Penerbitan Lain-lain

maslida yusof, karim harun, kartini abd wahab, saadiah maalip, nasrun alias, salinah jaafar, rusmadi baharuddin, zaitul azma zainun hamzah.  (2019).  hala tuju program pengajian bahasa melayu.  - 1-59. 

zulkifley bin hamid;maslida binti yusof;shahidi bin a. hamid.  (2018).  penandaarasan pengetahuan linguastik bahasa melayu para pelajar program sarjana muda bahasa melayu universiti rajabhat, yala, thailand..  -

sa`adiah binti ma`alip;teo kok seong;nasrun bin alias;maslida binti yusof;karim bin harun;rahilah bt. omar.  (2018).  pemetaan kreol di melaka dalam kartogram lingo sebagai model bahasa-bahasa terancam dunia.  -

maslida yusof, salinah jaafar, zaitul azma zainon hamzah, rusmadi baharuddin, saadiah maalip, kartini wahab, nasrun alias, zulkifley hamid.  (2018).  hala tuju dan penandaarasan program pengajian bahasa melayu di malaysia.  -

maslida yusof, karim harun, zulkifley hamid, shahidi a. hamid, rahim aman, zaitul azma zainon, salina jaafar, kartini abd. wahab, saadiah maalip, nasrun alias.  (2018).  laporan 1 projek hala tuju dan penandarasaan pengajian bahasa melayu di malaysia.  - 1-16. 

kartini abd wahab, maslida yusof.  (2017).  di- passive in claasiccal malay texts.  - faseh, fssk research bulletin.  16-17. 

karim harun, saadiah maalip, maslida yusof & kartini abd. wahab.  (2017).  mendepani generasi z dalam pengajian bahasa melayu.  - seminar bahasa, sastera dan budaya melayu (sebahtera). 

maslida yusof.  (2017).  masa dalam perlakuan masyarakat melayu.  - sari penyelidikan, ukm.  20. 

sharifah mastura syed abdullah, shaiful bahri md radzi, nor hashimah jalaluddin, maslida yusof, yusmilayati yunos, zubir idris, suhaini md noor, norzatul 'ezzah hasan.  (2017).  warisan setempat di kl east park: tanggang dan temuan serta khazanah alam, pantun dan permainan bahasa kiasan.  - sari penyelidikan. 

maslida yusof.  (2016).  binaan kata kerja bersiri: analisis sintaksis dan semantik.  - kongres internasional masyarakat linguistik indonesia (kimli) 2016. 

zulkifley hamid, maslida yusof, shahidi abd. hamid, mohd asyraf zulkifley..  (2014).  modul kemahiran berfikir ke arah pemantapan sahsiah dan profesionalisme pelajar.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2013. 

yusof m..  (2009).  analysis of malay locative prepositions within the framework of role and reference grammar (rrg) [analisis preposisi lokatif bahasa melayu berdasarkan kerangka role and reference grammar (rrg)].  - gema online journal of language studies. 

maslida yusof.  (2009).  perilaku kata kerja bahasa melayu: satu analisis semantik.  - seminar internasional pertemuan linguistik utara-6, medan.