Penerbitan Lain-lain

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - bahasa dan pendidikan.  - 1-18. 

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - bahasa dan sastera.  - 1-30. 

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - bahasa dan politik.  - 1-24. 

neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar dan harishon radzi.  (2022).  bahasa melayu dan kepimpinan: analisis intertekstualiti.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2022).  1-20. 

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - bahasa dan sosiologi.  - 1-16. 

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - pengenalan ilmu linguistik 2.  - 1-22. 

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - pengenalan ilmu linguistik 1.  - 1-13. 

mohd suhaimi mohamad, siti nora mhd isa, roslee rajikan, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, norinsan kamil othman, shazli ezzat ghazali, nasharuddin zainal, fatimah wati halim, mohd adib ibrahim, mohd izham mohd hamzah, raihanah mohd mydin, rozilawati razali.  (2022).  kamus kompetensi kepimpinan.  - 1-59. 

harishon radzi.  (2022).  ceramah bengkel kerja unit bahasa etnik dan bahasa semai kpt.  - 1-13. 

n. lia marliana, mohammad fadeli jaafar & harishon radzi.  (2022).  pemerkasaan bahasa melayu melalui wacana kepimpinan.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-11 (salpbm xi).  1-16. 

harishon radzi.  (2022).  skbl1013 - morfologi (set 2).  - 1-19. 

nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2022).  penyebaran dialek melayu di kelantan : pemaparan awal.  - seminar kebangsaan linguistik (slik 2022).  1-15. 

harishon radzi.  (2022).  penggunaan bahasa melayu dalam pelaksanaan tugas.  - 1-24. 

ainur syakirah muhd hissam, junaini kasdan, harishon radzi.  (2022).  variasi kata nama /tikus/ dalam dialek melayu kedah: analisis geolinguistik.  - seminar kebangsaan linguistik (slik 2022).  190-197. 

neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2021).  penanda pengemukaan topik dalam wacana pedagogi semasa aktiviti microteaching.  - seminar kebangsaan penyelidikan & intervensi amalan bilik darjah.  1-12. 

harishon radzi.  (2021).  kendiri pelaksanaan penulisan latihan ilmiah.  - 1-14. 

putri nur hanissha hasyim, harishon radzi.  (2021).  laras bahasa dalam `aplikasi facebook polis daerah penampang`.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-16. 

nur anis syafiqa zulkefly, harishon radzi.  (2021).  penggunaan singkatan dalam sistem pesanan ringkas (sms) majlis keselamatan negara (mkn).  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-15. 

nursabrina yahya, harishon radzi.  (2021).  gaya bahasa dalam ucapan menteri keselamatan negara malaysia semasa pandemik covid-19.  - persidangan kebangsaan sains sosial dan kemanusiaan 2021 (persada).  1-11. 

nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  pemantapan geolinguistik menerusi penelitian variasi leksikal kata kerja di persisiran pantai barat johor.  - persidangan antarabangsa bahasa, sastera & budaya melayu (rentas 2021).  1-15. 

harishon binti radzi;nor hashimah binti jalaluddin;fazal mohamed bin mohamed sultan;junaini binti kasdan.  (2020).  pemetaan isoglos dialek di johor menggunakan pendekatan geographical information system (gis).  -

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, robiatul nabilah.  (2020).  sebaran vaian leksikal kata sifat emosi dalam dialek melayu melaka.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi 2020).  1-8. 

harishon radzi.  (2020).  kendiri pelaksanaan penulisan latihan ilmiah.  - 1-14. 

harishon radzi.  (2019).  jilid 2 skbl2163 - definisi dan fungsi komunikasi.  - 1-12. 

harishon radzi.  (2019).  jilid 3 skbl2163 - komunikasi bukan lisan.  - 1-10. 

harishon radzi.  (2019).  jilid 4 skbl2163 -gaya komunikasi dan logik induktif & deduktif.  - 1-8. 

harishon radzi.  (2019).  jilid 5 skbl2163 -konteks dalam komunikasi.  - 1-8. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 1 skbl1223 - defini dan sejarah morfologi.  - 1-18. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 2 skbl1223 - konsep asas 1.  - 1-15. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 3 skbl1223 - konsep asas 2.  - 1-11. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 4 skbl1223 - pengidentifikasian morfem.  - 1-15. 

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, nur diyana mohd adzhar, ainnur syazwani zamri, sahila saleh, nur aqila kamila mohd lani, afiq hazmi amran.  (2019).  topografi dialek & gis.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 5 skbl1223 - jenis-jenis morfem.  - 1-13. 

nor hashimah binti jalaluddin;mohd. bin samsudin;harishon binti radzi;norlida hanim binti mohd salleh;idris bin aman;chong shin;hayati lateh;zuliskandar bin ramli;sharina binti abdul halim;junaini binti kasdan.  (2019).  pelestarian tamadun melayu di langkawi dan satun, thailand.  - 1-8. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  sebaran leksikal /ular/ di negeri johor berdasarkan pengaplikasian sistem maklumat geografi (gis).  - seminar linguistik dan bahasa (sliba 2019).  1-14. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan, muhammad firdaus johari.  (2019).  rangkuman teknologi dan penyelidikan bahasa : analisis geolinguistik sebaran sebutan kuih tradisi di johor.  - seminar linguistik kebangsaan.  1-11. 

noraisikin ghazali, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham oleh generasi kedua cham-malaysia.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-15. 

harishon radzi.  (2019).  metodologi kajian.  - 1-11. 

harishon radzi.  (2019).  morfologi.  - 1-19. 

junaini kasdan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, ahmad khairul ashraaf saari.  (2019).  varian kata ganti nama dialek melayu pekan, pahang: analisis geolinguistik.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-29. 

ainur syakirah muhd hissam, junaini kasdan, harishon radzi.  (2019).  variasi leksikal dalam dialek kedah: analisis geolinguistik.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-14. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  taburan keragaman bahasa teras di negeri johor: analisis geolinguistik.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-19. 

harishon radzi.  (2019).  kepentingan dialek dalam kajian multidisplin.  - bengkel sig kluster variasi dan revitalisasi.  1-6. 

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, nur diyana adzhar, ainnur syazwani zaini, sahila saleh, nur aqila kamila mohd lani & afiq hazmi amran.  (2019).  topografi, dialek dan gis.  -

nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan, junaini kasdan, harishon radzi, ahmad khairul asraaf saari, wan athirah adila wan halim, ahmad adham naufal ahmad nizar, masrina karim.  (2019).  persempadanan dialek melayu.  -

nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, harishon radzi, maizatul hafizah abdul halim, haifa nazwa mar hassan, muhammad firdaus johari & muhamad ashari budiyono.  (2019).  migrasi dan dialek.  -

nor hashimah jalaluddin, fazal mohammed mohammed sultan, junaini kasdan, harishon radzi, ahmad khairul ashraaf saari, wan athirah adilah wan halim, ahmad adham naufal ahmad nizar & masrina karim.  (2019).  persempadanan dialek melayu.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, harishon radzi, maizatul hafizah abdul halim, haifa nazwa mar hassan, muhammad firdaus johari & muhamad ashari budiyono.  (2019).  migrasi dan dialek.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 1 slaid skbl2163 - definisi dan bidang linguistik.  - 1-12. 

harishon radzi, fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin dan junaini kasdan.  (2018).  menjejak warisan leksikal /cantik/ menerusi integrasi teknologi.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu. 

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 bahasa dan sosiologi jilid 6.  -

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 bahasa dan geografi.  -

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 bahasa dan sastera jilid 4.  -

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 bahasa dan politik. jilid 3.  -

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 - pengenalan 2- jilid 2.  -

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 -pengenalan 1.  -

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaludin, harishon radzi & junaini kasdan.  (2018).  geolinguistics in linguistics.  - majalah impak. 

harishon radzi, norwati md yusof, zaharom ridzwan, kalthum ibrahim..  (2018).  speech competency of bahasa melayu among foreigners in ukm.  - impact (special issue ukm-iic2018). 

harishon radzi.  (2018).  skbl 3163 laras bahasa.  -

norwati md yusof, harishon radzi, baharom ridzwan & kalthum ibrahim.  (2018).  laporan kajian rintis: tahap kemahiran bertutur bahasa melayu dalam kalangan diplomat asing berdasarkan kbsm.  -

junaini kasdan, zulhafiz ariff zainorin, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2018).  morfofonologi kata adjektif dialek perlis: analisis geolinguistik.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-10. 

harishon radzi.  (2018).  laras bahasa jilid 5.  -

harishon radzi.  (2018).  laras bahasa jilid 4.  -

harishon radzi.  (2018).  laras bahasa jilid 3.  -

harishon radzi.  (2018).  laras bahasa jilid 2.  -

fazal mohamed bin mohamed sultan;zaharani bin ahmad;nor hashimah binti jalaluddin;harishon binti radzi.  (2018).  konstruksi model isoglos bersepadu menggunakan ciri-ciri linguistik.  -

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2017).  negrito in the malay land.  - faseh.  52-53. 

nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, harishon radzi dan hayati lateh.  (2017).  pelestarian bahasa dan budaya melayu masyarakat thai di langkawi dan satun.  - sari penyelidikan.  33. 

hayati lateh, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, ruslan uthai.  (2017).  language use among malay speakers in satun, thailand.  - faseh fssk research highlights, universiti kebangsaan malaysia.  48-49. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2017).  moribund di malaysia.  - impak jendela negeri @ ukm.  73-74. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin.  (2010).  penggolongan kata bahasa mendriq negrito: satu penelitian rintis.  - persidangan antarabangsa bertajuk minoriti dan majoriti: bahasa, budaya dan identiti.