Penerbitan Lain-lain

doris padmini a/p s. selvaratnam, norlaila abu bakar, lai wei sieng, ibrahim mohamed, zanisah man, amalina mohsin.  (2021).  laporan bengkel kursus fb page untuk orang asli.  - laporan bengkel kursus fb page untuk orang asli.  1-9. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, norlaila abu bakar, lai wei sieng, ibrahim mohamed, zanisah man, amalina mohsin.  (2020).  laporan bengkel kursus pengenalan kepada pemasaran digital orang asli.  - 1-4. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar, norain mod asri, mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, ishak abd rahman.  (2020).  laporan program advokasi kepenggunaan di ipta universiti kebangsaan malaysia.  - gern penyelidikan belum dapat didaftarkan sebab macfea belum kongsikan maklumat pembiayaan.  1-13. 

norlaila abu bakar, norain mod asri, iman athira binti laili & suhaila saad.  (2017).  masalah kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa wanita.  - 21st macfea national seminar 2017. 

s.shahida, norlaila abu bakar, tamat sarmidi, mariani abdul-majid, norlida hanim mohd salleh, mohd azlan shah zaidi, ishak yussof, noorasiah sulaiman & mohd adib ismail.  (2012).  teaching and learning using case study: possible application at introductory economics courses, ukm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar & nor aini haji idris.  (2009).  economic well-being and morbidity of the elderly in malaysia.  - fifth international gaber conference. 

doris padmini selvaratnam, nor aini haji idris, norlaila abu bakar & norlida hanim mohd salleh.  (2009).  the role of institutionalised aged care: case sstudy from malaysia, new zealand and malaysia.  -

norlaila abu bakar, nor aini haji idris, doris padmini & norlida hanim.  (2008).  analisis kesejahteraan ekonomi di kalangan warga emas.  - persidangan 3rd conference on malaysia economy on national economy edurance: consolidation of policy and strategy. 

doris padmini selvaratnam, nor aini hj idris, norlaila abu bakar dan norlida hanim mohd salleh.  (2008).  aged care programmes in malaysia, new zealand and australia.  - international conference on social development and environmental studies 2008. 

doris padmini, nor aini haji idris, norlaila abu bakar &.  (2008).  institusi penjagaan orang tua di malaysia, new zealand dan australia: satu analisis perbandingan.  - persidangan 3rd conference on malaysia economy on national economy edurance: consolidation of policy and strategy. 

norlaila abu bakar, nor aini hj. idris dan doris padmini selvaratnam.  (2007).  struktur modal sosial di kalangan masyarakat bandar dan luar bandar di malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi negara pasca 50 tahun kemerdekaan, cabaran dan halatuju.