Penerbitan Lain-lain

khairuddin omar, abdallah mohammad abualkishik, mohd zamri murah, ahmad yunus mohd noor, abbas salimi zaini, mohammad faidzul nasrudin, mohd sanusi azmi, juhaida abu bakar.  (2020).  laporan pembangunan aplikasi transliterasi al-quran braille menggunakan format cadangan pertis.  - lp-ftsm-2020-003.  1-6. 

khairuddin omar, abdallah mohammad abualkishik, mohd zamri murah, ahmad yunus mohd noor, abbas salimi zaini, mohammad faidzul nasrudin, mohd sanusi azmi, juhaida abu bakar.  (2019).  quranic braille translator (qbt) framework.  - lp-ftsm-2019-004.  1-7. 

khairuddin omar, anton heryanto, mohammad faidzul nasrudin, azizi abdullah, siti norul huda sheikh abdullah & mohd zamri murah..  (2019).  jawi subword handwritten recognition using multimodal shared representation: trace transform network.  - lp-ftsm-2019-002.  1-21. 

khairuddin omar, abdallah mohammad abualkishik, mohd zamri murah, ahmad yunus mohd noor, abbas salimi zaini, mohammad faidzul nasrudin, mohd sanusi azmi, juhaida abu bakar.  (2019).  quranic braille with standard unicode braille.  - lp-ftsm-2019-05.  1-7. 

khairuddin omar, anton heryanto, mohd, zamri murah, azizi abdullah;siti norul huda sheikh abdullah, mohammad faidzul nasrudin.  (2019).  jawi subword handwritten recognition using multimodal shared representation.  - lp-ftsm-2019-006.  1-10. 

mohd. zamri bin murah;khairuddin bin omar;mohammad faidzul bin nasrudin.  (2018).  pembelajaran separa selia bagi penggolongan kata jawi untuk manuskrip melayu.  -

abdullah ahmed ali & mohd zamri murah.  (2018).  security assessment of libyan government websites.  - cyber resilience conference crc2018. 

muhammad nizam omar & mohd zamri murah.  (2018).  metrik dan indeks keselamatan laman sesawang: satu kajian kes terhadap institusi pengajian tinggi awam di malaysia.  -

masnizah mohd, wan fariza paizi@fauzi, mohd zamri murah, mohd rosmadi mokhtar.  (2018).  scam crook and captain ai.  - impact (special issue ukm-iic2018). 

roslinawati abdul rahman & mohd zamri murah.  (2018).  analisa fitur paket dalam teknik penyusupan keluar data.  -

khairuddin omar, anton heryanto, mohammad faidzul nasrudin, azizi abdullah, siti norul huda sheikh abdullah, zamri murah, & abdul aziz azri..  (2017).  jawi subword handwritten recognition using multimodal shared representation: data preparation.  - intelligent collaboration. 

mohd zamri murah & mohamad hanafi sallehhudin.  (2017).  pengujian keselamatan rangkaian tanpa wayar melalui kaedah serangan.  - siber sekuriti. 

mohd zamri murah.  (2016).  deep learning with tensorflow.  - technical report.  1-13. 

hazilah mohd amin, mohd zamri murah & zaihosnita hood.  (2016).  developing creative teaching module: business simulation game in teaching entrepreneurship.  -

mohd zamri murah.  (2016).  deep learning using keras.  - 1-7. 

hazilah mohd amin, afzan adam & mohd zamri murah.  (2016).  integrating student-centered learning into entrepreneurship course using flipped classrooms approach.  -

hazilah mohd amin, afzan adam & mohd zamri murah.  (2016).  flipped classroom concept application to information technology and entrepreneurship course for maximizing the learning opportunities.  -

khairuddin omar, mohd zamri murah & afzan adam.  (2015).  teruja is 6 years old.  - buletin cait i4-bot. 

khairuddin bin omar, mohamad shanudin bin zakaria, mohd. zamri bin murah, fuad bin ismail, norlia bt. abdullah, liong choong yeun, md. jan bin nordin, azizi abdullah, christopher ho chee kong, et. al..  (2014).  automated medical imaging diagnostic based on four critical diseases: brain, breast, prostate and lung cancer.  -

hazilah mohd amin, mohd zamri murah, ibrahim mohamed, zuraidah abdullah, siti aishah hanawi, norazwin buang.  (2014).  should university students be forced to take up entrepreneurship education regardless of their majors: a survey from the students` perspective.  - ukm teaching and learning congress 2014. 

che wan shamsul bahri che wan ahmad, khairuddin omar, mohd sanusi azmi, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah, hamdan abdul rahman.  (2012).  kerangka awal transliterasi mesin teks jawi pada batu bersurat piagam terengganu.  - seminar batu bersurat piagam terengganu. 

mohd zamri murah.  (2011).  a method of transliterating computed malay word into jawi string of characters.  -

mohd zamri murah, zuraidah abdullah.  (2011).  pengalaman mentransformasi pengajaran dan pembelajaran kursus teknologi maklumat dan keusahawanan di fakulti teknologi dan sains maklumat.  - kongress pengajaran dan pembelajaran 2011. 

mohd zamri murah, hamdan abdul rahman, khairuddin omar.  (2011).  tulisan jawi dan teknologi maklumat.  - persidangan kebangsaan tulisan jawi ke-2. 

mohd zamri murah, hamdan abdul rahman, khairuddin omar.  (2011).  using cloud and python for promoting jawi usage.  - malaysia goverment open source conference (mygosscon) 2011. 

mohd zamri murah, rohana mahmud, noor harnidda khalid, wan mohd saophy amizul wan mansor, mariam abdullah, muhammad mun`im ahmad zabidi, etc.  (2011).  malaysian standard information technology - jawi coded character set for information interchange.  - malaysia standard. 

anton heryanto khairuddin omar mohammad faidzul nasrudin mohd zamri murah yonhendri.  (2011).  jawi transliterasi-softwares.  -

rohana mahmud, mohd zamri murah, muhaimin mat salleh, azmah abdul malik, noor harnidda khalid, wan mohd saophy amizul wan mansor, mariam abdullah, che siah che man, janudin sardi, etc..  (2011).  information technology - keyboard layout for jawi characters : malaysia standard ms2396:2011.  - 9. 

mohd zamri murah.  (2011).  frgs-2011.  -

khairuddin omar (ketua), abdul razak hamdan, muhamad shanudin zakaria, md jan nordin, mohd zamri murah, liong choong yeun, siti norul huda sheikh abdullah, shahnorbanun sahran, anton satria prabuwono,.  (2010).  laporan akhir penyelidikan gup ukm.  - the development of jawiware. 

mohd zamri murah, khairuddin omar, mohd faidzul nasruddin, norul huda syed abdullah.  (2010).  a method of transliterating computed malay word into jawi string of characters.  - patent. 

rohana mahmud, mohd zamri murah, muhaimin mat salleh, azmah abdul malik, noor harnidda khalid, wan mohd saophy amizul wan mansor, mariam abdullah, che siah che man, janudin sardi, abdul azim .. et all.  (2010).  information technology - keyboard layout for jawi characters.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

mohd zamri murah.  (2009).  jawi-unicode-compliant-font.pdf.  - pembangunan dan penilaian. 

mohd zamri murah.  (2009).  desingn and developments of rumi-jawi documents transliteration system.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

mohd zamri murah.  (2009).  online version control.  -

mohd zamri murah.  (2009).  a review of unicode-compliant fonts for writing jawi.  -

mohd zamri murah.  (2009).  design and implementation of jawi keyboard layout.  - 1-5.