Penerbitan Lain-lain

mohd khaairul dahri mohd zawawi, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  persepsi penjawat awam terhadap takaful perubatan.  - prosiding postgraduate colloquium, fep, semester 2, session 2019-2020..  15-29. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  are we ready for retirement?.  - impact ukm. 

hawati janor, mohd hafizuddin shah, noor azryani auzairy, norshamliza chamhuri & hendon redzuan.  (2018).  financial literacy, risk tolerance and investment decisions.  - the 9th international management & accounting conference. 

rubayah yakob, hendon redzuan dan hafizuddin-syah, b.a.m..  (2018).  in for a penny, in for pound.  - impact: finance & investment@ukm. 

hafizuddin-syah,b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  adakah kita bersedia untuk persaraan?.  - majalah impak ukm. 

rubayah yakob, hendon redzuan dan hafizuddi-syah, b.a.m..  (2018).  sikit-sikit lama-lama menjadi bukit.  - majalah impak: kewangan dan pelaburan@ukm. 

rubayah yakob, hendon redzuan.  (2017).  kepentingan mekanisme insurans dan takaful.  - dewan ekonomi (dewan bahasa dan pustaka).  27-29. 

maisarah mohd shahrain, rubayah yakob & hendon redzuan.  (2017).  kesahahan konstruk dan kebolehpercayaan dalaman pengukuran tahap pengetahuan takaful mikro.  - majlis rampai penyelidik pemerkasaan b40.  1. 

zaidi isa, hendon redzuan, rubayah yakob & mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2017).  summary report of the financial consumer behaviour study.  - laporan kajian untuk perbadanan insurans deposit malaysia.  1-28. 

rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah & zaidi isa & hendon redzuan.  (2017).  menggapai harapan: menangani risiko ketidakcukupan dana pendidikan anak-anak.  -

hendon redzuan, rubayah yakob.  (2016).  prinsip pengurusan risiko dan insurans.  - 1-263. 

hendon redzuan, zaidi isa, rubayah yakob.  (2013).  underinsurance in malaysia:the application of monte carlo simulation.  - stochastic calibration an. 

hendon redzuan.  (2013).  modeling the demand for family takaful in malaysia.  - 1st insurance and takaful international symposium (itis 2013). 

rubayah yakob, hendon redzuan, mohamad abdul hamid.  (2007).  selection criteria of motor insurance consumption.  - laporan akhir hasil penyelidikan kod ep-058-2005.