].  (2018).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2015.  -

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zaakt dan baitulmal di malaysia fasa 2, 2017 (zon 1).  - keberkesanan bantuan moda. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, hairunnizam wahid & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  keperluan syariah & pengukuhan kerangka kerja konseptual pelaporan kewangan islam.  - konvensyen penyelidikan perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia 2018. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, muhammad arzim naim & hairunnizam wahid.  (2017).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia.  -