Penerbitan Lain-lain

mohd salmi md. noorani, wan rosmanira ismail, zainol mustafa... et.al.  (2010).  kecenderungan pelajar terhadap bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran sains matematik di ukm: kajian kes di fakulti sains dan teknologi dan fakulti pendidikan.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem). 

zaidi isa, abdul malek zakaria, muhammad ikhwan azlan, mohd salmi md. noorani, noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, siti norafidah mohd ramli, nur riza mohd suradi,.  (2010).  persepsi pelajar terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris di universiti kebangsaan malaysia.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 gugusan sains dan teknologi (stem).